ERF
search
accessibility

Javni pozivi

Jednostavna nabava - Računala (CPV 30213300-8)
Na temelju članka 4. stavka 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , dekan Fakulteta dana 8. prosinca 2022. godine  donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave . Predmet nabave: Računala (CPV 30213300-8) Evidencijski broj nabave: JN-5/22 Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 100.000,00 kuna (13.272.28 eura) bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) Pozivaju se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama i specifikaciji predmeta nabave  navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, na način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i tražene dokumente do četvrtka, 15. prosinca 2022. godine do 14:00 sati . Ponude se dostavljaju (osobno ili poštom) ERF-u (Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb), u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva i adrese naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja i naznake "ne otvaraj". Ponude zaprimljene nakon navedenog roka za dostavu ponuda neće se razmatrati te će se neotvorene vratiti ponuditelju.
08.12.2022
Jednostavna nabava – Radovi popravka krova zgrade ERF-a u sklopu Centra za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Na temelju članka 4. stavka 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , dekan Edukacijsko-rehabilitcijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 9. rujna 2022. godine  donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave . Predmet nabave: Radovi popravka krova zgrade Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu Centra za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek" (CPV: 45261910-6) Evidencijski broj nabave: JN 27/22 Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 250.000,00 kuna (33.180,70 eura) bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) Pozivaju se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama i specifikaciji predmeta nabave  navedenima u Pozivu za dostavu ponuda i prilozima ( Prilog 1: Glavni projekt ; Prilog 2: Troškovnik ) te da, na način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i potrebnu dokumentaciju dostave do utorka, 27. rujna 2022. godine do 14:00 sati . Ponude se dostavljaju (osobno ili poštom) ERF-u (Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb), u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva i adrese naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja i naznake "ne otvaraj". Ponude zaprimljene nakon navedenog roka za dostavu ponuda neće se razmatrati te će se neotvorene vratiti ponuditelju.
09.09.2022
Jednostavna nabava – Izrada i instalacija mobilne aplikacije za istraživanje ponašanja i mentalnog zdravlja (za potrebe projekta PROTECT)
Na temelju članka 4. stavka 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , dekan Fakulteta 28. veljače 2022. godine  donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave . Predmet nabave: Izrada i instalacija mobilne aplikacije za istraživanje ponašanja i mentalnog zdravlja (za potrebe projekta PROTECT ) Evidencijski broj nabave: JN 8/22 Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 120.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama i specifikaciji predmeta nabave  navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, na način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i tražene dokumente do subote, 5. ožujka 2022. godine do 12:00 sati . Ponude se dostavljaju (osobno ili poštom) ERF-u (Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb), u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva i adrese naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja i naznake "ne otvaraj". Ponude zaprimljene nakon navedenog roka za dostavu ponuda neće se razmatrati te će se neotvorene vratiti ponuditelju.
28.02.2022
Jednostavna nabava - Računalna oprema (računala) (CPV 30230000-0 Računalna oprema)
Sukladno članku 4. stavku 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , dekanica Fakulteta 15. rujna 2021. godine  donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave . Predmet nabave: Računalna oprema (računala) (CPV 30230000-0 Računalna oprema) Evidencijski broj nabave: 1/21 Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 118.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama i specifikaciji predmeta nabave  navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, na način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i tražene dokumente do četvrtka, 23. rujna 2021. godine do 12:00 sati . Ponude se dostavljaju (osobno ili poštom) ERF-u (Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb), u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva i adrese naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja i naznake "ne otvaraj". Ponude zaprimljene nakon navedenog roka za dostavu ponuda neće se razmatrati te će se neotvorene vratiti ponuditelju.
15.09.2021
Jednostavna nabava: Sustav nadzora (CPV oznaka: 35125000-6)
Na temelju članka 4. stavka 3. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave , dekanica Fakulteta donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave . Predmet nabave: Sustav nadzora (CPV oznaka: 35125000-6). Detaljan opis predmeta nabave utvrdit će se u specifikaciji predmeta nabave u Pozivu za dostavu ponuda. Evidencijski broj nabave: 53/20 Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 199.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Iznos vrijednosti predmeta nabave financirat će se iz vlastitih sredstava Fakulteta. Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama i specifikaciji predmeta nabave  navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, na način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i tražene dokumente do 11. prosinca 2020. godine do 12:00 sati . Ponude se dostavljaju poštom ERF-u (Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb), u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva i adrese naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja i naznake "ne otvaraj".
04.12.2020
Jednostavna nabava: Sustav nadzora (CPV oznaka: 35125000-6)
Na temelju članka 4. stavka 3. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave , dekanica Fakulteta donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave . Predmet nabave: Sustav nadzora (CPV oznaka: 35125000-6). Detaljan opis predmeta nabave utvrdit će se u specifikaciji predmeta nabave u Pozivu za dostavu ponuda. Evidencijski broj nabave: 53/20 Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 199.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Iznos vrijednosti predmeta nabave financirat će se iz vlastitih sredstava Fakulteta. Isplata iznosa iz prethodnog stavka ovog članka izvršit će se bez predujma, po isporuci robe, a u skladu s odredbama Ugovora o jednostavnoj nabavi sklopljenog s odabranim ponuditeljem. Ponude se dostavljaju poštom ERF-u (Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb), u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva i adrese naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja i naznake "ne otvaraj" u razdoblju od 6. do 19. studenoga 2020. godine do 12:00 sati.
06.11.2020
Jednostavna nabava: 30125110-5 Toner za laserske pisače/telefaks uređaje i 30125120-8 Toner za fotokopirne strojeve
Sukladno članku 4. stavku 3.   Odluke Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave   (Klasa: 602-04/17-13/1, Urbroj: 251-74/17-04-2/1) 22. listopada 2019. godine dekanica Fakulteta donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave. Predmet nabave: 30125110-5 Toner za laserske pisače/telefaks uređaje 30125120-8 Toner za fotokopirne strojeve Evidencijski broj nabave: JN 25/19 Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 39.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) Mole se zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima i specifikaciji predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, na način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 28. listopada 2019. godine do 10:00 sati ." KONTAKT: za pitanja vezana uz specifikaciju predmeta nabave : Ivan Cerovec, ivan.cerovec@erf.hr , +385 1 245 7510
24.10.2019
Jednostavna nabava - Računalna oprema (CPV oznaka: 30230000-0)
Sukladno članku 4. stavku 3.  Odluke Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave  (Klasa: 602-04/17-13/1, Urbroj: 251-74/17-04-2/1) 5. srpnja 2019. godine dekanica Fakulteta donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave. Predmet nabave: Računalna oprema (CPV oznaka: 30230000-0) Evidencijski broj nabave: JN 24/19 Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 100.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima i specifikaciji predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 19. srpnja 2019. godine do 12:00 sati ." KONTAKT: za pitanja vezana uz specifikaciju predmeta nabave : Robert Kalember, robert.kalember@erf.hr , +385 1 245 7510 za pitanja vezana uz postupak jednostavne nabave : Ana Hećimović, ana.hecimovic@erf.hr , +385 1 245 7507
08.07.2019
Jednostavna nabava - Računalna oprema (CPV oznaka: 30230000-0)
Sukladno članku 4. stavku 3.  Odluke Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave  (Klasa: 602-04/17-13/1, Urbroj: 251-74/17-04-2/1) Fakultet je, 19. travnja 2018., donio Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: 30230000-0 Računalna oprema). Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima i specifikaciji predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 30. travnja 2018. godine do 09:00 sati ."
20.04.2018
Poziv na dostavu ponuda: Kompjuterizirani test za neuropsihologijsko ispitivanje
OBJAVA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA Na temelju članka 5. Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet raspisuje poziv na dostavu ponuda. Podaci o naručitelju Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Borongajska 83f 10000 Zagreb OIB: 34967762426 Broj telefona: +385 (0)1 245-7500 Mrežna stranica: www.erf.unizg.hr Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima Mirta Zelenika, magistar psihologije Broj telefona: +385 (0)1 469-8139; +385 (0)98 902-2662 Adresa elektroničke pošte: mirta.mirta@hotmail.com Evidencijski broj nabave: 05/15 Procijenjena vrijednost nabave: 71.300,00 HRK Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Kompjuterizirani test za neuropsihologijsko ispitivanje . Jedna licenca za program, baterija testova i prijenosni sustav za prikupljanje podataka. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena (članak 25. Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu). Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme): 8 dana od dana objave Način dostavljanja ponude: Ponude se dostavljaju na adresu elektroničke pošte osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima i poštom u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva naručitelja , naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja nabave i s naznakom „ne otvaraj“. INVITATION TO TENDER Purchaser's information: Faculty of Education and Rehabilitation Sciences Address: Borongajska cesta 83f 10 000 Zagreb, Croatia Identification number: 34967762426 Phone number: +385 (0)1 245 7500 Official website: www.erf.unizg.hr Contact person: Mirta Zelenika, psychologist Phone number: +385 (0)1 4698 139; +385 (0)98 9022662 Email address: mirta.mirta@hotmail.com Procurement number: 05/15 Estimated value of procurement: 71.300,00 HRK Description and Technical requirements: Computerized neuropsychological battery assessment . One software licence, 4 tests, 4 years of licence period and one full portable system. Criteria for evaluation: according to Faculty policy, the procurement with the lowest price will be accepted. The tender closes on: eight days after the 1 st day of this announcement Submission of tenders: Tenders should be delivered to the email address of the contact person and send by mail in sealed envelopes, indicating the name of the client, the name of the tenderer, the name of the procurement and procurement number with an indication "do not open".
26.10.2015