ERF
search
accessibility

Erasmus+ stručna praksa: Drugi krug

Informacije za studente koji se prijavljuju na Natječaj Erasmus+ za stručnu praksu za ak. god. 2023./2024. – Drugi krug

OBJAVLJENO: 15. STUDENOGA 2023.

OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI NATJEČAJ I SVE INFORMACIJE O PRIJAVI I DOKUMENTACIJI TE OBRATITI PAŽNJU NA POSEBAN DIO NATJEČAJA

Sveučilište u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru programa Erasmus+ za 2023./2024. – DRUGI krug

Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 12. veljače 2024. do 1. kolovoza 2024. Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2024.

Krajnji rok za dostavu dokumentacije: 29. veljače 2024. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

VAŽNO:

  1. Mole se studenti da detaljno pročitaju tekst Natječaj koji sadrži detaljne upute za prijavu i ostale korisne informacije
  2. Student se prijavljuje preko online obrasca, sve privitke učitava u Online prijavni obrazac za studente: nalazi se dodacima Natječaju
  3. Svu papirnatu dokumentaciju student predaje Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a (1.kat., soba T2) odmah nakon ispunjavanja online prijave.
  4. Prijavna dokumentacija neće biti razmatrana u slučaju da ju student dostavi izravno Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Sva dokumentacija dostavlja se isključivo fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju.
  5. Studente koji se žele prijaviti do određenog roka pozivamo da ne čekaju zadnji dan roka za prijavu nego da dokumentaciju prikupe i predaju Uredu koji dan ranije kako bi se ista mogla obraditi i poslati Sveučilištu na vrijeme.

Student sam pronalazi instituciju na kojoj će obavljati stručnu praksu i javlja im se s upitom o mogućnosti obavljanja iste. Nakon što dogovori praksu i termin, student prikuplja potrebnu dokumentaciju.

SVI DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NALAZE SE OVDJE: Dokumenti i obrasci - Erasmus stručna praksa 2023-2024

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI:

1. Isprintanu online prijavu i popratne dokumente.

2. Potpisanu Izjavu suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom.
Mole se studenti da se za termin konzultacija i potpisivanje obrasca obrate mailom ECTS koordinatorici (dr. sc. Ana Matić Škorić,  ects.coordinator@erf.unizg.hr)

3. Acceptance Confirmation - potvrda strane ustanove o prihvaćanju studenta na Erasmus+stručnu praksu, na zadanom obrascu

4. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u Studentskoj službi matičnoga fakulteta (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru (kod nas je to jedan dokument, iz prijepisa je vidljivo da ste upisani).

5. Životopis na hrvatskom jeziku (na Europass obrascu, poveznica u Natječaju

6. Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti (do 400 riječi).

7. Dokaz o znanju jezika na kojem će se obavljati praksa. Uvjet je minimalno B1 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR). Stupanj znanja mora biti naveden na potvrdi. Detaljne upute o tome koje su potvrde prihvatljive pročitajte u Dodatku br. I. ovog Natječaja.

NAPOMENA: ERF NE IZDAJE POTVRDU O ZNANJU ENGLESKOG JEZIKA S NAZNAKOM STUPNJA ZNANJA PREMA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE.

8. Dodatno za studente potporom za uključivanje (s invaliditetom - potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

9. Dodatno za student s manje mogućnosti – odgovarajuće potvrde (vidi Dodatak II Natječaja)

Objava rezultata natječaja

Parcijalni rezultati Natječaja bit će objavljivani na mjesečnoj bazi, sukladno planu navedenom u Natječaju.

Prvi parcijalni rezultati 2. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2023./24.

U utorak, 19. studenoga 2023. Sveučilište u Zagrebu objavilo je Prve parcijalne rezultate 2. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2023./24. Rezultati se odnose na prijave za koje je natječajna dokumentacija, uz prethodnu online prijavu, zaprimljena od 10. do 30. studenoga 2023.