ERF
search
accessibility

Digitalni repozitorij ERF-a

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata.

U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

Fakultet potiče objavljivanje u otvorenom pristupu* stoga se većina pohranjenih radova nalazi u otvorenom pristupu, a manji dio u ograničenom i zatvorenom pristupu. Radovima u ograničenom pristupu moguće je pristupiti nakon prijave s elektroničkim podacima u sustavu AAI@EduHr. Od radova u zatvorenom pristupu dostupni su samo naslov, sažetak, ključne riječi i drugi metapodaci.

Ocjenski radovi pohranjeni i objavljeni u digitalnom repozitoriju ERF-a vidljivi su i u:

* Otvoreni pristup (eng. Open Access, OA) je slobodan, besplatan i neometan mrežni pristup digitalnim znanstvenim informacijama koji omogućava čitanje, pohranjivanje, distribuciju, pretraživanje, dohvaćanje, indeksiranje i/ili drugo zakonito korištenje. Slobodan u ovom kontekstu znači trajno slobodan od bilo kakvih ograničenja i postavljanja uvjeta za pristup i korištenje. (Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu).

Kontakt: knjiznica@erf.unizg.hr