ERF
search
accessibility

Edukacije

Poziv na edukacije iz senzorne integracije: Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Stručni modul II i Stručni modul III u 2024. godini
Poziv na edukacije iz senzorne integracije: Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Stručni modul II i Stručni modul III u 2024. godini
Poštovane kolegice i kolege! Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukacijama iz područja senzorne integracije " Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV-Supervizija, Stručni modul II i Stručni modul III ", prema metodi A. J. Ayres. Edukaciju izvode prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak voditeljica Kabineta za senzornu integraciju, Nastavno-kliničkog centra ERF-a sa suradnicima, stručnjacima koji posjeduju međunarodne certifikate za područje senzorne integracije. Pozitivna i vrijedna iskustva polaznika dosadašnjih višegodišnjih edukacija potvrđuju njezinu korisnost i potrebu kontinuiranog provođenja novih edukacija s ovom temom, jer senzornu je integraciju potrebno razvijati i poticati u radu s djecom, učenicima i odraslim osobama s i bez teškoća u razvoju, s poremećajima iz autističnog spektra i razvojnim teškoćama koje imaju senzornu komponentu. Ove edukacije otvaraju mogućnost premošćivanja brojnih nedostataka prisutnih u našoj praksi. Naime, stručnjaci su suočeni s nedostatnim mogućnostima stručnoga usavršavanja i nerijetko prepušteni samima sebi u svakodnevnom radu. Roditelji i djeca, također su suočeni s nedostatnim brojem mjesta koja nude primjerene terapijske pristupe i provode poticanje senzorne integracije. Zbog ovih, a i drugih razloga, često s djecom i učenicima s teškoćama u razvoju rade nedovoljno kvalificirani stručnjaci. Objavljujemo termine za proljeće-ljeto 2024. godine, za koje primamo prijave. Kao predbilježbu za sve module moguće je poslati ispunjenu prijavnicu (u word formatu ili on-line obrascu): Modul I -  10. i 11.5.2024. Online prijava na edukaciju:   Senzorna integracija - Modul I (10. i 11.5.2024.) Modul II  -  14. i 15.6.2024. (za polaznike koji su završili module u 2023 i nove polaznike modula u proljeće/ljeto 2024.; Online prijava na edukaciju:  Senzorna integracija - Modul II (14. i 15.6.2024.) Modul III - 12. i 13.4.2024.  (za polaznike koji su završili module u jesen/zima 2023. Prijava na edukaciju: Senzorna integracija - Modul III (12. i 13.4.2024.) (ispunjeni obrazac potrebno je poslati e-poštom) Modul III - jesen 2024. (za nove polaznike modula u proljeće/ljeto 2024.) Online prijava na edukaciju:  Senzorna integracija - Modul III (jesen 2024.) Modul IV - 22. i 23.3.2024. (za polaznike koji su završili module u jesen/zima 2023.) Prijava na edukaciju: Senzorna integracija - Modul IV (22. i 23.3.2024.) (ispunjeni obrazac potrebno je poslati e-poštom) Stručni modul II - 1. i 2.3.2024. (za polaznike koji su završili module u jesen/zima 2023.) Prijava na edukaciju:  Senzorna integracija - Stručni modul II (1. i 2.3.2024.) (ispunjeni obrazac potrebno je poslati e-poštom) Stručni modul II - 28. i 29.6.2024. (za nove polaznike modula u proljeće/ljeto 2024.) Online prijava na edukaciju:  Stručni modul II (28. i 29.6.2024. ) Stručni modul III - 23. i 24.2.2024. (za polaznike koji su završili ostale module u jesen/zima 2023.) Prijava na edukaciju:  Senzorna integracija - Stručni modul III (23. i 24.2.2024.) (ispunjeni obrazac potrebno je poslati e-poštom) Stručni modul III -   jesen 2024. (za nove polaznike modula u proljeće/ljeto 2024.; točan termin bit će naknadno određen i javljen polaznicima) Online prijava na edukaciju  Stručni modul III - jesen 2024. U slučaju većeg broja polaznika izvan Zagreba, edukacija se može organizirati u drugom gradu/ustanovi. U slučaju većeg interesa za pojedine module, postoji mogućnost organiziranja dodatnih termina prema dogovoru. Detaljni opisi edukacija/modula dostupni su na sljedećoj poveznici:  Aktualne edukacije i programi . Nadamo se da ćete prepoznati važnost i korisnost ovih edukacija za Vaš budući rad! Ispunjeni prijavni obrazac (u MS Word formatu) možete poslati e-mail-om na: senzorna.integracija.erf@gmail.com Prijave za termine za koje je to moguće i navedeno putem online obrasca bit će automatski zabilježene. Sve informacije oko edukacija možete dobiti i putem e-maila: ccu@erf.unizg.hr Radujemo se Vašem interesu i dolasku! Srdačno, prof.dr.sc. Rea Fulgosi Masnjak, voditeljica edukacije izv. prof.dr.sc. Anja Mirosavljević, voditeljica Centra za cjeloživotno učenje
21.02.2024
Poziv na online edukaciju za stručnjake
Poziv na online edukaciju za stručnjake "Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška" (21. i 22. svibnja 2024.)
Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta poziva sve zainteresirane na edukaciju " Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška " koja će se održati  online  od 21. do 22. svibnja 2024.  godine. Edukacija je namijenjena  psiholozima , logopedima , edukacijskim rehabilitatorima , socijalnim pedagozima , pedagozima i psihijatrima  koji rade na radnom mjestu koje obuhvaća rad s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi. Edukacija traje 2 dana (14 školskih sati), a maksimalan broj polaznika je 20. Rok za prijavu je 19. travanj 2024. godine. Izvoditeljice edukacije su izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša i Ivona Mršić, mag. psihologije. Detaljnije informacije dostupne su u   opisu edukacije . Na edukaciju se možete prijaviti putem sljedećeg   online  obrasca:  Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška (21. i 22. svibnja 2024.) .
15.01.2024
Poziv na online edukaciju
Poziv na online edukaciju "Terapija poremećaja glasa kod djece" (15. veljače 2024.)
Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Vas, s velikim zadovoljstvom, poziva na sudjelovanje u edukaciji „ Terapija poremećaja glasa kod djece “. Edukacija traje jedan dan (ukupno 6 sati), a održat će se online 15. veljače 2024. godine. Cilj edukacije usmjeren je na usvajanje znanja o poremećajima glasa kod djece,  s posebnim naglaskom na terapijske postupke i namijenjena je logopedima. Voditeljice edukacije su izv. prof. dr. sc. Ana Bonetti i mr. sc. Ivana Šimić Šantić. Sadržaj i teme programa: Različiti terapijski postupci u radu s djecom s poremećajima glasa Prikaz slučajeva i izrada plana glasovne terapije Samostalna procjena i odabir terapijskih postupaka te izrada odgovarajućih radnih materijala Evaluacija edukacije Pijave na edukaciju otvorene su do 22. siječnja 2024. putem sljedećeg obrasca:  Terapija poremećaja glasa kod djece - online (15.2.2024.) Detaljan opis edukacije dostupan je na sljedećoj poveznici:  Terapija poremećaja glasa kod djece
09.01.2024
Poziv na edukaciju „Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina“ (12. – 15. ožujka 2024.)
Poziv na edukaciju „Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina“ (12. – 15. ožujka 2024.)
Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane na  online  edukaciju " Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina " koja će se održati  od 12. do 15. ožujka 2024.  godine. Edukacija je namijenjena psiholozima i logopedima koji rade na radnom mjestu koje obuhvaća rad s djecom 0-6 godina . Posebna je po maloj grupi polaznika (maksimalno 17 polaznika), intenzivnom 4-dnevnom radu te opažanju procjena djece s različitim teškoćama u razvoju kao i detaljnim raspravama o razvojnom profilu pojedinačnog djeteta. Pijave na edukacju otvorene su do ponedjeljka, 22. siječnja 2024. putem sljedećeg  online  obrasca:  Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina (12. – 15. ožujka 2024.) Detaljan opis edukacije dostupan je na sljedećoj poveznici:  Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina
20.12.2023
Poziv na edukaciju
Poziv na edukaciju "Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška" (26. i 27. ožujak 2024.)
Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane na edukaciju " Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška " koja će se održati  online  od 26. do 27. ožujka 2024.  godine. Edukacija je namijenjena  psiholozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, socijalnim pedagozima, pedagozima i psihijatrima  koji rade na radnom mjestu koje obuhvaća  rad s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi . Edukacija traje dva dana (14 školskih sati), a maksimalan broj polaznika je 20. Izvoditeljice edukacije su izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša i Ivona Mršić, mag. psihologije. Detaljnije informacije dostupne su u   opisu edukacije . Na edukaciju se možete prijaviti putem sljedećeg   online  obrasca:  Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška (26. i 27. ožujka 2024.) .
20.12.2023
Poziv na edukaciju
Poziv na edukaciju "Terapija poremećaja glasa kod djece" (9. veljače 2024.)
Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu Vas, s velikim zadovoljstvom, poziva na sudjelovanje u edukaciji „ Terapija poremećaja glasa kod djece “. Edukacija traje jedan dan (ukupno 6 sati), a provodi se uživo na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu (Borongajska cesta 83f), 9. veljače 2024. godine u dvorani P10. Cilj edukacije usmjeren je na usvajanje znanja o poremećajima glasa kod djece,  s posebnim naglaskom na terapijske postupke i namijenjena je logopedima. Voditeljice edukacije su izv. prof. dr. sc. Ana Bonetti i mr. sc. Ivana Šimić Šantić. Sadržaj i teme programa: Različiti terapijski postupci u radu s djecom s poremećajima glasa Prikaz slučajeva i izrada plana glasovne terapije Samostalna procjena i odabir terapijskih postupaka te izrada odgovarajućih radnih materijala Evaluacija edukacije Pijave na edukacju otvorene su do 19. siječnja 2024. putem sljedećeg  online obrasca: Terapija poremećaja glasa kod djece - uživo (9.2.2024.) Detaljan opis edukacije dostupan je na sljedećoj poveznici: Terapija poremećaja glasa kod djece
18.12.2023
Poziv na online edukaciju
Poziv na online edukaciju "Poticanje socijalne komunikacije kod djece s razvojnim odstupanjima" (26. – 28. veljače 2024.)
Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta poziva sve zainteresirane na online edukaciju " Poticanje socijalne komunikacije kod djece s razvojnim odstupanjima" koja će se održati od 26. do 28. veljače 2024. godine. Edukacija je namijenjena psiholozima , logopedima i rehabilitatorima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s djecom dobi 0-6 godina . Sadržaj i teme programa: Obilježja socijalne komunikacije kod različitih tipova teškoća Osnovni principi rada s djecom s teškoćama socijalne komunikacije (predjezična faza) Primjer poticanja komunikacije u radu s djetetom s poremećajem iz spektra autizma Poticanje komunikacije i jezika u djece s drugim razvojnim odstupanjima (npr. dispraksija, intelektualne teškoće) Poremećaj iz spektra autizma/poremećaj socijalne komunikacije (obilježja i diferencijalna dijagnostika) Socijalne priče Primjer rada s djetetom-socijalne priče Pisanje socijalnih priča na primjerima O teoriji uma Načini poticanja teorije uma Rasprava i primjeri Poticanje razgovora i izvještavanja o događajima Što i kako s nepoželjnim ponašanjima kod djece? Prikazi slučajeva i izrada plana poticanja Završna rasprava i evaluacija Izvoditeljice edukacije su izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, logoped; izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša, psiholog i Klara Popčević, mag. logoped. Detaljnije informacije dostupne su u  opisu edukacije . Ispunjeni obrazac prijave potrebno je poslati e-poštom na adresu  ccu@erf.unizg.hr .
28.11.2023
Poziv na online edukaciju
Poziv na online edukaciju "Selektivni mutizam - edukacija za učitelje" 30. siječnja 2024.
Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta poziva sve zainteresirane na edukaciju " Selektivni mutizam - edukacija za učitelje " koja će se održati online   30. siječnja 2024. godine. Edukacija je namijenjena učiteljima osnovnih škola. Sadržaj i teme programa: Što je selektivni mutizam? Obilježja selektivnog mutizma Faktori koji utječu na komunikaciju djeteta sa selektivnim mutizmom Model komunikacije u 5 faza Stručna podrška djetetu sa selektivnim mutizmom (specifične strategije i primjena u školskom okruženju) Izvoditeljice edukacije su izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša i Ivona Mršić Runtas, mag. psych. Detaljnije informacije dostupne su u   opisu edukacije . Ispunjeni obrazac prijave potrebno je poslati e-poštom na adresu  ccu@erf.unizg.hr .
28.11.2023
Poziv na edukaciju
Poziv na edukaciju "Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza" (4. – 6. prosinca 2023.)
Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane na edukaciju "Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza" koja će se održati od 4. do 6. prosinca 2023. godine. Edukacija je namijenjena edukacijskim rehabilitatorima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s djecom predškolske dobi (više informacija u priloženom dokumentu). Edukacija je posebna po maloj grupi polaznika (najviše 20 polaznika), intenzivnom 3-dnevnom radu i promatranju procesa dijagnostike, uz superviziju za pisanje stručnog mišljenja i grupne rasprave o svakom djetetu. Edukacija se održava  online . Ispunjeni obrazac prijave potrebno je poslati e-poštom na sljedeću adresu: cco.edukacija.reh@gmail.com U prilogu se nalaze detaljnije informacije o edukaciji i obrazac za prijavu.
12.10.2023
Poziv na edukacije iz senzorne integracije
Poziv na edukacije iz senzorne integracije "Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Stručni modul II i Stručni modul III"- zimski semestar ak. god. 2023./2024.
Poštovane kolegice i kolege! Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukacijama iz područja senzorne integracije " Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV-Supervizija, Stručni modul II i Stručni modul III ", prema metodi A. J. Ayres. Edukaciju izvode prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak voditeljica Kabineta za senzornu integraciju, Nastavno-kliničkog centra ERF-a sa suradnicima, stručnjacima koji posjeduju međunarodne certifikate za područje senzorne integracije. Pozitivna i vrijedna iskustva polaznika dosadašnjih višegodišnjih edukacija potvrđuju njezinu korisnost i potrebu kontinuiranog provođenja novih edukacija s ovom temom, jer senzornu je integraciju potrebno razvijati i poticati u radu s djecom, učenicima i odraslim osobama s i bez teškoća u razvoju, s poremećajima iz autističnog spektra i razvojnim teškoćama koje imaju senzornu komponentu. Ove edukacije otvaraju mogućnost premošćivanja brojnih nedostataka prisutnih u našoj praksi. Naime, stručnjaci su suočeni s nedostatnim mogućnostima stručnoga usavršavanja i nerijetko prepušteni samima sebi u svakodnevnom radu. Roditelji i djeca, također su suočeni s nedostatnim brojem mjesta koja nude primjerene terapijske pristupe i provode poticanje senzorne integracije. Zbog ovih, a i drugih razloga, često s djecom i učenicima s teškoćama u razvoju rade nedovoljno kvalificirani stručnjaci. Objavljujemo termine edukacije za zimski semestar 2023. godine, za koje primamo prijave: Modul I - 20. i 21.10.2023. Modul II - 24. i 25.11.2023. Modul III - 3. i 4.11.2023. (za polaznike koji su završili ostale module prije ljeta) i veljača 2024. (za nove polaznike modula u jesen/zima 2023.; točan termin bit će naknadno određen i javljen polaznicima) Modul IV - ožujak 2024. (točan termin bit će naknadno određen i javljen polaznicima) Stručni modul II - 10. i 11.11.2023. Stručni modul III - 27. i 28.10.2023. (za polaznike koji su završili ostale module prije ljeta) i veljača 2024. (za nove polaznike modula u jesen/zima 2023.; točan termin bit će naknadno određen i javljen polaznicima) Za sve navedene module moguće je poslati prijavnicu kao predbilježbu za iste. U slučaju većeg broja polaznika izvan Zagreba, edukacija se može organizirati u drugom gradu/ustanovi. U slučaju većeg interesa za pojedine module, postoji mogućnost organiziranja dodatnih termina prema dogovoru. U prilozima se nalaze sve relevantne informacije o edukaciji/modulima, kao i obrasci za prijavu. Nadamo se da ćete prepoznati važnost i korisnost ovih edukacija za Vaš budući rad! Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mail-om na: senzorna.integracija.erf@gmail.com Radujemo se Vašem interesu i dolasku! Srdačno, prof.dr.sc. Rea Fulgosi Masnjak, voditeljica edukacije doc.dr.sc. Anja Mirosavljević, voditeljica Centra za cjeloživotno učenje
21.09.2023
Poziv na edukaciju
Poziv na edukaciju "Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška" (21. i 22. rujna 2023.)
Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane na edukaciju " Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška " koja će se održati online od 21. do 22. rujna 2023. godine. Edukacija je namijenjena psiholozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, socijalnim pedagozima, pedagozima i psihijatrima koji rade na radnom mjestu koje obuhvaća rad s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi . Edukacija traje 2 dana (14 školskih sati), a maksimalan broj polaznika je 20. Izvoditeljice edukacije su izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša i Ivona Mršić, mag. psihologije. U nastavku je dostupan detaljan opis edukacije i obrazac za prijavu. Ukoliko ste zainteresirani, ispunite obrazac prijave te pošaljite e-poštom na sljedeću adresu:  selektivnimutizamcco@gmail.com .
07.07.2023
Poziv na online radionicu
Poziv na online radionicu "Poticanje socijalne komunikacije kod djece s razvojnim odstupanjima" (9. – 11. listopada 2023.)
Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim zadovoljstvom poziva sve zainteresirane na online radionicu " Poticanje socijalne komunikacije kod djece s razvojnim odstupanjima" koja će se održati od 9. do 11. listopada 2023. godine. Radionica je namijenjena psiholozima , logopedima i rehabilitatorima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s djecom predškolske dobi . Rok za prijavu je 10. rujan 2023. godine. Cijena edukacije je 340 EUR (2.561,73 kn ) . Ispunjeni obrazac prijave potrebno je poslati e-poštom na adresu poticanjecco@gmail.com
30.06.2023
Poziv na edukaciju
Poziv na edukaciju "Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza" (3. – 5. srpnja 2023.)
Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane na edukaciju "Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza" koja će se održati od 3. do 5. srpnja 2023. godine. Edukacija je namijenjena edukacijskim rehabilitatorima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s djecom predškolske dobi (više informacija u priloženom dokumentu). Edukacija je posebna po maloj grupi polaznika (maksimalno 16 polaznika), intenzivnom 3-dnevnom radu i opažanju procesa procjene djeteta, uz superviziju za pisanje stručnog mišljenja i grupne rasprave o svakom djetetu. Edukacija se održava online . Ispunjeni obrazac prijave potrebno je poslati e-poštom na sljedeću adresu: cco.edukacija.reh@gmail.com U prilogu se nalaze detaljnije informacije o edukaciji i obrazac za prijavu.
20.04.2023
Poziv na online radionicu
Poziv na online radionicu "Poticanje socijalne komunikacije kod djece s razvojnim odstupanjima" (17. – 19. svibnja 2023.)
Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim zadovoljstvom poziva sve zainteresirane na online radionicu " Poticanje socijalne komunikacije kod djece s razvojnim odstupanjima" koja će se održati od 17. do 19. svibnja 2023. godine. Radionica je namijenjena psiholozima , logopedima i rehabilitatorima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s djecom predškolske dobi . Rok za prijavu je 15. travnja 2022. godine. Cijena edukacije je 331,81 EUR (2.500,00 kn) . Ispunjeni obrazac prijave potrebno je poslati e-poštom na adresu poticanjecco@gmail.com .
16.03.2023
Poziv na edukaciju
Poziv na edukaciju "Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška" (13. i 14. ožujka 2023.)
Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane na edukaciju " Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška " koja će se održati uživo od 13. do 14. ožujka 2023. godine. Edukacija je namijenjena psiholozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, socijalnim pedagozima, pedagozima i psihijatrima koji rade na radnom mjestu koje obuhvaća rad s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi . Edukacija traje 2 dana (14 školskih sati), a maksimalan broj polaznika je 20. Izvoditeljice edukacije su izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša i Ivona Mršić, mag. psihologije. U nastavku je dostupan detaljan opis edukacije i obrazac za prijavu. Ukoliko ste zainteresirani, ispunite obrazac prijave te pošaljite e-poštom na sljedeću adresu: selektivnimutizamcco@gmail.com.
03.02.2023
Poziv na edukacije
Poziv na edukacije "Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Stručni modul II i Stručni modul III" – TERMINI ZA LJETNI SEMESTAR 2023. godine
Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukacijama iz područja senzorne integracije "Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV-Supervizija, Stručni modul II i Stručni modul III ", prema metodi A. J. Ayres. Edukaciju izvode prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak voditeljica Kabineta za senzornu integraciju, Nastavno-kliničkog centra ERF-a sa suradnicima, stručnjacima koji posjeduju međunarodne certifikate za područje senzorne integracije. Pozitivna i vrijedna iskustva polaznika dosadašnjih višegodišnjih edukacija potvrđuju njezinu korisnost i potrebu kontinuiranog provođenja novih edukacija s ovom temom, jer senzornu je integraciju potrebno razvijati i poticati u radu s djecom, učenicima i odraslim osobama s i bez teškoća u razvoju, s poremećajima iz autističnog spektra i razvojnim teškoćama koje imaju senzornu komponentu. Ove edukacije otvaraju mogućnost premošćivanja brojnih nedostataka prisutnih u našoj praksi. Naime, stručnjaci su suočeni s nedostatnim mogućnostima stručnoga usavršavanja i nerijetko prepušteni samima sebi u svakodnevnom radu. Roditelji i djeca, također su suočeni s nedostatnim brojem mjesta koja nude primjerene terapijske pristupe i provode poticanje senzorne integracije. Zbog ovih, a i drugih razloga, često s djecom i učenicima s teškoćama u razvoju rade nedovoljno kvalificirani stručnjaci. Objavljujemo termine za ljetni semestar 2023. godine, za koje primamo prijave: Edukacija iz Modula I održat će se: 21. i 22. travnja 2023 .   Edukacija iz Modula II održat će se: 16. i 17. lipnja 2023 .   Edukacija iz Modula III održat će se: 24. i 25. veljače 2023. (za polaznike koji su završili ostale module prije ljeta) i 17. i 18. ožujka 2023. (za nove polaznike modula u jesen/zima 2022.)  Edukacija iz Modula IV održat će se: 28. i 29. travnja 2023.   Edukacija iz Stručnog modula II održat će se: 9. i 10. lipnja 2023.   Edukacija iz Stručnog modula III održat će se: 3. i 4. ožujka 2023. Za sve navedene module moguće je poslati prijavnicu kao predbilježbu za iste. U slučaju većeg broja polaznika izvan Zagreba, edukacija se može organizirati u drugom gradu/ustanovi. U slučaju većeg interesa za pojedine module, postoji mogućnost organiziranja dodatnih termina prema dogovoru. U prilozima se nalaze sve relevantne informacije o edukaciji/modulima, kao i obrasci za prijavu. Nadamo se da ćete prepoznati važnost i korisnost ovih edukacija za Vaš budući rad! Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mail-om na: senzorna.integracija.erf@gmail.com Radujemo se Vašem interesu i dolasku! Srdačno, prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, voditeljica edukacije doc. dr. sc. Anja Mirosavljević, voditeljica Centra za cjeloživotno učenje
02.02.2023