ERF
search
accessibility

01.02.2024

Upisi studenata redovitih prijediplomskih i diplomskih studija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024.

Dužnosti studenta prije upisa u ljetni semestar:

 1. Putem Studomata provjeriti jesu li im sve ocjene iz položenih predmeta unesene u ISVU.
  U slučaju da ocjene nisu unesene, student je dužan obratiti se predmetnom nastavniku oko unosa/ispravka ocjene do upisa u semestar.
  Napomena:
  Studentima koji nisu ostvarili pravo potpisa, isto je evidentirano u ISVU sustavu. Navedeni studenti moraju ponovo upisati predmet (uz ponovno slušanje) za koji nisu ostvarili pravo potpisa, sukladno čl. 44. st. 4. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
 2. Putem Studomata upisati izborne predmete iz ljetnog semestra.
  Student može upisati izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije u ak. god. 2023./2024. uvažavajući pri tome čl. 42. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a prema kojem je student obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova (obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), a najviše 35 ECTS bodova.
  Izborni predmeti moći će se birati putem Studomata počevši od srijede, 7. veljače 2024. u 00:00 h (ponoć s utorka, 6. veljače na srijedu, 7. veljače 2024.) i moći će se obaviti do petka, 23. veljače 2024.

  Postupak upisa izbornih predmeta putem Studomata opisan je u Uputama za upis izbornih predmeta putem Studomata.
 3. Osobno dovršiti upis u ljetni semestar ak. god. 2023./2024. prema rasporedu
  U razdoblju od četvrtka, 8. veljače do ponedjeljka, 26. veljače 2024. godine studenti trebaju osobno (nakon što obave online upis) dovršiti upis (uz predočenje ispunjenog upisnog materijala) u ljetni semestar studija u ak. god. 2023./2024. u Studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) prema rasporedu koji je dostupan u Uputama za upis studenata redovitih prijediplomskih i diplomskih studija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024.

VAŽNA NAPOMENA!
Studenti koji iz objektivnih razloga (bolest i sl.) ne mogu osobno dovršiti upis u ljetni semestar studija trebaju kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će izvršiti upis umjesto njih. U tom slučaju, punomoć je potrebno priložiti ostaloj upisnoj dokumentaciji. U punomoći je potrebno navest ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje, zamjena opunomoćene osobe nije moguća.

Studenti koji u predviđenom terminu upisa imaju ispit(e), trebaju se javiti mailom Studentskoj referadi (referada@erf.unizg.hr) radi određivanja novog termina upisa ako do kraja dana ne mogu stići na predviđeni termin odnosno datum upisa.

Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina upisa.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene načina i termina održavanja postupka upisa u slučaju postojanja objektivnih, u pravilu, izvan nadležnosti ERF-a uzrokovanih okolnosti.

Upisni materijali mogu se nabaviti isključivo na porti Fakulteta na dan upisa.

Nastava će za studente redovitih prijediplomskih i diplomskih studija početi u ponedjeljak, 26. veljače 2024. godine prema rasporedu nastave za ljetni semestar ak. god. 2023/2024.

Detaljnije informacije o postupku upisa dostupne su u Uputama za upis studenata redovitih prijediplomskih i diplomskih studija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024.

Upite vezane uz upise i raspored nastave studenti mogu uputiti putem e-pošte na adresu referada@erf.unizg.hr.

Popis obavijesti