ERF
search
accessibility

Upute za prijavu 2023./24. - Drugi krug

Natječaj - Drugi krug

OBJAVLJENO: 22. STUDENOGA 2023.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje 2. KRUG NATJEČAJA za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje (KA131) te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA131) u akademskoj godini 2023./2024.

Sljedeće informacije samo su kratki pregled teksta Natječaja. Za sve detalje molimo pročitati tekst Natječaje i Upute uz Natječaj.

Realizacija mobilnosti u sklopu Drugog kruga Natječaja moguća u razdoblju od 1. travnja 2024. godine do 30. rujna 2024. godine.

Prijava se ispunjava online (učitava se popratna dokumentacija) do srijede, 20. prosinca 2023. u 12 sati (podne). Preporučuje se da prije učitavanja dokumentacije u online bazu, istu provjerite s fakultetskim Uredom za međunarodnu suradnju.

Kompletna prijava za odlazne mobilnosti (ne)nastavnog osoblja vrši se preko MoveOn platforme – online prijava putem AAI identiteta.

UPUTE za ispunjavanje online prijave – privitak br.2

Tablica iznosa za životne troškove i putne troškove – privitak br.6 


Nastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu:

a) Podučavanje (STA)

 • Za mobilnost u svrhu održavanja nastave neophodno je da prije mobilnosti postoji potpisan Erasmus+ sporazum. Ovdje se nalazi se popis inozemnih institucija s kojima ERF ima potpisane Erasmus+ ugovore.
 • Potrebno je održati najmanje 8 sati nastave
 • Nastavnik u dogovoru s nastavnikom na stranoj instituciji dogovara plan rada za svaki dan boravka, teme predavanja, aktivnosti te ih upisuje u odgovarajući obrazac.
 • Ispunjava se plan rada - Obrazac Staff mobility for teaching
 • Obrazac potpisuju: prvo nadležna osoba sa stranog fakulteta a zatim taj sken potpisuju nastavnik i Dekan ERF-a Tako ispunjeni i potpisani obrazac prilaže se kao dokumentacija za Natječaj.

b) Osposobljavanje (STT)

 • Međuinstitucijski sporazum nije potreban no ako se osposobljavanje ostvaruje na visokoškolskoj ustanovi, ta ustanova mora biti nositeljica povelje Erasmus Charter for Higher Education (popis nositelja povelje u Posebnom dijelu Natječaja).
 • Osposobljavanje se može održati na ustanovi koja je aktivna u području obrazovanja
 • Nastavnik pronalazi stranu instituciju na kojoj bi ostvario mobilnost i dogovara svoj plan rada.
 • Ispunjava se plan rada - Obrazac Staff mobility for training
 • Obrazac potpisuju: nastavnik, Dekanica ERF-a i nadležna osoba sa strane institucije. Tako ispunjeni i potpisani obrazac prilaže se kao dokumentacija za Natječaj.

c) Kombinirana mobilnost podučavanja i osposobljavanja

 • Potrebno je održati minimalno 4 sati nastave
 • Nastavnik u dogovoru s nastavnikom na stranoj instituciji dogovara plan rada za svaki dan boravka, teme predavanja, aktivnosti te ih upisuje u odgovarajući obrazac.
 • Ispunjava se plan rada - Obrazac Staff mobility for teaching and training
 • Obrazac potpisuju: nastavnik, Dekanica ERF-a i nadležna osoba sa stranog fakulteta. Tako ispunjeni i potpisani obrazac prilaže se kao dokumentacija za Natječaj.

Mobilnost osoblja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu). Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti i dodatno do 2 dana puta.

Postupak prijave

Prijaviti se preko online obrasca i učitati:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti (Mobility agreement/ radni program), ovisno o tome koju vrstu mobilnosti prijavljujete (vidi gore a-b-c) . Obrazac mora biti ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta.
  VAŽNO: potpis strane ustanove može biti skeniran. Potpis dekana (i kandidata) mora biti originalan
 2. Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 3. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi s napomenom da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi i potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.
  Ovaj dokument možete dobiti u Uredu za pravne i kadrovske poslove.

Skenirane dokumente pod točkama 1-3 kandidat učitava u online bazu najkasnije do srijede, 20. prosinca 2023. u 12 sati (podne).

Preporučujemo da ne čekate zadnji dan za prijavu, učitajte dokumentaciju u online obrazac ranije.

Svu dokumentaciju molimo poslati mailom i fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju.


Nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu osposobljavanja

 • Mobilnost se može ostvariti na instituciji s kojom ERF ima potpisan Erasmus ugovor, ali i ne mora postojati Erasmus ugovor.
 • Kandidat sam dogovara sa stranim koordinatorom svoj Plan rada (plan rada za svaki dan boravka, radionice, aktivnosti, job shadowing, itd.)
 • Plan rada - obrazac Staff mobility for training
 • Obrazac potpisuju: kandidat, Dekan ERF-a i nadležna osoba sa stranog fakulteta. Tako ispunjeni i potpisani obrazac prilaže se kao dokumentacija za Natječaj.

Mobilnost osoblja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu).

Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti i dodatno do 2 dana puta.

Postupak prijave

Prijaviti se preko online obrasca i učitati:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti (Mobility agreement for Training/ radni program). Ako dogovarate job shadowing na inozemnoj instituciji, ili ste već prihvaćeni na neki Staff week, tada i potpis strane institucije mora biti na obrascu. Ako još nemate ciljnu ustanovu, ostavljate prazne te rubrike i Mobility agreement potpisuje samo kandidat i Dekan.
  VAŽNO: potpis strane ustanove može biti skeniran. Potpis dekana (i kandidata) mora biti originalan
 2. Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 3. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi s napomenom da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi i potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.
  Ovaj dokument možete dobiti u Uredu za pravne i kadrovske poslove.

Skenirane dokumente pod točkama 2-4 (u papirnatom obliku) kandidat učitava u online bazu najkasnije do srijede, 20. prosinca 2023. u 12 sati (podne).

Preporučujemo da ne čekate zadnji dan za prijavu, učitajte dokumentaciju u online obrazac ranije.

Svu dokumentaciju molimo poslati mailom i fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju.