ERF
search
accessibility

Projekti

Projektne aktivnosti u okviru EU projekta Digi-ID PLUS
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu partner je na paneuropskom interdisciplinarnom projektu Digi-ID PLUS, punog naziva " Obrazovanje u digitalnim vještinama kao potpora boljem zdravlju i socijalnoj uključenosti odraslih osoba s intelektualnim teškoćama" . Projekt sufinancira EIT Health, a voditeljica projekta je dr. Esther Murphy iz Trinity College Dublin u Irskoj. Osim ERF-a i nositelja projekta iz Irske, uključeni su i partneri iz Francuske, Švedske i Španjolske. Voditeljice projekta za ERF su prof. dr. sc. Daniela Bratković i prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak, u t.z., a u projektni tim uključene su i asistentice Ana-Marija Bohaček, univ. spec. rehab. educ. i Lea Masnjak Šušković, mag. psych. te na projektu zaposlena stručna suradnica Alisa Fabris, mag. rehab. educ. Cilj projekta je razvoj programa edukacije o digitalnim vještinama i pristupačne digitalne obrazovne platforme DigiAcademy pomoću koje će osobe s intelektualnim teškoćama (IT) lakše usvajati i primjenjivati stečene vještine. Osobit značaj projekta ogleda se u aktivnom sudjelovanju odraslih osoba s IT u svim projektnim fazama. Tako je formiran Savjetodavni odbor , koji u Hrvatskoj broji šest članova, tj. osoba s IT plaćenih za svoj angažman. Oni su predstavnici suradnih organizacija iz prakse, tj. ustanova i nevladinih udruga za osobe s IT. Kako su članovi Savjetodavnog odbora predstavili projekt, pogledajte u sljedećem videozapisu: Članovi Savjetodavnog odbora važan su dio projektnog tima koji svojim prijedlozima i povratnim informacijama sudjeluju u svim fazama projekta: sukreiranju programa i aplikacije, evaluaciji i diseminaciji, a neki će članovi postati i učitelji u video tečajevima koji će biti dostupni na platformi DigiAcademy. Kako izgleda snimanje video tečajeva, pogledajte na sljedećim fotografijama: {gallery}Digi-ID_Plus2023{/gallery} Posljednjih nekoliko mjeseci odvija se inicijalno istraživanje u svrhu dobivanja informacija o korištenju digitalne tehnologije kod osoba s IT i njihovim digitalnim vještinama, kao i željama i interesima u ovom području. Istraživanje se provodi kroz ispunjavanje za to namijenjenih upitnika te fokus grupne i individualne intervjue. Dosad su fokus grupe i/ili intervjui provedene u sljedećim suradnim organizacijama iz nekoliko hrvatskih gradova: Centar za rehabilitaciju Zagreb, Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Udruga OZANA, Udruga za samozastupanje u Zagrebu, Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama (Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Osijek), Hrvatska zajednica za Down sindrom (Udruga za sindrom Down - 21 Split, Udruga za Down sindrom Osječko-baranjske županije), Centar za inkluziju i podršku u zajednici Pula, COO Juraj Bonači Split. Za više informacija, zapratite nas na Facebook stranici: www.facebook.com/digiakademija
17.02.2023
Održane radionice za edukatore u okviru Erasmus+ projekta IncEdu
U okviru Erasmus+ projekta ' Developing Inclusive Education for Students with Disabilities in Sri Lankan Universities - IncEdu ' (2019 – 2023) od 12. do 16. prosinca 2022 . na University of Peradeniya, Šri Lanka članice projektnog time ERF-a održale su predavanja i radionice za nastavno i nenastavno osoblje sa četiri šrilankanska sveučilišta. U projektu sudjeluju sveučilišta sa Šri Lanke (( University of Peradenya , University of Ruhuna , Sri Lanka Technological Campus i Eastern University of Sri Lanka ) i četiri europska sveučilišta ( Transilvania University of Brasov , Uppsala University , Masaryk University i University of Zagreb ). Voditeljica projekta za ERF je prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, a članice projektnog tima su prof. dr. sc. Martina Ferić, prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić i Vesna Čavić, prof. ERF je nositelj projektne aktivnosti Staff Competence Development u okviru koje su održane radionice za tri grupe nastavnog i dvije grupe nenastavnog osoblja sa sva četiri šrilankanska sveučilišta. To je ujedno i nastavak Edukacije edukatora koja je održana u studenom 2022. u Zagrebu. Teme koje su predstavljene na radionicama su: Students with Disabilities in the Context of Higher Education Adapting Higher Education for Students with Disabilities Universal Design in Higher Education Diversity and Inclusion in Higher Education International mobility and youth participation Advocacy for inclusion of SWDs in higher education Equity and Inclusion in Higher Education {gallery}IncEdu_peradeniya_2022{/gallery} Pod mentorstvom članica projektnog tima s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, osim sudjelovanja na predavanjima i radionicama, budući edukatori samostalno su održali dio aktivnosti svojim kolegama. Od siječnja do ožujka 2023. edukatori će, uz superviziju članica projektnog tima, sami osmisliti teme i pripremiti predavanja koje će održati svojim kolegama krajem ožujka 2023 na Sri Lanka Technological Campusu . Ovom aktivnošću završava petomjesečni ciklus radionica, predavanja i aktivnosti unutar ovog projekta za koje je bio zadužen ERF, s ciljem ukazivanja na važnost stvaranja inkluzivnog ozračja u visokom obrazovanju.
09.02.2023
Projekt ATTEND dobitnik nagrade Žuti okvir u kategoriji Kvalitetno obrazovanje u sklopu projekta Održiva Hrvatska
Projekt „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND" osvojio je nagradu Žuti okvir u kategoriji Kvalitetno obrazovanje . ATTEND je izdvojen kao jedan od projekata koji utječe na održive promjene u društvu . Nositelj projekta je CARNET, a upravo je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu partnerska organizacija zajedno s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i partnerima s Islanda. Cilj projekta je opremanje 34 centra za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama različitim oblicima asistivne tehnologije kao i obrazovanje njihovih djelatnika za razumijevanje koncepta potpomognute komunikacije i korištenje spomenute tehnologije . Obrazovanje je osmišljeno kroz provedbu edukacija, webinara i e-tečajeva. Nagradu Žuti okvir dodjeljuju časopis National Geographic Hrvatska i tvrtka Adria Media Zagreb s ciljem promoviranja i vrednovanja djelatnosti povezanih s održivim razvojem, zaštitom okoliša, znanošću i obrazovanjem. Voditeljica projekta ATTEND za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela, a suradnice su prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, asistentice Ana Marija Bohaček i Klara Popčević te stručne suradnice Matea Gazilj, Monika Rosandić Grgić, Ivana Vinceković i Ivana Vuk. {gallery}ATTEND_2022{/gallery} Više detalja o projektu dostupno je putem sljedeće poveznice: Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND
15.12.2022
Projektne aktivnosti u okviru Erasmus+ projekta IncEdu
Tijekom listopada i studenog intenzivirane su projektne aktivnosti u okviru Erasmus+ projekta ' Developing Inclusive Education for Students with Disabilities in Sri Lankan Universities - IncEdu ' (2019 – 2023) u kojem je Edukacijsko-rehabilitaciji fakultet jedan od partnera. Koordinator projekta je University of Peradeniya, a u projektu sudjeluju četiri sveučilišta sa Šri Lanke ( University of Peradenya , University of Ruhuna , Sri Lanka Technological Campus i Eastern University of Sri Lanka ) i četiri europska sveučilišta ( Transilvania University of Brasov , Uppsala University , Masaryk University i University of Zagreb ). Voditeljica projekta za ERF je prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, a članice projektnog tima su prof. dr. sc. Martina Ferić, prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić i Vesna Čavić, prof. Od 30. listopada do 4. studenog 2022. na Transilvania University of Brașov, u Rumunjskoj, održane su radionice i predavanja u okviru WP 5: Quality Plan. Osim jednodnevne radionice Community Awareness, održana je i dvodnevna radionica Quality Assurance te 4. projektni sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici svih projektnih partnera. {gallery}IncEdu_Brasov_2022{/gallery} Od 7. do 11. studenog 2022. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu održana je Edukacija edukatora - projektna aktivnost u okviru WP 3: Developing competency of staff. Na edukaciji je sudjelovalo 13 kolega (budućih edukatora) sa četiri sveučilišta sa Šri Lanke. Cilj edukacije je osposobljavanje edukatora koji će u budućnosti educirati svoje kolege iz redova nastavnog i nenastavnog osoblja o načinima pružanja podrške studentima s invaliditetom kako bi izgradili kvalitetniji sustav podrške i osigurali održivost projektnih aktivnosti. Tijekom petodnevnog programa, kolegama je predstavljen Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i njegove aktivnosti, a članice projektnog tima održale su brojna predavanja i radionice (Ethical Issues in Working with Students with Disabilities, Some important Terms related to the Inclusion of Students with Disabilities in Higher Education, The role of participants in the higher education of students with disabilities, Diversity, Equity and inclusion in higher education, Universal Design in Higher Education). Kolege su posjetile Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskog fakulteta te Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, kao i Tiflološki muzej. {gallery}IncEdu_Zagreb_2022{/gallery} Sljedeća projektna aktivnost održat će se u prosincu na University of Peradeniya, Šri Lanka. Tijekom pet radnih dana održat će se predavanja i radionice za tri grupe nastavnog i dvije grupe nenastavnog osoblja sa sva četiri šrilankanska sveučilišta. To će ujedno biti i nastavak Edukacije edukatora, a pod mentorstvom članica projektnog tima s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, budući edukatori će samostalno održati dio aktivnosti svojim kolegama. Uz edukaciju, planiran je i niz sastanaka s rukovodstvima pojedinih fakulteta Sveučilišta u Peradeniyi kako bi se predstavio projekt i dodatno se ukazalo na značaj stvaranja inkluzivnog ozračja u visokom obrazovanju.
28.11.2022
Uspješno proveden projekt solidarnosti "Perspektivu promijeni, razumijevanje pokreni"
Projekt " Perspektivu promijeni, razumijevanje pokreni " provele su naše studentice edukacijske rehabilitacije – Jana Korlević, Dora Rob, Ana Knežević i Laura Verdnik te studentica pedagogije, sa Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sandra Malek, u suradnji s Udrugom Aktivni građani iz Zagreba . Mentor na projektu bio je doc. dr. sc. Damir Miholić, s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Cilj projekta je promicanje inkluzije i osvještavanje o različitostima kroz senzibilizaciju društva na osobe s invaliditetom. U sklopu projekta proveden je ciklus od 15 radionica sa šestim razredima Oš Matka Laginje u Zagrebu, a projekt je trajao od 15. siječnja 2022. do 14. srpnja 2022. godine. U osmišljavanju i provedbi radionica sudjelovale su i osobe s invaliditetom, čime je obuhvaćena i njihova perspektiva na invaliditet koji imaju, kako bi se na vjerodostojan način učenicima mogao približiti pojedini invaliditet. Na ovaj način, kroz direktni kontakt s učenicima, omogućeno im je da sami iznesu svoje viđenje vlastitog invaliditeta, a učenici su imali priliku djelomično, na kratki vremenski period, postaviti se u ulogu osobe koja ima određen invaliditet i postaviti im pitanja u vezi onog što ih je zanimalo. {gallery}projekt_solidarnost{/gallery} Projekt je sufinanciran iz programa "Europske snage solidarnosti". Za više informacija: aktivni.gradani2019@gmail.com
22.09.2022
Predstavljen Erasmus+ projekt BurnoutFree na simpoziju Hrvatske udruge za ranu intervenciju (HURID)
Od 9. do 12. lipnja 2022. godine održan je 6. hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu Razumjeti i podržati obitelj djeteta s razvojnim rizicima ili teškoćama . U okviru simpozija, održan je okrugli stol na temu Sagorijevanje stručnjaka i roditelja u intervenciji rane životne dobi . Na okruglom stolu su sudjelovali i diskutirali stručnjaci i roditelji na temu stresa i sagorijevanja u ranoj intervenciji. Stručnjaci su se osvrnuli na dobre i loše strane rada u ranoj intervenciji (sumirane odgovore stručnjaka i roditelja možete naći ovdje . Osim stručnjaka i roditelja, na skupu je sudjelovalo oko 50 sudionika kojima je predstavljen projekt BurnoutFree u kojem je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedan od partnera , a voditeljica projekta za ERF je izv. prof. dr. sc. Sonja Alimović. Sudionici su izrazili zadovoljstvo istim jer smatraju da je tema vrlo aktualna i važna. {gallery}BurnoutFree_june2022{/gallery} Više o projektu možete naći na sljedećim poveznicama: Mrežna stranica projekta: www.burnoutfree.eu Facebook: www.facebook.com/burnoutfree Instagram: www.instagram.com/burnoutfreeproject LinkedIn: Burnout FREE Project
30.06.2022
Okrugli stol na temu sagorijevanja stručnjaka i roditelja djece s teškoćama 9. lipnja 2022.
Na konferenciji Hrvatske udruge za ranu intervenciju (HURID) u četvrtak, 9. lipnja 2022. godine održat će se okrugli stol Razumjeti i podržati obitelj djeteta s razvojnim rizicima ili teškoćama na temu sagorijevanja stručnjaka i roditelja djece s teškoćama u ranoj intervenciji.  Različiti stručnjaci iz ustanova grada Zagreba koje provode programe rane intervencije diskutirati će na pitanja o organizaciji rane intervencije, o čimbenicima koji pridonose povećanju stresa u osoba uključenih u program rane intervencije kao i o čimbenicima koji pridonose dobrobiti i smanjenju stresa ovih osoba.
08.06.2022
ERF sudjeluje u Erasmus+ projektu 'Sagorijevanje stručnjaka i roditelja djece s teškoćama u razvoju: prevencija, izazovi i metode osnaživanja u ranoj intervenciji'
U siječnju 2022 . započeo je novi Erasmus+ projekt 'Sagorijevanje stručnjaka i roditelja djece s teškoćama u razvoju: prevencija, izazovi i metode osnaživanja u ranoj intervenciji' (2022-2025/ KA2 Strategic Partnerships for adult education). Koordinator projekta je organizacija Amimoni - Panhellenic Association of parents and friends of visually impaired people with additional handicaps iz Grčke, a osim ERF-a, sudjeluju i partneri iz Portugala, Bugarske, Grčke i Cipra. Koordinator projekta za ERF izv. prof. dr. sc. Sonja Alimović, a u projektnom timu je izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab. Projekt je usmjeren na ispitivanje izgaranja stručnjaka i roditelja djece s teškoćama u ranoj dobi. Cilj mu je unaprijediti rad u ranoj intervenciji u području otpornosti roditelja djece s teškoćama i stručnjaka koji rade s njima. Tijekom projekta će biti provedeno istraživanje te osmišljene metode poboljšavanja nošenja sa stresom u svrhu prevencije izgaranja. Svi partneri povezani s projektom imali su priliku sastati se u Varni, Bugarska, na prvom transnacionalnom sastanku 14. i 15. ožujka 2022. {attachments} Više o projektu Burnout FREE ECI Project “Burnout of Professionals and Parents with Children with Disabilities: Prevention, common challenges and mutually empowering methodologies and practices in Early Child Intervention Services" možete naći na sljedećim poveznicama: Mrežna stranica projekta: www.burnoutfree.eu Facebook: www.facebook.com/burnoutfree Instagram: www.instagram.com/burnoutfreeproject LinkedIn: Burnout FREE Project
02.06.2022
Održan Okrugli stol: „Sustav osiguravanja kvalitete na ERF-u: "Postignuto i izazovi za budućnost"
U okviru završne konferencije projekta „ Unapređenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije ERF-LOSPER “, održane 15. ožujka 2022. u prostorima Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta , održan je okrugli stol pod nazivom "Sustav osiguravanja kvalitete na ERF-u: Postignuto i izazovi za budućnost" . U uvodnom dijelu, voditeljice radne skupine za unapređenje kvalitete i predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, izv. prof. dr. sc. Ivana Borić predstavila je aktivnosti koje su se u okviru spomenute komponente projekta ERF-LOSPER, provodile od 2018. do zaključno 2022. godine. Uz studijski posjet Sveučilištu u Edinburghu , seminaru i radionicama u svrhu unapređenje kvalitete za nastavno i nenastavno osoblje, najvažniji ishodi projekta su novi Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete te Priručnik za osiguravanje kvalitete na ERF-u. Nakon uvodnog izlaganja, u raspravi su sudjelovale članice radne skupine, izv. prof. dr. sc. Sonja Alimović i doc. dr. sc. Ana Leko Krhen, koje su dodatno istaknule važnost kontinuiranog ulaganja u kulturu kvalitete na Fakultetu. Prodekan za studije i studente, izv. prof. dr. sc. Luka Bonetti istaknuo je kako je unapređivanje kvalitete jedan od strateških ciljeva u razvoju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Raspravi su se pridružili i drugi nastavnici i vanjski dionici Fakulteta. U zaključcima Okruglog stola istaknula se važnost daljnjeg ulaganja u kvalitetu, nužnost zajedničkog djelovanja nastavnog i nenastavnog osoblja, studenata, ali i vanjskih dionika te važnost uspostave sustava unutarnje prosudbe kvalitete.
01.04.2022
Odobren projekt "BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju"
Projekt Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom "BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju" osvojio je najviši broj bodova na Javnom pozivu za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti Agencije za elektroničke medije . Projekt je svojim općim ciljem usmjeren izgradnji zdrave slike o sebi srednjoškolaca u virtualnom medijskom prostoru te osnaživanju njihovih socijalno-emocionalnih kompetencija kao ključnih u kontekstu modernoga doba. Obuhvaća veliki broj različitih aktivnosti, poput osmišljavanja inovativnog, znanstveno-utemeljenog, preventivnog programa i pilot-implementaciju istoga s članovima Vijeća učenika u dvije srednjoškolske suradne ustanove, oblikovanja (psiho)edukativnih materijala za podršku mentalnom zdravlju mladih u virtualnom medijskom okruženju i snimanja video-lekcija, organizacije jednodnevnog stručnog događaja i dr. Voditeljica navedenog Projekta je Sanja Radić Bursać, prof. soc. ped. , stručna suradnica u znanosti i visokom obrazovanju iz Nastavno-kliničkog centra ERF-a te u njegovom razvoju i realizaciji sudjeluju izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić , doc. dr. sc. Miranda Novak , asistentica Sabina Mandić, mag. paed. soc. i stručna suradnica Lucija Lamešić, mag. paed. soc. Osnovne informacije o Projektu Projekt "BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju" svojim općim ciljem usmjeren je izgradnji zdrave slike o sebi srednjoškolaca u virtualnom medijskom prostoru te osnaživanju njihovih socijalno-emocionalnih kompetencija. Navedeno se planira ostvariti kroz osmišljavanje inovativnog, znanstveno-utemeljenog, preventivnog programa koji će se sastojati od 10 tematskih cjelina/radionica. Istima će biti obuhvaćeni sadržaji vezano uz samosvijest, razvoj i održavanje kvalitetnih interpersonalnih odnosa u realnom i virtualnom svijetu, osobno i društveno odgovorno korištenje interneta (posebice društvenih mreža) kao i brigu o mentalnom zdravlju mladih. Oblikovani preventivni program će se provesti u dvije suradne srednje škole na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije, s članovima Vijeća učenika kao predstavničkim i reprezentativnim tijelima izabranih odgojno-obrazovnih ustanova. Navedena pilot-implementacija će uključivati i provedbu evaluacije čiji podaci će biti iskorišteni za daljnji razvoj znanstveno-učinkovite preventivne intervencije na specifičnom tematskom području. Uz osmišljene interaktivne radionice, autorice će oblikovati i dodatne (psiho)edukativne materijale u vidu radne bilježnice za podršku mentalnom zdravlju mladih u virtualnom medijskom okruženju i snimljene video-lekcije (njih 10). Važno za istaknuti jest kako će pripremljeni materijali biti široko diseminirani prema značajnom broju suradnih institucija i organizacija (kroz dosadašnju mrežu i bazu kontakata) te stručnjacima iz sustava odgoja i obrazovanja (putem suradnje sa županijskim stručnim vijećima Agencije za odgoj i obrazovanje). Jedna od posljednjih projektnih aktivnosti odnosi se na organizaciju i realizaciju jednodnevnog stručnog događaja (okruglog stola ili stručnog skupa) gdje će se promovirati program te potaknuti relevantne stručnjake na provedbu istoga u njihovim matičnim školama i/ili radnim okruženjima. Smatramo kako će se provedbom projekta „BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju“ doprinijeti medijskom i socijalno-emocionalnom opismenjavanju mladih, te unaprjeđenju njihovih kompetencija na navedenom području koje se ujedno i smatraju ključnima u kontekstu modernoga doba.
24.03.2022
Završna konferencija projekta ERF-LOSPER i Okrugli stol "Sustav osiguravanja kvalitete na ERF-u: postignuto i izazovi za budućnost"
U utorak, 15. ožujka 2022. godine, s početkom u 10 sati , na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu održat će se Završna konferencija projekta Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije - ERF-LOSPER te Okrugli stol: Sustav osiguravanja kvalitete na ERF-u: postignuto i izazovi za budućnost . Više detalja o konferenciji i okruglom stolu možete vidjeti u programu događanja.
09.03.2022
Novi projekt - Obrazovanje u digitalnim vještinama kao potpora boljem zdravlju i socijalnoj uključenosti odraslih osoba s intelektualnim teškoćama/Digi-ID PLUS
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu započeo je znanstveno-istraživački paneuropski interdisciplinarni projekt Digi-ID PLUS, Obrazovanje u digitalnim vještinama kao potpora boljem zdravlju i socijalnoj uključenosti odraslih osoba s intelektualnim teškoćama / Pan European interdisciplinary project Digi-ID PLUS, Digital skills education to support better health and social inclusion outcomes for adults with intellectual disabilities (EIT Health network of health innovators, EIT Health Plaza proposal “Campus Activities” ID 220187) u kojem je ERF jedan od partnera. Digitalna inkluzija je važan aspekt uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u društvo. Projekt Digi-ID Plus usmjeren je na zajedničko stvaranje dostupnih programa edukacije, tj. poučavanja o digitalnim vještinama koji podržavaju digitalno uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama. Svakodnevno se povećavaju izazovi s kojima se suočavaju osobe s intelektualnim teškoćama, kao i osobe koje o njima skrbe pri korištenju tehnologije, pokušavajući ostati povezani u digitaliziranom društvu. To je postalo još važnije i izraženije tijekom razdoblja obilježenog pandemijom COVID-19, kada su mnoge usluge i socijalne mogućnosti  ograničene. Kao takav, Digi- ID Plus će donijeti značajne koristi za pojedince s intelektualnim teškoćama i osoblje koje im pruža podršku te će se osigurati dugoročna održivost projekta kroz mogućnost dijeljenja sa širom javnošću. Ova inovativna paneuropska inicijativa stvorit će vrijedan resurs s potencijalom vrlo pozitivnog utjecaja na zdravlje, osobito mentalno zdravlje, kao i dobrobit u cjelini građana s intelektualnim teškoćama. Koordinator projekta koji će trajati od 2022. do 2024. je Trinity College Dublin, Trinity Centre for Ageing & Intellectual Disability (TCAID), a osim ERF-a, uključuje i partnere iz Nizozemske, Španjolske, Švedske, Ujedinjenog kraljevstva, Francuske i SAD. Voditeljice projekta na ERF-u su prof. dr. sc. Daniela Bratković i prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak, a projektni tim čine još i asistentice Ana-Marija Bohaček i Lea Masnjak Šušković s Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju.
09.02.2022
UNIC konferencija "Regenerating our Post-Industrial Cities: the Role of Universities" 11. lipnja 2021.
Savez UNIC organizira godišnju konferenciju pod nazivom " Regenerating our Post-Industrial Cities: the Role of Universities ". Konferencija će se održati u petak, 11. lipnja 2021. od 11 do 17 sati virtualno u obliku webinara preko platforme Zoom. Prijave su moguće na https://bit.ly/2Rx6Ula Više o konferenciji možete pronaći na UNIC godišnja konferencija
28.05.2021
Predavanja s on-line radionice „Individual Assessment of Children in Criminal Proceedings: In Search for Best Practices“ u sklopu IA-CHILD projekta
U okviru projekta " Procedural Safeguards of Accused or Suspected Children: Improving the Implementation of the Right to Individual Assessment " (IA- CHILD) na kojem je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu partner (uz Litvu, Cipar i Grčku), 3. svibnja 2021. održana je online radionica naziva " Individual Assessment of Children in Criminal Proceedings: In Search for Best Practices ". Prezentacije su dostupne putem sljedećih poveznica: IA for juvenile suspects in selected EU countries: legal framework behind individual assessment and in search for the good practise: Netherlands case Presentation of the FOCUS project results , dr. sc. Stephanie Elaine Rap (Department of Child Law, Leiden University Law School) Child and adolescent development and individual assessment and Individual assessment in Netherlands: practical challenges , predavačica June De Groot (Defence for Children International the Netherlands) Insights from the CREW project on the implementation of the Directive 800/2016 in Italy , predavačica Gabriella Gallizia (Defence for Children International Italia) Glavni je cilj projekta unaprijediti individualnu procjenu maloljetnika osumnjičenih i/ili optuženih za počinjenje kaznenih djela, usporediti zakonsku regulativu i praksu između različitih zemalja EU te prikazati primjere dobre prakse. Tim s našeg fakulteta čine Anja Mirosavljević, Neven Ricijaš, Sabina Mandić i Dora Dodig Hundrić.
25.05.2021
Nova digitalna platforma za mlade: PUKOTINE. Zalijepi se.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uz podršku Ureda UNICEF-a za Hrvatsku pokrenuo je digitalnu platformu Pukotine/PKTN koja prati odrastanje mladih . Platforma je zamišljena kao navigacija kroz odrastanje mladima te svim važnim odraslima kroz razne teme i pitanja koja su karakteristična i važna za to razdoblje. Mladi u Hrvatskoj se suočavaju s brojnim izazovima, a pandemija je život mladih učinila još zahtjevnijim. U istraživanju „Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj“ iz 2018./2019., u kojem je sudjelovalo 10.138 srednjoškolaca iz pet hrvatskih gradova, najčešći izazovi s kojima se mladi u Hrvatskoj suočavaju: u razredu od 30 učenika srednje škole svaki treći adolescent pije jednom tjedno ili češće, a dvoje koriste marihuanu jednom tjedno ili češće svaki treći adolescent ima ozbiljne simptome anksioznosti i stresa, svaki četvrti ima ozbiljne simptome depresivnosti, a gotovo 9 % mladih izjavilo je da je napravilo plan samoubojstva polovica mladih zabrinuta je promjenama u svom tjelesnom izgledu imaju poteškoće u odnosima s vršnjacima, pogođeni su financijskim problemima obitelji te često doživljavaju sukobe među roditeljima. Ova digitalna platforma kreirana je kao odgovor na kompleksne probleme i potrebe mladih te kao reakcija na nedostatak intervencija namijenjenih pružanju podrške mladima pri odrastanju u Hrvatskoj . PKTN platforma okuplja interdisciplinarni tim znanstvenika, psihoterapeuta, stručnjaka i kreativaca koji prateći potrebe mladih, njihovih roditelja i nastavnika te u interakciji s njima kreiraju sadržaje i preventivne aktivnosti usmjerene na promociju pozitivnog razvoja mladih. Koristeći mladima blisku interaktivnu tehnologiju, društvene mreže, foto i video materijale Pukotine/PKTN obrađuju teme koje mlade zanimaju, brinu i inspiriraju, kao što su: kako preživjeti prekid, kako se nositi s usamljenošću, što napraviti kada su anksiozni, kako nas može pogoditi siromaštvo, što s gubitkom, kako pripadati i druge. Provedene fokusne grupe s mladima i online ankete omogućile su prilagodbu sadržaja i medijskog kanala mladima. Kroz sadržaj, njeguje se stav da mladi imaju snage i kompetencije biti odgovorni i kritični članovi društva, podržava se razvojna ranjivost njihovih godina i potencijal koji iz nje izranja. Dugoročno, okupljeni PKTN tim kreirani će sadržaj zajedno s mladima razvijati u znanstveno-utemeljene online programe koji su usmjereni na promociju pozitivnog razvoja adolescenata. Platforma je nastala kao odgovor na potrebe mladih u Hrvatskoj utvrđene istraživanjem. Laboratorij za prevencijska istraživanja (PrevLab) Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je krajem 2019. godine okupio tim psihoterapeuta, stručnjaka i kreativaca koji, uz suradnice PrevLab-a, čine: humanističko-umjetnički kolektiv BoliMe i organizacija FamilyLab Hrvatska . Zadnjih godinu dana PKTN tim radi na pokretanju platforme, kreira sadržaje i preventivne aktivnosti koje su znanstveno utemeljene, no moderne, svježe i bliske mladima, koristeći tehnologiju, društvene mreže, foto i video materijale . Senzibilitet i misija platforme vidljivi su u njezinim glasnicima i njihovom inspirativnom i izazovnom življenju: PKTN Manifest Na platformi se predstavljaju priče mladih protagonista koje zovemo evanđelisti - ogoljenih i ljudskih. Jedna od njih je Dina Levačić, daljinska plivačica: Instagram Pukotine Facebook Pukotine
01.12.2020
ERF sudjeluje u projektu Platforma 50+
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao jedan od 13 partnera, sudjeluje u projektu pod nazivom PLATFORMA 50+ . Koordinatorica projekta za ERF je prof. dr. sc.Daniela Bratković. 28. listopada 2020. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financiranih iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020 (UP.02.2.1.06.0032), Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Ugovor je potpisan između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, koja je i nositelj projekta. Partneri u projektu su: Savez društava distrofičara Hrvatske, Hrvatski savez udruga invalida rada, Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Hrvatski savez gluhih i nagluhih, Savez civilnih invalida rata Hrvatske, Savez društava multiple skleroze Hrvatske, Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Savez udruga za autizam Hrvatske, Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, Hrvatski savez slijepih, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba „Dodir“ i Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, a ugovoreni iznos je 3.459.128,79 kuna. Projektni moduli su: jačanje partnerstva organizacija osoba s invaliditetom i uključivanje novih članica; ispitivanje javnog mnijenja i potreba društva, provedba tri znanstvena istraživanja; izrada smjernica za razvoj javnih politika; analiza društvenog utjecaja te provedba strukturiranog dijaloga.
03.11.2020
E-predavanja na temu procjene maloljetnih počinitelja kaznenih djela u okviru projekta IA-CHILD
U okviru projekta „Procedural Safeguards of Accused or Suspected Children: Improving the Implementation of the Right to Individual Assessment“ (IA- CHILD) na kojem jeEdukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu partner (uz Litvu, Cipar i Grčku)snimljena su tri e-predavanja. U prvom predavanju naziva „Implementacija individualne procjene mladih u sukobu sa zakonom-međunarodna perspektiva“ predstavljan je sam projekt, Direktiva 2016/800 te se daje međunarodna perspektiva na temu individualne procjene maloljetnika koji su osumnjičeni ili optuženi za kazneno djelo.   Drugo predavanje naziva „Individualna procjena maloljetnika- prijenos teorije u praksu“ kreće od definiranja svrhe i ciljeva procjene, potom prikazuje temeljne konceptualne i metodičke odrednice individualne procjene maloljetnika i ključna obilježja sveobuhvatne procjene te karakteristike kvalitetnog timskog izvješća i sinteze kao rezultata procjene potreba, rizika i snaga maloljetnih počinitelja kaznenih djela.   Treće e-predavanje „Individualna procjena maloljetnih počinitelja kaznenih djela u RH- stanje, izazovi i primjeri dobre prakse“ donosi prikaz zakonskog okvira za provedbu individualne procjene maloljetnih počinitelja kaznenih djela u RH kao i prikaz rezultata istraživanja provedenog u sklopu ovog projekta o procjeni maloljetnih počinitelja u RH sa stručnjacima koji procjenu naručuju ili je provode u okviru sektora pravosuđa i socijalne skrbi.   Glavni je cilj projekta unaprijediti individualnu procjenu maloljetnika osumnjičenih i/ili optuženih za počinjenje kaznenih djela, usporediti zakonsku regulativu i praksu između različitih zemalja EU te prikazati primjere dobre prakse. Tim s našeg fakulteta čine Dora Dodig Hundrić, Neven Ricijaš, Anja Mirosavljević i Sabina Mandić.
19.06.2020
Završna konferencija projekta FamResPlan 22. studenoga 2019.
U petak, 22. studenoga 2019. na Edukacijsko–rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni kampus Borongaj, dvorana Zagreb, održat će se završna konferencija projekta „Specifična obilježja obitelji u riziku: doprinos planiranju kompleksnih intervencija“ (FamResPlan) , voditeljice prof.dr.sc. Antonije Žižak. Projekt je financiran od Hrvatske zaklade za znanost u razdoblju od 1. listopada 2015. do 27. prosinca 2019. godine. Na konferenciji će biti prikazani ključni rezultati projekta te suvremene spoznaje vezane uz razumijevanje kompleksnih potreba obitelji: kapacitet i spremnost za promjenu, otpornost obitelji te zadovoljstvo obiteljskim životom. Navedene teme razmatrat će se u odnosu na mogućnost kreiranja kompleksnih intervencija za obitelji u riziku. Detaljnije informacije o konferenciji dostupne su na mrežnoj stranici projekta: www.famres.erf.hr .
19.11.2019
Poziv na završnu konferenciju projekta DOBRO
Pozivamo sve zainteresirane na završnu konferenciju projekta "Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO" koja će se održati u četvrtak 5. rujna 2019. godine s početkom u 11 sati u u Hotelu Dubrovnik (Gajeva ulica 1, Zagreb) – dvorana Ban Josip Jelačić. Cilj konferencije je predstavljanje provedenih aktivnosti projekta i informiranje sudionika o ostvarenim ciljevima i rezultatima. Konferencija je namijenjena stručnjacima iz različitih sektora (civilni, obrazovni, socijalni, zdravstveni) koji djeluju u području rane intervencije u djetinjstvu, studentima i svim pojedincima zainteresiranima za temu rane intervencije u djetinjstvu i brige za djecu rane dobi, kao i temu društveno korisnog učenja te je prijavljena za bodovanje Hrvatskoj komori socijalnih radnika, Hrvatskoj psihološkoj komori i Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo Vas da svoj dolazak potvrdite što ranije, a najkasnije do ponedjeljka, 2. rujna 2019. ispunjavanjem online prijavnice . Konferenciju organizira Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u sklopu projekta „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“ čiji je HURID nositelj, a provodi se u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku .
26.08.2019
Projekt UPC Adapt dobio "Evidence-Based Drug Demand Reduction Initiative Award"
Projekt UPC Adapt u kojem sudjeluju članice Laboratorija za prevencijska istraživanja (Odsjek za poremećaje u ponašanju, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić, doc.dr.sc. Josipa Mihić i doc.dr.sc. Miranda Novak dobio je “ Evidence-Based Drug Demand Reduction Initiative Award ” koju dodjeljuje International Society of Substance Use Professionals (ISSUP). Nagrada je dodijeljena 14. prosinca 2018. na Godišnjoj konferenciji ISSUP-a, Nairobi, Kenija. Detaljnije informacije o projektu dostupne su na sljedećim poveznicama: upc-adapt.eu i UPC Adapt (opis projekta) . Čestitamo!
17.12.2018
Promoviran projekt DOBRO u sklopu Dana Sveučilišta u Zagrebu 5. studenog 2018.
Dan Sveučilišta u Zagrebu obilježava se svake godine 3. studenog svečanom sjednicom Senata. U sklopu projekta DOBRO održano je obilježavanje Dana Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak 5. studenog 2018. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u svrhu promocije projekta među zainteresiranim studentima i nastavnicima koji izravno ne sudjeluju u projektu. Podjelom promotivnih materijala u predvorju Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta volonterke projekta DOBRO informirale su zainteresirane studente i nastavnike o projektnim aktivnostima projekta te o metodologiji društveno korisnog učenja. Srdačno zahvaljujemo svima koji su pridonijeli obilježavanju Dana Sveučilišta u Zagrebu! Projekt „ Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO “ provodi Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku . Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 875.214,46 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 743.932,29 kuna. Više o projektu DOBRO i nadolazećim aktivnostima saznajte na sljedećim stranicama: Web stranica projekta: dobro.hurid.hr    Facebook stranica projekta: bit.ly/2ITwlVv Taržilica raniKLIK.hr: www.raniklik.hr Web stranica Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID-a): hurid.hr
07.11.2018
Poziv na međunarodnu konferenciju o nestaloj djeci "Čija djeca su nestala djeca"
Međunarodna konferencija o nestaloj djeci "Čija djeca su nestala djeca" održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 13. srpnja 2018. godine  u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu . Cilj konferencije je prikaz i rasprava o aktualnim spoznajama (znanstvenim i stručnim) i praksama u području nestanaka djece, kako u europskim državama, tako i u Hrvatskoj. Premda je utvrđivanje broja nestale djece izuzetno kompleksan zadatak, organizacija Missing Children Europe navodi kako se na području Europe svake godine prijavi nestanak 250.000 djece, tj. jedna prijava nestanka djeteta svake dvije minute. Okolnosti nestanka djeteta mogu biti vrlo različite. Može se raditi o bjegovima djece iz obiteljskog doma ili institucija socijalne skrbi, kriminalnim otmicama, roditeljskim otmicama (u smislu pravnog skrbništva nad djetetom), djeci bez pratnje (što je naročito značajno u kontekstu migracijskih kretanja) te djeci koja su nestala iz nekih drugih razloga. Većina navedenih okolnosti stavlja nestalo dijete u brojne rizike, kako za fizičko zdravlje i dobrobit, tako i za mentalno zdravlje i generalnu dobrobit djeteta. Opseg rizika kojem je nestalo dijete izloženo nalaže važnost ozbiljnog pristupa u kreiranju politika i praksi u adresiranju ovog problema. Zbog ograničenog kapaciteta dvorane, molimo potvrditi dolazak do 10. srpnja 2018. na e-mail: gabrijela.ratkajec.gasevic@erf.hr U nastavku je dostupan program konferencije.
09.07.2018
Završna konferencija projekta UPC-Adapt od 28. do 29. studenog 2018.
Završna konferencija projekta UPC-Adapt održat će se od 28. do 29. studenog 2018. godine u Pragu, Češka. Projekt je trajao 2 godine, vodio ga je University College Ghent (HoGent) iz Belgije, a Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao jedan od partnera na projektu vodio je radni paket vezan za razvoj i pilotiranje akademske verzije Europskog univerzalnog prevencijskog kurikuluma (EUPC) namijenjenog obrazovanju stručnjaka u prevenciji. Na završnoj konferenciji bit će predstavljeni rezultati projekta. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici projekta: Universal Prevention Curriculum (UPC-Adapt)
03.07.2018
Održana inicijalna konferencija projekta DOBRO - Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja
U četvrtak, 24. svibnja 2018. u Slavonskom Brodu održana je inicijalna konferencija projekta 'DOBRO - Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja' koji je započeo u ožujku 2018. godine. Cilj projekta je u vođenjem društveno korisnog učenja, pridonijeti javnoj dostupnosti podataka o pružateljima usluga u ranoj intervenciji, osnažiti organizacije civilnog društva i kvalitetu obrazovanja za područje rane intervencije te pridonijeti trajnom partnerstvu dva fakulteta (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku) i organizacija civilnog društva u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji. Inicijalna konferencija organizirana je s ciljem predstavljanja aktivnosti i rezultata projekta DOBRO nastavnicima, studentima, organizacijama civilnog društva, djelatnicima u sustavu rane intervencije u djetinjstvu, korisnicima usluga, donositeljima političkih odluka, medijima i široj društvenoj javnosti. Više informacija o projektu možete naći na Facebook stranici projekta. {gallery}DOBRO_SB_2018{/gallery}
05.06.2018