ERF
search
accessibility

Natječaji

Poziv na edukacije iz senzorne integracije: Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Stručni modul II i Stručni modul III u 2024. godini
Poštovane kolegice i kolege! Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukacijama iz područja senzorne integracije " Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV-Supervizija, Stručni modul II i Stručni modul III ", prema metodi A. J. Ayres. Edukaciju izvode prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak voditeljica Kabineta za senzornu integraciju, Nastavno-kliničkog centra ERF-a sa suradnicima, stručnjacima koji posjeduju međunarodne certifikate za područje senzorne integracije. Pozitivna i vrijedna iskustva polaznika dosadašnjih višegodišnjih edukacija potvrđuju njezinu korisnost i potrebu kontinuiranog provođenja novih edukacija s ovom temom, jer senzornu je integraciju potrebno razvijati i poticati u radu s djecom, učenicima i odraslim osobama s i bez teškoća u razvoju, s poremećajima iz autističnog spektra i razvojnim teškoćama koje imaju senzornu komponentu. Ove edukacije otvaraju mogućnost premošćivanja brojnih nedostataka prisutnih u našoj praksi. Naime, stručnjaci su suočeni s nedostatnim mogućnostima stručnoga usavršavanja i nerijetko prepušteni samima sebi u svakodnevnom radu. Roditelji i djeca, također su suočeni s nedostatnim brojem mjesta koja nude primjerene terapijske pristupe i provode poticanje senzorne integracije. Zbog ovih, a i drugih razloga, često s djecom i učenicima s teškoćama u razvoju rade nedovoljno kvalificirani stručnjaci. Objavljujemo termine za proljeće-ljeto 2024. godine, za koje primamo prijave. Kao predbilježbu za sve module moguće je poslati ispunjenu prijavnicu (u word formatu ili on-line obrascu): Modul I -  10. i 11.5.2024. Online prijava na edukaciju:   Senzorna integracija - Modul I (10. i 11.5.2024.) Modul II  -  14. i 15.6.2024. (za polaznike koji su završili module u 2023 i nove polaznike modula u proljeće/ljeto 2024.; Online prijava na edukaciju:  Senzorna integracija - Modul II (14. i 15.6.2024.) Modul III - 12. i 13.4.2024.  (za polaznike koji su završili module u jesen/zima 2023. Prijava na edukaciju: Senzorna integracija - Modul III (12. i 13.4.2024.) (ispunjeni obrazac potrebno je poslati e-poštom) Modul III - jesen 2024. (za nove polaznike modula u proljeće/ljeto 2024.) Online prijava na edukaciju:  Senzorna integracija - Modul III (jesen 2024.) Modul IV - 22. i 23.3.2024. (za polaznike koji su završili module u jesen/zima 2023.) Prijava na edukaciju: Senzorna integracija - Modul IV (22. i 23.3.2024.) (ispunjeni obrazac potrebno je poslati e-poštom) Stručni modul II - 1. i 2.3.2024. (za polaznike koji su završili module u jesen/zima 2023.) Prijava na edukaciju:  Senzorna integracija - Stručni modul II (1. i 2.3.2024.) (ispunjeni obrazac potrebno je poslati e-poštom) Stručni modul II - 28. i 29.6.2024. (za nove polaznike modula u proljeće/ljeto 2024.) Online prijava na edukaciju:  Stručni modul II (28. i 29.6.2024. ) Stručni modul III - 23. i 24.2.2024. (za polaznike koji su završili ostale module u jesen/zima 2023.) Prijava na edukaciju:  Senzorna integracija - Stručni modul III (23. i 24.2.2024.) (ispunjeni obrazac potrebno je poslati e-poštom) Stručni modul III -   jesen 2024. (za nove polaznike modula u proljeće/ljeto 2024.; točan termin bit će naknadno određen i javljen polaznicima) Online prijava na edukaciju  Stručni modul III - jesen 2024. U slučaju većeg broja polaznika izvan Zagreba, edukacija se može organizirati u drugom gradu/ustanovi. U slučaju većeg interesa za pojedine module, postoji mogućnost organiziranja dodatnih termina prema dogovoru. Detaljni opisi edukacija/modula dostupni su na sljedećoj poveznici:  Aktualne edukacije i programi . Nadamo se da ćete prepoznati važnost i korisnost ovih edukacija za Vaš budući rad! Ispunjeni prijavni obrazac (u MS Word formatu) možete poslati e-mail-om na: senzorna.integracija.erf@gmail.com Prijave za termine za koje je to moguće i navedeno putem online obrasca bit će automatski zabilježene. Sve informacije oko edukacija možete dobiti i putem e-maila: ccu@erf.unizg.hr Radujemo se Vašem interesu i dolasku! Srdačno, prof.dr.sc. Rea Fulgosi Masnjak, voditeljica edukacije izv. prof.dr.sc. Anja Mirosavljević, voditeljica Centra za cjeloživotno učenje
21.02.2024
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2023./2024.
Na temelju članka 16. Statuta i članka 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2023./2024. Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem obrasca na  mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Rok za prijavu na Natječaj je petak 30. kolovoza 2024. do 16 sati na mrežnim stranicama Sveučilišta. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu .
16.02.2024
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (2 izvršitelja)
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83f, raspisuje NATJEČAJ Za prijam u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik , u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, na određeno vrijeme (do šest mjeseci), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (50% radnog vremena) i Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije (50% radnog vremena) Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije poznavanje rada na računalu poznavanje engleskog jezika Prednosti: iskustvo rada u izvođenju nastave na visokoškolskoj ustanovi  usavršavanje na području ili iskustvo u provedbi neuromotoričkih procjena u dojenačkoj dobi 2. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik , u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, na određeno vrijeme (do šest mjeseci), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije poznavanje rada na računalu poznavanje engleskog jezika Prednosti: iskustvo rada u izvođenju nastave na visokoškolskoj ustanovi  znanstveni i stručni radovi u području alternativne skrbi o djeci i mladima Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu dokaze o ispunjavanju prednosti (ako je primjenjivo) Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/a na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
16.02.2024
Objavljen Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA131 (EU) u ak. god. 2024./2025.
Objavljen Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA131 (EU) u ak. god. 2024./2025.
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA131 (EU) u ak. god. 2024./2025. Rok za prijavu je ponedjeljak, 4. ožujka 2024. (12.00 sati - podne, online i papirnato). Mole se studenti da detaljno pročitaju cijeli tekst Natječaja kao i interne fakultetske upute za prijavu. Tekst natječaja i detaljne upute dostupni su na sljedećoj poveznici:  Erasmus+ studijski boravak .
16.02.2024
Edukacija o projektu MOSI – ''Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti''
U petak, 9. veljače 2024. s početkom u 10.00 sati održat će se online edukacija u okviru projekta MOSI – „Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti“ , čiji je korisnik Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a koju će održati Agencija za komercijalnu djelatnost. Projekt MOSI je financiran u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a investicija je vrijedna više od dva milijuna eura. Za izdavanje Nacionalne i Europske iskaznice te Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom temeljem novog Zakona o povlasticama u prometu pokrenuta je obrada podataka, a za prvo izdavanje ne podnosi se zahtjev. Na edukaciji će se pojasniti svi elementi kompleksnog IT sustava te nove iskaznice i parkirališna karta za osobe s invaliditetom jer će te isprave biti sredstvo kojim će se olakšati osobama s invaliditetom pristup brojnim pogodnostima, ali i pravima na povlastice. Na edukaciji možete sudjelovati putem sljedeće poveznice:  https://meet328.webex.com Edukacija biti uživo prenošena i na Facebook stranici Mogućnosti osoba s invaliditetom.
09.02.2024
Raspored nastave za izvanredni diplomski studij Edukacijska rehabilitacija za ljetni semestar ak. god. 2023./2024.
U nastavku je dostupan  raspored nastave za izvanredne studije za ljetni semestar ak. god. 2023./2024.: Raspored nastave za izvanredni diplomski studij Edukacijska rehabilitacija - ljetni semestar ak. god. 2023./2024.  (9. veljače 2024.)
09.02.2024
Dan crvenih haljina obilježen na ERF-u
Dan crvenih haljina obilježen na ERF-u
I ove je godine Dan crvenih haljina obilježen na Sveučilištu u Zagredu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Zaposlenici i studenti ERF-a obukli su crveno kao znak pružanja podrške ženama koje su doživjele moždani udar i kao znak poticanja svih ostalih da brinu o svom zdravlju . Afazija se kao posljedica moždanog udara javlja učestalije kod žena i u težem obliku . Pokazalo se da žene cijeli rehabilitacijski proces doživljavaju puno stresnijim od muškaraca, teže im se reintegrirati u društvo, proživljavaju različite negativne osjećaje kao žalost, osamljenost i beskorisnost. O svim tim poteškoćama hrabro su nam progovorile naše gošće Mirjana i Vedrana, hrabre Crvene. U organizaciji Dana crvenih haljina na ERF-u sudjelovao je Kabinet za komunikacijske poremećaje odraslih Nastavno-kliničkog centra ERF-a, voditeljice Udruge studenata logopedije Logomotiva unutar koje djeluje i Sekcija za afaziju.
06.02.2024
Raspored nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije u ljetnom semestru ak. god. 2023./2024.
U nastavku je dostupan  raspored nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije za ljetni semestar ak. god. 2023./2024.: Raspored nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije - ljetni semestar ak. god. 2023./2024.  (5. veljače 2024.) Nastava će za studente redovitih prijediplomskih i diplomskih studija početi u ponedjeljak, 26. veljače 2024. godine.
05.02.2024
Usvojen Pravilnik o radu Centra za podršku studentima i razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
Na temelju članka 28. točke 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakultetsko vijeće je, na 4. redovitoj sjednici održanoj 22. siječnja 2024. godine donijelo je  Pravilnik o radu Centra za podršku studentima i razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta . Pravilnik o radu Centra za podršku studentima i razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta  stupa na snagu osmoga dana (13. veljače 2024.) od dana njegove objave na mrežnoj stranici Fakulteta.
05.02.2024
Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2024./2025.
Sveučilište u Zagrebu raspisalo natječaje za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2024./2025. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene: Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2024./2025. Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2024./2025. - drugi dio
02.02.2024
Znanstveni skup
Znanstveni skup "Korištenje suvremenih tehnologija u istraživanjima adolescencije" 15. veljače 2024. na ERF-u
U četvrtak, 15. veljače 2024. godine na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu održat će se znanstveni skup “Korištenje suvremenih tehnologija u istraživanjima adolescencije” . Generacija adolescenata u svijetu broji više od 1.8 milijardi mladih te je najveća u povijesti. Odrastanje je danas obilježeno brojnim društvenim i ekonomskim krizama, klimatskim promjenama te kompleksnim čimbenicima u okruženju koji dovode do raznih individualnih razvojnih putanji. Ukoliko želimo odgovoriti na sve potrebe mladih danas, potrebno je promišljati o suvremenim metodama i korištenju tehnologije u istraživanjima adolescencije i u našem domaćem kontekstu. Odgovore o individualnim razlikama u životnim pričama adolescenata mogu nam dati razne metode uzorkovanja svakodnevnog iskustva te kombiniranje fizioloških mjerenja s tradicionalnim mjerama ljudskog razvoja. Ovim skupom voljeli bismo započeti dijalog u području, povezati domaće znanstvenike koji imaju iskustva u raznim studijama adolescencije uz pomoć tehnologije, ali i inspirirati neka buduća istraživanja i projekte. Skup će se održati u dvorani Plitvice u zgradi Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Kampus Borongaj (Borongajska cesta 83f, Zagreb) prema programu. Sudjelovanje na znanstvenom skupu je u potpunosti besplatno te je dio aktivnosti Uspostavnog HRZZ projekta Testiranje 5c modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje (P.R.O.T.E.C.T. UIP-2020-2852) . Skup je namijenjen svim doktorandima te istraživačima koji se žele upoznati s metodologijom uzorkovanja iskustva, momentarne procjene, dnevničkih studija te primjene fizioloških i ambulatornih mjera u području adolescencije i šireg ljudskog razvoja. Prijave na skup su obavezne pa Vas molimo za prijavu putem sljedeće poveznice: Korištenje suvremenih tehnologija u istraživanjima adolescencije (15.2.2024.) Radujemo se susretu s Vama! Tim projekta P.R.O.T.E.C.T.
02.02.2024
Upis studenata izvanrednog diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024.
Dužnosti studenta pri upisu u ljetni semestar: Putem Studomata provjeriti jesu li im sve ocjene iz položenih predmeta unesene u ISVU. U slučaju da ocjene nisu unesene, student je dužan obratiti se predmetnom nastavniku oko unosa/ispravka ocjene do upisa u semestar. Putem Studomata upisati izborne predmete iz ljetnog semestra . Student može upisati izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za izvanredne diplomske studije u ak. god. 2023./2024. uvažavajući pri tome čl. 42. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a prema kojem je student obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova (obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), a najviše 35 ECTS bodova. Izborni predmeti moći će se birati putem Studomata počevši od ponedjeljka, 12. veljače 2024. u 00:00 h (ponoć s nedjelje, 11. veljače na ponedjeljak, 12. veljače 2024.) i moći će se obaviti do petka, 16. veljače 2024. godine. Postupak upisa izbornih predmeta putem Studomata opisan je u  Uputama za upis izbornih predmeta putem Studomata . Molimo sve studente da putem Studomata ažuriraju osobne podatke. Potvrdu o uplati troškova 3. rate participacije u troškovima studija studenti trebaju dostaviti putem e-pošte na adresu  upisi@erf.hr  do petka, 16. veljače 2024. Detaljnije informacije o upisu u ljetni semestar dostupne su u Uputama za upis studenata izvanrednog diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024. Nastava će za studente izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Edukacijska rehabilitacija početi u petak, 1. ožujka 2024.  godine. Raspored nastave bit će dostupan naknadno na mrežnoj stranici Fakulteta.
02.02.2024
Predstavljanje sveučilišnog izbornog kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 24. siječnja 2024.
Centar za podršku studentima i razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta organizira predstavljanje sveučilišnog izbornog kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom . Prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, koordinatorica studenata s invaliditetom ERF-a i nositeljica kolegija, će u srijedu, 24. siječnja 2024. godine od 19,30 sati putem online platforme Teams, predstaviti sveučilišni izborni kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom i odgovarati na vaša pitanja vezana uz kolegij. Prijaviti se možete putem sljedećeg online obrasca:  Predstavljanje sveučilišnog izbornog kolegija "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom" .  Prijave su otvorene do srijede, 24. siječnja 2024. u 12:00 sati , nakon čega će svi sudionici putem e-maila primiti poveznicu za online događaj.
17.01.2024
Poziv na online edukaciju za stručnjake "Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška" (21. i 22. svibnja 2024.)
Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta poziva sve zainteresirane na edukaciju " Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška " koja će se održati  online  od 21. do 22. svibnja 2024.  godine. Edukacija je namijenjena  psiholozima , logopedima , edukacijskim rehabilitatorima , socijalnim pedagozima , pedagozima i psihijatrima  koji rade na radnom mjestu koje obuhvaća rad s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi. Edukacija traje 2 dana (14 školskih sati), a maksimalan broj polaznika je 20. Rok za prijavu je 19. travanj 2024. godine. Izvoditeljice edukacije su izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša i Ivona Mršić, mag. psihologije. Detaljnije informacije dostupne su u   opisu edukacije . Na edukaciju se možete prijaviti putem sljedećeg   online  obrasca:  Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška (21. i 22. svibnja 2024.) .
15.01.2024
Poziv na online edukaciju
Poziv na online edukaciju "Terapija poremećaja glasa kod djece" (15. veljače 2024.)
Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Vas, s velikim zadovoljstvom, poziva na sudjelovanje u edukaciji „ Terapija poremećaja glasa kod djece “. Edukacija traje jedan dan (ukupno 6 sati), a održat će se online 15. veljače 2024. godine. Cilj edukacije usmjeren je na usvajanje znanja o poremećajima glasa kod djece,  s posebnim naglaskom na terapijske postupke i namijenjena je logopedima. Voditeljice edukacije su izv. prof. dr. sc. Ana Bonetti i mr. sc. Ivana Šimić Šantić. Sadržaj i teme programa: Različiti terapijski postupci u radu s djecom s poremećajima glasa Prikaz slučajeva i izrada plana glasovne terapije Samostalna procjena i odabir terapijskih postupaka te izrada odgovarajućih radnih materijala Evaluacija edukacije Pijave na edukacju otvorene su do 22. siječnja 2024. putem sljedećeg obrasca:  Terapija poremećaja glasa kod djece - online (15.2.2024.) Detaljan opis edukacije dostupan je na sljedećoj poveznici:  Terapija poremećaja glasa kod djece
09.01.2024
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove); interni naziv: logoped, u Nastavno-kliničkom centru ERF-a
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83f, raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove); interni naziv: logoped, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na određeno vrijeme (do povratka na rad odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu.
03.01.2024
Održan Stručni skup mentora prakse
Održan Stručni skup mentora prakse
U petak, 15. prosinca 2023. godine održan je Stručni skup mentora prakse na kojem se okupilo više od 60-ero logopeda iz Hrvatske. Skup je osmišljen kao prigoda za razmjenu iskustva i za istraživanje mogućnosti unaprjeđenja studentske prakse. Nakon pozdravne riječi prodekana za studije i studente, izv. prof. Luke Bonettija te nositeljice kolegija Logopedska praksa prof. dr. sc. Mirjane Lenček održana su predavanja: izv. prof. dr. sc. Maja Cepanec: Procjena rane komunikacije izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša i asistentica Klara Popčević, mag. logoped.: Zašto su logopedi vratari potpomognute komunikacije? mr. sc. Irena Zovko Prpić: Rehabilitacija glasovne patologije primjenom osteopatskih postupaka prema J. Liebermanu Jelena Gligora Segedi, prof. logoped.: Logopedija kroz sustave. Zahvaljujemo mentorima na svim aktivnostima tijekom godine i dolasku, a svim predavačicama na izuzetno zanimljivim predavanjima.
21.12.2023
Poziv na edukaciju „Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina“ (12. – 15. ožujka 2024.)
Poziv na edukaciju „Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina“ (12. – 15. ožujka 2024.)
Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane na  online  edukaciju " Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina " koja će se održati  od 12. do 15. ožujka 2024.  godine. Edukacija je namijenjena psiholozima i logopedima koji rade na radnom mjestu koje obuhvaća rad s djecom 0-6 godina . Posebna je po maloj grupi polaznika (maksimalno 17 polaznika), intenzivnom 4-dnevnom radu te opažanju procjena djece s različitim teškoćama u razvoju kao i detaljnim raspravama o razvojnom profilu pojedinačnog djeteta. Pijave na edukacju otvorene su do ponedjeljka, 22. siječnja 2024. putem sljedećeg  online  obrasca:  Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina (12. – 15. ožujka 2024.) Detaljan opis edukacije dostupan je na sljedećoj poveznici:  Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina
20.12.2023
Poziv na edukaciju
Poziv na edukaciju "Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška" (26. i 27. ožujak 2024.)
Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane na edukaciju " Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška " koja će se održati  online  od 26. do 27. ožujka 2024.  godine. Edukacija je namijenjena  psiholozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, socijalnim pedagozima, pedagozima i psihijatrima  koji rade na radnom mjestu koje obuhvaća  rad s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi . Edukacija traje dva dana (14 školskih sati), a maksimalan broj polaznika je 20. Izvoditeljice edukacije su izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša i Ivona Mršić, mag. psihologije. Detaljnije informacije dostupne su u   opisu edukacije . Na edukaciju se možete prijaviti putem sljedećeg   online  obrasca:  Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška (26. i 27. ožujka 2024.) .
20.12.2023
Prvi parcijalni rezultati 2. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2023./24.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je  Prve parcijalne rezultate 2. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2023./24. Rezultati se odnose na prijave za koje je natječajna dokumentacija, uz prethodnu online prijavu, zaprimljena  od 10. do 30. studenoga 2023.
20.12.2023
Natječaji za stipendije Grada Rijeke u ak. god. 2023./2024.
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke objavio je natječaje za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. prema kriteriju  darovitosti, socijalnom kriteriju i kriteriju deficitarnih zanimanja. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Natječaja,  odnosno 28. prosinca 2023. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Grada Rijeke: www.rijeka.hr
18.12.2023
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Ana-Marije Bohaček 29. veljače 2024.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice  Ana-Marije Bohaček, univ. spec. rehab. educ. pod naslovom  "Utjecaj djetetu usmjerenih ponašanja na uspješnost oponašanja u hodančadi"   održat će se  u četvrtak, 29. veljače 2024. godine  s početkom u  9:00 sati  na Sveučilištu u Zagrebu  Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu  u dvorani P10 . Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na elektronskoj sjednici održanoj 14. veljače 2024. godine donijelo Odluku o javnoj obrani doktorskog rada pred Povjerenstvom za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica prof. emer. dr. sc. Marta Ljubešić , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, članica prof. dr. sc. Gordana Keresteš , Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, vanjska članica. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.
16.02.2024
Poziv za prijavu na natječaj za dodjelu nagrade "Branko Kuna"
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku utemeljilo je 2018. godine nagradu za mlade istraživače za zapažen rad u području sintakse hrvatskoga jezika . Nagrada nosi ime Branka Kune , prerano preminulog hrvatskog jezikoslovca te idejnog začetnika i utemeljitelja znanstvenog skupa Hrvatski sintaktički dani , koji se od 2006. godine održava u Osijeku i u sklopu kojega se nagrada dodjeljuje. Prva nagrada „Branko Kuna“ dodijeljena je dr. sc. Ivani Brač s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Zagreb) na 7. međunarodnom znanstvenom skupu „Hrvatski sintaktički dani“, održanom u studenom 2021. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Nagrada će se po drugi puta dodijeliti na 8. međunarodnom znanstvenom skupu „ Hrvatski sintaktički dani “, koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Osijeku od 28. do 30. studenoga 2024. godine. Pozivaju se stoga pojedinci i ustrojbene jedinice (odsjeci, odjeli, centri, zavodi, instituti) da za nagradu „Branko Kuna“ prijave mlade istraživačice i istraživače koji se u zamjetnoj mjeri bave opisom sintakse hrvatskoga jezika , bilo kao osnovnom temom bilo u sklopu bavljenja drugim filologijama, te na taj način daju zapažen doprinos opisu sintakse hrvatskog jezika. Za nagradu mogu biti predložene istraživačice i istraživači koji su u završnoj fazi izrade doktorskoga rada, odnosno oni kojima u trenutku podnošenja prijedloga nije proteklo više od četiri godine od obrane doktorskog rada. Prijedlog treba sadržavati: kratak životopis s kontakt-podacima kratak prikaz dosadašnje znanstvene i stručne djelatnosti popis najznačajnijih radova s linkovima na cjelovit popis radova (CROSBI i/ili službene mrežne stranice ustanove) potpisanu izjavu predloženika/predloženice da pristaje biti nominiran/a za nagradu Prijedlog za nagradu šalje se u elektroničkom obliku na adresu nagrada.branko.kuna@gmail.com kao jedan dokument u pdf-formatu, ne dulji od pet kartica teksta. Rok za podnošenje prijedloga je 10. veljače 2024. godine. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici  Filozofskog fakulteta Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku .
17.01.2024
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent na Odsjeku za kriminologiju (1 izvršitelj)
Natječaj za suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanost ili u znanstvenom polju: Pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, objavljen je 29. rujna 2023. godine u Narodnim novinama (NN 113/2023), na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta. Imenovano povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanost ili u znanstvenom polju: Pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavilo (5) pristupnica. Uvidom u podnesenu dokumentaciju povjerenstvo je utvrdilo da dvije pristupnice ne zadovoljavaju uvjet prisutnosti u kategoriji 20% najboljih studenata, jedna pristupnica je obavijestila da odustaje od sudjelovanja u natječajnom postupku, te je nakon provedenog razgovora sa preostale dvije pristupnice predložilo Fakultetskom vijeću Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta izbor Martine Pleško, univ. mag. paed. soc. Fakultetsko vijeće je na 3. redovitoj sjednici održanoj 18. prosinca 2023. godine prihvatilo prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, izabere Martina Pleško, univ. mag. paed. soc.
12.01.2024
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Marijane Lasan-Grevelhörster 24. siječnja 2024.
Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na 3. redovitoj sjednici u ak. god. 2023./2024. održanoj dana 18. prosinca 2024. godine, a u skladu s člankom 29. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Poremećaji jezika, govora i slušanja Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, donijelo je odluku da  pristupnica Marijana Lasan-Grevelhörster, profesor logoped. brani nacrt doktorskog istraživanja pod naslovom "Čimbenici očekivanja i vremena u jezičnoj obradi u mucanju" u srijedu, 24. siječnja 2024.  godine s početkom u  13,00 sati . Obrana nacrta doktorskog istraživanja održat će se  na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u  dvorani P2 pred Povjerenstvom  u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Prizl Jakovac , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica prof. dr. sc. Marijan Palmović , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, član doc. dr. sc. Suzana Jelčić Jakšić , Sveučilište u Rijeci - studij Logopedija, vanjska članica.
10.01.2024
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Zrinke Selestrin 30. siječnja 2024.
Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na 3. redovitoj sjednici u ak. god. 2023./2024. održanoj dana 18. prosinca 2024. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, donijelo je odluku da  pristupnica Zrinka Selestrin, mag. paed. soc. brani nacrt doktorskog istraživanja pod naslovom "Socijalno-emocionalne vještine i problemi u ponašanju predškolske djece: uloga korištenja digitalnih tehnologija i roditeljske regulacije izlaganja digitalnim tehnologijama" u utorak, 30. siječnja 2024.  godine s početkom u  10,00 sati . Obrana nacrta doktorskog istraživanja održat će se  na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u  dvorani P10 pred Povjerenstvom  u sastavu: prof. dr. sc. Martina Ferić , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš , Hrvatsko katoličko sveučilište, vanjska članica prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić , Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, vanjska članica.
10.01.2024
Drugi krug Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje (KA131)
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je  Drugi krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja unutar programskih zemalja (KA131) u akademskoj godini 2023./2024. U ovom krugu mobilnost se može ostvariti u razdoblju od 1. travnja 2024. godine do 30. rujna 2024. godine Prijava  se ispunjava  online  (učitava se popratna dokumentacija)  do srijede, 20. prosinca 2023. u 12 sati (podne). Sve informacije dostupne su na sljedećoj poveznici:  Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja - programske zemlje (EU)
22.11.2023
Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse - programske zemlje KA131 (EU) u ak. god. 2023./2024. - 2. KRUG
Sveučilište u Zagrebu raspisuje  NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru programa Erasmus+ za 2023./2024. – DRUGI krug Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 12. veljače 2024. do 1. kolovoza 2024.  Završetak mobilnosti je najkasnije 30.09.2024. Krajnji rok za dostavu dokumentacije: 29.02.2024. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava). Student se prijavljuje preko  online  obrasca , a svu prikupljenu i potpisanu dokumentaciju dostavlja Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a (1. kat, soba T2) ili ECTS koordinatorici. Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici:  Erasmus+ stručna praksa
15.11.2023
Natječaji za dodjelu stipendija Grada Zagreba studentima ostalih godina studija u ak. god. 2023./2024.
U utorak, 31. listopada 2023. godine Grad Zagreb je raspisao sljedeće natječaje za dodjelu  Stipendije Grada Zagreba studentima ostalih godina studija u ak. god. 2023./2024.: Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost Stipendije Grada Zagreba za studente pripadnike romske nacionalne manjine Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom Rok za prijavu na natječaje je 30. studenoga 2023. do 15,00 sati.
02.11.2023
Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2023./2024.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2023./2024. Prijave na Natječaj traju do 15. studenoga 2023., a obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u online aplikaciju Stipendije kojoj se pristupa pomoću elektroničkog identiteta (AAI). Detaljnije informacije i potrebni obrasci za prijavu na Natječaj dostupni su na mrežnoj stranci Sveučilišta u Zagrebu . Za sva dodatna pitanja studenti se mogu obratiti Uredu za studente Sveučilišta u Zagrebu putem e-pošte na adresu  stipendije@unizg.hr ili pozivom na broj 01/4564-271 ili 01/4698-112.
26.10.2023
Natječaji za dodjelu stipendija Grada Zagreba studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija u ak. god. 2023./2024.
Grad Zagreb je raspisao sljedeće natječaje za dodjelu  Stipendije Grada Zagreba studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija u ak. god. 2023./2024.: Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost Stipendije Grada Zagreba za studente pripadnike romske nacionalne manjine Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom Rok za prijavu na natječaje je 2. studenoga 2023. godine.
04.10.2023
Natječaj za akademsku mobilnost u 2024. godini (prvi krug)
Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2024. (prvi krug) prema sljedećim stavkama: odlazna mobilnost prema strateškim partnerima prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje. Online prijave ispunjavaju se do 26. listopada 2023. Prijave u papirnatom obliku predaju se fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju odmah nakon završene online prijave, a najkasnije do 27.listopada 2023 . Sve informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Natječaj za akademsku mobilnost
21.09.2023
Javni poziv za dodjelu potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagrebu za 2023.
Dana 26. lipnja 2023 . Grad Zagreb je objavio Javni poziv za dodjelu potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagrebu za 2023. Pravo na potporu obrazovanju imaju: Učenici srednjih škola i studenti trebaju biti u kategoriji redovitog učenika/studenta te pohađati neku od srednjih škola u Gradu Zagrebu, izuzetak je Zrakoplovna škola Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici, a studenti sveučilišnih prijediplomskih, diplomskih i integriranih studija, kratkih stručnih studija, prijediplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu Uvjet odobrene međunarodne ili privremene zaštite i zakonit boravak u Gradu Zagrebu Dodatni socio-ekonomski kriteriji Detaljnije informacije o Javnom pozivu dostupne su na mrežnoj stranici Grada Zagreba .
20.09.2023
Godišnje stipendije Slobodne Države Bavarske 2024./2025.
One-year scholarship program sponsored by the Free State of Bavaria 2024/25 The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2024/25 via BAYHOST / BTHA. Graduates (with corresponding citizenship) from Bulgaria, Croatia, Czechia, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, and Ukraine are eligible to apply. The scholarships are meant to finance postgraduate studies (i.e. master’s programs) and PhDs at Bavarian higher education institutions. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years; the scholarship amounts to 934,-€ per month. One-year study sojourns in Bavaria as part of a PhD in the home country can also be funded. Further information can be found on website . All documents must be submitted online; the application deadline for first time applications is the 1 st December 2023 . BAYHOST Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa doeppe@bayhost.de | www.bayhost.de | facebook
31.08.2023
Prvi parcijalni rezultati 1. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2023./24.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je Prve parcijalne rezultati 1. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2023./24. Rezultati se odnose na prijave za koje je dokumentacija zaprimljena u periodu od 19. svibnja do 15. lipnja 2023.
18.07.2023
Javni poziv Grada Zagreba za dodjelu potpora obrazovanju doktorandima za 2023. godinu
Grad Zagreb je u ponedjeljak, 26. lipnja 2023. godine, objavio Javni poziv za dodjelu potpora obrazovanju doktorandima za 2023. godinu . Cilj potpora obrazovanju usmjerenih doktorandima je olakšati doktorandima znanstveno - istraživački razvoj te im pružati financijsku potporu koja će im omogućiti kvalitetna terenska istraživanja i sudjelovanje na kvalitetnim edukativnim aktivnostima. Potpore obrazovanje doktorandima iznose: Za sudjelovanje na znanstvenim konferencijama, znanstvenim tečajevima, radionicama, skupovima/izložbama i drugim oblicima usavršavanja – do 664.00 eura/5.000,00 kuna Za sudjelovanje u studijskim posjetama – do 664,00 eura/5.000,00 kuna Za provođenje manjih terenskih istraživanja i obrade podataka za potrebe doktorskog rada – do 930,00 eura/7.000,00 kuna Za potrebe pripreme materijala za obranu doktorskog rada – do 400,00 eura/3.000,00 kuna Javni poziv bit će otvoren za prijave do kraja 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava. Na Javni poziv mogu se prijaviti svi studenti državljani Republike Hrvatske upisani na poslijediplomske doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu koji ne primaju stipendiju financiranu od strane Grada Zagreba Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Grada Zagreba .
28.06.2023
Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse - programske zemlje KA131 (EU) u ak. god. 2023./2024. - 1. KRUG
Sveučilište u Zagrebu objavljuje  NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru programa Erasmus+ za 2023./2024. – PRVI krug Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji započinju mobilnost u razdoblju od 11.9.2023. do 04.03.2024. (datum početka mobilnosti). Završetak mobilnosti je najkasnije 30.09.2024. Rok za online prijave: 29. rujna 2023. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava). Student se prijavljuje preko online obrasca , a svu prikupljenu i potpisanu dokumentaciju dostavlja Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a (1. kat, soba T2) ili ECTS koordinatorici.. Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ stručna praksa
22.05.2023
Rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje KA131 (EU)
Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu 2023./24. . Molimo odabrane studente da pažljivo pročitaju cijeli (izvorni) tekst rezultata natječaja i da prate upute u rubrici Međunarodna suradnja, na mrežnoj stranici ERF-a. Dodatne informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ studijski boravak  
22.05.2023
Rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2023. godini (drugi krug)
Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2023. godini (drugi krug) . Upute za odabrane kandidate dostupne su na poveznici Natječaj za akademsku mobilnost .
15.05.2023
Prvi krug Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje (KA131)
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Prvi krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA131) u akademskoj godini 2023./2024. U ovom krugu mobilnost se može ostvariti u razdoblju od 1. listopada 2023. godine do 30. rujna 2024. godine. Prijava se ispunjava online (učitava se popratna dokumentacija) do srijede, 17. svibnja  2023. u 12 sati (podne). Sve informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja - programske zemlje (EU)
20.04.2023
Najava Prvog kruga Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje (KA131)
U drugoj polovici travnja 2023. godine planira se objava Prvog kruga Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje (KA131). Natječaj će se provesti u dva kruga. Realizacija mobilnosti u sklopu Prvog kruga Natječaja bit će moguća od sredine listopada 2023. pa do kraja rujna 2024. godine. Točni datumi realizacije mobilnosti bit će objavljeni u Natječaju. Raspis Drugog kruga Natječaja planira se u prosincu 2023. godine, a realizacija mobilnosti u sklopu istog bit će moguća u periodu od travnja do rujna 2024. godine.
06.04.2023
Natječaj za akademsku mobilnost u 2023. godini (drugi krug)
Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2023. (drugi krug) prema sljedećim stavkama: b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) Online prijave ispunjavaju se do 19. travnja 2023. Prijave u papirnatom obliku predaju se fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju odmah nakon završene online prijave, a najkasnije do 21. travnja 2023. Sve informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Natječaj za akademsku mobilnost  
03.04.2023
Objavljen Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA131 (EU) u ak. god. 2023./2024.
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA131 (EU) u ak. god. 2023./2024. Mole se studenti da detaljno pročitaju cijeli tekst Natječaja kao i interne fakultetske upute za prijavu. Rok za prijavu je četvrtak 2. ožujka 2023. (12.00 sati - podne, online i papirnato). Tekst natječaja i detaljne upute dostupni su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ studijski boravak .
14.02.2023
Natječaj za stipendije programa Fulbright za ak. god. 2023./2024.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH objavljuju natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2023/2024. : Stipendije za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra (9 mjeseci) . Rok za prijavu: 30. svibnja 2022. Stipendije za postdoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra (od 4 do 9 mjeseci) . Stipendije  su namijenjene kandidatima koji su u trenutku prijave prethodno stekli akademski stupanj doktora znanosti. Rok za prijavu: 1. rujna 2022. - Stipendije se dodjeljuju za istraživanje i usavršavanje na sveučilištima u SAD-u. - Stipendije nisu namijenjene za razdoblje studija niti omogućuju stjecanje akademskoga naziva u SAD-u. Kandidati trebaju podnijeti dokaz o hrvatskom državljanstvu, zaposlenju u RH i znanju engleskoga jezika. Više informacija o programu, detaljne upute i obrasci za online prijavu nalaze se na mrežnim stranicama: Agencija za mobilnost i programe EU-a - Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: Program Fulbright za akademsku godinu 2023./2024. U.S. Embassy in Croatia – Apply Now: 2023-2024 Fulbright Visiting Scholar Program (Post-Doctoral) U.S. Embassy in Croatia – Apply Now: 2023-2024 Fulbright Foreign Student Program (Pre-Doctoral) Kontakt za dodatne informacije: Public Diplomacy Section/Fulbright Program fulbrightcroatia@state.gov Razmatrat će se samo prijave s potpunom dokumentacijom. Osim online prijave potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju. Dodatna dokumentacija učitava se elektronički izravno uz online prijavu do naznačenoga roka. Budući stipendisti moraju biti svjesni kako epidemiološki uvjeti, dostupnost konzularnih usluga i prijevoza, kao i funkcionalnost američkih institucija i politika mogu utjecati na njihovu mogućnost putovanja u Sjedinjene Američke Države i sudjelovanja u programu.
23.03.2022