ERF
search
accessibility

Izbori u zvanja

Znanstvena zvanja

Znanstvena zvanja su:

 • Znanstveni suradnik (ZS)
  Za znanstvenog suradnika može biti izabran istraživač koji ima doktorat znanosti i znanstvene radove koji ga afirmiraju kao priznatog znanstvenika.
 • Viši znanstveni suradnik (ZVS)
  Za višega znanstvenog suradnika može biti izabran istraživač koji ima doktorat znanosti i znanstvene radove koji predstavljaju značajan doprinos znanosti te koji je najmanje pet godina bio u zvanju znanstvenog suradnika.
 • Znanstveni savjetnik (ZSV)
  Za znanstvenog savjetnika može biti izabran istraživač koji ima doktorat znanosti i znanstvene radove kojima je značajno unaprijedio znanost, pri čemu će se posebno cijeniti međunarodna afirmacija znanstvenika i međunarodna priznatost njegova znanstvenog rada odnosno njegov značaj u okviru nacionalnih sadržaja. Uz navedene uvjete, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabrat će se istraživač koji je najmanje pet godina bio u zvanju višega znanstvenog suradnika.
 • Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (ZSV-T)
  Za znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju može biti izabran istraživač koji ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika te koji je najmanje pet godina bio u tom zvanju.

Postupak izbora u znanstvena zvanja

Postupak izbora u znanstveno zvanje može pokrenuti osoba koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u određeno znanstveno zvanje i znanstvena organizacija s kojom pristupnik ima ugovor o radu. Zahtjev za izbor u znanstveno zvanje podnosi se znanstvenoj organizaciji ovlaštenoj za provođenje dijela izbora u znanstvena zvanja s dokazima o ispunjavanju uvjeta za izbor u određeno znanstveno zvanje.

Ako je osoba zaposlena u znanstvenoj organizaciji ovlaštenoj za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja, ona je nadležna za provođenje dijela postupka, no Nacionalno vijeće za znanost na obrazloženi zahtjev osobe koja pokreće postupak izbora može odrediti i drugu ovlaštenu znanstvenu organizaciju.

Ako niti jedna znanstvena organizacija nije ovlaštena za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje u određenom znanstvenom ili interdisciplinarnom području znanosti, a niti jedno područno znanstveno vijeće nije ovlašteno za provođenje postupka, postupak izbora provodi Nacionalno vijeće za znanost.

Rokovi u postupku izbora

Ovlaštena znanstvena organizacija, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za izbor u znanstveno zvanje, imenuje stručno povjerenstvo, koje se sastoji od najmanje tri člana u istom ili višem znanstvenom zvanju s obzirom na ono za koje se traži izbor. Barem jedan član povjerenstva ne može biti zaposlenik znanstvene organizacije u kojoj je zaposlen pristupnik.

Stručno povjerenstvo dužno je u roku od 30 dana od imenovanja podnijeti izvješće o ispunjavanju uvjeta za izbor kojim predlaže da se pristupnik izabere ili ne izabere u znanstveno zvanje.

Ovlaštena znanstvena organizacija u roku od 30 dana daje mišljenje i prijedlog nadležnom matičnom odboru.

Matični odbor u roku od 60 dana potvrđuje ili ne potvrđuje mišljenje i prijedlog ovlaštene znanstvene organizacije.

Matični odbor u roku od 15 dana dostavlja odluku o izboru (pozitivnu ili negativnu) pristupniku i znanstvenoj organizaciji koja je provodila postupak izbora, a pozitivnu odluku o izboru u znanstveno zvanje dostavlja Ministarstvu radi upisa znanstvenog zvanja u Upisnik znanstvenika.

Rokovi u postupku izbora u znanstveno zvanje ne teku u razdobljima od 15. srpnja do 31. kolovoza te od 20. prosinca do 7. siječnja.


Repozitorij

Repozitorij je prazan