ERF
search
accessibility

Odsjek za oštećenja vida

Profesionalno djelovanje stručnjaka ovog odsjeka je uz edukacijske usmjereno i suvremenim rehabilitacijskim trendovima. Studenti ERF-a koji su se opredijelili za studiranje na smjeru Rehabilitacija prema programu do 2004/2005, tijekom dodiplomskog studija slušaju kolegije iz ovog područja kao dio zajedničkog programa triju odsjeka koji čine ovaj smjer. Studenti se kroz dio kolegija osposobljavaju za samostalan rad sa slijepim i slabovidnim osobama, dok im drugi kolegiji pružaju čvrstu bazu za naknadno stručno i znanstveno usavršavanje. Za studente je organiziran i poslijediplomski znanstveni studij tijekom kojega se studenti upoznaju sa najnovijim znanstvenim i stručnim trendovima u području rehabilitacije slijepih i slabovidnih osoba, te se osposobljavaju za samostalno provođenje znanstvenih istraživanja. Od 2005./2006. krenulo se s izvedbom studijskih programa prema bolonjskom modelu studiranja. Tijekom studiranja za prvostupnika edukacijske-rehabilitacije na smjeru Rehabilitacija studenti slušaju dio kolegija koji se odnose na područje oštećenja vida odnosno na problematiku slijepih i slabovidnih osoba.

Pročelnica: prof. dr. sc. Tina Runjić

Zamjenica pročelnice: izv. prof. dr. sc. Sonja Alimović


Djelatnici i predmeti na Odsjeku

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Tina Runjić Email soba 21, prizemlje

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Sonja Alimović Email 20
izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić Email D1, 1. kat

Predavač

Vlatka Anić Email soba 21, prizemlje
Dominik Sikirić Email soba 19, prizemlje
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Brailleovo pismo 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Brailleovo pismo 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Ekološki pristup u ranoj podršci obiteljima djece s višestrukim teškoćama 3 specijalistički  
Elektronička pomagala i tehnike u rehabilitaciji osoba oštećena vida 3 diplomski  
Elektronička pomagala i tehnike u rehabilitaciji osoba oštećena vida 3 diplomski  
Funkcionalna procjena osoba oštećena vida 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Funkcionalna procjena osoba oštećena vida 2 diplomski  
Gluhosljepoća 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Gluhosljepoća 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Izrada studije slučaja 2 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Komunikacija osoba oštećena vida 2, 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Komunikacija osoba oštećena vida 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Komunikacija osoba oštećena vida 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Komunikacija osoba oštećena vida 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Matematika za slijepe 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Matematika za slijepe 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Nove tehnologije i pomagala u rehabilitaciji osoba oštećena vida 3 prijediplomski  
Obitelj i rehabilitacija 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Obitelj i rehabilitacija 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije I: Cerebralno oštećenje vida 1, 3 diplomski  
Orijentacija i kretanje I 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Orijentacija i kretanje I 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Orijentacija i kretanje II 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Orijentacija i kretanje II 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Osnove sociologije 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Oštećenja vida 2, 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Oštećenja vida 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Oštećenja vida s dodatnim utjecajnim teškoćama 2, 4 diplomski  
Oštećenja vida s dodatnim utjecajnim teškoćama 2 diplomski  
Peripatologija I 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Peripatologija I 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Peripatologija II 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Peripatologija II 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Poučavanje Brailleovog pisma 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Poučavanje Brailleovog pisma 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Praksa 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praksa 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Praksa 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Praksa 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Praksa studenata 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Praksa studenata 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praksa studenata 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Praksa studenata 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Praksa studenata 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Praksa studenata 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praksa studenata 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Praksa studenata 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Praktikum akademskih vještina 1, 2, 3, 4, 5, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Prilagodba nastavnih sredstava za osobe oštećena vida 5 prijediplomski  
Prilagodba nastavnih sredstava za osobe oštećena vida 5 prijediplomski  
Procjena osoba oštećena vida 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Procjena osoba oštećena vida 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Profesionalna rehabilitacija osoba oštećena vida 1, 3 diplomski  
Profesionalna rehabilitacija osoba oštećena vida 1 diplomski  
Programi i metode rada sa slabovidnim osobama 6 prijediplomski  
Programi i metode rada sa slabovidnim osobama 6 prijediplomski  
Programi i metode rada sa slijepim osobama 5 prijediplomski  
Programi i metode rada sa slijepim osobama 5 prijediplomski  
Psiho-socijalne implikacije oštećenja vida 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Psiho-socijalne implikacije oštećenja vida 1 diplomski  
Rani interventni programi kod senzoričkih oštećenja 1 specijalistički  
Rani razvoj vida 3 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Socijalne vještine 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Socijalne vještine 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Svakodnevne vještine 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Svakodnevne vještine 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Vođeni praktikum iz oštećenja vida 2 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2