ERF
search
accessibility

Akademska čestitost

Akademska čestitost označava zakonito i etično ponašanje svih dionika akademske zajednice (nastavnika, studenata, istraživača, suradnika i drugih djelatnika visokoškolskih institucija) u međusobnoj komunikaciji i u djelatnostima koje se obavljaju u akademskom okruženju (nastava, znanost, stručni rad).

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet aktivno pridonosi održavanju kulture akademske čestitosti na svim razinama svog djelovanja.

Dodatni poticaj osvještavanju važnosti kulture akademske čestitosti, važnosti ispravnog navođenja izvora i problematike plagiranja, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet daje sustavnom primjenom softvera za provjeru autentičnosti radova Turnitin.

Etičko povjerenstvo ERF-a

Članovi i zamjenici članova Etičkog povjerenstva:
  1. prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin (predsjednica Povjerenstva)
    prof. dr. sc. Ivana Borić (zamjenica članice)
  2. izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab (članica)
    prof. dr. sc. Zrinjka Stančić (zamjenica članice)
  3. prof. dr. sc. Draženka Blaži (članica)
    izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša (zamjenica članice)

Kontakt: eticko.povjerenstvo@erf.hr


Propisi