ERF
search
accessibility

Novosti

Poziv na edukacije iz senzorne integracije: Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Stručni modul II i Stručni modul III u 2024. godini
Poziv na edukacije iz senzorne integracije: Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Stručni modul II i Stručni modul III u 2024. godini
Poštovane kolegice i kolege! Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukacijama iz područja senzorne integracije " Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV-Supervizija, Stručni modul II i Stručni modul III ", prema metodi A. J. Ayres. Edukaciju izvode prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak voditeljica Kabineta za senzornu integraciju, Nastavno-kliničkog centra ERF-a sa suradnicima, stručnjacima koji posjeduju međunarodne certifikate za područje senzorne integracije. Pozitivna i vrijedna iskustva polaznika dosadašnjih višegodišnjih edukacija potvrđuju njezinu korisnost i potrebu kontinuiranog provođenja novih edukacija s ovom temom, jer senzornu je integraciju potrebno razvijati i poticati u radu s djecom, učenicima i odraslim osobama s i bez teškoća u razvoju, s poremećajima iz autističnog spektra i razvojnim teškoćama koje imaju senzornu komponentu. Ove edukacije otvaraju mogućnost premošćivanja brojnih nedostataka prisutnih u našoj praksi. Naime, stručnjaci su suočeni s nedostatnim mogućnostima stručnoga usavršavanja i nerijetko prepušteni samima sebi u svakodnevnom radu. Roditelji i djeca, također su suočeni s nedostatnim brojem mjesta koja nude primjerene terapijske pristupe i provode poticanje senzorne integracije. Zbog ovih, a i drugih razloga, često s djecom i učenicima s teškoćama u razvoju rade nedovoljno kvalificirani stručnjaci. Objavljujemo termine za proljeće-ljeto 2024. godine, za koje primamo prijave. Kao predbilježbu za sve module moguće je poslati ispunjenu prijavnicu (u word formatu ili on-line obrascu): Modul I -  10. i 11.5.2024. Online prijava na edukaciju:   Senzorna integracija - Modul I (10. i 11.5.2024.) Modul II  -  14. i 15.6.2024. (za polaznike koji su završili module u 2023 i nove polaznike modula u proljeće/ljeto 2024.; Online prijava na edukaciju:  Senzorna integracija - Modul II (14. i 15.6.2024.) Modul III - 12. i 13.4.2024.  (za polaznike koji su završili module u jesen/zima 2023. Prijava na edukaciju: Senzorna integracija - Modul III (12. i 13.4.2024.) (ispunjeni obrazac potrebno je poslati e-poštom) Modul III - jesen 2024. (za nove polaznike modula u proljeće/ljeto 2024.) Online prijava na edukaciju:  Senzorna integracija - Modul III (jesen 2024.) Modul IV - 22. i 23.3.2024. (za polaznike koji su završili module u jesen/zima 2023.) Prijava na edukaciju: Senzorna integracija - Modul IV (22. i 23.3.2024.) (ispunjeni obrazac potrebno je poslati e-poštom) Stručni modul II - 1. i 2.3.2024. (za polaznike koji su završili module u jesen/zima 2023.) Prijava na edukaciju:  Senzorna integracija - Stručni modul II (1. i 2.3.2024.) (ispunjeni obrazac potrebno je poslati e-poštom) Stručni modul II - 28. i 29.6.2024. (za nove polaznike modula u proljeće/ljeto 2024.) Online prijava na edukaciju:  Stručni modul II (28. i 29.6.2024. ) Stručni modul III - 23. i 24.2.2024. (za polaznike koji su završili ostale module u jesen/zima 2023.) Prijava na edukaciju:  Senzorna integracija - Stručni modul III (23. i 24.2.2024.) (ispunjeni obrazac potrebno je poslati e-poštom) Stručni modul III -   jesen 2024. (za nove polaznike modula u proljeće/ljeto 2024.; točan termin bit će naknadno određen i javljen polaznicima) Online prijava na edukaciju  Stručni modul III - jesen 2024. U slučaju većeg broja polaznika izvan Zagreba, edukacija se može organizirati u drugom gradu/ustanovi. U slučaju većeg interesa za pojedine module, postoji mogućnost organiziranja dodatnih termina prema dogovoru. Detaljni opisi edukacija/modula dostupni su na sljedećoj poveznici:  Aktualne edukacije i programi . Nadamo se da ćete prepoznati važnost i korisnost ovih edukacija za Vaš budući rad! Ispunjeni prijavni obrazac (u MS Word formatu) možete poslati e-mail-om na: senzorna.integracija.erf@gmail.com Prijave za termine za koje je to moguće i navedeno putem online obrasca bit će automatski zabilježene. Sve informacije oko edukacija možete dobiti i putem e-maila: ccu@erf.unizg.hr Radujemo se Vašem interesu i dolasku! Srdačno, prof.dr.sc. Rea Fulgosi Masnjak, voditeljica edukacije izv. prof.dr.sc. Anja Mirosavljević, voditeljica Centra za cjeloživotno učenje
21.02.2024
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Ana-Marije Bohaček 29. veljače 2024.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice  Ana-Marije Bohaček, univ. spec. rehab. educ. pod naslovom  "Utjecaj djetetu usmjerenih ponašanja na uspješnost oponašanja u hodančadi"   održat će se  u četvrtak, 29. veljače 2024. godine  s početkom u  9:00 sati  na Sveučilištu u Zagrebu  Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu  u dvorani P10 . Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na elektronskoj sjednici održanoj 14. veljače 2024. godine donijelo Odluku o javnoj obrani doktorskog rada pred Povjerenstvom za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica prof. emer. dr. sc. Marta Ljubešić , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, članica prof. dr. sc. Gordana Keresteš , Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, vanjska članica. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.
16.02.2024
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2023./2024.
Na temelju članka 16. Statuta i članka 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2023./2024. Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem obrasca na  mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Rok za prijavu na Natječaj je petak 30. kolovoza 2024. do 16 sati na mrežnim stranicama Sveučilišta. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu .
16.02.2024
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (2 izvršitelja)
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83f, raspisuje NATJEČAJ Za prijam u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik , u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, na određeno vrijeme (do šest mjeseci), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (50% radnog vremena) i Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije (50% radnog vremena) Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije poznavanje rada na računalu poznavanje engleskog jezika Prednosti: iskustvo rada u izvođenju nastave na visokoškolskoj ustanovi  usavršavanje na području ili iskustvo u provedbi neuromotoričkih procjena u dojenačkoj dobi 2. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik , u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, na određeno vrijeme (do šest mjeseci), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije poznavanje rada na računalu poznavanje engleskog jezika Prednosti: iskustvo rada u izvođenju nastave na visokoškolskoj ustanovi  znanstveni i stručni radovi u području alternativne skrbi o djeci i mladima Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis dokazi o ispunjavanju uvjeta dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica), elektronički zapis o radno pravnom statusu dokaze o ispunjavanju prednosti (ako je primjenjivo) Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji ) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:   https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave/a na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: natjecaji@erf.unizg.hr Rezultati o provedbi natječaja i odabiru pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
16.02.2024
Objavljen Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA131 (EU) u ak. god. 2024./2025.
Objavljen Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA131 (EU) u ak. god. 2024./2025.
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA131 (EU) u ak. god. 2024./2025. Rok za prijavu je ponedjeljak, 4. ožujka 2024. (12.00 sati - podne, online i papirnato). Mole se studenti da detaljno pročitaju cijeli tekst Natječaja kao i interne fakultetske upute za prijavu. Tekst natječaja i detaljne upute dostupni su na sljedećoj poveznici:  Erasmus+ studijski boravak .
16.02.2024
Studentska klapa
Studentska klapa "Sorelo" sudjelovala na obilježavanju Dana crvenih haljina
Na obilježavanju Dana crvenih haljina, u petak, 2. veljače 2024. u Hrvatskom narodnom kazalištu (HNK), u glazbenom dijelu, osim Zagrebačkih solista i pjevačice Vanne, sudjelovala je i klapa „Sorelo“ Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta bezvremenskom skladbom Alfija Kabilja iz mjuzikla Jalta, Jalta „Neka cijeli ovaj svijet“, a u obradi Roka Radovana. Klapa "Sorelo" uvela je goste u druženje posvećeno prevenciji, dijagnostici i kontroli kardiovaskularnih bolesti te podizanju svijesti o moždanom udaru kod žena. Klapu čine naše studentice logopedije, rehabilitacije i socijalne pedagogije: Mihaela Kristina Mlinarić, Chiara Pečaver, Elena Miletić, Lara Merlo, Jelena Oreb, Marta Skejo, Anđela Malinka i Tonka Alduk. Obilježavanje Dana crvenih haljina održano je pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba, Hrvatskog liječničkog zbora- Hrvatskog neurološkog društva u suorganizaciji s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom  već šestu godinu za redom.
09.02.2024
Edukacija o projektu MOSI – ''Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti''
U petak, 9. veljače 2024. s početkom u 10.00 sati održat će se online edukacija u okviru projekta MOSI – „Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti“ , čiji je korisnik Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a koju će održati Agencija za komercijalnu djelatnost. Projekt MOSI je financiran u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a investicija je vrijedna više od dva milijuna eura. Za izdavanje Nacionalne i Europske iskaznice te Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom temeljem novog Zakona o povlasticama u prometu pokrenuta je obrada podataka, a za prvo izdavanje ne podnosi se zahtjev. Na edukaciji će se pojasniti svi elementi kompleksnog IT sustava te nove iskaznice i parkirališna karta za osobe s invaliditetom jer će te isprave biti sredstvo kojim će se olakšati osobama s invaliditetom pristup brojnim pogodnostima, ali i pravima na povlastice. Na edukaciji možete sudjelovati putem sljedeće poveznice:  https://meet328.webex.com Edukacija biti uživo prenošena i na Facebook stranici Mogućnosti osoba s invaliditetom.
09.02.2024
Raspored nastave za izvanredni diplomski studij Edukacijska rehabilitacija za ljetni semestar ak. god. 2023./2024.
U nastavku je dostupan  raspored nastave za izvanredne studije za ljetni semestar ak. god. 2023./2024.: Raspored nastave za izvanredni diplomski studij Edukacijska rehabilitacija - ljetni semestar ak. god. 2023./2024.  (9. veljače 2024.)
09.02.2024
Dan crvenih haljina obilježen na ERF-u
Dan crvenih haljina obilježen na ERF-u
I ove je godine Dan crvenih haljina obilježen na Sveučilištu u Zagredu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Zaposlenici i studenti ERF-a obukli su crveno kao znak pružanja podrške ženama koje su doživjele moždani udar i kao znak poticanja svih ostalih da brinu o svom zdravlju . Afazija se kao posljedica moždanog udara javlja učestalije kod žena i u težem obliku . Pokazalo se da žene cijeli rehabilitacijski proces doživljavaju puno stresnijim od muškaraca, teže im se reintegrirati u društvo, proživljavaju različite negativne osjećaje kao žalost, osamljenost i beskorisnost. O svim tim poteškoćama hrabro su nam progovorile naše gošće Mirjana i Vedrana, hrabre Crvene. U organizaciji Dana crvenih haljina na ERF-u sudjelovao je Kabinet za komunikacijske poremećaje odraslih Nastavno-kliničkog centra ERF-a, voditeljice Udruge studenata logopedije Logomotiva unutar koje djeluje i Sekcija za afaziju.
06.02.2024
Raspored nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije u ljetnom semestru ak. god. 2023./2024.
U nastavku je dostupan  raspored nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije za ljetni semestar ak. god. 2023./2024.: Raspored nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije - ljetni semestar ak. god. 2023./2024.  (6. veljače 2024.) Nastava će za studente redovitih prijediplomskih i diplomskih studija početi u ponedjeljak, 26. veljače 2024. godine.
05.02.2024
Usvojen Pravilnik o radu Centra za podršku studentima i razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
Na temelju članka 28. točke 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakultetsko vijeće je, na 4. redovitoj sjednici održanoj 22. siječnja 2024. godine donijelo je  Pravilnik o radu Centra za podršku studentima i razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta . Pravilnik o radu Centra za podršku studentima i razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta  stupa na snagu osmoga dana (13. veljače 2024.) od dana njegove objave na mrežnoj stranici Fakulteta.
05.02.2024
Znanstveni skup
Znanstveni skup "Korištenje suvremenih tehnologija u istraživanjima adolescencije" 15. veljače 2024. na ERF-u
U četvrtak, 15. veljače 2024. godine na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu održat će se znanstveni skup “Korištenje suvremenih tehnologija u istraživanjima adolescencije” . Generacija adolescenata u svijetu broji više od 1.8 milijardi mladih te je najveća u povijesti. Odrastanje je danas obilježeno brojnim društvenim i ekonomskim krizama, klimatskim promjenama te kompleksnim čimbenicima u okruženju koji dovode do raznih individualnih razvojnih putanji. Ukoliko želimo odgovoriti na sve potrebe mladih danas, potrebno je promišljati o suvremenim metodama i korištenju tehnologije u istraživanjima adolescencije i u našem domaćem kontekstu. Odgovore o individualnim razlikama u životnim pričama adolescenata mogu nam dati razne metode uzorkovanja svakodnevnog iskustva te kombiniranje fizioloških mjerenja s tradicionalnim mjerama ljudskog razvoja. Ovim skupom voljeli bismo započeti dijalog u području, povezati domaće znanstvenike koji imaju iskustva u raznim studijama adolescencije uz pomoć tehnologije, ali i inspirirati neka buduća istraživanja i projekte. Skup će se održati u dvorani Plitvice u zgradi Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Kampus Borongaj (Borongajska cesta 83f, Zagreb) prema programu . Sudjelovanje na znanstvenom skupu je u potpunosti besplatno te je dio aktivnosti Uspostavnog HRZZ projekta Testiranje 5c modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje (P.R.O.T.E.C.T. UIP-2020-2852) . Skup je namijenjen svim doktorandima te istraživačima koji se žele upoznati s metodologijom uzorkovanja iskustva, momentarne procjene, dnevničkih studija te primjene fizioloških i ambulatornih mjera u području adolescencije i šireg ljudskog razvoja. Prijave na skup su obavezne pa Vas molimo za prijavu putem sljedeće poveznice: Korištenje suvremenih tehnologija u istraživanjima adolescencije (15.2.2024.) Radujemo se susretu s Vama! Tim projekta P.R.O.T.E.C.T.
02.02.2024
Upis studenata izvanrednog diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024.
Dužnosti studenta pri upisu u ljetni semestar: Putem Studomata provjeriti jesu li im sve ocjene iz položenih predmeta unesene u ISVU. U slučaju da ocjene nisu unesene, student je dužan obratiti se predmetnom nastavniku oko unosa/ispravka ocjene do upisa u semestar. Putem Studomata upisati izborne predmete iz ljetnog semestra . Student može upisati izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za izvanredne diplomske studije u ak. god. 2023./2024. uvažavajući pri tome čl. 42. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a prema kojem je student obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova (obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), a najviše 35 ECTS bodova. Izborni predmeti moći će se birati putem Studomata počevši od ponedjeljka, 12. veljače 2024. u 00:00 h (ponoć s nedjelje, 11. veljače na ponedjeljak, 12. veljače 2024.) i moći će se obaviti do petka, 16. veljače 2024. godine. Postupak upisa izbornih predmeta putem Studomata opisan je u  Uputama za upis izbornih predmeta putem Studomata . Molimo sve studente da putem Studomata ažuriraju osobne podatke. Potvrdu o uplati troškova 3. rate participacije u troškovima studija studenti trebaju dostaviti putem e-pošte na adresu  upisi@erf.hr  do petka, 16. veljače 2024. Detaljnije informacije o upisu u ljetni semestar dostupne su u Uputama za upis studenata izvanrednog diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024. Nastava će za studente izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Edukacijska rehabilitacija početi u petak, 1. ožujka 2024.  godine. Raspored nastave bit će dostupan naknadno na mrežnoj stranici Fakulteta.
02.02.2024
Upisi studenata redovitih prijediplomskih i diplomskih studija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024.
Dužnosti studenta prije upisa u ljetni semestar: Putem Studomata provjeriti jesu li im sve ocjene iz položenih predmeta unesene u ISVU . U slučaju da ocjene nisu unesene, student je dužan obratiti se predmetnom nastavniku oko unosa/ispravka ocjene do upisa u semestar. Napomena : Studentima koji nisu ostvarili pravo potpisa, isto je evidentirano u ISVU sustavu. Navedeni studenti moraju ponovo upisati predmet (uz ponovno slušanje) za koji nisu ostvarili pravo potpisa , sukladno čl. 44. st. 4. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta . Putem Studomata upisati izborne predmete iz ljetnog semestra. Student može upisati izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije u ak. god. 2023./2024. uvažavajući pri tome čl. 42. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a prema kojem je student obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova (obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), a najviše 35 ECTS bodova. Izborni predmeti moći će se birati putem Studomata počevši od srijede, 7. veljače 2024. u 00:00 h (ponoć s utorka, 6. veljače na srijedu, 7. veljače 2024.) i moći će se obaviti do petka, 23. veljače 2024. Postupak upisa izbornih predmeta putem Studomata opisan je u Uputama za upis izbornih predmeta putem Studomata . Osobno dovršiti upis u ljetni semestar ak. god. 2023./2024. prema rasporedu U razdoblju o d četvrtka, 8. veljače do ponedjeljka, 26. veljače 2024. godine studenti trebaju osobno (nakon što obave  online  upis) dovršiti upis (uz predočenje ispunjenog upisnog materijala) u ljetni semestar studija u ak. god. 2023./2024. u Studentskoj referadi  Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) prema rasporedu koji je dostupan u Uputama za upis studenata redovitih prijediplomskih i diplomskih studija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024. VAŽNA NAPOMENA! Studenti koji iz objektivnih razloga (bolest i sl.) ne mogu osobno dovršiti upis u ljetni semestar studija trebaju kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će izvršiti upis umjesto njih. U tom slučaju, punomoć je potrebno priložiti ostaloj upisnoj dokumentaciji. U punomoći je potrebno navest ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje, zamjena opunomoćene osobe nije moguća. Studenti koji u predviđenom terminu upisa imaju ispit(e), trebaju se javiti mailom Studentskoj referadi ( referada@erf.unizg.hr ) radi određivanja novog termina upisa ako do kraja dana ne mogu stići na predviđeni termin odnosno datum upisa. Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina upisa. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene načina i termina održavanja postupka upisa u slučaju postojanja objektivnih, u pravilu, izvan nadležnosti ERF-a uzrokovanih okolnosti. Upisni materijali mogu se nabaviti isključivo na porti Fakulteta na dan upisa. Nastava će za studente redovitih prijediplomskih i diplomskih studija početi u ponedjeljak, 26. veljače 2024. godine prema  rasporedu nastave za ljetni semestar ak. god. 2023/2024. Detaljnije informacije o postupku upisa dostupne su u  Uputama za upis studenata redovitih prijediplomskih i diplomskih studija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024. Upite vezane uz upise i raspored nastave studenti mogu uputiti putem e-pošte na adresu referada@erf.unizg.hr .
01.02.2024
Poziv za prijavu na natječaj za dodjelu nagrade "Branko Kuna"
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku utemeljilo je 2018. godine nagradu za mlade istraživače za zapažen rad u području sintakse hrvatskoga jezika . Nagrada nosi ime Branka Kune , prerano preminulog hrvatskog jezikoslovca te idejnog začetnika i utemeljitelja znanstvenog skupa Hrvatski sintaktički dani , koji se od 2006. godine održava u Osijeku i u sklopu kojega se nagrada dodjeljuje. Prva nagrada „Branko Kuna“ dodijeljena je dr. sc. Ivani Brač s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Zagreb) na 7. međunarodnom znanstvenom skupu „Hrvatski sintaktički dani“, održanom u studenom 2021. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Nagrada će se po drugi puta dodijeliti na 8. međunarodnom znanstvenom skupu „ Hrvatski sintaktički dani “, koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Osijeku od 28. do 30. studenoga 2024. godine. Pozivaju se stoga pojedinci i ustrojbene jedinice (odsjeci, odjeli, centri, zavodi, instituti) da za nagradu „Branko Kuna“ prijave mlade istraživačice i istraživače koji se u zamjetnoj mjeri bave opisom sintakse hrvatskoga jezika , bilo kao osnovnom temom bilo u sklopu bavljenja drugim filologijama, te na taj način daju zapažen doprinos opisu sintakse hrvatskog jezika. Za nagradu mogu biti predložene istraživačice i istraživači koji su u završnoj fazi izrade doktorskoga rada, odnosno oni kojima u trenutku podnošenja prijedloga nije proteklo više od četiri godine od obrane doktorskog rada. Prijedlog treba sadržavati: kratak životopis s kontakt-podacima kratak prikaz dosadašnje znanstvene i stručne djelatnosti popis najznačajnijih radova s linkovima na cjelovit popis radova (CROSBI i/ili službene mrežne stranice ustanove) potpisanu izjavu predloženika/predloženice da pristaje biti nominiran/a za nagradu Prijedlog za nagradu šalje se u elektroničkom obliku na adresu nagrada.branko.kuna@gmail.com kao jedan dokument u pdf-formatu, ne dulji od pet kartica teksta. Rok za podnošenje prijedloga je 10. veljače 2024. godine. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici  Filozofskog fakulteta Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku .
17.01.2024
Predstavljanje sveučilišnog izbornog kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 24. siječnja 2024.
Predstavljanje sveučilišnog izbornog kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 24. siječnja 2024.
Centar za podršku studentima i razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta organizira predstavljanje sveučilišnog izbornog kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom . Prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, koordinatorica studenata s invaliditetom ERF-a i nositeljica kolegija, će u srijedu, 24. siječnja 2024. godine od 19,30 sati putem online platforme Teams, predstaviti sveučilišni izborni kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom i odgovarati na vaša pitanja vezana uz kolegij. Prijaviti se možete putem sljedećeg online obrasca:  Predstavljanje sveučilišnog izbornog kolegija "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom" .  Prijave su otvorene do srijede, 24. siječnja 2024. u 12:00 sati , nakon čega će svi sudionici putem e-maila primiti poveznicu za online događaj. Potivamo sve zainteresirane studente da prisustvuju događaju i detaljnije se informiraju o mogućnostima koje im pruža navedeni sveučilišni izborni kolegij.
17.01.2024
Poziv na online edukaciju za stručnjake
Poziv na online edukaciju za stručnjake "Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška" (21. i 22. svibnja 2024.)
Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta poziva sve zainteresirane na edukaciju " Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška " koja će se održati  online  od 21. do 22. svibnja 2024.  godine. Edukacija je namijenjena  psiholozima , logopedima , edukacijskim rehabilitatorima , socijalnim pedagozima , pedagozima i psihijatrima  koji rade na radnom mjestu koje obuhvaća rad s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi. Edukacija traje 2 dana (14 školskih sati), a maksimalan broj polaznika je 20. Rok za prijavu je 19. travanj 2024. godine. Izvoditeljice edukacije su izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša i Ivona Mršić, mag. psihologije. Detaljnije informacije dostupne su u   opisu edukacije . Na edukaciju se možete prijaviti putem sljedećeg   online  obrasca:  Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška (21. i 22. svibnja 2024.) .
15.01.2024
Poziv na online edukaciju
Poziv na online edukaciju "Terapija poremećaja glasa kod djece" (15. veljače 2024.)
Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Vas, s velikim zadovoljstvom, poziva na sudjelovanje u edukaciji „ Terapija poremećaja glasa kod djece “. Edukacija traje jedan dan (ukupno 6 sati), a održat će se online 15. veljače 2024. godine. Cilj edukacije usmjeren je na usvajanje znanja o poremećajima glasa kod djece,  s posebnim naglaskom na terapijske postupke i namijenjena je logopedima. Voditeljice edukacije su izv. prof. dr. sc. Ana Bonetti i mr. sc. Ivana Šimić Šantić. Sadržaj i teme programa: Različiti terapijski postupci u radu s djecom s poremećajima glasa Prikaz slučajeva i izrada plana glasovne terapije Samostalna procjena i odabir terapijskih postupaka te izrada odgovarajućih radnih materijala Evaluacija edukacije Pijave na edukacju otvorene su do 22. siječnja 2024. putem sljedećeg obrasca:  Terapija poremećaja glasa kod djece - online (15.2.2024.) Detaljan opis edukacije dostupan je na sljedećoj poveznici:  Terapija poremećaja glasa kod djece
09.01.2024
Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove); interni naziv: logoped, u Nastavno-kliničkom centru ERF-a
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83f, raspisuje NATJEČAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove); interni naziv: logoped, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na određeno vrijeme (do povratka na rad odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu.
03.01.2024
Sretni božićni i novogodišnji blagdani!
Sretni božićni i novogodišnji blagdani!
Povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana svima želimo dobro zdravlje, uspjeh u radu i suradnji te obilje sreće i zadovoljstva. Tijekom predstojećih blagdana Fakultet neće raditi u razdoblju od 27. do 29. prosinca 2023.godine. Nastava se neće održavati od srijede, 27. prosinca 2023. do petka, 5. siječnja 2024.godine. Nastava na redovitim prijediplomskim i diplomskim studijima počinje u ponedjeljak, 8. siječnja 2024., a na izvanrednom diplomskom studiju Edukacijska rehabilitacija počinje u petak, 12. siječnja 2024. godine.
21.12.2023
Održan Stručni skup mentora prakse
Održan Stručni skup mentora prakse
U  petak, 15. prosinca 2023.  godine održan je  Stručni skup mentora prakse  na kojem se okupilo više od 60-ero logopeda iz Hrvatske. Skup je osmišljen kao prigoda za razmjenu iskustva i za istraživanje mogućnosti unaprjeđenja studentske prakse. Nakon pozdravne riječi  prodekana za studije i studente, izv. prof. Luke Bonettija  te nositeljice kolegija  Logopedska praksa   prof. dr. sc. Mirjane Lenček  održana su predavanja: izv. prof. dr. sc. Maja Cepanec:  Procjena rane komunikacije izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša i asistentica Klara Popčević, mag. logoped.:  Zašto su logopedi vratari potpomognute komunikacije? mr. sc. Irena Zovko Prpić:  Rehabilitacija glasovne patologije primjenom osteopatskih postupaka prema J. Liebermanu Jelena Gligora Segedi, prof. logoped.:  Logopedija kroz sustave . Zahvaljujemo mentorima na svim aktivnostima tijekom godine i dolasku, a svim predavačicama na izuzetno zanimljivim predavanjima.
21.12.2023
Poziv na edukaciju „Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina“ (12. – 15. ožujka 2024.)
Poziv na edukaciju „Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina“ (12. – 15. ožujka 2024.)
Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane na  online  edukaciju " Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina " koja će se održati  od 12. do 15. ožujka 2024.  godine. Edukacija je namijenjena psiholozima i logopedima koji rade na radnom mjestu koje obuhvaća rad s djecom 0-6 godina . Posebna je po maloj grupi polaznika (maksimalno 17 polaznika), intenzivnom 4-dnevnom radu te opažanju procjena djece s različitim teškoćama u razvoju kao i detaljnim raspravama o razvojnom profilu pojedinačnog djeteta. Pijave na edukacju otvorene su do ponedjeljka, 22. siječnja 2024. putem sljedećeg  online  obrasca:  Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina (12. – 15. ožujka 2024.) Detaljan opis edukacije dostupan je na sljedećoj poveznici:  Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina
20.12.2023
Poziv na edukaciju
Poziv na edukaciju "Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška" (26. i 27. ožujak 2024.)
Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane na edukaciju " Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška " koja će se održati  online  od 26. do 27. ožujka 2024.  godine. Edukacija je namijenjena  psiholozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, socijalnim pedagozima, pedagozima i psihijatrima  koji rade na radnom mjestu koje obuhvaća  rad s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi . Edukacija traje dva dana (14 školskih sati), a maksimalan broj polaznika je 20. Izvoditeljice edukacije su izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša i Ivona Mršić, mag. psihologije. Detaljnije informacije dostupne su u   opisu edukacije . Na edukaciju se možete prijaviti putem sljedećeg   online  obrasca:  Selektivni mutizam u dječjoj dobi - procjena i podrška (26. i 27. ožujka 2024.) .
20.12.2023
Natječaji za stipendije Grada Rijeke u ak. god. 2023./2024.
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke objavio je natječaje za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. prema kriteriju  darovitosti, socijalnom kriteriju i kriteriju deficitarnih zanimanja. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Natječaja,  odnosno 28. prosinca 2023. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Grada Rijeke: www.rijeka.hr
18.12.2023
Blagdansko darivanje knjiga u čitaonici knjižnice ERF-a
Blagdansko darivanje knjiga u čitaonici knjižnice ERF-a
Poštovane/i, u čitaonici knjižnice se nalaze knjige koje su vam dostupne na dar - ako vam se koja svidi slobodnu ju uzmite. Knjige će biti dostupne od 18.12.2023. do 13.1.2024.  
18.12.2023
Nova mrežna stranica ERF-a
Nova mrežna stranica ERF-a
Dragi korisnici, objavili smo novu mrežnu stranicu ERF-a . S obzirom na najnovija tehnološka dostignuća te potrebe i očekivanja svojih korisnika odlučili smo se na modernizaciju dosadašnje mrežne stranice. Nova mrežna stranica izrađena je kako bismo bili u koraku s vremenom i omogućili još jednostavniji pristup svim informacijama i uslugama koje ERF nudi svojim korisnicima. Bolje snalaženje na mrežnoj stranici omogućeno je jednostavnijom navigacijom i sadržajem prilagođenim novoj informacijskoj strukturi. Pristupačnost sadržaja svim korisnicima, uključujući osobe s invaliditetom, osigurana je primjenom alata za prilagodbu kao što su podešavanje kontrasta i veličine fonta te izmjena vrste fonta za osobe s disleksijom. Također, povećali smo i veličinu slova, pazili na kontrast između slova i pozadine te povećali grafičke elemente na stranicama i razmake među njima kako bi maksimalno doprinijeli čitljivosti, preglednosti i snalaženju na mrežnoj stranici. Osigurana je responzivnost mrežne stranice, tj. automatsko prilagođavanje dizajna sadržaja različitim dimenzijama uređaja ili preglednika kojima im se pristupa. Želimo vam ugodno korisničko iskustvo! Uredništvo mrežne stranice ERF-a
15.12.2023
Studentice diplomskog studija Logopedija sudjelovale na Međunarodnom programu IP Light 2023
Studentice diplomskog studija Logopedija sudjelovale na Međunarodnom programu IP Light 2023
Ovogodišnji IP Light "International Programme for SLT students: models and systems of service delivery" održao se u Hrvatskoj, u sunčanom Zadru (5. - 10. studenoga). U programu su sudjelovali studenti i profesori iz Hrvatske (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), ujedno i domaćini programa, zatim iz Ujedinjenoga Kraljevstva ( Birmingham City University ), Nizozemske ( HAN University of Applied Sciences i Hogeschool Rotterdam ), Belgije ( Artevelde University College Ghent ), Portugala ( Instituto Politécnico de Setúbal ), Španjolske ( Facultat de Psicologia , Ciències de l’Educació i de l’Esport u Barceloni) i Slovenije (Univerzitet u Ljubljan i). Hrvatsku i ERF predstavljalo je 15 studentica diplomskog studija Logopedije (Božena Zrilić, Karla Trupeljak, Helena Lončarić, Maja Jurković, Ela Novak, Valentina Iva Rezo, Mateja Vešligaj, Lea Radulović, Veronika Glavan, Antonela Perić, Tiffany Antić, Suzana Jukica, Karla Marinović, Anja Bukovšćak, Elena Karlović), uz pratnju docentice Marine Milković i više asistentice Ane Matić Škorić. Studenti su tjedan dana zajedno radili na studijama slučajeva, sudjelovali na raznovrsnim radionicama te međusobno izmjenjivali znanja i primjere prakse u različitim područjima logopedije. Program im je pružio jedinstvenu priliku da kroz vođeni grupni rad dođu do niza zaključaka o slučajevima koje su prije samoga programa pripremili, a koji obuhvaćaju širok spektar različitih područja kojima se logopedi bave – mucanje, poremećaji glasa, poremećaj iz spektra autizma, afazije, dvojezičnost i razvojni jezični poremećaj, rascjepi nepca te dječja govorna apraksija. Kroz taj rad mogle su se uvidjeti mnoge razlike i sličnosti među pojedinim zemljama, a konačne zaključke i usporedbe svaka je grupa predstavila ostalim sudionicima. Studenti su imali vremena i za razgledavanje i uživanje u predivnom i sunčanom Zadru, za zabavu, ali i za predstavljanje država, kultura i fakulteta putem prezentacija i kvizova te dijeljenjem tradicionalnih lokalnih slastica i učenjem tradicionalnih plesova i pjesama. Studentice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta o programu kažu: "Sudjelovanje na ovogodišnjem IP Light „International Programme for SLT students: models and systems of service delivery“ odlična je prilika za učenje i razmjenu znanja jer rijetko imamo priliku razmijeniti iskustva s kolegama iz drugih europskih zemalja i pobliže upoznati njihovu kulturu, jezik i studentski život. Programi poput ovoga prilika su za istraživanje specifičnih područja logopedije i razvoj kritičkog promišljanja o uzrocima i posljedicama, intervencijama i pristupima koji se koriste u tretmanu različitih poremećaja. Kad se sve skupi u jedno – simptomi, uzroci, posljedice, vanjski čimbenici... – spoznaš kako još trebaš dosta raditi i stalno usavršavati svoje vještine i stečena znanja kako bi postao stručnjak koji će uljepšati i poboljšati život odrasle osobe i djeteta s poremećajem. Također, upoznala sam predivne ljude, pozitivne i entuzijastične zaljubljenike u znanje i logopediju, povezala se s kolegicama sa starije godine koje su uvijek bile tu i koje ću rado pitati za savjet. Vjerujem da je ovaj program, osim budućih suradnji i istraživanja, urodio prijateljstvima i poznanstvima za cijeli život. Veselim se sljedećem IP Lightu i preporučujem ostalim kolegama da se odvaže i prijave."
28.11.2023
Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2024./2025.
Sveučilište u Zagrebu raspisalo natječaje za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2024./2025. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene: Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2024./2025. Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2024./2025. - drugi dio
02.02.2024
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent na Odsjeku za kriminologiju (1 izvršitelj)
Natječaj za suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanost ili u znanstvenom polju: Pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, objavljen je 29. rujna 2023. godine u Narodnim novinama (NN 113/2023), na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta. Imenovano povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanost ili u znanstvenom polju: Pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavilo (5) pristupnica. Uvidom u podnesenu dokumentaciju povjerenstvo je utvrdilo da dvije pristupnice ne zadovoljavaju uvjet prisutnosti u kategoriji 20% najboljih studenata, jedna pristupnica je obavijestila da odustaje od sudjelovanja u natječajnom postupku, te je nakon provedenog razgovora sa preostale dvije pristupnice predložilo Fakultetskom vijeću Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta izbor Martine Pleško, univ. mag. paed. soc. Fakultetsko vijeće je na 3. redovitoj sjednici održanoj 18. prosinca 2023. godine prihvatilo prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, izabere Martina Pleško, univ. mag. paed. soc.
12.01.2024
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Marijane Lasan-Grevelhörster 24. siječnja 2024.
Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na 3. redovitoj sjednici u ak. god. 2023./2024. održanoj dana 18. prosinca 2024. godine, a u skladu s člankom 29. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Poremećaji jezika, govora i slušanja Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, donijelo je odluku da  pristupnica Marijana Lasan-Grevelhörster, profesor logoped. brani nacrt doktorskog istraživanja pod naslovom "Čimbenici očekivanja i vremena u jezičnoj obradi u mucanju" u srijedu, 24. siječnja 2024.  godine s početkom u  13,00 sati . Obrana nacrta doktorskog istraživanja održat će se  na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u  dvorani P2 pred Povjerenstvom  u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Prizl Jakovac , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica prof. dr. sc. Marijan Palmović , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, član doc. dr. sc. Suzana Jelčić Jakšić , Sveučilište u Rijeci - studij Logopedija, vanjska članica.
10.01.2024
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Zrinke Selestrin 30. siječnja 2024.
Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na 3. redovitoj sjednici u ak. god. 2023./2024. održanoj dana 18. prosinca 2024. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, donijelo je odluku da  pristupnica Zrinka Selestrin, mag. paed. soc. brani nacrt doktorskog istraživanja pod naslovom "Socijalno-emocionalne vještine i problemi u ponašanju predškolske djece: uloga korištenja digitalnih tehnologija i roditeljske regulacije izlaganja digitalnim tehnologijama" u utorak, 30. siječnja 2024.  godine s početkom u  10,00 sati . Obrana nacrta doktorskog istraživanja održat će se  na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u  dvorani P10 pred Povjerenstvom  u sastavu: prof. dr. sc. Martina Ferić , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš , Hrvatsko katoličko sveučilište, vanjska članica prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić , Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, vanjska članica.
10.01.2024
Prvi parcijalni rezultati 2. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2023./24.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je  Prve parcijalne rezultate 2. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2023./24. Rezultati se odnose na prijave za koje je natječajna dokumentacija, uz prethodnu online prijavu, zaprimljena  od 10. do 30. studenoga 2023.
20.12.2023
Drugi krug Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje (KA131)
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je  Drugi krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja unutar programskih zemalja (KA131) u akademskoj godini 2023./2024. U ovom krugu mobilnost se može ostvariti u razdoblju od 1. travnja 2024. godine do 30. rujna 2024. godine Prijava  se ispunjava  online  (učitava se popratna dokumentacija)  do srijede, 20. prosinca 2023. u 12 sati (podne). Sve informacije dostupne su na sljedećoj poveznici:  Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja - programske zemlje (EU)
22.11.2023
Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse - programske zemlje KA131 (EU) u ak. god. 2023./2024. - 2. KRUG
Sveučilište u Zagrebu raspisuje  NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru programa Erasmus+ za 2023./2024. – DRUGI krug Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 12. veljače 2024. do 1. kolovoza 2024.  Završetak mobilnosti je najkasnije 30.09.2024. Krajnji rok za dostavu dokumentacije: 29.02.2024. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava). Student se prijavljuje preko  online  obrasca , a svu prikupljenu i potpisanu dokumentaciju dostavlja Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a (1. kat, soba T2) ili ECTS koordinatorici. Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici:  Erasmus+ stručna praksa
15.11.2023
Natječaji za dodjelu stipendija Grada Zagreba studentima ostalih godina studija u ak. god. 2023./2024.
U utorak, 31. listopada 2023. godine Grad Zagreb je raspisao sljedeće natječaje za dodjelu  Stipendije Grada Zagreba studentima ostalih godina studija u ak. god. 2023./2024.: Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost Stipendije Grada Zagreba za studente pripadnike romske nacionalne manjine Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom Rok za prijavu na natječaje je 30. studenoga 2023. do 15,00 sati.
02.11.2023
Održan TCA seminar
Održan TCA seminar "Quality and inclusion in the new Blended Intensive Programmes for Higher Education Institutions" u Temišvaru
Europska prijestolnice kulture 2023., grad Temišvar u Rumunjskoj, od 23. do 26. listopada 2023. bio je domaćin međunarodnog seminara " Quality and inclusion in the new Blended Intensive Programmes for Higher education institutions " na kojem je sudjelovala i voditeljica Ureda za projekte i međunarodnu suradnju ERF-a Vesna Čavić. Na seminaru je sudjelovalo 50 sudionika, od toga 15 sa hrvatskih sveučilišta. Ovaj TCA seminar (Training and Cooperation Activities) organizirala je rumunjska nacionalna agencija za mobilnost kao aktivnost osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+, a bio je namijenjen sudionicima iz Rumunjske, Hrvatske i Srbije. Različitim treninzima, studijskim posjetima, radionicama, konferencijama i sličnim susretima, nacionalne agencije koje provode program Erasmus+ nastoje povezati aktualne i buduće korisnike, educirati osoblje visokoškolskih institucija koje je uključeno u proces internacionalizacije, pružiti im podršku u pripremi i provedbi različitih aktivnosti kako bi se poboljšala kvaliteta i učinci programa. Cilj dvodnevnog seminara bio je informirati sudionike o načinima planiranja i provedbe BIP-ova i podržati ih u procesu prijave i provedbe aktivnosti, kao i osigurati dodatnu edukaciju i inspiraciju kroz primjere dobre prakse s drugih visokih učilišta. Ovo je također bila i odlična prilika za stvaranje novih partnerstava i suradnje između visokih učilišta, s ciljem razmjene znanja i iskustava u području mobilnosti financiranih kroz program Erasmus+. {gallery}tca_temisvar_2023{/gallery}
30.10.2023
Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2023./2024.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2023./2024. Prijave na Natječaj traju do 15. studenoga 2023., a obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u online aplikaciju Stipendije kojoj se pristupa pomoću elektroničkog identiteta (AAI). Detaljnije informacije i potrebni obrasci za prijavu na Natječaj dostupni su na mrežnoj stranci Sveučilišta u Zagrebu . Za sva dodatna pitanja studenti se mogu obratiti Uredu za studente Sveučilišta u Zagrebu putem e-pošte na adresu  stipendije@unizg.hr ili pozivom na broj 01/4564-271 ili 01/4698-112.
26.10.2023
Studentica poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji odlikovana Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara
Studentica poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji odlikovana Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara
Studentica poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji - Dina Levačić, mag. rehab. educ. 4. listopada 2023. godine odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara - koja se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za sport. Čestitamo joj na ovom priznanju i želimo joj i dalje puno uspjeha u postizanju novih ciljeva. Detaljnije informacije o odlikovanjima zaslužnim sportašicama, sportašima, izbornicima, trenericama i trenerima koje je ove godine uručio predsjednik Republike Zoran Milanović dostupne su putem sljedeće poveznice:  Predsjednik Milanović odlikovao sportaše i poručio im: Budite primjer i inspiracija, da nam najbolji ne odlaze iz Hrvatske
06.10.2023
Natječaji za dodjelu stipendija Grada Zagreba studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija u ak. god. 2023./2024.
Grad Zagreb je raspisao sljedeće natječaje za dodjelu  Stipendije Grada Zagreba studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija u ak. god. 2023./2024.: Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost Stipendije Grada Zagreba za studente pripadnike romske nacionalne manjine Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom Rok za prijavu na natječaje je 2. studenoga 2023. godine.
04.10.2023
Pilot-projekt povoljnijeg željezničkog prijevoza redovnih studenata u ak. god. 2023./24.
Na temelju Zaključka Vlade RH od 27. rujna 2023. nastavlja se pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po cijeni mjesečne karte od 9,95 EUR (74/97 kn) omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza . Pilot-projekt provodit će se od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2024. i obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i druga putovanja u 2. razredu redovnih vlakova na području RH. Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava na povoljniji prijevoz studenata nalaze se na mrežnoj stranici HŽPP-a ili ih studenti mogu zatražiti na e-mail:  studenti@hzpp.hr .
04.10.2023
Ažurirani raspored nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije u zimskom semestru ak. god. 2023./2024.
U nastavku je dostupan ažurirani raspored nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije za zimski semestar ak. god. 2023./2024.: Raspored nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije - zimski semestar ak. god. 2023./2024. (2.10.2023.) Nastava za studente redovitih prijediplomskih i diplomskih studija počinje u ponedjeljak, 2. listopada 2023. godine.
02.10.2023
Završne rang-liste za upis u 1. godinu redovitih diplomskih studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2023./2024.
Na temelju Natječaja za upis studenata u 1. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. objavljenog na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu u lipnju 2023. godine, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet donosi završne rang-liste pristupnika za upis u 1. godinu redovitih diplomskih studija u ak. god. 2023./2024.: Završna rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija Završna rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Logopedija Završna rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Socijalna pedagogija Postupak upisa pristupnika u prvu godinu redovitog diplomskog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2023./2024. Pristupnici koji su temeljem završnih rang-lista pristupnika za upis u 1. godinu redovitih diplomskih studija u ak. god. 2023./2024. koje su objavljene u ponedjeljak, 25. rujna 2023. godine na mrežnoj stranici ERF-a ( www.erf.unizg.hr ) ostvarili pravo upisa na diplomski studij ERF-a u ak. god. 2023./2024., trebaju u razdoblju od 27. do 29. rujna 2023. godine osobno dovršiti upis na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) prema sljedećem rasporedu: Upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija Datum                       Vrijeme (sati)             Mjesto na upisnoj rang listi 27.9.2023.                  8:30                              1-15 27.9.2023.                  9:30                              16-30 27.9.2023.                  10:30                            31-45 27.9.2023.                  12:30                            46 do posljednjeg mjesta na listi Upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Logopedija Datum                       Vrijeme (sati)             Mjesto na upisnoj rang listi 28.9.2023.                  8:30                              1-15 28.9.2023.                  9:30                              16-30 28.9.2023.                  10:30                            31-45 28.9.2023.                  12:30                            46-60 28.9.2023.                  14:00                            61 do posljednjeg mjesta na listi Upis u 1. godinu redovitog diplomskog studija Socijalna pedagogija Datum                       Vrijeme (sati)             Mjesto na upisnoj rang listi 29.9.2023.                  8:30                              1-15 29.9.2023.                  9:30                              16-30 29.9.2023.                  10:30                            31 do posljednjeg mjesta na listi Pristupnik je za upis dužan pripremiti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ako pristupnik koji je ostvario pravo upisa u određeno vrijeme ne pristupi upisu ili ako nema osobnu iskaznicu/putovnicu, smatrat će se da je odustao od upisa i gubi pravo na upis. Pristupnici koji iz objektivnih razloga (bolest, samoizolacija i sl.) ne mogu osobno dovršiti upis trebaju kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će izvršiti upis umjesto njih. U tom slučaju, punomoć je potrebno priložiti ostaloj upisnoj dokumentaciji. U punomoći je potrebno navest ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje. Zamjena opunomoćene osobe nije moguća. Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u 1. godinu diplomskog studija ERF-a u ak. god. 2023./24. prilikom upisa potpisuju Ugovor o studiranju, Matični list, Upisni list i privole. Pristupnik pri upisu upisuje izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za redovite prijediplomske i diplomske studije u ak. god. 2023./2024. uvažavajući pri tome čl. 42. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a prema kojem je obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova (obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), tj. najviše 35 ECTS bodova.  Nastava će za studente redovitih diplomskih studija početi u ponedjeljak, 2. listopada 2023. godine prema rasporedu nastave za redovite za redovite prijediplomske i diplomske studije u zimskom semestru ak. god. 2023/24. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene načina i termina održavanja postupka upisa u slučaju postojanja objektivnih, u pravilu, izvan nadležnosti ERF-a uzrokovanih okolnosti. Dokumentacija potrebna za upis U svrhu dovršenja upisa u Studentsku referadu ERF-a potrebno je predati sljedeće: (od rednog broja 1 do 5 već dostavljeni prilikom prijave na Natječaj) Svjedodžba/diploma ili uvjerenje o završenom prijediplomskom studiju i/ili integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju Prijepis ocjena s prosjekom ocjena Rodni list s OIB-om (izvornik ili ovjerena preslika) ili e-Rodni list iz sustava e-Građani – svi pristupnici Domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika) ili e-Domovnicu iz sustava e-Građani – svi pristupnici Pristupnici koji imaju mogućnost ostvariti pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote trebaju priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje ostvaruju to pravo. Potvrda o prebivalištu ili e-Potvrda o prebivalištu iz sustava e-Građani ili preslika važeće osobne iskaznice Potvrda o smještaju u studentski dom ako je student ostvario to pravo u ak. god. 2023./2024. (moguće dostaviti naknadno tj. najkasnije do 15. listopada 2023.) Jednu fotografiju u boji dimenzija 4 cm x 6 cm – svi pristupnici Uputa: pozadina fotografije mora biti jednobojna (svijetle nijanse, a idealno svijetlosiva) i ne smije imati nikakve uzorke. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete). Upisni paket – svi pristupnici Upisni paket svi pristupnici preuzimaju na dan upisa na porti Fakulteta uz predočenje potvrde o izvršenoj uplati troškova upisa u iznosu od 46,45 € (350,00 kuna). Pristupnici uplatu troškova upisa mogu izvršiti na: IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137 Poziv na broj: OIB pristupnika Opis plaćanja: Troškovi upisa 2023./2024. Ispisnicu s drugog visokog učilišta - pristupnici koji su već studirali na redovitom diplomskom studiju na nekom drugom javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj tj. stekli su pravo na subvenciju participacije u troškovima studija, a nisu završili upisani studij. Potvrda izdana od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali mora sadržavati naznaku razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij, datum ispisa te datum prestanka studentskih prava na upisanom diplomskom studiju. Potvrdu o uplati troškova participacije u troškovima studija Pristupnici koji su već stekli kvalifikaciju na diplomskom ili integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju na nekom drugom javnom visokom učilištu te pristupnici koju su dva ili više puta mijenjali diplomski ili integrirani prijediplomski i diplomski studij, jednokratno plaćaju punu participaciju u troškovima studija koja iznosi 955,60 EUR (7.200,00 kuna) za prvu godinu studija. Navedeni pristupnici prilikom upisa obavezno trebaju predati potvrdu/uvjerenje/diplomu izdanu od strane visokog učilišta na kojem stekli kvalifikaciju. Pristupnici koji plaćaju punu participaciju u troškovima, uplatu u iznosu od 955,60 EUR (7.200,00 kn) mogu izvršiti na: IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137 Poziv na broj: OIB pristupnika Opis plaćanja: Troškovi studija redoviti diplomski 2023./24.
25.09.2023
ZET prilagođeni prijevoz za osobe s invaliditetom u ak. god. 2023./2024.
Temeljem Pravilnika o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom ZET-a , prijevoz ZET-a prilagođenim vozilom može koristiti osoba s invaliditetom koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica i pratitelj uz preporuku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. Studenti s invaliditetom koji ispunjavaju uvjete i zainteresirani su za korištenje ove usluge trebaju se javiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu na uredssi@unizg.hr , koji podatke i dokumentaciju potrebnu za realizaciju ovoga prava dostavlja nadležnom Gradskom uredu. Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti i putem tel. 01 4564 405, mob. 099 4593 578 ili osobnim dolaskom u Studentsko naselje "Stjepan Radić", Jarunska 2 (prizemlje 12. paviljona).
22.09.2023
Natječaj za akademsku mobilnost u 2024. godini (prvi krug)
Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2024. (prvi krug) prema sljedećim stavkama: odlazna mobilnost prema strateškim partnerima prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje. Online prijave ispunjavaju se do 26. listopada 2023. Prijave u papirnatom obliku predaju se fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju odmah nakon završene online prijave, a najkasnije do 27.listopada 2023 . Sve informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Natječaj za akademsku mobilnost
21.09.2023
Javni poziv za dodjelu potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagrebu za 2023.
Dana 26. lipnja 2023 . Grad Zagreb je objavio Javni poziv za dodjelu potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagrebu za 2023. Pravo na potporu obrazovanju imaju: Učenici srednjih škola i studenti trebaju biti u kategoriji redovitog učenika/studenta te pohađati neku od srednjih škola u Gradu Zagrebu, izuzetak je Zrakoplovna škola Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici, a studenti sveučilišnih prijediplomskih, diplomskih i integriranih studija, kratkih stručnih studija, prijediplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu Uvjet odobrene međunarodne ili privremene zaštite i zakonit boravak u Gradu Zagrebu Dodatni socio-ekonomski kriteriji Detaljnije informacije o Javnom pozivu dostupne su na mrežnoj stranici Grada Zagreba .
20.09.2023
Upisi studenata u višu godinu izvanrednog diplomskog studija u ak. god. 2023./2024.
Dužnosti studenta prije upisa u višu godinu studija: Putem Studomata provjeriti jesu li sve ocjene iz predmeta koji su položeni unesene u ISVU. U slučaju da ocjene nisu unesene ili nisu ispravno unesene student je dužan prije upisa obratiti se predmetnom nastavniku oko unosa/ispravka ocjene. Putem Studomata   upisati izborne predmete iz zimskog semestra Student može upisati izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za izvanredne diplomske studije u ak. god. 2023./2024. uvažavajući pri tome čl. 42. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a prema kojem je student obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova (obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), a najviše može upisati 35 ECTS bodova. Izborni predmeti moći će se birati putem Studomata počevši od ponedjeljka, 25. rujna 2023. i moći će se obaviti do subote, 30. rujna 2023 . Postupak upisa izbornih predmeta putem Studomata opisan je u Uputama za upis izbornih predmeta putem Studomata . Upisati godinu putem Studomata prema Uputama za upis godine . Izvršiti uplatu u iznosu od 39,82 € (300,00 kn) za trošak upisa Potvrdu o izvršenoj uplati troškova upisa za ak. god. 2023./2024. u iznosu od 39,82 € (300,00 kuna) studenti trebaju dostaviti putem e-pošte na adresu upisi@erf.hr do ponedjeljka, 2. listopada 2023. Izvršiti uplatu 1. rate participacije u troškovima studija u iznosu od 424,71 € (3.200,00 kuna) Potvrdu o izvršenoj uplati troškova 1. rate participacije u troškovima studija za navedenu ak. god. studenti trebaju dostaviti putem e-pošte na adresu upisi@erf.hr do ponedjeljka, 2. listopada 2023. Studenti koji ne izvrše upis u višu godinu studija gube pravo na studij. Detaljnije informacije o postupku upisa dostupne su u Uputama za upis u višu godinu studija u ak. god. 2023./2024. Nastava će za studente izvanrednih diplomskih studija početi u petak, 6. listopada 2023. godine prema rasporedu nastave za zimski semestar ak. god. 2023/24. Upite vezane uz upise i raspored nastave studenti mogu uputiti putem e-pošte na adresu referada@erf.unizg.hr .
20.09.2023
Izmjene u provođenju sveučilišnog izbornog predmeta "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom" od ak. god. 2023./2024.
Od ak. god. 2023./2024. izmijenjen i dopunjen sveučilišni izborni predmet "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom" dostupan je za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta u Zagrebu na prijediplomskoj , diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija kroz 3 modela (A, B, C) : Pripremna radionica (15P+30V), Pružanje vršnjačke potpore (75V+grupne konzultacije 15V): 5 ECTS bodova: 2 ECTS boda pripremna radionica (edukacija) + 3 ECTS boda realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra (ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la”. Rad studenata se ne ocjenjuje.) Pružanje vršnjačke potpore (75 V+15 sati grupne konzultacije): 3 ECTS boda: realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra (preduvjet: prethodno završen model A ili C; ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la”. Rad studenata se ne ocjenjuje.) Pripremna radionica (15P+30V): 2 ECTS boda: pripremna radionica/edukacija (dosegnute kompetencije studenata prate se kroz aktivnost sudjelovanja na pripremnoj radionici i kroz usmeni ispit, te se ocjenjuju ocjenom.) Predmet traje jedan semestar . Pripremna radionica se odvija početkom semestra (tijekom dva vikenda - petak, subota, nedjelja), a pružanje vršnjačke potpore i redovite grupne konzultacije (supervizija) u modelu A i B realiziraju se tijekom semestra prema potrebi i dogovoru. Uvjeti za upis po modelima: Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom* kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje predmet bude student asistent („par”). Isto tako, potrebno je da „par” bude s iste sastavnice Sveučilišta. Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom* kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje predmet bude student asistent („par”). Isto tako, potrebno je da „par” bude s iste sastavnice i da je student asistent prethodno završio model A ili C. Nema posebnog uvjeta za upis osim daje student Sveučilišta u Zagrebu. * Za potrebe ovog predmeta studenti/ice s invaliditetom su studenti/ice s(a): motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, oštećenjima vida, oštećenjima sluha, disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom, ADHD-om, Aspergerovim sindromom te psihičkim bolestima i poremećajima, kojima je potrebna vršnjačka potpora i pristaju da im student „par ” pruža potporu. Primjeri potpore u akademskom okruženju uključuju potporu pri dolasku na fakultet, kretanju po prostoru fakulteta, pisanju bilježaka s predavanja, rješavanju administrativnih procedura, praćenju nastave (npr. verbalno opisivanje vizualnih sadržaja), potporu u različitim socijalnim situacijama poput posredovanja u komunikaciji, provjeru pisanih zadaća, prisutnost u stresnim situacijama, informiranje i usmjeravanje, osobnu potporu prema potrebi i dogovoru i sl. Nositelj predmeta je Sveučilište u Zagrebu, a izvoditelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Za sve dodatne informacije možete se javiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu: Studentsko naselje „Stjepan Radić“, Jarunska 2, Zagreb  (prizemlje 12. paviljona) e-mail: uredssi@unizg.hr tel.: 01/ 4564 405, mob. 099 4593 578  
12.09.2023
Posljednji pozdrav dr. sc. Darku Novoselu
Posljednji pozdrav dr. sc. Darku Novoselu
dr. sc. Darko Novosel, prof. logoped 1948. – 2023. Obavještavamo sve da nas je danas zauvijek napustio dr. sc. Darko Novosel koji je u jednom dijelu svojeg bogatog profesionalnog života bio i naš kolega i vanjski suradnik. S poštovanjem i zahvalnošću sjećamo se njegovog doprinosa našem studiju logopedije i logopediji općenito. Dragi naš dr. sc. Novosel, počivajte u miru. Zahvalni i tužni djelatnici i studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
08.09.2023
Godišnje stipendije Slobodne Države Bavarske 2024./2025.
One-year scholarship program sponsored by the Free State of Bavaria 2024/25 The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2024/25 via BAYHOST / BTHA. Graduates (with corresponding citizenship) from Bulgaria, Croatia, Czechia, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, and Ukraine are eligible to apply. The scholarships are meant to finance postgraduate studies (i.e. master’s programs) and PhDs at Bavarian higher education institutions. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years; the scholarship amounts to 934,-€ per month. One-year study sojourns in Bavaria as part of a PhD in the home country can also be funded. Further information can be found on website . All documents must be submitted online; the application deadline for first time applications is the 1 st December 2023 . BAYHOST Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa doeppe@bayhost.de | www.bayhost.de | facebook
31.08.2023
Prvi parcijalni rezultati 1. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2023./24.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je Prve parcijalne rezultati 1. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2023./24. Rezultati se odnose na prijave za koje je dokumentacija zaprimljena u periodu od 19. svibnja do 15. lipnja 2023.
18.07.2023
Ljetno radno vrijeme Fakulteta u 2023. godini
Zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet bit će zatvoren za rad sa strankama u razdoblju od 24. srpnja do 18. kolovoza 2023 . godine. Od ponedjeljka, 21. kolovoza 2023. godine Fakultet će raditi prema uobičajenom radnom vremenu svakog radnog dana .
18.07.2023
Završna rang-lista pristupnika za upis na prijediplomski studij ERF-a u ak. god. 2023./2024. u kvoti Hrvati izvan RH
Temeljem Odluke o prijedlogu upisnih kriterija za upis u I. godinu redovitih  sveučilišnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. u posebnom kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Klasa: 602-04/22-15/28, Urbroj: 251-74/22-04/1) od 21. studenog 2022. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi završnu listu s poretkom pristupnika za upis na redoviti prijediplomski studij u ak. god. 2023./2024.: Završna lista s poretkom pristupnika za upis na prijediplomski studij Logopedija (Hrvati izvan RH)
17.07.2023
Upis pristupnika u prvu godinu prijediplomskog studija ERF-a u ak. god. 2023./2024. 20. i 21. srpnja 2023.
Pristupnici , koji kroz sustav NISpVU ( www.postani-student.hr ) temeljem konačne rang-liste za upis na studijske programe koja će biti objavljena u srijedu, 19. srpnja 2023. godine iza 15:00 sati na poveznici www.postani-student.hr ostvare pravo upisa na ERF u ak. god. 2023./2024. , trebaju 20. i 21. srpnja 2023. godine osobno dovršiti upis na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) prema sljedećem rasporedu: Upis u 1. godinu redovitog prijediplomskog studija Rehabilitacija Datum                       Vrijeme (sati)          Mjesto na upisnoj rang listi 20.7.2023.                  08:30                        1 do posljednjeg mjesta na listi Upis u 1. godinu redovitog prijediplomskog studija Logopedija Datum                       Vrijeme (sati)         Mjesto na upisnoj rang listi 20.7.2023.                  14:00                        1-25 21.7.2023.                  08:30                        26 do posljednjeg mjesta na listi Upis u 1. godinu redovitog prijediplomskog studija Socijalna pedagogija Datum                       Vrijeme (sati)         Mjesto na upisnoj rang listi 21.7.2023.                  12:30                        1 do posljednjeg mjesta na listi !! VAŽNO!! Molimo pristupnike da se pridržavaju navedenih termina upisa i da na Fakultet dođu najkasnije 10 minuta prije predviđenog termina upisa. Pristupnik je za upis dužan pripremiti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ako pristupnik koji je ostvario pravo upisa u određeno vrijeme ne pristupi upisu ili ako nema osobnu iskaznicu/putovnicu, smatrat će se da je odustao od upisa i gubi pravo na upis. Pristupnici koji iz objektivnih razloga (bolest, i sl.) ne mogu osobno dovršiti upis trebaju kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će izvršiti upis umjesto njih. U tom slučaju, punomoć je potrebno priložiti ostaloj upisnoj dokumentaciji. U punomoći je potrebno navest ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje. Zamjena opunomoćene osobe nije moguća. Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u 1. godinu prijediplomskog studija ERF-a u ak. god. 2023./24. prilikom upisa potpisuju Ugovor o studiranju, Matični list i Upisni list koje službena osoba popunjava podacima iz NISpVU / ISVU sustava, a pristupnik za potrebe upisa vlastoručnim potpisom potvrđuje točnost i istinitost upisanih podataka. !! VAŽNO !! Za pristupnike koji ne dođu osobno na upis neće moći biti izrađene studentske iskaznice do početka nastave u ak. god. 2023./2024., stoga, iste neće moći preuzeti na uvodnom predavanju koje će se održati u ponedjeljak, 2. listopada 2023. godine. Studentska iskaznica koristi se za ostvarivanje prava na subvencioniranu prehranu zbog čega preporučamo da pristupnici osobno pristupe upisu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene načina i termina održavanja postupka upisa u slučaju postojanja objektivnih, u pravilu, izvan nadležnosti ERF-a uzrokovanih okolnosti. Dokumentacija potrebna za upis U svrhu dovršenja upisa u Referadu za preddiplomske i diplomske studije potrebno je na dan upisa predati sljedeće: Domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika) ili e-Domovnicu iz sustava e-Građani – svi pristupnici  Rodni list s OIB-om (izvornik ili ovjerena preslika) ili e-Rodni list iz sustava e-Građani – svi pristupnici  Potvrdu o prebivalištu ili e-Potvrdu o prebivalištu iz sustava e-Građani ili preslika važeće osobne iskaznice – svi pristupnici Jednu fotografiju u boji dimenzija 4 cm x 6 cm – svi pristupnici Uputa: pozadina fotografije mora biti jednobojna (svijetle nijanse, a idealno svijetlosiva) i ne smije imati nikakve uzorke. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete).  Upisni paket – svi pristupnici Upisni paket svi pristupnici preuzimaju na dan upisa na porti Fakulteta uz predočenje potvrde o izvršenoj uplati troškova upisa u iznosu od 46,45 eura (350,00 kuna). Pristupnici uplatu troškova upisa mogu izvršiti na: IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137 Poziv na broj: OIB pristupnika Opis plaćanja: Troškovi upisa 2023./2024. Mole se pristupnici da uplate TOČAN iznos troškova upisa. Potvrdu o državljanstvu (izvornik ili ovjerena preslika) ili presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice – državljani zemalja članica Europske unije koji nisu državljani RH i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije; Rješenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) - pristupnici koji nisu državljani RH  Rješenje je potrebno pribaviti prije dolaska na upis u Poreznoj upravi pri Ministarstvu Financija RH (detaljne upute dostupne su na mrežnim stranicama Porezne uprave: www.porezna-uprava.hr ) Ispisnicu s drugog visokog učilišta – pristupnici koji su već studirali na redovitom prijediplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij Potvrda izdana od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali mora sadržavati naznaku razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij, datum ispisa sa studija te datum prestanka studentskih prava na studiju. Potvrdu o uplati troškova participacije u troškovima studija Pristupnici državljani RH koji su stekli kvalifikaciju na prijediplomskom ili integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju, i pristupnici državljani zemalja koje nisu članice Europske unije (upisna kvota Strani državljani) te pristupnici koju su dva ili više puta mijenjali prijediplomski ili integrirani prijediplomski i diplomski studij jednokratno uplaćuju iznos od 955,60 eura (7.200,00 kuna). Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske prilikom upisa trebaju priložiti rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi Agencije za odgoj i obrazovanje . Ako u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan na rok izdavanja rješenja do kada u Studentsku službu trebaju predati dobiveno rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije. Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, pristupnik treba priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu, sve dok redovni postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. Pristupnici koji su već studirali na istoj razini studija ili su dva i više puta mijenjali prijediplomski ili integrirani prijediplomski i diplomski studij Pristupnici koji su već stekli kvalifikaciju na prijediplomskom ili integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju na nekom drugom javnom visokom učilištu te pristupnici koju su dva ili više puta mijenjali prijediplomski ili integrirani prijediplomski i diplomski studij, a koji su studirali uz punu subvenciju participacije u troškovima studija MZO-a , jednokratno plaćaju punu participaciju u troškovima studija koja iznosi 955,60 EUR (7.200,00 kuna) za prvu godinu studija. Navedeni pristupnici prilikom upisa obavezno trebaju predati potvrdu o položenoj maturi i potvrdu o položenim ispitima državne mature te potvrdu/uvjerenje/diplomu izdanu od strane visokog učilišta na kojem stekli kvalifikaciju. Pristupnici koji plaćaju školarinu, uplatu u iznosu od 955,60 EUR (7.200,00 kuna) mogu izvršiti na:  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137  Poziv na broj: OIB pristupnika  Opis plaćanja : Školarina redoviti 2023./24. Pristupnici koji ostvaruju pravo upisa izvan upisne kvote Pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja kao i pristupnici s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta trebaju prilikom upisa priložiti potvrdu kojom dokazuju stupanj tjelesnog oštećenja izdanu od strane nadležne institucije. Ako su prethodno studirali na prijediplomskom studiju na nekom drugom javnom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, uz uvjet da prvi put upisuju drugi studij , trebaju obavezno prilikom upisa predati i potvrdu o državnoj maturi i potvrdu (ispisnicu) o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija, a u svrhu ostvarivanja prava na punu subvenciju troškova prve godine studija .  Pristupnici hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi) iz Domovinskog rata te djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i djeca stopostotnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine, djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata , djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. istog Zakona te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. istoga Zakona prilikom upisa trebaju priložiti potvrdu izdanu od strane nadležne institucije kojom potvrđuju navedeni status.  Nakon obavljenog upisa studenti će moći u Studentskoj referadi dobiti potvrde potrebne za ostvarivanje studentskih prava.
12.07.2023
Privremena rang-lista pristupnika za upis na prijediplomski studij ERF-a u ak. god. 2023./2024. u kvoti Hrvati izvan RH
Temeljem Odluke o prijedlogu upisnih kriterija za upis u I. godinu redovitih  sveučilišnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. u posebnom kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Klasa: 602-04/22-15/28, Urbroj: 251-74/22-04/1) od 21. studenog 2022. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi privremenu listu s poretkom pristupnika za upis na redoviti prijediplomski studij u ak. god. 2023./2024.: Privremena lista s poretkom pristupnika za upis na prijediplomski studij Logopedija (Hrvati izvan RH) Eventualne žalbe na rezultate pisane provjere znanja pristupnici mogu podnijeti ERF-u u roku od 48 sati nakon objave privremene rang liste tj. najkasnije do petka, 14. srpnja 2023. godine. Žalbe se podnose ERF-u isključivo elektronički, na adresu e-pošte upisi@erf.hr . Fakultet će se o žalbama očitovati, također, isključivo elektronički. Završna rang-lista pristupnika bit će objavljena u ponedjeljak, 17. srpnja 2023. godine na mrežnoj stranici Fakulteta.
12.07.2023
Rezultati Natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja u ak. god. 2023./2024.
Na temelju Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja u akademskoj godini 2023./2024. objavljenog na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u srijedu, 1. ožujka 2023. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi Rang-listu pristupnika za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja u ak. god. 2023./2024. O točnom datumu upisa i predavanjima pristupnici će biti naknadno obaviješteni. Za sve informacije možete se obratite referadi za poslijediplomske studije (telefon: +385 (0)1 245 7558; E-mail: referada.poslijediplomski@erf.unizg.hr ).
10.07.2023
Javni poziv Grada Zagreba za dodjelu potpora obrazovanju doktorandima za 2023. godinu
Grad Zagreb je u ponedjeljak, 26. lipnja 2023. godine, objavio Javni poziv za dodjelu potpora obrazovanju doktorandima za 2023. godinu . Cilj potpora obrazovanju usmjerenih doktorandima je olakšati doktorandima znanstveno - istraživački razvoj te im pružati financijsku potporu koja će im omogućiti kvalitetna terenska istraživanja i sudjelovanje na kvalitetnim edukativnim aktivnostima. Potpore obrazovanje doktorandima iznose: Za sudjelovanje na znanstvenim konferencijama, znanstvenim tečajevima, radionicama, skupovima/izložbama i drugim oblicima usavršavanja – do 664.00 eura/5.000,00 kuna Za sudjelovanje u studijskim posjetama – do 664,00 eura/5.000,00 kuna Za provođenje manjih terenskih istraživanja i obrade podataka za potrebe doktorskog rada – do 930,00 eura/7.000,00 kuna Za potrebe pripreme materijala za obranu doktorskog rada – do 400,00 eura/3.000,00 kuna Javni poziv bit će otvoren za prijave do kraja 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava. Na Javni poziv mogu se prijaviti svi studenti državljani Republike Hrvatske upisani na poslijediplomske doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu koji ne primaju stipendiju financiranu od strane Grada Zagreba Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Grada Zagreba .
28.06.2023
Druga sezona podcasta DijaLOG i humanitarna akcija!
Druga sezona podcasta DijaLOG i humanitarna akcija!
Studentice diplomskog studija logopedije objavile su novu sezonu svog logopedskog podcasta DijaLOG! U drugoj sezoni možete čuti što jedna maturantica misli o svojoj disleksiji, kako izgleda put (re)habilitacije kod kohlearne implantacije, gdje se sve logoped može zaposliti nakon završetka studiranja i još puno drugih epizoda. Nove epizode druge sezone možete poslušati na Spotifyu , Deezeru , Soundcloudu i drugim većim streaming servisima. Za pogled na scene iza snimanja, zanimljive činjenice o gostima i sve druge informacije, DijaLOG možete pratiti na društvenim mrežama Instagram (@podcastdijalog) i Facebook (Dijalog – logopedski podcast). Ako želite saznati nešto više o samim autoricama i cijelom projektu, pročitajte što su Mojfaks , After 5 , Poslovni dnevnik , Universitas i drugi napisali o DijaLOGu. U suradnji s udrugom Mali Zmaj , DijaLOG se pridružuje divnoj inicijativi prikupljanja donacija za kupnju školskog pribora za djecu slabijeg imovinskog stanja !  Podržite rad DijaLOGa novčanom donacijom Malome Zmaju kako bi se mogle osigurati pernice, bilježnice, flomasteri i sve drugo što je potrebno malim đacima . Slanjem potvrde o uplati na podcastdijalog@gmail.com ulazite u bubanj da osvojite poseban merchandise DijaLOGa kao i poklon iznenađenja ! Iznos donacije nije bitan, donirajte koliko god želite, svaka donacija je dobrodošla! Upute za uplatu: Mali zmaj Zagreb IBAN: HR5824840081105567475 (RBA) model: 00 ili 99 poziv na broj: ništa ili datum uplate svrha uplate: “donacija-škola-dijalog” SWIFT: RZBHHR2X (za uplate iz inozemstva) Donacije u suradnji s Malim Zmajem primaju se do 15. srpnja, a nakon toga slijedi priprema paketa za školarce! Više o projektu Mali zmaj ide u školu
19.06.2023
ERF produljuje rok za slanje prijavne dokumentacije za upis u 1. godinu prijediplomskih studija u ak. god. 2023./2024.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu produljuje rok slanja prijavne dokumentacije za postupak dodatne provjere/provjere preduvjeta za upis u 1. godinu prijediplomskih sveučilišnih studija Fakulteta u ak. god. 2023./2024. za pristupnike koji su do 2. lipnja 2023. prijavili studij putem sustava NISpVU ( www.postani-student.hr ). U ljetnom upisnom roku 2023. godine pristupnici mogu prijave za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta za upis u 1. godinu prijediplomskih sveučilišnih studija Fakulteta u ak. god. 2023./2024. poslati preporučenom poštom na adresu Fakulteta do petka, 9. lipnja 2023. godine .  Postupak prijave za upis na prijediplomske studije ERF-a u ljetnom upisnom roku 2023. godine detaljno je opisan na poveznici  Ljetni upisni rok 2023 .
05.06.2023
Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse - programske zemlje KA131 (EU) u ak. god. 2023./2024. - 1. KRUG
Sveučilište u Zagrebu objavljuje  NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru programa Erasmus+ za 2023./2024. – PRVI krug Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji započinju mobilnost u razdoblju od 11.9.2023. do 04.03.2024. (datum početka mobilnosti). Završetak mobilnosti je najkasnije 30.09.2024. Rok za online prijave: 29. rujna 2023. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava). Student se prijavljuje preko online obrasca , a svu prikupljenu i potpisanu dokumentaciju dostavlja Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a (1. kat, soba T2) ili ECTS koordinatorici.. Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ stručna praksa
22.05.2023
Rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje KA131 (EU)
Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu 2023./24. . Molimo odabrane studente da pažljivo pročitaju cijeli (izvorni) tekst rezultata natječaja i da prate upute u rubrici Međunarodna suradnja, na mrežnoj stranici ERF-a. Dodatne informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ studijski boravak  
22.05.2023
In memoriam prof. dr. sc. Dubravka Levandovski (1939. - 2023.)
In memoriam prof. dr. sc. Dubravka Levandovski (1939. - 2023.)
  prof. dr. sc. Dubravka Levandovski 25.5.1939. – 16.5.2023. Prof. dr. sc. Dubravka Levandovski je u Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu bila zaposlena punih 30 godina. Bila je članica Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju , ranije Odsjek za mentalnu retardaciju. U svom plodnom znanstvenom, nastavnom i stručnom djelovanju u području stavova roditelja, pedagogije i metodika rada s osobama s teškoćama u razvoju profesorica Levandovski je ostavila neizbrisiv trag. Zaslužna je za razvoj instrumenata procjene (PMZ-test, Zadaci objektivnog tipa u nastavi Hrvatskog jezika i Matematike, Skale procjena svladavanja nastavnog gradiva i dr) metodike rada, programiranje rehabilitacijskog rada s učenicima i odraslim osobama s teškoćama u razvoju, razvoj modela integracije učenika s teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja, rehabilitaciju putem pokreta . Objavila je 30 znanstvenih i 19 stručnih radova, 4 knjige te poglavlja u knjigama. Odgojila je generacije studenata koji i danas uspješno rade u praksi. Ispraćaj drage profesorice Dubravke Levandovski održat će se u četvrtak, 18. svibnja 2023. na Krematoriju . Komemoracija za profesoricu Dubravku Levandovski održat će se u ponedjeljak, 22. svibnja 2023. na Edukacijko-rehabilitacijskom fakultetu s početkom u 14.00 sati . Neka je vječna hvala i slava našoj profesorici Levandovski! Nastavnici, studenti, alumni i ostali djelatnici Fakulteta
18.05.2023
Rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2023. godini (drugi krug)
Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2023. godini (drugi krug) . Upute za odabrane kandidate dostupne su na poveznici Natječaj za akademsku mobilnost .
15.05.2023
Erasmus+ Info dan za studente: stručna praksa 17. svibnja 2023.
Erasmus+ Info dan za studente: stručna praksa 17. svibnja 2023.
Ured za projekte i međunarodnu suradnju i Kabinet za podršku studentima i razvoj karijera pozivaju sve studente zainteresirane za Erasmus+ stručnu praksu na i nformativno predavanje u srijedu, 17. svibnja 2023. godine u 13:00 sati, dvorana P9. Predavanje je namijenjeno studentima 2. godine diplomskog studija, ali i onima koji žele unaprijed planirati Erasmus+ stručnu praksu. Novi Erasmus+ natječaj za stručnu praksu u ak. god. 2023./2024. očekuje se tijekom svibnja. Molimo studente da na mrežnim stranicama Fakulteta prouče Natječaj za ovu ak. god. kako bi se upoznali s detaljima prijave i da pripreme pitanja.
08.05.2023
Natječaj za upis studenata u 1. godinu sveučilišnih prijediplomskih, integriranih te stručnih prijediplomskih studija u ak. god. 2023./2024.
U četvrtak, 27. travnja 2023. godine Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za upis studenata u 1. godinu sveučilišnih prijediplomskih, integriranih te stručnih prijediplomskih studija u ak. god. 2023./2024. Uvjeti upisa i detalji o postupku prijave pristupnika za upis na prijediplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupne su na poveznici: Ljetni upisni rok 2023.
03.05.2023
Poziv studentima za volontiranje na 21. Festivalu jednakih mogućnosti (21. F=M) od 23. do 25. svibnja 2023.
Poziv studentima za volontiranje na 21. Festivalu jednakih mogućnosti (21. F=M) od 23. do 25. svibnja 2023.
Društvo tjelesnih invalida već dvadeset i jednu godinu organizira javnu manifestaciju pod nazivom Festival jednakih mogućnosti (F=M) . Festival predstavlja osobe s invaliditetom koje s drugim umjetnicima nastupaju u glazbeno-scenskom i likovnom programu, te u edukacijsko-rekreacijskim i sportskim igrama. Svrha je festivala predstavljanje stvaralačkih mogućnosti izvođača programa, šireći poruku da i osobe s invaliditetom trebaju uživati ista prava i obveze poput drugih građana. Na trodnevnom uličnom festivalu nastupa preko 900 izvođača iz zemlje i inozemstva, od kojih oko 600 osoba s invaliditetom. Ovogodišnji Festival će se održati od 23. do 25. svibnja na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu . Edukacija i priprema volontera za rad planira se za 17. svibnja 2023. od 15 do 20 h na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER) , Unska 3, dvorana B4. Organizaciju Festivala pomaže dvadesetak stručnjaka i oko 100 ciljanih volontera – studenata sa petnaest zagrebačkih fakulteta. Radu s volonterima posvećuje se posebna pažnja zbog uloga u budućnost i maksimalnog ostvarivanja projektnih ciljeva. U 5 sati pripreme i 36 sati rada na Festivalu, volonteri se educiraju o invaliditetu i volonterstvu, osposobljavaju se za specijalnu komunikaciju i pomoć osobama svih vrsta oštećenja, te stječu dragocjena iskustva o timskom radu i organiziranju javnih manifestacija većih razmjera. Organizator volontiranja izdavat će propisane potvrde (knjižice) kao trajni dokaz o dobrovoljnom radu za opće dobro. Pozvani su svi studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na volonterski rad u organizacijskom timu jedinstvene manifestacije urbane kulture čiji program izvode osobe s invaliditetom. Prijave za volontiranje na 21. Festivalu jednakih mogućnosti (19. F=M) vrše se putem online obrasca . Rok za prijavu je do popunjavanja mjesta/broja volontera . Detaljnije informacije dostupne su na mrežnim stranicama Društva tjelesnih invalida i 21. Festivala jednakih mogućnosti .
26.04.2023
Studentima koji imaju iskustvo međunarodne mobilnosti: Poziv na sudjelovanje u istraživanju
Pozivamo vas da sudjelujete u istraživanju razumijevanja i razvoja zajedničkog europskog identiteta kojeg provodi Marcos Echevarria, student diplomskog studija LSE European Institute ( London School of Economics ) i koje je dijelom njegova magistarskog rada iz Europske i međunarodne politike. Njegov je istraživački prijedlog odobrio Ured za etiku LSE. Popunjavanje upitnika traje 10-ak minuta, a pristupiti mu možete putem sljedeće poveznice: Upitnik o razumijevanju i razvoju zajedničkog europskog identiteta .
21.04.2023
Prvi krug Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje (KA131)
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Prvi krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA131) u akademskoj godini 2023./2024. U ovom krugu mobilnost se može ostvariti u razdoblju od 1. listopada 2023. godine do 30. rujna 2024. godine. Prijava se ispunjava online (učitava se popratna dokumentacija) do srijede, 17. svibnja  2023. u 12 sati (podne). Sve informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja - programske zemlje (EU)
20.04.2023
Najava Prvog kruga Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje (KA131)
U drugoj polovici travnja 2023. godine planira se objava Prvog kruga Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje (KA131). Natječaj će se provesti u dva kruga. Realizacija mobilnosti u sklopu Prvog kruga Natječaja bit će moguća od sredine listopada 2023. pa do kraja rujna 2024. godine. Točni datumi realizacije mobilnosti bit će objavljeni u Natječaju. Raspis Drugog kruga Natječaja planira se u prosincu 2023. godine, a realizacija mobilnosti u sklopu istog bit će moguća u periodu od travnja do rujna 2024. godine.
06.04.2023
Natječaj za akademsku mobilnost u 2023. godini (drugi krug)
Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2023. (drugi krug) prema sljedećim stavkama: b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) Online prijave ispunjavaju se do 19. travnja 2023. Prijave u papirnatom obliku predaju se fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju odmah nakon završene online prijave, a najkasnije do 21. travnja 2023. Sve informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Natječaj za akademsku mobilnost  
03.04.2023
Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja u akademskoj godini 2023./2024.
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet raspisuje Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji, jezika, govora i slušanja u akademsku godinu 2023./2024. Uvjeti upisa     završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij (300 ECTS-a) (doktorski studij mogu upisati magistri logopedije, odnosno diplomirani logopedi koji su diplomirali prije uvođenja bolonjskog procesa u sustav visokog obrazovanja, kao i magistri ostalih struka s kojima je logopedija u interdisciplinarnom odnosu) prosjek ocjena na prijediplomskom/diplomskom/integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju veći od 3,5 znanje engleskog jezika. Dokumenti potrebni za prijavu na natječaj Popunjeni obrazac za prijavu na studij Preslika diplome ili uvjerenje o diplomiranju Diploma Supplement (Dopunsku ispravu o studiju) ili prijepis ocjena prijediplomskog i diplomskog/integriranog prijediplomskog i diplomskog studija s prosjekom ocjena Potvrda o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (za pristupnike koji su završili odgovarajući sveučilišni studij u inozemstvu) Životopis (u Europass formatu) Motivacijski esej (na najviše jednoj kartici teksta) Prijedlog doktorskog istraživanja s prijedlogom mogućeg mentora (na najviše 2 kartice) Domovnica Dokaz o uplati za troškove razredbenog postupka (podatci na mrežnoj stranici Fakulteta – 50 Eura (376,72 kn)*). Navedeni iznos uplaćuje se na: IBAN ERF-a: HR8723600001101355137 Opis plaćanja: Razredbeni postupak za PDS PJGiS 2023 – ime i prezime pristupnika Model: 00 Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA Razredbeni postupak Prva razina odabira temelji se na pregledu podnesene dokumentacije kako bi se odabrali pristupnici koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete za drugu razinu odabira. Druga razina odabira je razgovor s pristupnicima te provjera znanja engleskog jezika koja će se provesti u prvoj polovici srpnja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Broj upisnih mjesta: 12 Visina školarine: 1.460,00 Eura (11.000,37 kn)* po semestru Rok za podnošenje prijava: 3 mjeseca od dana objave natječaja. Prijave se dostavljaju: poštom na adresu: Studentska referada za poslijediplomske studije S napomenom - prijava za poslijediplomski doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb ili online na : referada.poslijediplomski@erf.unizg.hr Propisani obrasci te sve obavijesti nalaze se na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta: www.erf.unizg.hr Upiti na e-mail: referada.poslijediplomski@erf.unizg.hr ili na tel.01/24 57 558 *lznos u valuti HRK prikazuju se u skladu sa Zakonom o uvođenju Eura kao službene valute u RH, primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za Euro. Rezultati Natječaja Rezultati Natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja u ak. god. 2023./2024. Detaljne informacije o doktorskom studiju dostupne su na sljedećoj poveznici: Doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja
01.03.2023
Poziv na Erasmus+ Info dan za studente 20. veljače 2023.
Poziv na Erasmus+ Info dan za studente 20. veljače 2023.
Ured za međunarodnu suradnju ERF-a i Kabinet za podršku studentima i razvoj karijera organiziraju informativno predavanje za studente zainteresirane za sudjelovanje u programu mobilnosti Erasmus+ u akademskoj godini 2023./2024. Predavanje je namijenjeno svim studentima ERF-a. Tema: Aktualni Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u 2023./2024. – studijski boravak Pozivamo sve studente zainteresirane za odlazak na Erasmus+ studijski boravak na informativni sastanak u ponedjeljak 20. veljače 2023. u 13 sati, dvorana P10 . Molimo studente da se prije predavanja upoznaju s detaljima Natječaja i mogućnostima za razmjenu i da pročitaju interne fakultetske upute: Upute za prijavu 2022/2023 . Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju i ECTS koordinatorica predstavit će aktualni Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata te proći kroz teme: proces prijave na natječaj odabir stranog fakulteta prikupljanje dokumentacije kriteriji za odabir kandidata prijava na strana sveučilišta, rokovi priznavanje predmeta nakon mobilnosti iskustva studenata koji su bili na razmjeni
15.02.2023
Objavljen Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA131 (EU) u ak. god. 2023./2024.
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA131 (EU) u ak. god. 2023./2024. Mole se studenti da detaljno pročitaju cijeli tekst Natječaja kao i interne fakultetske upute za prijavu. Rok za prijavu je četvrtak 2. ožujka 2023. (12.00 sati - podne, online i papirnato). Tekst natječaja i detaljne upute dostupni su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ studijski boravak .
14.02.2023
Poziv na sudjelovanje u usuglašavanju pregleda stanja, trendova i preporuka za kreiranje i unaprijeđenje politika i akcija u području zaštite mentalnog zdravlja mladih
Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske poziva sve zainteresirane stručnjake koji rade u području zaštite mentalnog zdravlja mladih (psiholozi s važećim Rješenjem o pravu na obavljanje psihološke djelatnosti, psiholozi vježbenici, liječnici specijalisti psihijatrije koji posjeduju odobrenje za samostalan rad (licencu), liječnici specijalizanti psihijatrije, savjetodavni terapeuti i psihoterapeuti s važećom dopusnicom za samostalno obavljanje djelatnosti psihoterapije, psihoterapijski vježbenici, ovlašteni socijalni radnici, socijalni radnici vježbenici, ovlašteni socijalni pedagozi , socijalni pedagozi vježbenici , ovlašteni edukacijski rehabilitatori , logopedi i pedagozi ) na sudjelovanje u usuglašavanju pregleda stanja, trendova i preporuka za kreiranje i unaprjeđenje politika i akcija u području zaštite mentalnog zdravlja mladih. Nositelj aktivnosti je Radna skupina za mentalno zdravlje mladih, Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske, a rezultati će po njihovom usvajanju od strane Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske biti predočeni Vladi Republike Hrvatske, nadležnim ministarstvima, agencijama te ostalim institucijama koje u svom radu imaju kontakt s mladima. Detaljnije informacije o postuku sudjelovanja dostupne su na sljedećoj poveznici: mentalno-zdravlje.info
10.01.2023
Poziv za sudjelovanje u istraživanju za potrebe izrade završnog rada na temu "Iskustva obiteljskih i društvenih odnosa te akademskog života braće i sestara osoba s poremećajem iz autističnog spektra"
Pozivaju se svi zainteresirani za sudjelovanje u istraživanju u sklopu izrade Završnog rada dviju studentica psihologije Sveučilišta u Zadru na temu "Iskustva obiteljskih i društvenih odnosa te akademskog života braće i sestara osoba s poremećajem iz autističnog spektra" . Istraživanje se provodi u obliku intervjua u prisutnosti samo dvije studentice psihologije u trajanju od oko 45 minuta do sat vremena. Istraživanju mogu pristupiti sudionici od 18 do 30 godina koji imaju brata ili sestru s poremećajem iz autističnog spektra . Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i podaci će se analizirati u sklopu tematske analize, čime će identitet sudionika ostati anoniman . Svi podaci dobiveni tijekom intervjua bit će korišteni samo u istraživačke svrhe navedene u sklopu teme. Ovim istraživanjem nam je prvenstveno namjera steći dublji uvid u funkcioniranje osoba koje imaju brata ili sestru s poremećajem iz autističnog spektra te se nadamo da ćemo na ovaj način pridonijeti podizanju društvene svijesti za ovu tematiku. Prijaviti se možete putem online obrasca koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScepFMo_7_iIqCbVlMj1TEVriyNUHBDLNswcVnz9F35c6posQ/viewform?usp=sf_link
10.01.2023
Studentice diplomskog studija Logopedija sudjelovale na Međunarodnom programu IP Light 2022
Studentice diplomskog studija Logopedija sudjelovale na Međunarodnom programu IP Light 2022
Nakon prošlogodišnje online inačice programa, ove godine IP Light „International Programme for SLT students: models and systems of service delivery“ održao se uživo, u malenome mjestu pokraj rodnoga grada Williama Shakespearea, Stratford-upon-Avona. U programu su sudjelovali studenti i predavači iz Ujedinjenoga Kraljevstva (Birmingham City University), koji je ujedno bio i domaćin ovoga programa, Nizozemske (HAN University of Applied Sciences u Nijmegenu i Hogeschool Rotterdam), Belgije (Artevelde University College Ghent), Portugala (Instituto Politécnico de Setúbal), Španjolske (Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport u Barceloni) i nikad veći broj studenata iz Hrvatske (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Čak je 19 studentica diplomskoga studija Logopedije ove godine predstavljalo Hrvatsku i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (Ana Martinović, Ana-Marija Koški, Berta Bregović, Božena Zrilić, Bruna Branica, Dora Alilović, Doris Petelin, Doris Župan, Ela Novak, Ivana Škobo, Izabela Spajić, Karla Marinko, Lea Polić, Matea Tadić, Mia Bralić, Mišela Vuković, Nika Bešenić, Valentina Kišan, Vanesa Zubčić) uz pratnju docentice Marine Milković i asistentice Ane Matić Škorić . Ovaj program okuplja studente viših godina logopedije, koji tjedan dana zajedno rade na studijama slučajeva, sudjeluju na raznovrsnim radionicama profesora iz cijele Europe te međusobno izmjenjuju znanja i prakse o različitim područjima logopedije. Program pruža jedinstvenu priliku da kroz vođeni grupni rad studenti dođu do niza zaključaka o slučajevima koje su prije samoga programa pripremili, a koji obuhvaćaju širok spektar različitih područja kojima se logopedi bave – sve od mucanja, poremećaja glasa, poremećaja iz spektra autizma, afazija, dvojezičnosti i razvojnog jezičnog poremećaja, rascjepa nepca te dječje govorne apraksije. Kroz taj rad mogle su se uvidjeti mnoge razlike i sličnosti među pojedinim zemljama, a konačne zaključke i usporedbe svaka je grupa predstavila ostalim sudionicima. Između svog tog rada našlo se i nešto vremena za razgledavanje grada, zabavu, ali i za predstavljanje država, kultura i fakulteta svih sudionika putem prezentacija i dijeljenja tradicionalnih lokalnih slastica. Evo što o cijelom programu kažu naše studentice nakon što su se dojmovi slegnuli: Za nas kao studente i buduće stručnjake, ovo iskustvo bilo je izrazito korisno i obogaćujuće za naš profesionalni, ali i osobni razvoj. Vrlo je zanimljivo bilo slušati o razlikama u studijskim programima koji se provode u drugim europskim zemljama, kao i upoznati se s njihovim pristupima u logopedskoj procjeni i terapiji te predstaviti naš sustav. Organizirane radionice, na kojima smo imale priliku sudjelovati, bile su vrlo zanimljive i povezane s različitim područjima logopedije te su nam pružile uvid u različite metode rada koje koriste stručnjaci iz pojedinih dijelova Europe. Druženje i upoznavanje s kolegama iz drugih zemalja također će nam ostati u lijepom sjećanju. Cijelo iskustvo nam je pomoglo u spoznaji koliko znanja zapravo imamo te nas dodatno izgradilo kao buduće stručnjake logopede. Naposljetku, s ponosom, iščekivanjem i uzbuđenjem možemo najaviti da će sljedeća država domaćin, koja će ugostiti ovaj međunarodni program, biti upravo Hrvatska. Vidimo se 2023. godine u Zadru!  
15.12.2022
Održan TCA seminar 'Internationalization strategies for Higher Education' (12. – 15. lipnja 2022.)
Održan TCA seminar 'Internationalization strategies for Higher Education' (12. – 15. lipnja 2022.)
Od 12. do 15. lipnja 2022 . u Veneciji je održan TCA seminar (Training and Coperation Activities) u organizaciji talijanske Agencije za Erasmus INDIRE i  Sveučilišta Ca’ Foscari pod nazivom ' Internationalization strategies for Higher Education ' na kojem je sudjelovala voditeljica Ureda za projekte i međunarodnu suradnju Vesna Čavić, prof. Seminar je bio posvećen proučavanju strategija internacionalizacije visokog obrazovanja, kao dio inicijative koju promiče talijanska Erasmus+ agencija Indire, a provodi se u suradnji s njihovim Ministarstvom obrazovanja te francuskim i njemačkim nacionalnim agencijama. Aktivnost je financirana kroz Aktivnost osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ koji provodi Agencija za mobilnost i programe EU. Neke od obrađenih tema bile su: Sinergija između sredstava i aktivnosti programa; Procesi prilagodbe teritorija i proučavanje utjecaja internacionalizacije na različita područja;  Uklanjanje prepreka mobilnosti. Na seminaru je sudjelovalo 100 sudionika iz 16 europskih zemalja. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
12.07.2022
Laboratorij za prevencijska istraživanja (PrevLab) dobitnik vrijedne nagrade Američkog udruženja za prevencijska istraživanja (SPR)
S velikim zadovoljstvom objavljujemo da je Američko udruženje za prevencijska istraživanja (engl. Society for Prevention Research ) nagradilo tim istraživačica Laboratorija za prevencijska istraživanja (PrevLab) , Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za međunarodnu suradnju u prevencijskim istraživanjima (engl. SPR International Collaborative Prevention Research Award). Ova nagrada dodjeljuje se pojedincu ili timu pojedinaca za doprinos polju prevencijske znanosti u području međunarodne suradnje. Nagrade Američkog udruženja za prevencijska istraživanja prestižna su i vrijedna referenca za svakog znanstvenika iz područja prevencijske znanosti, politike i prakse. Udruženje je osnovano 1991. godine te je posvećeno unaprjeđenju znanstvenih spoznaja o etiologiji i prevenciji mentalnih, emocionalnih i ponašajnih problema pojedinaca i skupina te primjeni tih spoznaja u praksi u svrhu promicanja zdravlja i dobrobiti. Ovo međunarodno udruženje okuplja brojne znanstvenike, kreatore politika, zagovaratelje te stručnjake iz prakse koji promoviraju prevencijsku znanost i praksu diljem svijeta. Dobitnice nagrade su: prof. dr. sc. Martina Ferić izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić izv. prof. dr. sc. Miranda Novak Nagrada im je uručena na dodjeli godišnjih nagrada u četvrtak, 2. lipnja 2022. godine na 30. godišnjoj konferenciji Američkog udruženja za prevencijska istraživanja koja se održala od 31.5. do 3.6. 2022. u Seattleu, SAD. prof. dr. sc. Martina Ferić Istraživački interesi su usmjereni na područje prevencije u obiteljskom okruženju i okruženju zajednice kao i razvoju standarda kvalitete u području prevencije korištenja sredstava ovisnosti. Voditeljica modula Prevencijska znanost poslijediplomskog doktorskog studija „Prevencijska znanost i studij invaliditeta“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić Istraživački interes usmjeren je pozitivnom razvoju djece i mladih te prevenciji problema u ponašanju. Sudjelovala je u nizu znanstvenih i stručnih projekata razvoja, implementacije i evaluacije preventivnih programa u području razvoja socijalnih vještina, prevencije korištenja sredstava ovisnosti i kockanja mladih, te općenito prevencijske znanosti i njene primjene u školskom okruženju i zajednici. izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić Istraživački interesi usmjereni na područje prevencije rizičnih ponašanja kod djece i mladih te promocije mentalnog zdravlja s naglaskom na sustav odgoja i obrazovanja te preventivni rad u zajednici. Projekti usmjereni na istraživanje socijalno-emocionalnog razvoja djece i mladih, mindfulness tehnika i suosjećajnosti prema sebi, primjene novih tehnologija u preventivnim intervencijama te evaluaciju učinka programa. izv. prof. dr. sc. Miranda Novak Istraživački interesi vezani uz područje promocije mentalnog zdravlja, mentalnog zdravlja adolescenata, razvoj politika za mentalno zdravlje te prevenciju internaliziranih problema. Trenutno vodi projekt HRZZ P.R.O.T.E.C.T. koji istražuje model pozitivnog razvoja mladih te koordinira projekt Digitalne platforme za mlade Pukotine koji financira Unicef.
15.06.2022
Posjet profesora i studenata s Indiana State University ERF-u u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.
Posjet profesora i studenata s Indiana State University ERF-u u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.
Od 13. do 27. svibnja 2022. prof. Lisa Decker i osam studenata s Indiana State University, School of Criminology and Security Studies (ISU) boravili su na ERF-u i sudjelovala u nastavi na predmetu Comparative Criminology: Recidivism and post-penal treatment . Osim prof. Decker, sunositelji i izvoditelji predmeta su i prof. dr. sc. Ljiljana Mikšaj-Todorović i izv. prof. dr. sc. Dalibor Doležal . U nastavi je sudjelovalo ukupno 82 studenata od čega 8 američkih i 4 studenta koja borave na ERF-u u ljetnom semestru u okviru Erasmus+ programa . Svi studenti uspješno su položili ispit iz predmeta Comparative Criminology. Gosti su posjetili Kaznionice u Lepoglavi i Turopolju te Policijsku akademiju u Zagrebu. Boravak prof. Decker iskorišten je za dogovore o daljnjoj suradnji dvaju institucija te preliminarnih detalja oko održavanja nastave iz predmeta Comparative Criminology iduće akademske godine na Indiana State University. Suradnja ERF-a i ISU odvija se od 2005, u okviru bilateralnog međusveučilišnog sporazuma. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, kao inicijator suradnje, već više od 15 godina uspješno surađuje s američkim sveučilištem Indiana State University. Suradnju su inicirali prof. dr. sc. Ljiljana Mikšaj-Todorović ( Odsjek za kriminologiju, ERF ) i profesor Sudipto Roy ( Department of Criminology and Criminal Justice, ISU ) koji su svake godine, kroz program razmjene, održavali nastavu za američke i hrvatske studente. Suradnja se do 2014. godine odvijala samo između Studijskog programa Socijalna pedagogija/Odsjek za kriminologiju , s naše strane, i College of Arts and Sciences/Department of Criminology and Criminal Justice, Indiana State University . S obzirom na vrlo uspješnu suradnju i zadovoljstvo studenata i profesora s obje strane, i ostali odsjeci su pokazali interes za proširenjem suradnje. Godine 2015. suradnja je proširena i na Studijski program Edukacijska rehabilitacija/Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju i Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije koji su ostvarili suradnju s College of Nursing, Health and Human Services , ISU. Prva proširena grupa studenata boravila je na ERF-u 2015., tj. na ISU 2016. Osim suradnje na području razmjene studenata i nastavnika, ista je ostvarena jednako uspješno i kroz gostovanje američkih profesora na našem doktorskim studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta , zajedničkim radom na projektima i suorganizacijom znanstvenih konferencija, što najbolje govori o povezanosti ovih obrazovnih institucija.
10.06.2022
Posjet nizozemskih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu
Posjet nizozemskih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu
26. travnja i 2. svibnja 2022. godine Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet posjetile su dvije grupe stranih studenata iz Nizozemske : 25 studenata s University of Leiden te 50 studenata s Radboud University Nijmegen , s kojim imamo i aktivnu suradnju u okviru Erasmus programa. Strani studenti članovi su studentskih organizacija koje svake godine, u okviru svojih studentskih aktivnosti, sami organiziraju studijski posjet nekoj drugoj zemlji: posjet fakultetima, institucijama i udrugama te se tako upoznaju s njihovim aktivnostima. Studentima je održana kratka prezentacija Fakulteta i međunarodnih aktivnosti Fakulteta, a posebno su ih zanimala iskustva naših studenata te je organiziran i razgovor s predstavnicima Studentskog zbora ERF-a i studentskih udruga.
25.05.2022
Potvrde s elektroničkim pečatom (e-potvrde) u ISVU
Od ponedjeljka, 23. svibnja 2022. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dostupna je mogućnost izdavanja potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrda) iz sustava ISVU za studente redovitih i izvanrednih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija o kojima se podaci vode u sustavu ISVU. Studentima su dostupne sljedeće vrste potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrde): Potvrda o upisu – na hrvatskom jeziku Potvrda o upisu s prijepisom ocjena – na hrvatskom jeziku Potvrda o upisu za internacionalnu uporabu – na engleskom jeziku Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu uporabu – na engleskom jeziku E-potvrde se izdaju bez svrhe te se mogu višestruko koristiti. Za izdavanje e-potvrde student/ica ne mora fizički dolaziti na Fakultet već može podnijeti zahtjev za izdavanje u bilo koje vrijeme putem web-sučelja ( Studomat ) ili kioska Studomata (na Fakultetu, pored dvorane P2). E-potvrda se nakon obrade zahtjeva dostavlja na službenu studentsku adresu elektroničke pošte (e-mail) na ustanovi . Generirane e-potvrde se čuvaju najmanje 12 mjeseci u sustavu od trenutka generiranja. Student može samostalno putem Studomata zatražiti do pet (5) e-potvrda svake od navedenih vrsta potvrda u mjesec dana . Ukoliko student treba više e-potvrda, može se obratiti nadležnoj studentskoj referadi i zatražiti izdavanje iste. Upute o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje e-potvrde putem Studomata dostupne su putem sljedeće poveznice: Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom . Ispravnost izdane e-potvrde može se provjeriti putem Modula za provjeru potvrda s elektroničkim pečatom koji je dostupan na sljedećoj poveznici: www.isvu.hr/provjeraepotvrda . Studenti kojima je potrebna potvrda sa svrhom (npr. stipendija, Erasmus+ i sl.), kao i do sada, mogu ispisati odgovarajuću običnu potvrdu (na hrvatskom i/ili engleskom jeziku) putem Studomata (kioska) koji se nalaze na Fakultetu (pored dvorane P2). Potvrdu je potom potrebno ovjeriti u nadležnoj studentskoj referadi kako bi ista bila važeća. Studentima o kojima se podaci ne vode u sustavu ISVU nije omogućeno izdavanje e-potvrda. Kao i do sada, oni mogu zatražiti izdavanje potvrde u nadležnoj referadi.
23.05.2022
Jesu li hrvatske institucije spremne adresirati obrazovne nejednakosti?
Objavljeni rezultati istraživanja o stavovima nadležnih institucija o društvenim nejednakostima u hrvatskom obrazovnom sustavu. U novoj publikaciji "Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj: izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava obrazovanja" predstavljeni su rezultati istraživanja u kojemu su sudjelovali predstavnici ministarstava, jedinica lokalne samouprave, državnih ustanova, obrazovnih ustanova i strukovnih udruga. Istraživanje su proveli članovi Mreže Cjeloživotno učenje za sve, koju čine 16 organizacija i 30 stručnjaka. Riječ je o prvom istraživanju u Hrvatskoj koje razmatra obrazovne nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, od dječjih vrtića i škola do fakulteta i drugih oblika učenja u odrasloj dobi. Nalazi pokazuju da dionici sustava prepoznaju ozbiljnost i kompleksnost problema obrazovnih nejednakosti na svim razinama obrazovanja, kao i potrebu da se donose mjere za ublažavanje ili uklanjanje istih. Publikacija i sažetak dostupni su na poveznici: iro.hr . Mreža Cjeloživotno učenje za sve osnovana je 2020. godine s ciljem zalaganja za pravičan i uključiv sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Članovi Mreže su 2021. godine proveli fokus-grupe o obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj sa 44 dionika sustava obrazovanja, uključujući predstavnike ministarstava, jedinica lokalne samouprave, državnih ustanova, obrazovnih ustanova i strukovnih udruga. Nalazi fokus grupa pokazuju da postoji spremnost od strane dionika za suradnju u adresiranju obrazovnih nejednakosti te da dionici već identificiraju prioritetna područja u kojima bi se trebale implementirati mjere za ublažavanje i uklanjanje nejednakosti. Nalazi istraživanja također pokazuju da, iako svaka razina sustava ima specifične izazove obrazovnih nejednakosti, postoje zajednički obrasci na svim razinama: skupine u nepovoljnom položaju su slične na svakoj razini obrazovanja, na svim razinama obrazovanja su nejednakosti najčešće rezultat kombinacije faktora koji proizlaze iz karakteristika pojedinaca i njihovih obitelji te iz karakteristika obrazovnih ustanova i obrazovnog sustava. Nalazi potvrđuju stajalište Mreže Cjeloživotno učenje za sve da je potrebno primijeniti integrirani (holistički) i cjeloživotni pristup u adresiranju obrazovnih nejednakosti, umjesto fragmentiranog pristupa koji samo razmatra nejednakosti na pojedinoj razini obrazovnog sustava. U okviru daljnjeg rada Mreže, provest će se daljnja istraživanja o obrazovnim nejednakostima, izradit će se preporuke za unaprjeđivanje javnih politika te će se održati strukturirani dijalog s dionicima i nadležnim institucijama u Hrvatskoj o predloženim mjerama.
13.05.2022
Rukometašice ERF-a nove sveučilišne prvakinje
Rukometašice ERF-a nove sveučilišne prvakinje
Već dugi niz godina članovi Studentske športske udruge Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju u natjecanjima Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza gdje se kroz cijelu akademsku godinu natječu međusobno s drugim fakultetima odnosno sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u različitim ekipinim i individualnim sportovima. Ženska rukometna ekipa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kroz siječanj i veljaču sudjelovala je u sveučilišnoj ligi i odigrala pet utakmica u dvorani Kineziološkog fakulteta. Pobjedama protiv Kineziološkog fakulteta (11:13), Fakulteta elektrotehnike i računarstva (11:13), Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta (24:12), Građevinskog fakulteta (23:19) te Medicinskog fakulteta (16:8) ostala je jedina neporažena ekipa na tablici te tako osvojila prvo sveučilišno zlato u nekom ekipnom sportu u povijesti našeg Fakulteta. Njihovo rukometno znanje, trud i zajedništvo potvrđeno je i individualnim priznanjima. Najboljom golmanicom lige proglašena je Sara Bubalo , studentica 2. godine diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija, a najboljim strijelcem te najkorisnijom igračicom (MVP) lige proglašena je Mia Kovačević , studentica 3. godine preddiplomskog studija Rehabilitacija. Nedugo nakon ligaškog natjecanja, u ožujku je u Sportskoj dvorani Martinovka odigrano i sveučilišno kup natjecanje za studentice . Naše su studentice u polufinalnoj utakmici izgubile protiv Medicinskog fakulteta (12:15), ali su već sljedeći vikend ponovno nadigrale Fakultet elektrotehnike i računarstva (23:17) te tako ERF-u donijele i brončanu medalju . Ovo dvostruko odličje u ak. god. 2021./2022. fantastičan je uspjeh naše najtrofejnije sportske ekipe i od srca im čestitamo na tome. Kao i ostale sportaše našeg fakulteta, rukometašice u svibnju očekuje i nastup na Humanijadi - sportskom susretu biomedicinskih fakulteta iz Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine. Za ekipu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta nastupale su: Sara Bubalo, Jelena Barišić, Marija Bralić, Božena Ćubelić, Irena Ćutuk, Mihaela Jakopović, Sara Jozić, Mia Kovačević, Ivana Marić, Erika Štefanović, Enia Žudić i Lucia Žudić, a trener ekipe je Danijel Karamatić. Fotografije: Unisport ZG
05.05.2022
Natječaj za stipendije programa Fulbright za ak. god. 2023./2024.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH objavljuju natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2023/2024. : Stipendije za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra (9 mjeseci) . Rok za prijavu: 30. svibnja 2022. Stipendije za postdoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra (od 4 do 9 mjeseci) . Stipendije  su namijenjene kandidatima koji su u trenutku prijave prethodno stekli akademski stupanj doktora znanosti. Rok za prijavu: 1. rujna 2022. - Stipendije se dodjeljuju za istraživanje i usavršavanje na sveučilištima u SAD-u. - Stipendije nisu namijenjene za razdoblje studija niti omogućuju stjecanje akademskoga naziva u SAD-u. Kandidati trebaju podnijeti dokaz o hrvatskom državljanstvu, zaposlenju u RH i znanju engleskoga jezika. Više informacija o programu, detaljne upute i obrasci za online prijavu nalaze se na mrežnim stranicama: Agencija za mobilnost i programe EU-a - Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: Program Fulbright za akademsku godinu 2023./2024. U.S. Embassy in Croatia – Apply Now: 2023-2024 Fulbright Visiting Scholar Program (Post-Doctoral) U.S. Embassy in Croatia – Apply Now: 2023-2024 Fulbright Foreign Student Program (Pre-Doctoral) Kontakt za dodatne informacije: Public Diplomacy Section/Fulbright Program fulbrightcroatia@state.gov Razmatrat će se samo prijave s potpunom dokumentacijom. Osim online prijave potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju. Dodatna dokumentacija učitava se elektronički izravno uz online prijavu do naznačenoga roka. Budući stipendisti moraju biti svjesni kako epidemiološki uvjeti, dostupnost konzularnih usluga i prijevoza, kao i funkcionalnost američkih institucija i politika mogu utjecati na njihovu mogućnost putovanja u Sjedinjene Američke Države i sudjelovanja u programu.
23.03.2022
Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021.
Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021.
Na temelju Odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa u utorak, 23. ožujka i u srijedu, 24. ožujka 2021. godine održavat će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021. Glasovanje će se održavati svaki dan u vremenu od 8 do 20 sati. Pravo na kandidaturu Pravo na kandidaturu za studentskog predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta imaju svi studenti Sveučilišta, redoviti i izvanredni koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Studenti se mogu kandidirati ili za studentski zbor sastavnice (fakulteta) ili za Studentski zbor Sveučilišta . Svaki se student osobno može kandidirati za predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta ili studentski zbor sastavnice, sukladno članku 14. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama . Pozivamo sve studentice i studente da iskoriste svoje pravo te da izađu na studentske izbore i izaberu svoje predstavnike. Kandidature se zaprimaju do petka, 12. ožujka 2021. godine. Kandidacijski obrazac za izbore za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Popunjene kandidacijske obrasce potrebno je poslati do 13. ožujka 2021. na e-mail adresu predsjednice Izbornog povjerenstva ERF-a ( magdalena.ivanko@stud.erf.hr ). Izbori za zamjene članica Studentskog zbora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s važećim mandatom U sklopu redovitih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se i izbori za zamjene članicama Studentskog zbora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s važećim mandatom, a koje su diplomirale . Broj članica Studentskog zbora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima je prestao status studentica, uslijed završetka studija, je osam (8). Mandat novoizabranih članova koji će zamijeniti dosadašnje članice traje do kraja ove akademske godine. Studente koji bi se kandidirali za članstvo u Studentskom zboru s važećim mandatom molimo da ispune kandidacijski obrazac i pošalju ga do 13. ožujka 2021. na e-mail adresu predsjednice Izbornog povjerenstva ERF-a ( magdalena.ivanko@stud.erf.hr ). Propisi i odluke za provođenje studentskih izbora Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Pravilnik o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora Privremeni rezultati redovitih izbora za Studentski zbor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. Privremeni rezultati izvanrednih izbora za Studentski zbor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za ak. god. 2020./2021. Konačni rezultati redovitih izbora za Studentski zbor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. Konačni rezultati izvanrednih izbora za Studentski zbor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za ak. god. 2020./2021. Detaljnije informacije o studentskim izborima u 2021. godini dostupne su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu .
28.01.2021