ERF
search
accessibility

Natječaj za akademsku mobilnost

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost dva puta godišnje, u dva kruga.

Prvi krug Natječaja obično se raspisuje u jesen (listopad) i odnosi se na prvu polovicu sljedeće godine - mobilnosti koji će se ostvariti do 1.srpnja. Prvi krug raspisuje se za sve četiri stavke.

Drugi krug Natječaja obično se raspisuje u proljeće (travanj) i odnosi se na drugu polovicu tekuće godine - mobilnosti koji će se ostvariti do 31. prosinca. Drugi krug raspisuje se samo za stavke b) i c).

Natječaj se raspisuje prema sljedećim stavkama:

  1. Odlazna mobilnost prema strateškim partnerima (određuje ih Sveučilište za svaku godinu) - raspisuje se samo u prvom krugu, za cijelu kalendarsku godinu.
  2. Mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelom svijetu (nije nužno da postoji bilateralni sporazum).
  3. Mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za konferencije).
  4. Najava dolazna mobilnosti stranih nastavnika temeljem potpisanih bilateralnih sporazuma - raspisuje se samo u prvom krugu, najava dolazaka za cijelu kalendarsku godinu.

Kandidat prikuplja dokumentaciju navedenu u natječaju i predaje ju Uredu za međunarodnu suradnju Fakulteta.

Odabir kandidata vrši Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Napomena:
Ovaj tekst se temelji na zadnjem objavljenom natječaju. U slučaju promjena u sljedećem natječaju, relevantne informacije su uvijek one navedene u aktualnom natječaju.