ERF
search
accessibility

Prijediplomski studij Socijalna pedagogija

Nositelj prijediplomskog studija Socijalna pedagogija: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Izvoditelji prijediplomskog studija Socijalna pedagogija:

Voditeljica prijediplomskog studija Socijalna pedagogija: izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić

Trajanje studija: tri akademske godine ili 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Naziv stručnjaka: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) socijalne pedagogije (univ. bacc. paed. soc.)

Prijediplomski studij Socijalne pedagogije izvodi se od akademske godine 2005./2006. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdalo je vjerodostojnicu za izvođenje programa 18. lipnja 2004. godine, a dopusnicu 2. lipnja 2005. godine. Od akademske godine 2010./2011. program se odvija po obnovljenom programu.

Nositelj kvalifikacije sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) socijalne pedagogije (univ. bacc. paed. soc.) ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao/stekla naziv.

Znanja

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz socijalne pedagogije pod kojima se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s poremećajima u ponašanju djece, mladeži i odraslih osoba. Studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje srednje složenih zadataka u radu s pojedincima, grupama /zajednicama u riziku ili s već ispoljenim poteškoćama i problemima socijalne integracije. Završetkom ovoga studija student stječe ograničene kompetencije što podrazumijeva mogućnost zapošljavanja na poslove srednje složenosti.

Sveučilišni prijediplomski studij socijalne pedagogije pretežito je orijentiran na stjecanje općih, generičkih znanja, koja su osnova za specijalistička znanja iz uže struke i osnova su za cjeloživotno obrazovanje. Socijalna pedagogija obuhvaća poznavanje razvojnih karakteristika pojedinca, individualnih razlika važnih za učenje, okruženja u kojem se uči i socijalne interakcije, poremećaja u ponašanju pojedinca, bio-psiho-socijalne strukture pojedinca kao osnove za razvoj poremećaja u ponašanju, poznavanje delikata, delinkvenata, žrtava delinkventnog ponašanja, kriminaliteta kao društvene pojave, kao i reakcije društva na kriminalitet. Studijski program razvija kompetencije razumijevanja poremećaja u ponašanju, procesa stigmatizacije, marginalizacije, osobnog i socijalnog nasilja te sposobnost procjenjivanja ključnih obilježja pojedinca i socijalnog okruženja, potreba pojedinca i socijalne zajednice.

Studij se sastoji od općih temeljnih sadržaja struke (28% kolegija), pomoćnih sadržaja koji su iz područja srodnih struka (33% kolegija), područja uže discipline (26% kolegija ) i dio programa koji spada u izborne kolegije, a koji studenti biraju iz drugih prijediplomskih sveučilišnih programa (13% kolegija). Tijekom studija studenti stječu interdisciplinarna znanja iz biomedicinskog područja, psihološkog, sociološkog, pravnog, pedagoškog, kriminološkog i penološkog područja.

Kompetencije

Sveučilišni prvostupnici socijalne pedagogije stekli su sljedeće kompetencije:

  • poznavanja - razvojnih karakteristika pojedinca, individualnih razlika važnih za učenje, okruženja u kojem se uči i socijalne interakcije, poremećaja u ponašanju pojedinca, bio-psiho-socijalne strukture pojedinca kao osnove za razvoj poremećaja u ponašanju što uključuje i poznavanje delikata, delinkvenata, žrtava delinkventnog ponašanja, kriminaliteta kao društvene pojave, kao i reakcije društva na poremećaje u ponašanju,
  • razumijevanja - poremećaja u ponašanju, procesa stigmatizacije, marginalizacije, osobnog i socijalnog nasilja
  • procjenjivanja - pojedinca i socijalnog okruženja, potreba pojedinca i socijalne zajednice

Studij socijalne pedagogije osposobljava stručnjake za znanstveno-istraživački i praktičan rad na prevenciji, detekciji, procjeni, ranim intervencijama i tretmanu, procesuiranju i naknadnom staranju za djecu, mladež i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije i socijalne integracije.

Ovaj studij pruža potrebnu naobrazbu i afirmira stručnjake za rad u:

  • institucijama socijalne skrbi (centri za socijalnu skrb, domovi za odgoj djece i mladih, dječji domovi, savjetovališta)
  • institucijama pravosuđa (državna odvjetništva, sudovi, odgojni zavodi, kaznionice, zatvori)
  • institucijama odgoja i obrazovanja (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, đački domovi i različite institucije za provođenje slobodnoga vremena)
  • ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova
  • institucijama u području zdravstva (dispanzeri, domovi zdravlja, bolnice, centri za mentalno zdravlje,psihijatrijske klinike, centri za ovisnost)
  • institucijama u lokalnoj zajednici (privatna praksa, obiteljski centri, nevladine organizacije…)

Student mora položiti sve propisane obvezne i izabrane izborne predmete.

Mogućnosti zapošljavanja

Ovaj studij pruža potrebnu naobrazbu i afirmira stručnjake za rad u skladu s kompetencijama/ishodima učenja prema diplomi, a na poslovima niže i srednje složenosti u institucijama socijalne skrbi (npr. domovi za odgoj djece i mladih, dječji domovi…); institucijama kaznenog pravosuđa (npr. kaznena tijela, probacijske službe…); institucijama odgoja i obrazovanja (npr. predškolske ustanove, osnovne i srednje škole…); ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova; institucijama u području zdravstva (npr. centri za mentalno zdravlje, psihijatrijske klinike, centri za ovisnost…); te institucijama u lokalnoj zajednici (npr. nevladine organizacije…).

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz socijalne pedagogije pod kojima se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s problemima u ponašanju djece, mladeži i odraslih osoba. Studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje srednje složenih zadataka u radu s pojedincima, grupama /zajednicama u riziku ili s već ispoljenim poteškoćama i problemima socijalne integracije.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Preporuke HZZ-a

Nastavni plan i program

Izvedbeni plan nastave

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Odak, L.
45
30P+15A
1
4.0
Dodig Hundrić, D.; Ricijaš, N.
45
30P+15S
1
4.0
Rogošić, S.
45
30P+15S
1
1.0
Ferić, M.
30
30PK
1
3.0
Löw, A.; Salkičević, S.
45
15P+30A
1
4.0
Đuranović, M.
45
30P+15S
1
0.0
Gričar, I.
120
30TJ+30TJ+30TJ+30TJ
1, 2, 3, 4
4.0
Šimleša, S.; Novak, M.
45
30P+15A
1
ECTS Socijalna pedagogija, 1. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Socijalna pedagogija, 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
1, 3, 5
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
2.0
Mihić, J.
30
30PK
1, 3, 5
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
1, 3, 5
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Kiš-Glavaš, L.
90
15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kozumplik, O.; Uzun, S.
60
30P+30A
2
6.0
Ricijaš, N.; Dodig Hundrić, D.
60
30P+30S
2
5.0
Roje Bedeković, M.
60
30P+30A
2
6.0
Bonetti, L.
75
30P+15M+30S
2
0.0
Gričar, I.
120
30TJ+30TJ+30TJ+30TJ
1, 2, 3, 4
ECTS Socijalna pedagogija, 2. semestar
=> Izborni predmeti prijediplomskog studija Socijalna pedagogija, 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
2, 4, 6
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Maras, N.
45
30P+15S
2, 4, 6
2.0
Mihić, J.
30
30PK
2, 4, 6
2.0
Ferić, M.
30
15P+15S
2, 4, 6
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
2, 4, 6
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30P
3
3.0
Kovčo Vukadin, I.
30
30P
3
5.0
Bonetti, L.
60
30P+30S
3
4.0
Henigsberg, N.; Brečić, P.
60
30P+30KL
3
0.0
Gričar, I.
120
30TJ+30TJ+30TJ+30TJ
1, 2, 3, 4
1.0
Borić, I.
30
30M
3
5.0
Doležal, D.
60
60P
3
4.0
Jandrić Nišević, A.
45
30P+15S
3
ECTS Socijalna pedagogija, 1. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Socijalna pedagogija, 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
1, 3, 5
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
2.0
Mihić, J.
30
30PK
1, 3, 5
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
1, 3, 5
ECTS Socijalna pedagogija, 3. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Socijalna pedagogija, 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Pavić Šimetin, I.
30
15P+15S
3, 5
4.0
Žic Ralić, A.
60
15P+45PK
3, 5
3.0
Borić, I.
45
15P+30A
3, 5
2.0
Ricijaš, N.; Dodig Hundrić, D.
30
30P
3, 5
2.0
Mihić, J.
30
30PK
3, 5
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
3, 5
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Kovčo Vukadin, I.
60
30P+30S
4
4.0
Dodig Hundrić, D.; Ricijaš, N.
30
30P
4
5.0
Novak, T.
60
60S
4
5.0
Šućur, Z.
60
30P+30S
4
4.0
Maurović, I.
45
30P+15S
4
0.0
Gričar, I.
120
30TJ+30TJ+30TJ+30TJ
1, 2, 3, 4
ECTS Socijalna pedagogija, 2. semestar
=> Izborni predmeti prijediplomskog studija Socijalna pedagogija, 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
2, 4, 6
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Maras, N.
45
30P+15S
2, 4, 6
2.0
Mihić, J.
30
30PK
2, 4, 6
2.0
Ferić, M.
30
15P+15S
2, 4, 6
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
2, 4, 6
ECTS Socijalna pedagogija, 4. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Socijalna pedagogija, 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Doležal, D.
45
30P+15S
4, 6
3.0
Borić, I.
45
30P+15S
4, 6
2.0
Kovčo Vukadin, I.; Maurović, I.
30
30P
4, 6
2.0
Mihić, J.
30
30PK
4, 6
4.0
Ratkajec Gašević, G.
45
30M+15S
4, 6
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
4, 6
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0
Ratkajec Gašević, G.
90
30P+15KL+30M+15S
5
3.0
Ricijaš, N.
45
30P+15A
5
4.0
Kovčo Vukadin, I.
60
30P+30S
5
6.0
Ricijaš, N.; Dodig Hundrić, D.
75
30P+30PK+15S
5
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15S
5
2.0
Novak, M.
30
30P
5
ECTS Socijalna pedagogija, 1. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Socijalna pedagogija, 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
1, 3, 5
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
2.0
Mihić, J.
30
30PK
1, 3, 5
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
1, 3, 5
ECTS Socijalna pedagogija, 3. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Socijalna pedagogija, 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Pavić Šimetin, I.
30
15P+15S
3, 5
4.0
Žic Ralić, A.
60
15P+45PK
3, 5
3.0
Borić, I.
45
15P+30A
3, 5
2.0
Ricijaš, N.; Dodig Hundrić, D.
30
30P
3, 5
2.0
Mihić, J.
30
30PK
3, 5
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
3, 5
ECTS Socijalna pedagogija, 5. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Socijalna pedagogija, 5. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Ratkajec Gašević, G.; Maurović, I.
45
15P+15A+15S
5
2.0
Mihić, J.
30
30PK
5
2.0
Kletečki Radović, M.
30
30P
5
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Jerković, D.
60
15P+45PK
6
4.0
Kovčo Vukadin, I.
60
30P+30S
6
3.0
Lotar Rihtarić, M.
45
30P+15S
6
3.0
Ricijaš, N.
45
30P+15A
6
6.0
Mihić, J.
60
30P+15A+15S
6
ECTS Socijalna pedagogija, 2. semestar
=> Izborni predmeti prijediplomskog studija Socijalna pedagogija, 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
2, 4, 6
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Maras, N.
45
30P+15S
2, 4, 6
2.0
Mihić, J.
30
30PK
2, 4, 6
2.0
Ferić, M.
30
15P+15S
2, 4, 6
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
2, 4, 6
ECTS Socijalna pedagogija, 4. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Socijalna pedagogija, 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Doležal, D.
45
30P+15S
4, 6
3.0
Borić, I.
45
30P+15S
4, 6
2.0
Kovčo Vukadin, I.; Maurović, I.
30
30P
4, 6
2.0
Mihić, J.
30
30PK
4, 6
4.0
Ratkajec Gašević, G.
45
30M+15S
4, 6
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
4, 6
ECTS Socijalna pedagogija, 6. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Socijalna pedagogija, 6. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Doležal, D.
45
30P+15S
6
2.0
Mihić, J.
30
30PK
6
3.0
Mirosavljević, A.
45
15P+30A
6
4.0
Ferić, M.
60
30P+15A+15S
6
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj