ERF
search
accessibility

Odsjek za oštećenja sluha

Odsjek za oštećenja sluha, interdisciplinarnim pristupom koji uključuje područja iz logopedije, audiologije te odgoja i obrazovanja, na jedinstven način sudjeluje u programu studija Logopedije, kao i studija Inkluzivna edukacija i rehabilitacija, zatim u poslijediplomskom doktorskom studiju Poremećaji jezika, govora i slušanja te poslijediplomskom specijalističkom studiju Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji.

U središtu znanstvenog, nastavnog i stručnog rada članova Odsjeka jest razumijevanje šireg i raznolikog jezičnog konteksta, kao i kvalitete života djece i odraslih osoba s oštećenjem sluha. Shvaćanje jezične kompetencije i učinkovite komunikacije kao osnove za kognitivni, socijalni i emocionalni razvoj, te uvažavanje uloge govornog i znakovnog jezika, kao i sve sofisticiranijih tehnoloških rješenja slušanja, temelj je obrazovanja budućih stručnjaka u radu s djecom i odraslim osobama s oštećenjem sluha. Odsjek je usmjeren i na afirmaciju hrvatskog znakovnog jezika te stvaranje pretpostavki za dvojezično obrazovanje gluhe djece.

Pročelnica: doc. dr. sc. Marina Milković


Djelatnici i predmeti na Odsjeku

Redoviti profesor u trajnom izboru

dr. sc. Sandra Bradarić-Jončić Email  

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Luka Bonetti Email D2, 1. kat

Docent

doc. dr. sc. Iva Hrastinski Email  
doc. dr. sc. Marina Milković Email  

Viši asistent

dr. sc. Marina Olujić Tomazin Email  

Asistent

Tomislav Radošević Email soba 28, 1. kat
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Dvojezično obrazovanje gluhe djece 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik II 2, 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Gluhosljepoća 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Gluhosljepoća 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Hrvatski znakovni jezik 101 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatski znakovni jezik 102 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Hrvatski znakovni jezik 201 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Hrvatski znakovni jezik 202 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Hrvatski znakovni jezik 301 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Hrvatski znakovni jezik 302 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Hrvatski znakovni jezik 401 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatski znakovni jezik 402 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Inkluzivno obrazovanje gluhe djece i mladeži 3 doktorski  
Istraživanja u znakovnim jezicima 4 doktorski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Izrada studije slučaja 2 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezični razvoj gluhih i nagluhih osoba 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Klinički praktikum u surdologiji 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Kognitivno bihevioralni pristup u tretmanu poremećaja u ponašanju 2 diplomski  
Kvantitativne metode 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Logopedska dijagnostika 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Manualna komunikacija 3 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Matematika za slijepe 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Matematika za slijepe 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Neverbalna komunikacija 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije I: Oštećenja sluha 3, 5 prijediplomski  
Odabrane teme iz logopedije II: Multidisciplinarnost u pristupu oštećenjima sluha, jezika i govora 4, 6 prijediplomski  
Odabrane teme iz logopedije: Metodologija istraživanja znakovnih jezika 1, 3 diplomski  
Osnove fiziološke i govorne akustike 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Osnove kaznenog prava i postupka 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Oštećenja sluha 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Oštećenja sluha 2 doktorski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Pojedinačni istraživački rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Poremećaji slušnog procesiranja 4 doktorski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Praktikum iz terapije igrom 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Primjena statističkih metoda u logopediji 5 prijediplomski  
Psihološke osnove poremećaja u ponašanju I 2 prijediplomski  
Psihološke osnove poremećaja u ponašanju II 3 prijediplomski  
Psihološki aspekti oštećenja sluha 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Rana komunikacija i jezično-govorni razvoj djece s oštećenjem sluha 3 doktorski  
Rani interventni programi kod senzoričkih oštećenja 1 specijalistički  
Rehabilitacija slušanja i govora I 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Rehabilitacija slušanja i govora II 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Sign Language Linguistic Structure 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Slušanje i komunikacija kod odraslih osoba oštećena sluha 4 doktorski  
Sociopedagoški aspekti oštećenja sluha 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Vođeni praktikum iz oštećenja sluha 2 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Znanstveno-istraživačke metode u logopediji 2 diplomski