ERF
search
accessibility

Tijela upravljanja

Tijela koja upravljaju Fakultetom su dekan i Fakultetsko vijeće. 

Dekan je čelnik ERF-a. Dekanu u radu pomažu prodekani (prodekan za poslovanje, prodekan za studije i studente i prodekan za znanost i međunarodnu suradnju) i tajnik/tajnica ERF-a. Dekan, prodekani i tajnik ERF-a čine Dekanski kolegij u užem sastavu. Uz Dekanski kolegij u užem sastavu, na ERF-u djeluje i Dekanski kolegij u širem sastavu. 

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće ERF-a koje čine svi nastavnici izabrani na znanstveno-nastavna i nastavna radna mjesta, suradnici izabrani na suradnička radna mjesta u nastavi, predstavnici studenata, jedan predstavnik nenastavnog osoblja i jedan predstavnik Nastavno-kliničkog centra. 

Fakultetskom vijeću u radu i odlučivanju pomažu stalna i povremena savjetodavna tijela Fakultetskog vijeća.

Dekan

izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić

Ured dekana
Mirjana Krakić, bacc. oec.
 +385 (0)1 245 7501
 +385 (0)1 245 7559
 dekan@erf.unizg.hr

Prodekan za studije i studente

izv. prof. dr. sc. Luka Bonetti
 +385 (0)1 245 7514
 prodekan.studiji@erf.unizg.hr

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

doc. dr. sc. Tihana Novak
 +385 (0)1 245 7512
 prodekanica.znanost@erf.unizg.hr

Prodekan za poslovanje

doc. dr. sc. Damir Miholić
 +385 (0)1 245 7513
 prodekan.poslovanje@erf.unizg.hr

Tajnica

Ana Hećimović, mag. iur.
 +385 (0)1 245 7507
 tajnik@erf.unizg.hr