ERF
search
accessibility

21.06.2024

Psihološki aspekti ADHD-a i podrška u školi (4. i 5. listopada 2024.)

Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta poziva sve zainteresirane na edukaciju Psihološki aspekti ADHD-a i podrška u školi koja će se održati uživo u prostorima ERF-a 4. i 5. listopada 2024. godine.

Voditeljica edukacije je izv. prof. dr. sc. Daniela Cvitković.

Edukacija je namijenjena edukacijskim rehabilitatorima, liječnicima, logopedima, pedagozima, psiholozima, socijalnim pedagozima, socijalnim radnicima i učiteljima.

Teme edukacije su:

  • Što je ADHD
  • Uzroci, prevalencija, komorbidne teškoće
  • Manifestacija simptoma u školi
  • Kognitivni, metakognitivni aspekti, izvršne funkcije-utjecaj na učenje, izvršavanje zadataka
  • Motivacija za učenjem i emocionalna regulacija
  • Sekundarne teškoće
  • Daroviti učenici s ADHD-om
  • Smjernice za školu

Prijave na edukaciju otvorene su do 4. rujna 2024. godine  putem sljedeće poveznice: Psihološki aspekti ADHD-a i podrška u školi (4. i 5. listopada 2024.)

Detaljnije informacije dostupne su opisu edukacije.

Popis obavijesti