ERF
search
accessibility

Akademski kalendar

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine. U pravilu ima 44 radna tjedna, od čega 30 nastavnih tjedana te 14 tjedana unutar kojih se studentu osigurava vrijeme potrebno za konzultacije, pripremu i polaganje ispita i u kojem nema obveze drugih oblika nastave. Nastava se izvodi po semestrima u skladu s izvedbenim planom studija.


Akademski kalendari