ERF
search
accessibility

Katedra za tjelesni odgoj i rekreaciju

Katedra za tjelesni odgoj i rekreaciju je ustrojstvena jedinica Fakulteta koja realizira nastavni plan i program kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura, organizira sudjelovanje studenata na sportskim natjecanjima Sveučilišta te odlazak na sportska natjecanja i tribine o zdravlju, surađuje s nadležnim liječnikom za studente te ugovara sistematske preglede studenata te organizira i provodi program sportsko-rekreativnih aktivnosti djelatnika Fakulteta.

Voditeljica Katedre: Iva Gričar, v. pred.


Djelatnici i predmeti na Katedri

Viši predavač

Iva Gričar Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Tjelesna i zdravstvena kultura 1, 2, 3, 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Tjelesna i zdravstvena kultura 1, 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3, 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4