ERF
search
accessibility

Dan doktoranada

Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet nositelj je dva sveučilišna poslijediplomska doktorska studija: Prevencijska znanost i studij invaliditeta i Poremećaji jezika, govora i slušanja.

Do sada su u organizaciji Fakulteta održana dva Dana doktoranada: