ERF
search
accessibility

Studiranje

Ažurirani raspored nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije u ljetnom semestru ak. god. 2023./2024.
U nastavku je dostupan ažurirani raspored nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije za ljetni semestar ak. god. 2023./2024.: Raspored nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije - ljetni semestar ak. god. 2023./2024.  (23. veljače 2024.) Nastava za studente redovitih prijediplomskih i diplomskih studija počinje u ponedjeljak, 26. veljače 2024. godine.
23.02.2024
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2023./2024.
Na temelju članka 16. Statuta i članka 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2023./2024. Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem obrasca na  mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Rok za prijavu na Natječaj je petak 30. kolovoza 2024. do 16 sati na mrežnim stranicama Sveučilišta. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu .
16.02.2024
Raspored nastave za izvanredni diplomski studij Edukacijska rehabilitacija za ljetni semestar ak. god. 2023./2024.
U nastavku je dostupan  raspored nastave za izvanredne studije za ljetni semestar ak. god. 2023./2024.: Raspored nastave za izvanredni diplomski studij Edukacijska rehabilitacija - ljetni semestar ak. god. 2023./2024.  (9. veljače 2024.)
09.02.2024
Raspored nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije u ljetnom semestru ak. god. 2023./2024.
U nastavku je dostupan  raspored nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije za ljetni semestar ak. god. 2023./2024.: Raspored nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije - ljetni semestar ak. god. 2023./2024.  (6. veljače 2024.) Nastava će za studente redovitih prijediplomskih i diplomskih studija početi u ponedjeljak, 26. veljače 2024. godine.
05.02.2024
Upis studenata izvanrednog diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024.
Dužnosti studenta pri upisu u ljetni semestar: Putem Studomata provjeriti jesu li im sve ocjene iz položenih predmeta unesene u ISVU. U slučaju da ocjene nisu unesene, student je dužan obratiti se predmetnom nastavniku oko unosa/ispravka ocjene do upisa u semestar. Putem Studomata upisati izborne predmete iz ljetnog semestra . Student može upisati izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za izvanredne diplomske studije u ak. god. 2023./2024. uvažavajući pri tome čl. 42. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a prema kojem je student obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova (obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), a najviše 35 ECTS bodova. Izborni predmeti moći će se birati putem Studomata počevši od ponedjeljka, 12. veljače 2024. u 00:00 h (ponoć s nedjelje, 11. veljače na ponedjeljak, 12. veljače 2024.) i moći će se obaviti do petka, 16. veljače 2024. godine. Postupak upisa izbornih predmeta putem Studomata opisan je u  Uputama za upis izbornih predmeta putem Studomata . Molimo sve studente da putem Studomata ažuriraju osobne podatke. Potvrdu o uplati troškova 3. rate participacije u troškovima studija studenti trebaju dostaviti putem e-pošte na adresu  upisi@erf.hr  do petka, 16. veljače 2024. Detaljnije informacije o upisu u ljetni semestar dostupne su u Uputama za upis studenata izvanrednog diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024. Nastava će za studente izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Edukacijska rehabilitacija početi u petak, 1. ožujka 2024.  godine prema rasporedu .
02.02.2024
Upisi studenata redovitih prijediplomskih i diplomskih studija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024.
Dužnosti studenta prije upisa u ljetni semestar: Putem Studomata provjeriti jesu li im sve ocjene iz položenih predmeta unesene u ISVU . U slučaju da ocjene nisu unesene, student je dužan obratiti se predmetnom nastavniku oko unosa/ispravka ocjene do upisa u semestar. Napomena : Studentima koji nisu ostvarili pravo potpisa, isto je evidentirano u ISVU sustavu. Navedeni studenti moraju ponovo upisati predmet (uz ponovno slušanje) za koji nisu ostvarili pravo potpisa , sukladno čl. 44. st. 4. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta . Putem Studomata upisati izborne predmete iz ljetnog semestra. Student može upisati izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije u ak. god. 2023./2024. uvažavajući pri tome čl. 42. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a prema kojem je student obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova (obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), a najviše 35 ECTS bodova. Izborni predmeti moći će se birati putem Studomata počevši od srijede, 7. veljače 2024. u 00:00 h (ponoć s utorka, 6. veljače na srijedu, 7. veljače 2024.) i moći će se obaviti do petka, 23. veljače 2024. Postupak upisa izbornih predmeta putem Studomata opisan je u Uputama za upis izbornih predmeta putem Studomata . Osobno dovršiti upis u ljetni semestar ak. god. 2023./2024. prema rasporedu U razdoblju o d četvrtka, 8. veljače do ponedjeljka, 26. veljače 2024. godine studenti trebaju osobno (nakon što obave  online  upis) dovršiti upis (uz predočenje ispunjenog upisnog materijala) u ljetni semestar studija u ak. god. 2023./2024. u Studentskoj referadi  Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) prema rasporedu koji je dostupan u Uputama za upis studenata redovitih prijediplomskih i diplomskih studija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024. VAŽNA NAPOMENA! Studenti koji iz objektivnih razloga (bolest i sl.) ne mogu osobno dovršiti upis u ljetni semestar studija trebaju kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će izvršiti upis umjesto njih. U tom slučaju, punomoć je potrebno priložiti ostaloj upisnoj dokumentaciji. U punomoći je potrebno navest ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje, zamjena opunomoćene osobe nije moguća. Studenti koji u predviđenom terminu upisa imaju ispit(e), trebaju se javiti mailom Studentskoj referadi ( referada@erf.unizg.hr ) radi određivanja novog termina upisa ako do kraja dana ne mogu stići na predviđeni termin odnosno datum upisa. Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina upisa. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene načina i termina održavanja postupka upisa u slučaju postojanja objektivnih, u pravilu, izvan nadležnosti ERF-a uzrokovanih okolnosti. Upisni materijali mogu se nabaviti isključivo na porti Fakulteta na dan upisa. Nastava će za studente redovitih prijediplomskih i diplomskih studija početi u ponedjeljak, 26. veljače 2024. godine prema rasporedu nastave za ljetni semestar ak. god. 2023/2024. Detaljnije informacije o postupku upisa dostupne su u  Uputama za upis studenata redovitih prijediplomskih i diplomskih studija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024. Upite vezane uz upise i raspored nastave studenti mogu uputiti putem e-pošte na adresu referada@erf.unizg.hr .
01.02.2024
Poziv za prijavu na natječaj za dodjelu nagrade "Branko Kuna"
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku utemeljilo je 2018. godine nagradu za mlade istraživače za zapažen rad u području sintakse hrvatskoga jezika . Nagrada nosi ime Branka Kune , prerano preminulog hrvatskog jezikoslovca te idejnog začetnika i utemeljitelja znanstvenog skupa Hrvatski sintaktički dani , koji se od 2006. godine održava u Osijeku i u sklopu kojega se nagrada dodjeljuje. Prva nagrada „Branko Kuna“ dodijeljena je dr. sc. Ivani Brač s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Zagreb) na 7. međunarodnom znanstvenom skupu „Hrvatski sintaktički dani“, održanom u studenom 2021. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Nagrada će se po drugi puta dodijeliti na 8. međunarodnom znanstvenom skupu „ Hrvatski sintaktički dani “, koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Osijeku od 28. do 30. studenoga 2024. godine. Pozivaju se stoga pojedinci i ustrojbene jedinice (odsjeci, odjeli, centri, zavodi, instituti) da za nagradu „Branko Kuna“ prijave mlade istraživačice i istraživače koji se u zamjetnoj mjeri bave opisom sintakse hrvatskoga jezika , bilo kao osnovnom temom bilo u sklopu bavljenja drugim filologijama, te na taj način daju zapažen doprinos opisu sintakse hrvatskog jezika. Za nagradu mogu biti predložene istraživačice i istraživači koji su u završnoj fazi izrade doktorskoga rada, odnosno oni kojima u trenutku podnošenja prijedloga nije proteklo više od četiri godine od obrane doktorskog rada. Prijedlog treba sadržavati: kratak životopis s kontakt-podacima kratak prikaz dosadašnje znanstvene i stručne djelatnosti popis najznačajnijih radova s linkovima na cjelovit popis radova (CROSBI i/ili službene mrežne stranice ustanove) potpisanu izjavu predloženika/predloženice da pristaje biti nominiran/a za nagradu Prijedlog za nagradu šalje se u elektroničkom obliku na adresu nagrada.branko.kuna@gmail.com kao jedan dokument u pdf-formatu, ne dulji od pet kartica teksta. Rok za podnošenje prijedloga je 10. veljače 2024. godine. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici  Filozofskog fakulteta Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku .
17.01.2024
Predstavljanje sveučilišnog izbornog kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 24. siječnja 2024.
Predstavljanje sveučilišnog izbornog kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 24. siječnja 2024.
Centar za podršku studentima i razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta organizira predstavljanje sveučilišnog izbornog kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom . Prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, koordinatorica studenata s invaliditetom ERF-a i nositeljica kolegija, će u s rijedu, 24. siječnja 2024. godine od 19,30 sati putem online platforme Teams, predstaviti sveučilišni izborni kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom i odgovarati na pitanja vezana uz kolegij. Prijaviti se možete putem sljedećeg online obrasca:  Predstavljanje sveučilišnog izbornog kolegija "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom" .  Prijave su otvorene do srijede, 24. siječnja 2024. u 12:00 sati , nakon čega će svi sudionici putem e-maila primiti poveznicu za online događaj. Potivamo sve zainteresirane studente da prisustvuju događaju i detaljnije se informiraju o mogućnostima koje im pruža navedeni sveučilišni izborni kolegij.
17.01.2024
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Zrinke Selestrin 30. siječnja 2024.
Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na 3. redovitoj sjednici u ak. god. 2023./2024. održanoj dana 18. prosinca 2024. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, donijelo je odluku da  pristupnica Zrinka Selestrin, mag. paed. soc. brani nacrt doktorskog istraživanja pod naslovom "Socijalno-emocionalne vještine i problemi u ponašanju predškolske djece: uloga korištenja digitalnih tehnologija i roditeljske regulacije izlaganja digitalnim tehnologijama" u utorak, 30. siječnja 2024.  godine s početkom u  10,00 sati . Obrana nacrta doktorskog istraživanja održat će se  na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u  dvorani P10 pred Povjerenstvom  u sastavu: prof. dr. sc. Martina Ferić , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš , Hrvatsko katoličko sveučilište, vanjska članica prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić , Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, vanjska članica.
10.01.2024
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Marijane Lasan-Grevelhörster 24. siječnja 2024.
Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na 3. redovitoj sjednici u ak. god. 2023./2024. održanoj dana 18. prosinca 2024. godine, a u skladu s člankom 29. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Poremećaji jezika, govora i slušanja Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, donijelo je odluku da  pristupnica Marijana Lasan-Grevelhörster, profesor logoped. brani nacrt doktorskog istraživanja pod naslovom "Čimbenici očekivanja i vremena u jezičnoj obradi u mucanju" u srijedu, 24. siječnja 2024.  godine s početkom u  13,00 sati . Obrana nacrta doktorskog istraživanja održat će se  na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u  dvorani P2 pred Povjerenstvom  u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Prizl Jakovac , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica prof. dr. sc. Marijan Palmović , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, član doc. dr. sc. Suzana Jelčić Jakšić , Sveučilište u Rijeci - studij Logopedija, vanjska članica.
10.01.2024
Natječaji za stipendije Grada Rijeke u ak. god. 2023./2024.
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke objavio je natječaje za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. prema kriteriju  darovitosti, socijalnom kriteriju i kriteriju deficitarnih zanimanja. U akademskoj godini 2023./2024. će se dodijeliti: 4 stipendije – za studijski program Edukacijske rehabilitacije  (Sveučilišni prijediplomski studij i Sveučilišni diplomski studij), 4 stipendije – za studijski program Socijalne pedagogije  (Sveučilišni prijediplomski studij i Sveučilišni diplomski studij) Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Natječaja,  odnosno 28. prosinca 2023. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Grada Rijeke: www.rijeka.hr
18.12.2023
Natječaji za dodjelu stipendija Grada Zagreba studentima ostalih godina studija u ak. god. 2023./2024.
U utorak, 31. listopada 2023. godine Grad Zagreb je raspisao sljedeće natječaje za dodjelu  Stipendije Grada Zagreba studentima ostalih godina studija u ak. god. 2023./2024.: Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost Stipendije Grada Zagreba za studente pripadnike romske nacionalne manjine Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom Rok za prijavu na natječaje je 30. studenoga 2023. do 15,00 sati.
02.11.2023
Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2023./2024.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2023./2024. Prijave na Natječaj traju do 15. studenoga 2023., a obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u online aplikaciju Stipendije kojoj se pristupa pomoću elektroničkog identiteta (AAI). Detaljnije informacije i potrebni obrasci za prijavu na Natječaj dostupni su na mrežnoj stranci Sveučilišta u Zagrebu . Za sva dodatna pitanja studenti se mogu obratiti Uredu za studente Sveučilišta u Zagrebu putem e-pošte na adresu  stipendije@unizg.hr ili pozivom na broj 01/4564-271 ili 01/4698-112.
26.10.2023
Studentica poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji odlikovana Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara
Studentica poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji odlikovana Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara
Studentica poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji - Dina Levačić, mag. rehab. educ. 4. listopada 2023. godine odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara - koja se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za sport. Čestitamo joj na ovom priznanju i želimo joj i dalje puno uspjeha u postizanju novih ciljeva. Detaljnije informacije o odlikovanjima zaslužnim sportašicama, sportašima, izbornicima, trenericama i trenerima koje je ove godine uručio predsjednik Republike Zoran Milanović dostupne su putem sljedeće poveznice:  Predsjednik Milanović odlikovao sportaše i poručio im: Budite primjer i inspiracija, da nam najbolji ne odlaze iz Hrvatske
06.10.2023
Natječaji za dodjelu stipendija Grada Zagreba studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija u ak. god. 2023./2024.
Grad Zagreb je raspisao sljedeće natječaje za dodjelu  Stipendije Grada Zagreba studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija u ak. god. 2023./2024.: Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost Stipendije Grada Zagreba za studente pripadnike romske nacionalne manjine Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom Rok za prijavu na natječaje je 2. studenoga 2023. godine.
04.10.2023
Pilot-projekt povoljnijeg željezničkog prijevoza redovnih studenata u ak. god. 2023./24.
Na temelju Zaključka Vlade RH od 27. rujna 2023. nastavlja se pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po cijeni mjesečne karte od 9,95 EUR (74/97 kn) omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza . Pilot-projekt provodit će se od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2024. i obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i druga putovanja u 2. razredu redovnih vlakova na području RH. Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava na povoljniji prijevoz studenata nalaze se na mrežnoj stranici HŽPP-a ili ih studenti mogu zatražiti na e-mail:  studenti@hzpp.hr .
04.10.2023
Ažurirani raspored nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije u zimskom semestru ak. god. 2023./2024.
U nastavku je dostupan ažurirani raspored nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije za zimski semestar ak. god. 2023./2024.: Raspored nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije - zimski semestar ak. god. 2023./2024. (2.10.2023.) Nastava za studente redovitih prijediplomskih i diplomskih studija počinje u ponedjeljak, 2. listopada 2023. godine.
02.10.2023
Privremene rang-liste za upis u 1. godinu diplomskih studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2023./2024.
Na temelju Natječaja za upis studenata u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2023./2024. objavljenog na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu u lipnju 2023. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi privremene rang-liste pristupnika za upis u 1. godinu redovitih sveučilišnih diplomskih studija u ak. god. 2023./2024.: Privremena rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija Privremena rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Logopedija Privremena rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Socijalna pedagogija Pristupnici imaju mogućnost žalbe na privremene rang-liste od trenutka objavljivanja lista do nedjelje, 24. rujna 2023. godine . Žalbe se podnose ERF-u isključivo elektronički, na adresu e-pošte upisi@erf.hr . ERF će se o žalbama očitovati, također, isključivo elektronički. Završne rang-liste pristupnika bit će objavljene u ponedjeljak, 25. rujna 2023. godine na mrežnoj stranici Fakulteta.
22.09.2023
ZET prilagođeni prijevoz za osobe s invaliditetom u ak. god. 2023./2024.
Temeljem Pravilnika o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom ZET-a , prijevoz ZET-a prilagođenim vozilom može koristiti osoba s invaliditetom koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica i pratitelj uz preporuku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. Studenti s invaliditetom koji ispunjavaju uvjete i zainteresirani su za korištenje ove usluge trebaju se javiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu na uredssi@unizg.hr , koji podatke i dokumentaciju potrebnu za realizaciju ovoga prava dostavlja nadležnom Gradskom uredu. Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti i putem tel. 01 4564 405, mob. 099 4593 578 ili osobnim dolaskom u Studentsko naselje "Stjepan Radić", Jarunska 2 (prizemlje 12. paviljona).
22.09.2023
Javni poziv za dodjelu potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagrebu za 2023.
Dana 26. lipnja 2023 . Grad Zagreb je objavio Javni poziv za dodjelu potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagrebu za 2023. Pravo na potporu obrazovanju imaju: Učenici srednjih škola i studenti trebaju biti u kategoriji redovitog učenika/studenta te pohađati neku od srednjih škola u Gradu Zagrebu, izuzetak je Zrakoplovna škola Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici, a studenti sveučilišnih prijediplomskih, diplomskih i integriranih studija, kratkih stručnih studija, prijediplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu Uvjet odobrene međunarodne ili privremene zaštite i zakonit boravak u Gradu Zagrebu Dodatni socio-ekonomski kriteriji Detaljnije informacije o Javnom pozivu dostupne su na mrežnoj stranici Grada Zagreba .
20.09.2023
Izmjene u provođenju sveučilišnog izbornog predmeta "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom" od ak. god. 2023./2024.
Od ak. god. 2023./2024. izmijenjen i dopunjen sveučilišni izborni predmet "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom" dostupan je za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta u Zagrebu na prijediplomskoj , diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija kroz 3 modela (A, B, C) : Pripremna radionica (15P+30V), Pružanje vršnjačke potpore (75V+grupne konzultacije 15V): 5 ECTS bodova: 2 ECTS boda pripremna radionica (edukacija) + 3 ECTS boda realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra (ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la”. Rad studenata se ne ocjenjuje.) Pružanje vršnjačke potpore (75 V+15 sati grupne konzultacije): 3 ECTS boda: realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra (preduvjet: prethodno završen model A ili C; ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la”. Rad studenata se ne ocjenjuje.) Pripremna radionica (15P+30V): 2 ECTS boda: pripremna radionica/edukacija (dosegnute kompetencije studenata prate se kroz aktivnost sudjelovanja na pripremnoj radionici i kroz usmeni ispit, te se ocjenjuju ocjenom.) Predmet traje jedan semestar . Pripremna radionica se odvija početkom semestra (tijekom dva vikenda - petak, subota, nedjelja), a pružanje vršnjačke potpore i redovite grupne konzultacije (supervizija) u modelu A i B realiziraju se tijekom semestra prema potrebi i dogovoru. Uvjeti za upis po modelima: Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom* kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje predmet bude student asistent („par”). Isto tako, potrebno je da „par” bude s iste sastavnice Sveučilišta. Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom* kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje predmet bude student asistent („par”). Isto tako, potrebno je da „par” bude s iste sastavnice i da je student asistent prethodno završio model A ili C. Nema posebnog uvjeta za upis osim daje student Sveučilišta u Zagrebu. * Za potrebe ovog predmeta studenti/ice s invaliditetom su studenti/ice s(a): motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, oštećenjima vida, oštećenjima sluha, disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom, ADHD-om, Aspergerovim sindromom te psihičkim bolestima i poremećajima, kojima je potrebna vršnjačka potpora i pristaju da im student „par ” pruža potporu. Primjeri potpore u akademskom okruženju uključuju potporu pri dolasku na fakultet, kretanju po prostoru fakulteta, pisanju bilježaka s predavanja, rješavanju administrativnih procedura, praćenju nastave (npr. verbalno opisivanje vizualnih sadržaja), potporu u različitim socijalnim situacijama poput posredovanja u komunikaciji, provjeru pisanih zadaća, prisutnost u stresnim situacijama, informiranje i usmjeravanje, osobnu potporu prema potrebi i dogovoru i sl. Nositelj predmeta je Sveučilište u Zagrebu, a izvoditelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Za sve dodatne informacije možete se javiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu: Studentsko naselje „Stjepan Radić“, Jarunska 2, Zagreb  (prizemlje 12. paviljona) e-mail: uredssi@unizg.hr tel.: 01/ 4564 405, mob. 099 4593 578  
12.09.2023
Godišnje stipendije Slobodne Države Bavarske 2024./2025.
One-year scholarship program sponsored by the Free State of Bavaria 2024/25 The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2024/25 via BAYHOST / BTHA. Graduates (with corresponding citizenship) from Bulgaria, Croatia, Czechia, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, and Ukraine are eligible to apply. The scholarships are meant to finance postgraduate studies (i.e. master’s programs) and PhDs at Bavarian higher education institutions. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years; the scholarship amounts to 934,-€ per month. One-year study sojourns in Bavaria as part of a PhD in the home country can also be funded. Further information can be found on website . All documents must be submitted online; the application deadline for first time applications is the 1 st December 2023 . BAYHOST Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa doeppe@bayhost.de | www.bayhost.de | facebook
31.08.2023
Javni poziv Grada Zagreba za dodjelu potpora obrazovanju doktorandima za 2023. godinu
Grad Zagreb je u ponedjeljak, 26. lipnja 2023. godine, objavio Javni poziv za dodjelu potpora obrazovanju doktorandima za 2023. godinu . Cilj potpora obrazovanju usmjerenih doktorandima je olakšati doktorandima znanstveno - istraživački razvoj te im pružati financijsku potporu koja će im omogućiti kvalitetna terenska istraživanja i sudjelovanje na kvalitetnim edukativnim aktivnostima. Potpore obrazovanje doktorandima iznose: Za sudjelovanje na znanstvenim konferencijama, znanstvenim tečajevima, radionicama, skupovima/izložbama i drugim oblicima usavršavanja – do 664.00 eura/5.000,00 kuna Za sudjelovanje u studijskim posjetama – do 664,00 eura/5.000,00 kuna Za provođenje manjih terenskih istraživanja i obrade podataka za potrebe doktorskog rada – do 930,00 eura/7.000,00 kuna Za potrebe pripreme materijala za obranu doktorskog rada – do 400,00 eura/3.000,00 kuna Javni poziv bit će otvoren za prijave do kraja 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava. Na Javni poziv mogu se prijaviti svi studenti državljani Republike Hrvatske upisani na poslijediplomske doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu koji ne primaju stipendiju financiranu od strane Grada Zagreba Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Grada Zagreba .
28.06.2023
Druga sezona podcasta DijaLOG i humanitarna akcija!
Druga sezona podcasta DijaLOG i humanitarna akcija!
Studentice diplomskog studija logopedije objavile su novu sezonu svog logopedskog podcasta DijaLOG! U drugoj sezoni možete čuti što jedna maturantica misli o svojoj disleksiji, kako izgleda put (re)habilitacije kod kohlearne implantacije, gdje se sve logoped može zaposliti nakon završetka studiranja i još puno drugih epizoda. Nove epizode druge sezone možete poslušati na Spotifyu , Deezeru , Soundcloudu i drugim većim streaming servisima. Za pogled na scene iza snimanja, zanimljive činjenice o gostima i sve druge informacije, DijaLOG možete pratiti na društvenim mrežama Instagram (@podcastdijalog) i Facebook (Dijalog – logopedski podcast). Ako želite saznati nešto više o samim autoricama i cijelom projektu, pročitajte što su Mojfaks , After 5 , Poslovni dnevnik , Universitas i drugi napisali o DijaLOGu. U suradnji s udrugom Mali Zmaj , DijaLOG se pridružuje divnoj inicijativi prikupljanja donacija za kupnju školskog pribora za djecu slabijeg imovinskog stanja !  Podržite rad DijaLOGa novčanom donacijom Malome Zmaju kako bi se mogle osigurati pernice, bilježnice, flomasteri i sve drugo što je potrebno malim đacima . Slanjem potvrde o uplati na podcastdijalog@gmail.com ulazite u bubanj da osvojite poseban merchandise DijaLOGa kao i poklon iznenađenja ! Iznos donacije nije bitan, donirajte koliko god želite, svaka donacija je dobrodošla! Upute za uplatu: Mali zmaj Zagreb IBAN: HR5824840081105567475 (RBA) model: 00 ili 99 poziv na broj: ništa ili datum uplate svrha uplate: “donacija-škola-dijalog” SWIFT: RZBHHR2X (za uplate iz inozemstva) Donacije u suradnji s Malim Zmajem primaju se do 15. srpnja, a nakon toga slijedi priprema paketa za školarce! Više o projektu Mali zmaj ide u školu
19.06.2023
Poziv studentima za volontiranje na 21. Festivalu jednakih mogućnosti (21. F=M) od 23. do 25. svibnja 2023.
Poziv studentima za volontiranje na 21. Festivalu jednakih mogućnosti (21. F=M) od 23. do 25. svibnja 2023.
Društvo tjelesnih invalida već dvadeset i jednu godinu organizira javnu manifestaciju pod nazivom Festival jednakih mogućnosti (F=M) . Festival predstavlja osobe s invaliditetom koje s drugim umjetnicima nastupaju u glazbeno-scenskom i likovnom programu, te u edukacijsko-rekreacijskim i sportskim igrama. Svrha je festivala predstavljanje stvaralačkih mogućnosti izvođača programa, šireći poruku da i osobe s invaliditetom trebaju uživati ista prava i obveze poput drugih građana. Na trodnevnom uličnom festivalu nastupa preko 900 izvođača iz zemlje i inozemstva, od kojih oko 600 osoba s invaliditetom. Ovogodišnji Festival će se održati od 23. do 25. svibnja na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu . Edukacija i priprema volontera za rad planira se za 17. svibnja 2023. od 15 do 20 h na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER) , Unska 3, dvorana B4. Organizaciju Festivala pomaže dvadesetak stručnjaka i oko 100 ciljanih volontera – studenata sa petnaest zagrebačkih fakulteta. Radu s volonterima posvećuje se posebna pažnja zbog uloga u budućnost i maksimalnog ostvarivanja projektnih ciljeva. U 5 sati pripreme i 36 sati rada na Festivalu, volonteri se educiraju o invaliditetu i volonterstvu, osposobljavaju se za specijalnu komunikaciju i pomoć osobama svih vrsta oštećenja, te stječu dragocjena iskustva o timskom radu i organiziranju javnih manifestacija većih razmjera. Organizator volontiranja izdavat će propisane potvrde (knjižice) kao trajni dokaz o dobrovoljnom radu za opće dobro. Pozvani su svi studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na volonterski rad u organizacijskom timu jedinstvene manifestacije urbane kulture čiji program izvode osobe s invaliditetom. Prijave za volontiranje na 21. Festivalu jednakih mogućnosti (19. F=M) vrše se putem online obrasca . Rok za prijavu je do popunjavanja mjesta/broja volontera . Detaljnije informacije dostupne su na mrežnim stranicama Društva tjelesnih invalida i 21. Festivala jednakih mogućnosti .
26.04.2023
Poziv za sudjelovanje u istraživanju za potrebe izrade završnog rada na temu "Iskustva obiteljskih i društvenih odnosa te akademskog života braće i sestara osoba s poremećajem iz autističnog spektra"
Pozivaju se svi zainteresirani za sudjelovanje u istraživanju u sklopu izrade Završnog rada dviju studentica psihologije Sveučilišta u Zadru na temu "Iskustva obiteljskih i društvenih odnosa te akademskog života braće i sestara osoba s poremećajem iz autističnog spektra" . Istraživanje se provodi u obliku intervjua u prisutnosti samo dvije studentice psihologije u trajanju od oko 45 minuta do sat vremena. Istraživanju mogu pristupiti sudionici od 18 do 30 godina koji imaju brata ili sestru s poremećajem iz autističnog spektra . Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i podaci će se analizirati u sklopu tematske analize, čime će identitet sudionika ostati anoniman . Svi podaci dobiveni tijekom intervjua bit će korišteni samo u istraživačke svrhe navedene u sklopu teme. Ovim istraživanjem nam je prvenstveno namjera steći dublji uvid u funkcioniranje osoba koje imaju brata ili sestru s poremećajem iz autističnog spektra te se nadamo da ćemo na ovaj način pridonijeti podizanju društvene svijesti za ovu tematiku. Prijaviti se možete putem online obrasca koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScepFMo_7_iIqCbVlMj1TEVriyNUHBDLNswcVnz9F35c6posQ/viewform?usp=sf_link
10.01.2023
Potvrde s elektroničkim pečatom (e-potvrde) u ISVU
Od ponedjeljka, 23. svibnja 2022. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dostupna je mogućnost izdavanja potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrda) iz sustava ISVU za studente redovitih i izvanrednih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija o kojima se podaci vode u sustavu ISVU. Studentima su dostupne sljedeće vrste potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrde): Potvrda o upisu – na hrvatskom jeziku Potvrda o upisu s prijepisom ocjena – na hrvatskom jeziku Potvrda o upisu za internacionalnu uporabu – na engleskom jeziku Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu uporabu – na engleskom jeziku E-potvrde se izdaju bez svrhe te se mogu višestruko koristiti. Za izdavanje e-potvrde student/ica ne mora fizički dolaziti na Fakultet već može podnijeti zahtjev za izdavanje u bilo koje vrijeme putem web-sučelja ( Studomat ) ili kioska Studomata (na Fakultetu, pored dvorane P2). E-potvrda se nakon obrade zahtjeva dostavlja na službenu studentsku adresu elektroničke pošte (e-mail) na ustanovi . Generirane e-potvrde se čuvaju najmanje 12 mjeseci u sustavu od trenutka generiranja. Student može samostalno putem Studomata zatražiti do pet (5) e-potvrda svake od navedenih vrsta potvrda u mjesec dana . Ukoliko student treba više e-potvrda, može se obratiti nadležnoj studentskoj referadi i zatražiti izdavanje iste. Upute o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje e-potvrde putem Studomata dostupne su putem sljedeće poveznice: Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom . Ispravnost izdane e-potvrde može se provjeriti putem Modula za provjeru potvrda s elektroničkim pečatom koji je dostupan na sljedećoj poveznici: www.isvu.hr/provjeraepotvrda . Studenti kojima je potrebna potvrda sa svrhom (npr. stipendija, Erasmus+ i sl.), kao i do sada, mogu ispisati odgovarajuću običnu potvrdu (na hrvatskom i/ili engleskom jeziku) putem Studomata (kioska) koji se nalaze na Fakultetu (pored dvorane P2). Potvrdu je potom potrebno ovjeriti u nadležnoj studentskoj referadi kako bi ista bila važeća. Studentima o kojima se podaci ne vode u sustavu ISVU nije omogućeno izdavanje e-potvrda. Kao i do sada, oni mogu zatražiti izdavanje potvrde u nadležnoj referadi.
23.05.2022
Rukometašice ERF-a nove sveučilišne prvakinje
Rukometašice ERF-a nove sveučilišne prvakinje
Već dugi niz godina članovi Studentske športske udruge Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju u natjecanjima Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza gdje se kroz cijelu akademsku godinu natječu međusobno s drugim fakultetima odnosno sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u različitim ekipinim i individualnim sportovima. Ženska rukometna ekipa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kroz siječanj i veljaču sudjelovala je u sveučilišnoj ligi i odigrala pet utakmica u dvorani Kineziološkog fakulteta. Pobjedama protiv Kineziološkog fakulteta (11:13), Fakulteta elektrotehnike i računarstva (11:13), Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta (24:12), Građevinskog fakulteta (23:19) te Medicinskog fakulteta (16:8) ostala je jedina neporažena ekipa na tablici te tako osvojila prvo sveučilišno zlato u nekom ekipnom sportu u povijesti našeg Fakulteta. Njihovo rukometno znanje, trud i zajedništvo potvrđeno je i individualnim priznanjima. Najboljom golmanicom lige proglašena je Sara Bubalo , studentica 2. godine diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija, a najboljim strijelcem te najkorisnijom igračicom (MVP) lige proglašena je Mia Kovačević , studentica 3. godine preddiplomskog studija Rehabilitacija. Nedugo nakon ligaškog natjecanja, u ožujku je u Sportskoj dvorani Martinovka odigrano i sveučilišno kup natjecanje za studentice . Naše su studentice u polufinalnoj utakmici izgubile protiv Medicinskog fakulteta (12:15), ali su već sljedeći vikend ponovno nadigrale Fakultet elektrotehnike i računarstva (23:17) te tako ERF-u donijele i brončanu medalju . Ovo dvostruko odličje u ak. god. 2021./2022. fantastičan je uspjeh naše najtrofejnije sportske ekipe i od srca im čestitamo na tome. Kao i ostale sportaše našeg fakulteta, rukometašice u svibnju očekuje i nastup na Humanijadi - sportskom susretu biomedicinskih fakulteta iz Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine. Za ekipu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta nastupale su: Sara Bubalo, Jelena Barišić, Marija Bralić, Božena Ćubelić, Irena Ćutuk, Mihaela Jakopović, Sara Jozić, Mia Kovačević, Ivana Marić, Erika Štefanović, Enia Žudić i Lucia Žudić, a trener ekipe je Danijel Karamatić. Fotografije: Unisport ZG
05.05.2022
Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021.
Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021.
Na temelju Odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa u utorak, 23. ožujka i u srijedu, 24. ožujka 2021. godine održavat će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021. Glasovanje će se održavati svaki dan u vremenu od 8 do 20 sati. Pravo na kandidaturu Pravo na kandidaturu za studentskog predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta imaju svi studenti Sveučilišta, redoviti i izvanredni koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Studenti se mogu kandidirati ili za studentski zbor sastavnice (fakulteta) ili za Studentski zbor Sveučilišta . Svaki se student osobno može kandidirati za predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta ili studentski zbor sastavnice, sukladno članku 14. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama . Pozivamo sve studentice i studente da iskoriste svoje pravo te da izađu na studentske izbore i izaberu svoje predstavnike. Kandidature se zaprimaju do petka, 12. ožujka 2021. godine. Kandidacijski obrazac za izbore za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Popunjene kandidacijske obrasce potrebno je poslati do 13. ožujka 2021. na e-mail adresu predsjednice Izbornog povjerenstva ERF-a ( magdalena.ivanko@stud.erf.hr ). Izbori za zamjene članica Studentskog zbora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s važećim mandatom U sklopu redovitih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se i izbori za zamjene članicama Studentskog zbora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s važećim mandatom, a koje su diplomirale . Broj članica Studentskog zbora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima je prestao status studentica, uslijed završetka studija, je osam (8). Mandat novoizabranih članova koji će zamijeniti dosadašnje članice traje do kraja ove akademske godine. Studente koji bi se kandidirali za članstvo u Studentskom zboru s važećim mandatom molimo da ispune kandidacijski obrazac i pošalju ga do 13. ožujka 2021. na e-mail adresu predsjednice Izbornog povjerenstva ERF-a ( magdalena.ivanko@stud.erf.hr ). Propisi i odluke za provođenje studentskih izbora Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Pravilnik o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora Privremeni rezultati redovitih izbora za Studentski zbor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. Privremeni rezultati izvanrednih izbora za Studentski zbor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za ak. god. 2020./2021. Konačni rezultati redovitih izbora za Studentski zbor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. Konačni rezultati izvanrednih izbora za Studentski zbor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za ak. god. 2020./2021. Detaljnije informacije o studentskim izborima u 2021. godini dostupne su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu .
28.01.2021