ERF
search
accessibility

Laboratorij za prevencijska istraživanja - PrevLab

Laboratorij za prevencijska istraživanja osnovan je 2017. na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kao nasljednik Centra za prevencijska istraživanja koji je osnovan 2005. godine po vodstvom prof.dr.sc. Josipe Bašić.

Cilj osnivanja Laboratorija za prevencijska istraživanja (PrevLab) je doprinijeti razvoju područja prevencijske znanosti putem razvoja i primjene učinkovitih modela prijenosa prevencijske znanosti u praksu te doprinosa boljoj prepoznatljivosti i vidljivosti područja prevencijske znanosti u Hrvatskoj i inozemstvu:

1) razvoj i primjena učinkovitih modela prijenosa prevencijske znanosti u praksu

  • znanstvena evaluacija postojećih preventivnih intervencija s ciljem unaprijeđenja prema preventivnim intervencijama temeljenim na dokazima
  • razvoj preporuka / standarda kako bi se promovirala znanstveno utemeljena preventivna praksa
  • promocija razvoja i implementacije održivog modela sveobuhvatne prevencije u zajednicama
  • utjecaj na javne politike u području promocije pozitivnog razvoja djece i mladih te prevencije problema u ponašanju

2) doprinos boljoj prepoznatljivosti i vidljivosti područja prevencijske znanosti u Hrvatskoj

  • stvaranje prepoznatljive platforme kao izvora informacija o prevencijskoj znanosti i praksi
  • promocija razvoja znanstveno utemeljene preventivne prakse i prakse temeljene na dokazima učinkovitosti
  • utjecaj na stvaranje politika i standarda u području prevencije na globalnoj razini
  • stvaranje partnerstva sa sličnim centrima u Europi i svijetu
  • jačanje znanstvenog potencijala i ljudskih resursa

Voditeljica Laboratorija: prof. dr. sc. Martina Ferić

PrevLab na društvenim mrežama: Facebook  Instagram

Nagrade

Nagrada Europskog društva za prevencijska istraživanja (EUSPR) Sloboda Medal

Laboratoriji za prevencijska istraživanja (PrevLab) Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odnosno tim okupljen u PrevLabu-u - izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželićizv. prof. dr. sc. Martina Ferićdoc. dr. sc. Josipa Mihić i doc. dr. sc. Miranda Novak - dobio je nagradu Europskog društva za prevencijska istraživanja (EUSPR) Sloboda Medal za "kontinuirani doprinos razvoju prevencijske znanosti u Europi i internacionalno".

Nagrada je uručena na zatvaranju 9-te konferencije Europskog društva za prevencijska istraživanja "Prevention Technologies – improving the use of evidence in prevention practice" koja se održala od 24. do 26. listopada 2018. godine u Lisabonu.

Nagrada Američkog udruženja za prevencijska istraživanja (SPR)

Američko udruženje za prevencijska istraživanja (engl. Society for Prevention Researchnagradilo je tim istraživačica Laboratorija za prevencijska istraživanja (PrevLab), Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za međunarodnu suradnju u prevencijskim istraživanjima (engl. SPR International Collaborative Prevention Research Award).

ERFUNIZG prevlab nagradaOva nagrada dodjeljuje se pojedincu ili timu pojedinaca za doprinos polju prevencijske znanosti u području međunarodne suradnje. Nagrade Američkog udruženja za prevencijska istraživanja prestižna su i vrijedna referenca za svakog znanstvenika iz područja prevencijske znanosti, politike i prakse. Udruženje je osnovano 1991. godine te je posvećeno unaprjeđenju znanstvenih spoznaja o etiologiji i prevenciji mentalnih, emocionalnih i ponašajnih problema pojedinaca i skupina te primjeni tih spoznaja u praksi u svrhu promicanja zdravlja i dobrobiti. Ovo međunarodno udruženje okuplja brojne znanstvenike, kreatore politika, zagovaratelje te stručnjake iz prakse koji promoviraju prevencijsku znanost i praksu diljem svijeta.

Dobitnice nagrade su prof. dr. sc. Martina Ferićizv. prof. dr. sc. Valentina Kranželićizv. prof. dr. sc. Josipa Mihić i izv. prof. dr. sc. Miranda Novak.

Projekti

Digital platform for secondary school teachers on adolescent risk behaviours

Voditeljica projekta za PrevLab (ERF, UNIZG): prof. dr. sc. Martina Ferić

Take prevention science training to the substance use and crime prevention frontline (Frontline Politeia)

Voditeljica za Hrvatsku: prof. dr. sc. Martina Ferić

Further ENhancing the Implementation of Quality Standards in drug demand reduction across Europe (FENIQS-EU)

Voditeljica za Hrvatsku: prof. dr. sc. Martina Ferić

WEB: feniqs-eu.net

Kvaliteta provođenja slobodnog vremena kao zaštitni čimbenik za razvoj problema u ponašanju

Voditeljica: prof. dr. sc. Martina Ferić

ASAP Training „Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training“

Web stranica: asap-training.eu
Twitter: Training_asap
Facebook: ASAPTrainingEU

Pozitivan razvoj adolescenta grada Zagreba: analiza stanja

Voditeljica: doc.dr.sc. Miranda Novak

Unaprjeđenje kvalitete intervencija u području prevencije uporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj

Voditeljica: izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić

Usmjerena pozornost i socijalno emocionalno učenje za učitelje

Voditeljica: doc.dr.sc. Josipa Mihić

UPC Adapt - Implementing a prevention training curriculum in Europe: Adaptation and Piloting

Voditeljica za Hrvatsku: izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić

Science for Prevention Academic Network (SPAN)

Voditeljica za Hrvatsku: izv.prof.dr.sc. Martina Ferić
Science for Prevention Academic Network (SPAN) (opis projekta)

Članice Laboratorija

Izvješća