ERF
search
accessibility

Laboratorij za asistivnu tehnologiju - AT Lab

Laboratorij za asistivnu tehnologiju (AT Lab) osnovan je u rujnu 2022. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osnivanje AT Laba bila je jedna od projektnih aktivnosti projekta ATTEND.

U okviru AT Laba provode se nastavne, znanstveno-istraživačke, kliničke, stručne i savjetodavne aktivnosti u području procjene, nabave, implementacije i prilagodbe asistivne tehnologije.

Kroz praktične aktivnosti u nastavi studenti razvijaju važne vještine potrebne za njihov budući rad u praksi, primjenu asistivne tehnologije u radu s djecom s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i starijim osobama.

Osim za potrebe nastave na studijskom programu Rehabilitacija i Edukacijska rehabilitacija, u Laboratoriju će biti organizirane različite edukacijske aktivnosti, za studente, osobe s invaliditetom i stručnjake iz prakse (radionice, primjene digitalnih alata, demonstracije opreme i sl.).

AT Lab surađuje s odgojno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, udrugama te sveučilišnim institucijama u provedbi znanstvenih i stručnih istraživanja i projekata, a jedna od aktivnosti AT Laba je senzibilizacija javnosti o važnosti asistivne tehnologije u poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom.

Voditeljica laboratorijaizv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela

Kontakt: atlab.erf@gmail.com

AT Lab na društvenim mrežama: Facebook