ERF
search
accessibility

Laboratorij za istraživanje znakovnog jezika i kulture gluhih – HZJ LAB

Laboratorij za istraživanje znakovnog jezika i kulture Gluhih (HZJ lab) osnovan je 2004. godine kao rezultat rada na bilateralnom američko-hrvatskom projektu A Basic Grammar of Croatian Sign Language (Osnove gramatike hrvatskog znakovnog jezika - HZJ).

Rad u HZJ labu prvenstveno je usmjeren u istraživanja lingvistike hrvatskog znakovnog jezika (HZJ). Opis lingvističke strukture HZJ-a pridonosi njegovom prepoznavanju i priznavanju kao potpunog i prirodnog jezika zajednice Gluhih u Hrvatskoj, kao što stoji u Preporuci o zaštiti nacionalnih znakovnih jezika Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Znanstvena istraživanja usmjerena su u područja: razvoja programa za učenje HZJ kao drugoga jezika (J2), edukacije prevoditelja i učitelja za gluhe, poučavanja roditelja gluhe djece u svrhu poticanja rane komunikcije i usvajanje HZJ kao prvoj jezika (J1), zatim razvoja svijesti o upotrebi HZJ koji može poboljšati pismenost i općenito obrazovna postignuća gluhe djece.

Istraživanja se provode u suradnji s izvornim korisnicima HZJ-a - gluhim i čujućim osobama fluentnim u HZJ. Suradne ustanove su: Hrvatski savez gluhih i nagluhih, Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba te strane institucije kao što su Purdue University, IN, SAD, Linguistics Program, American Sign Language Research Laboratory; University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Section for Sign Linguistic; Hamburg University, Institute of German Sign Language and Communication of the Deaf; University of Graz, Department of Translation Studies; University of Salzburg, Department of Linguistics & Centre for Cognitive Neuroscience. Osim istraživačke djelatnosti HZJ lab služi i za potrebe izrade nastavnih materijala.

Voditeljica Laboratorija: doc. dr. sc. Marina Milković

Suradnici laboratorija:

Popis predmeta čija nastava se izvodi u laboratoriju odnosno korištenjem opreme laboratorija

 1. Hrvatski znakovni jezik 101-102
 2. Hrvatski znakovni jezik 201-202
 3. Hrvatski znakovni jezik 301-302
 4. Hrvatski znakovni jezik 401-402
 5. Sign Language Linguistic Structure
 6. Odabrane teme iz logopedije: Metodologija istraživanja znakovnih jezika

Znanstveni radovi proizašlih iz istraživanja u okviru laboratorija od 2015. do 2019.

 1. Hrastinski, I., Pribanić, Lj. i Mrvica, I. (2019): Razumijevanje rječnika i gramatike učenika s kohlearnim implantatom. Logopedija, 9 (1): 1-8.
 2. Hrastinski, I. (2019): Deaf Education in Croatia: Challenges and Perspectives. In: Knoors, H., Brons, M., and M. Marschark (eds.): Deaf Education Beyond The Western World: Context, Challenges, and Prospects, 361-377.
 3. Malaia, E. & M. Milković (in press): Aspect – Theoretical and Experimental Perspective. In: Quer, J., Pfau, R. and A. Herrmann (eds.): Routledge Handbook of Theoretical and Experimental Sign Language Research. London, Taylor & Francis Ltd.

Projekti laboratorija od 2015. do 2019.

 1. Assisting Better Communication (ABC)
  Trajanje projekta: 10/2016 – 10/2019
  Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Ljubica Pribanić
  Web: abc.iliauni.edu.ge
 2. Jezične vještine rano implantirane djece i učenika
  Trajanje projekta: 2018 – 2019
  Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Ljubica Pribanić
 3. Osnove gramatike hrvatskog znakovnog jezika - HZJ

Psihološka prva pomoć i samopomoć za osobe iz potresom pogođenih područja na hrvatskom znakovnom jeziku

Članovi Laboratorija za istraživanje znakovnog jezika i kulture Gluhih, pri Odsjeku za oštećenja sluha Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prepoznali su važnost teksta "Psihološka prva pomoć i samopomoć za osobe iz potresom pogođenih područja" kojeg su izradile profesorice s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić i prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić kojim su željele pomoći svim osobama u teškim trenutcima snažnim potresima koji su u 2020. godini zadesili Zagreb te područje Petrinje, Siska i okolice.

Profesorice Kuterovac Jagodić i Jokić-Begić odobrile su prijevod teksta na hrvatski znakovni jezik, koji su izradili članovi Laboratorija za istraživanje znakovnog jezika i kulture Gluhih, pri Odsjeku za oštećenja sluha Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Psihološka prva pomoć i samopomoć za osobe iz potresom pogođenih područja - HZJ (1/5)

Jesu li moje reakcije na stres i traumu normalne? - HZJ (2/5)

Što da radim sa svojim i tuđim reakcijama na stres i traumu? - HZJ (3/5)

Infodemija - previše informacija ili krive informacije? - HZJ (4/5)

Kako se brinuti za sebe? - HZJ (5/5)