ERF
search
accessibility

Postupak upisa

Upis na ERF u prvi semestar akademske godine 2024./2025. provodit će se putem razredbenog postupka za pristupnike koji su se prijavili na natječaj za upis studenata u prvu godinu studija koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama.

Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a tj. na ERF se ne mogu upisati i pristupnici koji su započeli studij na nekom drugom visokom učilištu.