ERF
search
accessibility

Posudba

Tko može posuđivati?

Knjižnica je otvorena za javnost, no pravo posudbe imaju samo studenti i djelatnici Fakulteta.

Vanjski korisnici, odnosno: osobe koje polažu razlikovne ili dopunske ispite na Fakultetu, nastavno i nenastavno osoblje drugih fakulteta te studenti drugih fakulteta imaju pravo korištenja građe u čitaonici knjižnice te iznimno, o čemu odlučuje voditelj Knjižnice, pravo na kratkotrajnu posudbu (čl. 16., st. 4. Pravilnika o radu Knjižnice), pri čemu je potrebno da se osoba učlani u Knjižnicu, odnosno da se s odgovarajućim (čl. 28. Pravilnika) i valjanim osobnim i drugim podacima upiše u računalni knjižnični sustav.

Što se posuđuje?

Većina građe dostupna je za posudbu izvan knjižnice.

Građa izuzeta iz posudbe van knjižnice: časopisi, referentna, zastarjela i vrijedna građa, e-građa, posljednji primjerci naslova te ocjenski radovi.

Građa izuzeta iz posudbe može se dobiti na korištenje u čitaonici knjižnice.

Rokovi posudbe

Regularna posudba:

  • Studenti, nastavno i nenastavno osoblje Fakulteta
  • do 4 knjige na razdoblje od 21 dan, uz mogućnost produljenja za još 14 dana. U slučaju iznimne potrebe (izrada ocjenskih radova, pripremanje izlaganja na skupu i sl.) voditelj knjižnice može odobriti veći broj knjiga i duži rok posudbe

Dugotrajna posudba:

  • Nastavno osoblje Fakulteta: do 20 knjiga bez određenog roka povrata, uz obvezu godišnje obnove posudbe. U slučaju iznimne potrebe (izrada ocjenskih radova, pripremanje izlaganja na skupu i sl.) voditelj knjižnice može odobriti veći broj knjiga
  • Nenastavno osoblje Fakulteta: do 4 knjige bez određenog roka povrata, uz obvezu godišnje obnove posudbe. U slučaju iznimne potrebe (izrada ocjenskih radova, pripremanje izlaganja na skupu i sl.) voditelj knjižnice može odobriti veći broj knjiga

Kratkotrajna posudba:

  • posudba i povrat unutar istoga dana do kraja radnog vremena knjižnice
  • Kratkotrajna posudba izvanredna je mjera koju, u iznimnim situacijama i za određenu građu, odobrava voditelj Knjižnice, a namijenjena je samo učlanjenim korisnicima.

Produljenje posudbe vrši se zahtjevom na e-mail: knjiznica@erf.unizg.hr