ERF
search
accessibility

Pozivi za Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće u pravilu zasjeda jednom mjesečno, a sjednicama predsjedava dekan.  

Dnevni red sjednica Fakultetskog vijeća priprema dekan u suradnji s prodekanima i tajnikom, uz administrativnu podršku stručnih službi. 

Članovi Fakultetskog vijeća pozivaju se na sjednicu elektronskom poštom, a poziv s dnevnim redom i materijalima za predložene točke dnevnog reda dostavljaju se najkasnije pet dana prije održavanja sjednice. 

Predmeti koji su uvršteni u dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća moraju biti pripremljeni tako da se članovi mogu upoznati s predmetom, o njemu raspravljati i odlučivati na istoj sjednici. 


Pozivi s dnevnim redom sjednica