ERF
search
accessibility

Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Znanstvena, nastavna, i stručno-klinička djelatnosti Odsjeka usmjerena je u dva glavna područja, u područje inkluzivne edukacije i područje socijalne inkluzije.

Znanstvena istraživanja nisu više usmjerena samo na osobitosti dječjeg razvoja, nego na evaluaciju učinaka posebnih metoda i pristupa te na istraživanje sustava podrške u odgoju i obrazovanju. Umjesto dijagnostike oštećenja provodi se nediskriminirajuća procjena edukacijskih potreba, a istraživanja pretpostavki integracije u pojedinačnim sustavima prerastaju u istraživanja interaktivnih inkluzivnih sustava; ispituju se interakcije djeteta i njegove uže socijalne sredine (obitelji, škole, vršnjaka) te utjecaj makro sustava na razvoj sustava podrške. Ove promjene dovele su do uvođenja pojma inkluzivne edukacije kako u suvremenim znanstvenim istraživanjima, tako i u studijskim programima, te relevantnoj stručnoj i znanstvenoj literaturi.

U području socijalne inkluzije implementiran je "socijalni model" koji za uspješnost rehabilitacije i socijalizacije dominantnu važnost pridaje utjecaju okoline i prilagodbi društva. No, čak i izrazito pozitivno usmjereni procesi rane intervencije, deinstitucionalizacije i društvene integracije sami po sebi ne mogu garantirati uspješnost bez znanstvene analize i evaluacije.

Područje socijalne inkluzije osuvremenjeno je tako pomakom iz područja pružanja pomoći i usluga u područje osiguravanja podrške, pri čemu osobe s invaliditetom prestaju biti pasivni korisnici i postaju aktivni sudionici osobno planirane podrške. Sukladno tome predmet znanstvenih istraživanja u najširem smislu postaje pitanje kvalitete življenja spomenutih osoba koje je dobilo svoje puno značenje kao koncept operacionalizacije procesa integracije i normalizacije.

Nastavna djelatnost članica Odsjeka ostvaruje se kroz izvođenje nastave niza predmeta na preddiplomskim i diplomskim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, specijalističkom studiju "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji", te doktorskom studiju "Prevencijska znanost i studij invaliditeta".

Pročelnica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Stošić

Zamjenica pročelnice: izv. prof. dr. sc. Daniela Cvitković


Djelatnici i predmeti na Odsjeku

Redoviti profesor u trajnom zvanju

dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak Email  
dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš Email 17

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Daniela Bratković Email  
prof. dr. sc. Zrinjka Stančić Email  
prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić Email  

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Daniela Cvitković Email  
izv. prof. dr. sc. Natalija Lisak Šegota Email  
izv. prof. dr. sc. Jasmina Stošić Email  
izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab Email  

Docent

doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Alternativni pristupi u radu s djecom 1
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Bihevioralni pristup učenju 5
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Diplomski rad 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Disability and Democracy 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Disability in Cultural Context and Multiple Identities 4
 
Edukacija i osnaživanje 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Edukacijsko-rehabilitacijska procjena I 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Edukacijsko-rehabilitacijska procjena I 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Edukacijsko-rehabilitacijska procjena II 1, 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Edukacijsko-rehabilitacijska procjena II 1
 
Grupni rad I 3, 5
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Grupni rad I 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Grupni rad II 2, 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Inclusive Research 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Individualizirani edukacijski programi 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Individualizirani edukacijski programi 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Inkluzivni pristup odnosu s vršnjacima 1, 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Inkluzivni pristup odnosu s vršnjacima 1
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Interdisciplinary Disability Studies I 1
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Interdisciplinary Disability Studies II 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Izrada specijalističkog rada 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Joga za djecu s ADHD-om 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Komunikacija s obiteljima 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kvalitativne metode istraživanja 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Kvalitativne metode istraživanja 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Kvantitativne metode 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kvantitativne metode istraživanja 1, 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Kvantitativne metode istraživanja 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kvantitativne metode istraživanja 1
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama 3
 
Nepoželjna ponašanja - razumijevanje, sprečavanje, otklanjanje 2
 
Obrazovni sustavi i kurikulumi 1, 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije I: Cerebralno oštećenje vida 1, 3
 
Odabrani inozemni programi 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Osobni razvoj stručnjaka 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Osobno usmjereno planiranje podrške I 2, 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Osobno usmjereno planiranje podrške I 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Osobno usmjereno planiranje podrške II 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osobno usmjereno planiranje podrške II 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Poticanje perceptivno-motoričkih sposobnosti 6
 
Poticanje perceptivno-motoričkih sposobnosti 6
 
Poučavanje osoba s poremećajima iz autističnog spektra 4
 
Poučavanje osoba s poremećajima iz autističnog spektra 4
 
Praksa 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praksa 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Praksa 6
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Praksa 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praksa 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Praksa 6
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Praksa iz odabranog kolegija 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praksa iz odabranog kolegija 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Praksa iz odabranog kolegija 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praksa iz odabranog kolegija 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Praktikum iz rada s obitelji 2, 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Praktikum iz terapije igrom 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Praktikum iz unapređivanja socijalne kompetencije 6
 
Praktikum iz unapređivanja socijalne kompetencije 6
 
Profesionalna rehabilitacija I 5
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Profesionalna rehabilitacija I 5
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Programi podrške za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama 6
 
Programi podrške za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama 6
 
Programiranje u radu s osobama s poremećajem iz autističnog spektra I 2, 4
 
Programiranje u radu s osobama s poremećajem iz autističnog spektra I 2
 
Programiranje u radu s osobama s poremećajem iz autističnog spektra II 3
 
Programiranje u radu s osobama s poremećajem iz autističnog spektra II 3
 
Programiranje u rehabilitaciji djece i mladih s intelektualnim teškoćama 5
 
Programiranje u rehabilitaciji djece i mladih s intelektualnim teškoćama 5
 
Programi unapređivanja socijalne kompetencije 6
 
Programi unapređivanja socijalne kompetencije 6
 
Rana intervencija 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Rani interventni programi za djecu s autizmom i težim razvojnim teškoćama 1
 
Razvoj djece s teškoćama učenja 1, 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Razvoj djece s teškoćama učenja 1
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Razvoj osoba s intelektualnim teškoćama 2
 
Razvoj osoba s intelektualnim teškoćama 2
 
Razvoj osoba s poremećajem iz autističnog spektra 3
 
Razvoj osoba s poremećajem iz autističnog spektra 3
 
Rehabilitacija igrom I 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Rehabilitacija igrom I 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Rehabilitacija putem pokreta I 6
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Rehabilitacija putem pokreta I 6
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Senzorna integracija 1, 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Slobodno vrijeme, rekreacija i invaliditet 3
 
Socijalna politika i invaliditet 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Spolnost 5
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Spolnost 5
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Strategies, Programs and Monitoring 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Strategije poučavanja učenika s intelektualnim teškoćama I 1, 3
 
Strategije poučavanja učenika s intelektualnim teškoćama I 1
 
Strategije poučavanja učenika s intelektualnim teškoćama II 4
 
Suradnja 2, 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Teškoće učenja 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Teškoće učenja 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju 1
 
Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju 1
 
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije 1
 
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije 1
 
Uvod u znanstveni rad 2, 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Uvod u znanstveni rad 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Višestruke teškoće 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Višestruke teškoće 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Vođeni praktikum iz ranih interventnih programa za djecu s autizmom i težim razvojnim teškoćama 2
 
Volonterski rad 1
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Volonterski rad 2
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Volonterski rad 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Volonterski rad 4
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Volonterski rad 5
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica i pružanje vršnjačke potpore 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica i pružanje vršnjačke potpore 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica i pružanje vršnjačke potpore 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica i pružanje vršnjačke potpore 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pružanje vršnjačke potpore 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pružanje vršnjačke potpore 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pružanje vršnjačke potpore 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pružanje vršnjačke potpore 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Zakonodavstvo i invaliditet 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Zapošljavanje osoba s invaliditetom 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Zapošljavanje osoba s invaliditetom 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Zapošljavanje osoba s invaliditetom 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Zapošljavanje osoba s invaliditetom 3
 
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3