ERF
search
accessibility

Upis putem državne mature

Pravo na pristup razredbenom postupku imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od 4 godine i uspješno položile državnu maturu. 


Redoviti sveučilišni prijediplomski studij Logopedija

Upisne kvote u ak. god. 2023./2024. za redoviti sveučilišni prijediplomski studij Logopedija:
50 (državljani RH) + 0 (strani državljani) + 1 Hrvati izvan RH

Uvjeti upisa u prvu godinu redovitog prijediplomskog studija Logopedija za pristupnike koji polažu državnu maturu

Rang-lista za upis na redoviti sveučilišni prijediplomski studij Logopedija sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.

Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere/provjere preduvjeta

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na prijediplomski studij Logopedija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 150 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 300 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 250 bodova
  Biologija ili Psihologija * - do 300 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere/provjere preduvjeta:
  zdravstveni kriterij: provjera funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij za kandidate kojima je potvrdom liječnika školske medicine ustanovljena zdravstvena kontraindikacija za ispunjavanje studijskih obveza (negativna procjena je isključujući kriterij)
  Potvrda liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij dostavlja se na propisanom obrascu ERF-a
  procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju)isključujući kriterij: čimbenik isključivanja je prisutnost jezično-govorno-glasovnih teškoća **
  Nepovoljna procjena jezično-govorno-glasovnog  statusa isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

** Procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) uključuje kratki inicirani razgovor pristupnika s dva člana povjerenstva, čitanje teksta te po potrebi, specifičnu provjeru osobitosti govornog mehanizma i izgovornih obrazaca. Za procjenu nije potrebna nikakva posebna priprema niti ona može utjecati na rezultate jer se vrednuje skup obilježja jezično-govorno-glasovnog statusa koja se stječu od rane predškolske i tijekom školske dobi. Ishod procjene može biti prolazni status ili nepovoljna procjena, odnosno isključivanje iz daljnjeg postupka. Isključujući čimbenici odnose se na odstupanja poput: oštećenja sluha, poremećaja izgovora koji su auditivno i/ili vizualno uočljivi i narušavaju izgovor ili su posljedica strukturalnih promjena u građi i pokretljivosti artikulatora, odstupanja u ritmu i tempu govora, odstupanja u kvaliteti glasa, u tehnici čitanja. 


Redoviti sveučilišni prijediplomski studij Rehabilitacija

Upisne kvote u ak. god. 2023./2024. za redoviti sveučilišni prijediplomski studij Rehabilitacija:
50 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Uvjeti upisa u prvu godinu redovitog prijediplomskog studija Rehabilitacija za pristupnike koji polažu državnu maturu

Rang-lista za upis na redoviti sveučilišni prijediplomski studij Rehabilitacija sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.

Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na prijediplomski studij Rehabilitacija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Biologija ili Psihologija ili Sociologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere
  - procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij – negativna procjena je isključujući kriterij
  - usmena procjena informiranosti, sklonosti  motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.


Redoviti sveučilišni prijediplomski studij Socijalna pedagogija

Upisne kvote u ak. god. 2024./2025. za redoviti sveučilišni prijediplomski studij Socijalna pedagogija:
50 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Uvjeti upisa u prvu godinu redovitog prijediplomskog studija Socijalna pedagogija za pristupnike koji polažu državnu maturu

Rang-lista za upis na redoviti sveučilišni prijediplomski studij Socijalna pedagogija sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.

Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na prijediplomski studij Socijalna pedagogija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Sociologija ili Psihologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere:
  - zdravstveni kriterij: provjera funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij za kandidate kojima je potvrdom liječnika školske medicine ustanovljena zdravstvena kontraindikacija za ispunjavanje studijskih obveza (negativna procjena je isključujući kriterij)
  Potvrda liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij dostavlja se na propisanom obrascu ERF-a
  - usmena procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.