ERF
search
accessibility

Upute za prijavu 2024./25.

Informacije za studente koji se prijavljuju na Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata - stručna praksa za 2024./2025.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru programa Erasmus+ za 2024./2025. – PRVI krug

Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 16. rujna 2024.- 1. kolovoza 2025. Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2024.

Krajnji rok za dostavu dokumentacije: 18.09.2024. do kraja radnog dana (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

Svaki mjesec objavljivat će se parcijalni rezultati natječaja (više u tekstu natječaja). 

Dokumenti i obrasci 2024/2025

Za dodatna pitanja možete se obratiti:

  • Uredu za projekte i međunarodnu suradnju (Vesna Čavić, prof.), soba T2, 1.kat/ ponedjeljak-petak od 10-12 sati. mobilnost@erf.unizg.hr
  • ECTS koordinatorici (dr. sc. Ana Matić Škorić), soba 32, 1.kat - u terminima konzultacija ili prema dogovoru ects.coordinator@erf.unizg.hr

 

Postupak prijave

Molimo studente da ozbiljno shvate svoju prijavu na mobilnost i da realno procjene svoje mogućnosti odlaska kako bismo izbjegli odustanke.

Mole se studenti koji žele predati prijavu do određenog datuma, da to isplaniraju unaprijed, dogovore termin za potpis s ECTS koordinatoricom i da ne predaju prijavu zadnji dan.

  1. Student se prijavljuje preko online obrasca, sve privitke učitava u Online prijavni obrazac za studente: nalazi se dodacima Natječaju
  2. Prijavnu dokumentaciju (zasebno svaki dokument u .pdf-u) student šalje mailom Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a i ECTS koordinatorici koji dalje šalju prijavu Sveučilištu.
  3. Svu originalnu (papirnatu) dokumentaciju student predaje Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a (1.kat., soba T2) odmah nakon ispunjavanja online prijave
  4. Prijavna dokumentacija neće biti razmatrana u slučaju da ju student dostavi izravno Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Sva dokumentacija dostavlja se isključivo fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju.

Student sam pronalazi instituciju na kojoj će obavljati stručnu praksu i javlja im se s upitom o mogućnosti obavljanja iste. Nakon što dogovori praksu i termin, student prikuplja potrebnu dokumentaciju.

Svi dokument potrebni za prijavu nalaze se pod Dokumenti i obrasci.

 

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI:

1. Isprintanu online prijavu i popratne dokumente.

2. Potpisana Izjavu suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom.

3. Acceptance Confirmation - potvrda strane ustanove o prihvaćanju studenta na Erasmus+stručnu praksu, na zadanom obrascu

4. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u Studentskoj službi matičnoga fakulteta (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru (kod nas je to jedan dokument, iz prijepisa je vidljivo da ste upisani).

5. Životopis na hrvatskom jeziku (na Europass obrascu, poveznica u Natječaju

6. Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti (do 400 riječi).

7. Dokaz o znanju jezika na kojem će se obavljati praksa. Uvjet je minimalno B1 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR). Stupanj znanja mora biti naveden na potvrdi. Detaljne upute o tome koje su potvrde prihvatljive pročitajte u Dodatku br. I. ovog Natječaja.

NAPOMENA: ERF NE IZDAJE POTVRDU O ZNANJU ENGLESKOG JEZIKA S NAZNAKOM STUPNJA ZNANJA PREMA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE.

8. Dodatno za studente s potporom za uključivanje (s invaliditetom - potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

9. Dodatno za student s manje mogućnosti – odgovarajuće potvrde (vidi Dodatak II Natječaja)

 

Objava rezultata natječaja

Parcijalni rezultati Natječaja bit će objavljivani na mjesečnoj bazi, sukladno planu navedenom u Natječaju.