ERF
search
accessibility

20.06.2024

Matematika u predškolskoj dobi – kako obilježja urednog i odstupajućeg razvoja ugraditi u procjenu i terapiju (19. rujan 2024.)

Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta poziva sve zainteresirane na edukaciju Matematika u predškolskoj dobi – kako obilježja urednog i odstupajućeg razvoja ugraditi u procjenu i terapiju koja će se održati uživo u prostorima ERF-a 19. rujna 2024.

Voditeljice edukacije su prof. dr. sc. Mirjana Lenček i asistentica Marija Jozipović, mag. logoped.

Edukacija je namijenjena logopedima koji rade s djecom, posebno onima koji rade s djecom predškolskog uzrasta. Odvija se s manjom skupinom polaznika (max 20).

Cilj je edukacije osposobiti polaznike da mogu odabrati odgovarajuće elemente i postupke za procjenu matematičkih (pred)vještina te odgovarajuće postupke za poticanje matematičkih (pred)vještina kao i terapijske postupke kod djece s rizikom za razvoj poremećaja matematičkih vještina i sposobnosti.

Prijave na edukaciju zaprimaju se do 19. kolovoza 2024. putem sljedeće poveznice: Matematika u predškolskoj dobi – kako obilježja urednog i odstupajućeg razvoja ugraditi u procjenu i terapiju (19. rujna 2024.)

Detaljnije informacije dostupne su opisu edukacije.

Popis obavijesti