ERF
search
accessibility

Prijediplomski studij Rehabilitacija

Nositelj prijediplomskog studija Rehabilitacija: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Izvoditelji prijediplomskog studija Rehabilitacija:

Voditeljica prijediplomskog studija Rehabilitacija: izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela

Trajanje studija: tri akademske godine ili 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Naziv stručnjaka: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) edukacijske rehabilitacije (univ. bacc. rehab. educ.)

Prijediplomski studij Rehabilitacije izvodi se od akademske godine 2005./2006. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdalo je vjerodostojnicu za izvođenje programa 18. lipnja 2004. godine, a dopusnicu 21. lipnja 2005. godine. Od akademske godine 2010./2011. program se odvija po obnovljenom programu.

Nositelj kvalifikacije sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) edukacijske rehabilitacije (univ. bacc. rehab. educ.) ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao/stekla naziv.

Znanja

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz interdisciplinarnog područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s oštećenjima vida, teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), intelektualnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra, višestrukim teškoćama, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima (razvojni motorički poremećaji, traumatizmi, autoimune i maligne bolesti...), kreativnim i art/ekspresivnim terapijama. Završetkom ovoga studija student stječe kompetencije što podrazumijeva mogućnost zapošljavanja na poslove srednje složenosti, odnosno, uz superviziju magistra struke, u skladu sa Zakonom o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 124, 2011).

U okviru studijskog programa Rehabilitacije prvostupnici stječu uvid u komplementarne koncepte o razvoju edukacijskih i rehabilitacijskih znanosti te razvijaju profesionalni identitet u područjima: oštećenja vida, motorički poremećaji, kronične bolesti i art terapije, te inkluzivna edukacija i rehabilitacija.

Studenti stječu temeljna znanja o dijagnostičkim, edukacijskim i terapijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji.

U dijelu studijskog programa rehabilitacije koji se odnosi na proučavanje fenomenologije osoba s teškoćama vizualne percepcije, prvostupnici usvajaju temeljna znanja o biološkom, psihološkom i socijalnom funkcioniranju osoba s teškoćama vizualne percepcije, o važnosti edukacijskog i rehabilitacijskog procesa za rast i razvoj djece s teškoćama vizualne percepcije, kao i o specifičnostima edukacijskih programa koji se primjenjuju u ovom području.

U okviru prijediplomskog studijskog programa studenti stječu i spoznaje o antropološkim dimenzijama i fenomenologiji motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti; bioetičkim i deontološkim načelima u analizi raznih problemskih područja na kronološkom kontinuumu tijekom rasta i razvoja; raznim doktrinama psihosocijalne i kompleksne rehabilitacije; ranoj razvojnoj rehabilitaciji; rehabilitacijskoj i konduktivnoj edukaciji; paradigmi sofrologije u razvoju discipline; interdisciplinarnosti (profesionalnoj etici i kompetencijama); povezanosti znanosti (biomedicinske, humanističke, društvene i druge discipline) i umjetnosti; profilaktičkoj i terapijskoj funkciji kreativnosti; transpovijesnim, transkulturnim i suvremenim pristupima u konceptima kreativnih i art terapija; kao i o drugim komplementarnim pristupima usmjerenima na otkrivanje i podržavanje životnih potencijala i kvalitete življenja u čovjeka.

Kroz dio studijskog programa koji se odnosi na inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju studenti usvajaju suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava i razvijaju razumijevanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta. Razumiju značajke razvoja i funkcioniranja u različitim okruženjima, djece i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), poremećajima iz autističnog spektra i višestrukim teškoćama. Sposobni su primijeniti temeljne tehnike edukacijsko-rehabilitacijske procjene i interpretirati dobivene podatke. Sposobni su primijeniti edukacijsko-rehabilitacijske postupke s ciljem unapređenja općeg, kao i funkcioniranja u okviru pojedinih (razvojnih) područja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Kompetencije

Završetkom ovog studija prvostupnik može sudjelovati, uz superviziju magistra struke, u:

  • Kreiranju i primjeni programa podrške u ranom razvoju
  • Odgoju i obrazovanju
  • Zapošljavanju i uključivanju u život socijalne zajednice djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom

Studenti su osposobljeni za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija. Imaju razvijenu svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u edukacijsko-rehabilitacijskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

Mogućnosti zapošljavanja

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica edukacijske rehabilitacije može obavljati superviziranu edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost u radnom odnosu ili u privatnoj praksi u ustanovama u kojima se obavlja djelatnost zdravstva, znanosti, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi (Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj znanosti, NN, 124/11).

U okviru studija Rehabilitacije prvostupnici stječu uvid u komplementarne koncepte o razvoju edukacijskih i rehabilitacijskih znanosti te razvijaju profesionalni identitet u područjima: oštećenja vida i teškoće vizualnog funkcioniranja, motorički poremećaji, kronične bolesti i art terapije, te inkluzivna edukacija i rehabilitacija.

Studenti stječu temeljna znanja o dijagnostičkim, edukacijskim i terapijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Preporuke HZZ-a

Nastavni plan i program

Izvedbeni plan nastave

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Almahariq, F.
45
30P+15A
1
4.0
Pinjatela, R.
60
30P+30S
1
2.0
Odak, L.
30
30P
1
3.0
Löw, A.; Salkičević, S.
45
15P+30A
1
0.0
Gričar, I.
120
30TJ+30TJ+30TJ+30TJ
1, 2, 3, 4
4.0
Lisak Šegota, N.
60
30P+30S
1
3.0
Martinec, R.
45
30P+15S
1
4.0
Šimleša, S.; Novak, M.
45
30P+15A
1
ECTS Rehabilitacija, 1. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Rehabilitacija, 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
1, 3, 5
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
4.0
Rogošić, S.
45
30P+15S
1, 3, 5
1.0
Ferić, M.
30
30PK
1, 3, 5
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20S
1, 3, 5
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Kiš-Glavaš, L.
90
15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Miholić, D.
30
15P+15S
2
3.0
Vatavuk, Z.
45
30P+15A
2
3.0
Roje Bedeković, M.
45
30P+15A
2
3.0
Bilić Prcić, A.
45
30P+15A
2
2.0
Bilić Prcić, A.
25
25PK
2
3.0
Bratković, D.
45
30P+15KL
2
4.0
Cvitković, D.
60
30P+30KL
2
0.0
Gričar, I.
120
30TJ+30TJ+30TJ+30TJ
1, 2, 3, 4
ECTS Rehabilitacija, 2. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Rehabilitacija, 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
2, 4, 6
2.0
Ricijaš, N.; Dodig Hundrić, D.
30
30P
2, 4, 6
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Maras, N.
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Alimović, S.
60
30P+15A+15S
2, 4, 6
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
2, 4, 6
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Katušić, A.
60
30P+30S
3
3.0
Bilić Prcić, A.; Alimović, S.
45
30P+15S
3
3.0
Alimović, S.
45
30P+15M
3
4.0
Katušić, A.
60
30P+30KL
3
4.0
Stošić, J.
60
45P+15S
3
4.0
Wagner Jakab, A.
60
30P+15KL+15S
3
0.0
Gričar, I.
120
30TJ+30TJ+30TJ+30TJ
1, 2, 3, 4
ECTS Rehabilitacija, 1. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Rehabilitacija, 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
1, 3, 5
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
4.0
Rogošić, S.
45
30P+15S
1, 3, 5
1.0
Ferić, M.
30
30PK
1, 3, 5
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20S
1, 3, 5
ECTS Rehabilitacija, 3. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Rehabilitacija, 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Pavić Šimetin, I.
30
15P+15S
3, 5
4.0
Žic Ralić, A.
60
15P+45PK
3, 5
2.0
Bradarić-Jončić, S.
30
30P
3, 5
4.0
Henigsberg, N.; Brečić, P.
60
30P+30KL
3, 5
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
3, 5
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Runjić, T.
45
15P+30M
4
4.0
Fulgosi Masnjak, R.
60
30P+30KL
4
3.0
Runjić, T.
45
15P+30M
4
3.0
Grazio, S.
45
30P+15KL
4
4.0
Stošić, J.
60
15P+45KL
4
3.0
Bilić Prcić, A.
50
50PK
4
0.0
Gričar, I.
120
30TJ+30TJ+30TJ+30TJ
1, 2, 3, 4
3.0
Pinjatela, R.
45
15P+15KL+15S
4
ECTS Rehabilitacija, 2. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Rehabilitacija, 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
2, 4, 6
2.0
Ricijaš, N.; Dodig Hundrić, D.
30
30P
2, 4, 6
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Maras, N.
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Alimović, S.
60
30P+15A+15S
2, 4, 6
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
2, 4, 6
ECTS Rehabilitacija, 4. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Rehabilitacija, 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Sajko, T.
30
15P+15A
4, 6
3.0
Novak Lauš, K.
60
30P+30A
4, 6
3.0
Katušić, A.
45
15P+30KL
4, 6
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
4, 6
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Miholić, D.
60
30P+30S
5
4.0
Sikirić, D.
60
30P+30KL
5
4.0
Kiš-Glavaš, L.
60
30P+15A+15S
5
4.0
Runjić, T.
60
30P+30KL
5
4.0
Pintarić Mlinar, L.
60
30P+15A+15S
5
3.0
Martinec, R.
45
30P+15S
5
ECTS Rehabilitacija, 1. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Rehabilitacija, 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
1, 3, 5
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
4.0
Rogošić, S.
45
30P+15S
1, 3, 5
1.0
Ferić, M.
30
30PK
1, 3, 5
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20S
1, 3, 5
ECTS Rehabilitacija, 3. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Rehabilitacija, 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Pavić Šimetin, I.
30
15P+15S
3, 5
4.0
Žic Ralić, A.
60
15P+45PK
3, 5
2.0
Bradarić-Jončić, S.
30
30P
3, 5
4.0
Henigsberg, N.; Brečić, P.
60
30P+30KL
3, 5
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
3, 5
ECTS Rehabilitacija, 5. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Rehabilitacija, 5. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Hrastinski, I.; Alimović, S.
30
15P+15A
5
2.0
Alimović, S.
30
15P+15M
5
3.0
Bratković, D.
45
30P+15S
5
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
5
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Sikirić, D.
45
15P+30KL
6
3.0
Bilić Prcić, A.
50
50PK
6
3.0
Breitenfeld, T.
45
30KL+15S
6
3.0
Runjić, T.; Novak Lauš, K.
45
15P+30KL
6
4.0
Bratković, D.
60
30P+30KL
6
4.0
Stančić, Z.
60
15P+30A+15S
6
3.0
Kiš-Glavaš, L.
60
15P+45M
6
ECTS Rehabilitacija, 2. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Rehabilitacija, 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
2, 4, 6
2.0
Ricijaš, N.; Dodig Hundrić, D.
30
30P
2, 4, 6
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Maras, N.
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Alimović, S.
60
30P+15A+15S
2, 4, 6
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
2, 4, 6
ECTS Rehabilitacija, 4. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Rehabilitacija, 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Sajko, T.
30
15P+15A
4, 6
3.0
Novak Lauš, K.
60
30P+30A
4, 6
3.0
Katušić, A.
45
15P+30KL
4, 6
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
4, 6
ECTS Rehabilitacija, 6. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Rehabilitacija, 6. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Pintarić Mlinar, L.
45
15P+30KL
6
3.0
Pinjatela, R.
45
15P+15A+15S
6
4.0
Stančić, Z.
60
15P+45A
6
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
6
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj