ERF
search
accessibility

19.06.2024

Otvoren Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2023./2024.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2023./2024. Dodjela Rektorove nagrade odvija se u skladu s  uvjetima natječajaPravilnikom o dodjeli Rektorove nagrade i kriterijima ERF-a za vrednovanje studentskih radova.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti prijediplomskih, diplomskih te integriranih prijediplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji u  trenutku prijave rada moraju imati status studenta.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem obrasca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

Studenti su dužni do 30. kolovoza 2024. do 16:00 sati prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Ispis prijavljenog rada kao i mentorovo obrazloženje (u dva primjerka), studenti su dužni dostaviti povjerenstvu sastavnice do 30. kolovoza 2024. do 16:00 sati.

Povjerenstvo sastavnice dužno je ocijeniti pristigle radove te Fakultetskom vijeću dostaviti cjelokupnu dokumentaciju koje prihvaća navedenu dokumentaciju na sjednici Vijeća 16. rujna 2024. godine.

Nakon toga sastavnica odluku Vijeća i dokumentaciju dostavlja Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu do 30. rujna 2024.

Popis obavijesti