ERF
search
accessibility

Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost jedna je od temeljnih djelatnosti fakulteta. Ona obuhvaća sve poslove i aktivnosti u vezi s organiziranjem (re)izdavanja (neovisno o mediju), (re)izdavanjem, populariziranjem, prodajom i financiranjem znanstvenih monografija, udžbenika, skripti, priručnika, prijevoda, mjernih instrumenata i drugih djela zaposlenika i suradnika Fakulteta te drugih autora u skladu sa Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti ERF-a. Izdavačku djelatnost Fakultet može provoditi samostalno i/ili u suradnji s drugim zainteresiranim osobama i/ili tijelima.

Biblioteka Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Pojedina djela se mogu izdavati u okviru nakladničke cjeline pod nazivom Biblioteka Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i to u jednom od nakladničkih nizova:

  • znanstveni niz (znanstvena djela),
  • stručni niz (stručna djela),
  • udžbenički niz (udžbenici),
  • prevodilački niz (prijevodi) te
  • dijagnostički niz (mjerni instrumenti, testovi, skale).

Časopisi ERF-a

Osim navedenih publikacija, ERF izdaje i 3 znanstveno-stručna časopisa u otvorenom pristupu:

  • Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja
  • Kriminologija i socijalna integracija
  • Logopedija (suizdavanje s Hrvatskim logopedskim društvom i Studijem Logopedije Sveučilišta u RIjeci)

Dodatne informacije o svakom o časopisu mogu se pronaći u izborniku pod rubrikom: Časopisi ERF-a.

Otvoreni pristup i prodaja publikacija u (su)izdanju ERF-a

Dio publikacija u (su)izdanju ERF-a nalazi se u otvorenom pristupu, a dio je moguće kupiti. Dodatne informacije o dostupnosti pojedinih publikacija i njihovoj kupnji mogu se pronaći u izborniku pod rubrikom: Prodaja publikacija.

Dokumenti

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu