ERF
search
accessibility

Stručni projekti

Profesionalni utjecaj na društvo veoma je važna sastavnica misije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te su nastavnici u svom djelovanju posvećeni postizanju tog cilja. Stručni projekti često su usmjereni na unaprjeđenje pružanja različitih oblika podrške djeci s teškoćama, njihovim obiteljima i stručnjacima, provedbu programa prevencije poremećaja u ponašanju, a također i unaprjeđenju visokoškolske nastave. Transfer znanstvenih i stručnih spoznaja u društvo naglašena je komponenta gotovo svih projekata. Mnogi su projekti provedeni u suradnji s drugim obrazovnim institucijama različitih razina, organizacijama civilnog društva, tijelima javne uprave te gospodarstvom. 

2021. - 2025.

Digital Education Environment for Learners with Special Education Needs
Trajanje projekta: 01/2024 - 12/2026
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Sonja Alimović

Digital platform for secondary school teachers on adolescent risk behaviours
Trajanje projekta: 01/2023 - 12/2027
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Martina Ferić

BRUTALNA VUGLA - psihosocijalni tretman mladih počinitelja nasilja
Trajanje projekta: 01/2023 - 12/2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Dora Dodig Hundrić

Finta slobode
Trajanje projekta: 01/2023 - 12/2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Dora Dodig Hundrić

Projekt „RESTART“
Trajanje projekta: 09/2022 - 09/2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF:  doc. dr. sc. Tihana Novak

Uključi se - zaslužio si!
Trajanje projekta: 12/2022 - 11/2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF:  izv. prof. dr. sc. Anita Jandrić Nišević

Temida - osnaživanje OCD-a u zaštiti ljudskih prava zatvorenica
Trajanje projekta: 10/2022 - 12/2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF:  doc. dr. sc. Tihana Novak

Unapređivanje implementacije psihosocijalnog programa tretmana ovisnika o kockanju
Trajanje projekta: 05/2022 - 05/2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF:  izv. prof. dr. sc. Dora Dodig Hundrić

BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju
Trajanje projekta: 03/2022 – 12/2022
Voditelj/koordinator projekta za ERF: Sanja Radić Bursać, prof. soc. ped.

Sagorijevanje stručnjaka i roditelja djece s teškoćama u razvoju: prevencija, izazovi i metode osnaživanja u ranoj intervenciji
Trajanje projekta: 01/2022 – 01/2025
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Sonja Alimović

Znanstveno utemeljena prevencija korištenja sredstava ovisnosti i kriminaliteta_FRONTLINE POLITEA
Trajanje projekta: 01/2022 – 12/2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Martina Ferić

Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju
Trajanje projekta: 07/2021 – 04/2024
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela

Further ENhancing the Implementation of Quality Standards in drug demand reduction across Europe_FENIQS-EU
Trajanje projekta: 04/2021 – 03/2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Martina Ferić

ISKORAK - Program za unapređenje procjene i intervencija za djecu i mlade s problemima u ponašanju
Trajanje projekta: 2021 – 2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Ivana Borić

Podrška službenicima zatvorskog sustava i probacije kroz superviziju
Trajanje projekta: 2021 – 2022
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Tihana Novak

Pukotine.hr
Trajanje projekta: 2021
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Miranda Novak

2016. - 2020.

Priprema i provedba edukacija i treninga trenera za probacijske službenike
Trajanje projekta: 2020 – 2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš

Dopisna biblioterapija za počinitelje kaznenih djela u Kaznionici Lepoglava
Trajanje projekta: 2020 – 2021
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Anita Jandrić Nišević

Projekt PROTECTA
Trajanje projekta: 2020 – 2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš

Osnaživanje osoba iz spektra autizma i njihovih roditelja za život u zajednici kroz uključivanje u aktivnosti dnevnog programa
Trajanje projekta: 2020 – 2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Jasmina Stošić

Upletimo se u socijalnu mrežu OZANE (koja ne puca)
Trajanje projekta: 2020 – 2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Zrinjka Stančić

Platforma za podršku pozitivnom razvoju mladih
Trajanje projekta: 2020 – 2021
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Miranda Novak
Web: pukotine.hr

Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije ERF-LOSPER
Trajanje projekta: 03/2019 – 03/2022
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Sandra Bradarić-Jončić

Developing Inclusive Education for Students with Disabilities in Sri Lankan Universities (IncEdu)
Trajanje projekta: 11/2019 – 11/2022
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Lelia Kiš Glavaš
Web: www.esn.ac.lk/incedu

Komunikacija za svako dijete – Primjena tehnologije 21. stoljeća za promociju komunikacije, obrazovanja i socijalnog uključivanja djece rane dobi s kašnjenjima i teškoćama u razvoju
Trajanje projekta: 10/2019 – 10/2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša

Biography work: if we know where we came from we better know where to go
Trajanje projekta: 01/2019 – 06/2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Gabrijela Ratkajec Gašević

Zdrav glas za sve nas
Trajanje projekta: 07/2019 – 12/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Ana Bonetti

Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania - good practice paradigm (MARDS)
Trajanje projekta: 11/2018 – 11/2021
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Melita Kovačević
Web: www.mards.ucg.ac.me

Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training— ASAP Training
Trajanje projekta: 2018 – 2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Martina Ferić

Edukacija državnih odvjetnika i stručnih suradnika izvanpravne struke u odvjetništvima u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela
Trajanje projekta: 2018 – 2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš

Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji - DOBRO
Trajanje projekta: 03/2018 – 9/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša

Participativna dijagnoza za provedbu istraživanja zlouporabe sredstava ovisnosti kod romskih zajednica u Hrvatskoj
Trajanje projekta: 2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Anja Mirosavljević

Vanjska programska i financijska evaluacija projekata financiranih 2017. godine u skladu sa standardima kvalitete
Trajanje projekta: 11/2018 – 12/2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Martina Ferić

OZANA u zajednici-asistent u susjedstvu
Trajanje projekta: 2017 – 2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Zrinjka Stančić

Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu
Trajanje projekta: 09/2017 – 12/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić

Promoviranje online alata Drughelp. eu. i regrutiranje konzumenata radi uključivanja u samoprocjenu rizika povezanog s konzumacijom droga
Trajanje projekta: 11/2017 – 12/2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Dalibor Doležal

Provedba edukativnih programa o planiranju, programiranju i provedbi projekata prevencije ovisnosti koji su u skladu s europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)
Trajanje projekta: 04/2017 – 05/2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić

Vanjska programska i financijska evaluacija projekata financiranih 2016. godine u skladu sa standardima kvalitete
Trajanje projekta: 10/2017 – 12/2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić

Assisting Better Communication (ABC)
Trajanje projekta: 10/2016 – 10/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Ljubica Pribanić
Web: abc.iliauni.edu.ge

Building bridges: promoting social inclusion and wellbeing for families of children with special needs (PSI_WELL)
Trajanje projekta: 09/2016 – 02/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Sonja Alimović
Web: www.psiwell.eu

Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije (PK) kao metode rane intervencije za djecu 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama
Trajanje projekta: 10/2016 – 09/2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša

116 000 Hotline for Missing Children Croatia
Trajanje projekta: 2016 – 2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin

Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom: I ja želim čitati
Trajanje projekta: 2016 – 2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Mirjana Lenček

2010. - 2015. 

Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma
Trajanje projekta: 2015 – danas
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša

Izrada materijala i edukativnog sadržaja za diseminaciju preventivnog programa kockanja mladih „TKO ZAPRAVO POBJEĐUJE?“
Trajanje projekta: 2015 – 2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš

Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD)
Trajanje projekta: 10/2015 – 12/2016
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša

Participacija djece u RH: analiza stanja
Trajanje projekta: 2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Ivana Borić

Unaprjeđenje standarda procjene problema u ponašanju djece i mladih u domovima za odgoj u RH
Trajanje projekta: 2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Nivex Koller Trbović

Edukacijsko-rehabilitacijska podrška djeci s odstupanjima u psihomotoričkom razvoju i njihovim obiteljima
Trajanje projekta: 2/2015 – 12/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela

Sveobuhvatnom podrškom do prihvaćanja djece s ADHD-om i poremećajima iz autističnog spektra
Trajanje projekta: 01/2015 – 12/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev

Podrška provođenju rane intervencije za obitelji djece s prirođenim ili rano stečenim oštećenjem sluha te podrške odraslim osobama sa stečenim oštećenjem sluha
Trajanje projekta: 07/2015 – 12/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Luka Bonetti

eDijagnostika i potpora za djecu s komunikacijskim teškoćama (eDD)
Trajanje projekta: 12/2014 – 12/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Blaženka Brozović

Uspostava nacionalnog okvira za ranu dijagnostiku i ranu intervenciju za djecu (0-7 godina) s poremećajem iz autističnog spektra
Trajanje projekta: 09/2014 – 06/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Maja Cepanec i doc. dr. sc. Sanja Šimleša

Prerequisites for academic equality: early recognition of language disorders
Trajanje projekta: 08/2013 – 02/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević

Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market_SOULBUS
Trajanje projekta: 10/2013 – 09/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić
Web: www.jamk.fi

Arhiva

Uz vašu pomoć izjednačeni u lokalnoj sredini i šire
Trajanje projekta: 2009
Voditeljica projekta: mr. sc. Marina Milković