ERF
search
accessibility

21.06.2024

Matematika u školskoj dobi – kako obilježja urednog i odstupajućeg razvoja ugraditi u procjenu i terapiju (20. rujan 2024.)

Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta poziva sve zainteresirane na edukaciju Matematika u školskoj dobi – kako obilježja urednog i odstupajućeg razvoja ugraditi u procjenu i terapiju koja će se održati uživo u prostorima ERF-a 20. rujna 2024.

Voditeljice edukacije su prof. dr. sc. Mirjana Lenček i asistentica Marija Jozipović, mag. logoped.

Edukacija je namijenjena logopedima koji rade s djecom, posebno onima koji rade s djecom školskog uzrasta.

Cilj je edukacije osposobiti polaznike da mogu odabrati odgovarajuće elemente i postupke za procjenu matematičkih vještina i sposobnosti u školskoj dobi te odgovarajuće postupke za poticanje matematičkih vještina kao i terapijske postupke kod djece s diskalkulijom.

Prijave na edukaciju zaprimaju se do 20. kolovoza 2024. putem sljedeće poveznice: Matematika u školskoj dobi – kako obilježja urednog i odstupajućeg razvoja ugraditi u procjenu i terapiju (20. rujna 2024.)

Detaljnije informacije dostupne su opisu edukacije.

Popis obavijesti