ERF
search
accessibility

Izvannastavne aktivnosti

Fakultet potiče i podržava izvannastavne aktivnosti studenata.

Jedna od izvannastavnih aktivnosti na kojoj sudjeluju studenti diplomskog studija Logopedije je IP Light "International Programme for SLT students: models and systems of service delivery".

Izvannastavne aktivnosti na poslijediplomskim doktorskim studijima

Obvezne izvannastavne aktivnosti usmjerene su izravno prema izradi doktorskog rada, a doktorand ih provodi od prvog semestra putem izlaganja iz područja buduće doktorske radnje i to na teorijskoj i metodološkoj razini, izrade i javne obrane teme rada, objavljivanja znanstvenog rada i samostalne provedbe doktorskog istraživanja. 

Izborne izvannastavne aktivnosti predstavlja niz formaliziranih aktivnosti kojima se kod doktoranada potiče razvoj istraživačkog i metakognitivnog učenja, kritički pristup novim informacijama, rad u timu, jačanje komunikacijskih vještina i niz drugih akademskih generičkih vještina.

Priznavanje ECTS bodova za sudjelovanje u nekoj od izvannastavnih aktivnosti provodi Sveučilište u Zagrebu.

Osnovna načela, kriteriji i postupak dodjele ECTS bodova za aktivnosti studenta ostvarenih izvan nastave opisane izvedbenim planom i programom studija Sveučilišta u Zagrebu, uređuju se Pravilnikom o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Zagrebu.

Detaljnije informacije o postupku priznavanja izvannastavnih aktivnosti dostupne su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.