ERF
search
accessibility

Upute za prijavu 2024.

OBJAVLJENO: 21. RUJAN 2023.
Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2024. – 1. krug prema sljedećim stavkama:

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima (popis partnera u Natječaju)
Mobilnost iz ove stavke može se ostvariti tijekom cijele 2024. godine i raspisuje se samo u prvom krugu Natječaja

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu
Mobilnost iz ove stavke može se ostvariti od 1. siječnja do 30. lipnja 2024.

c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)
Mobilnost iz ove stavke može se ostvariti od 1. siječnja do 30. lipnja 2024.

d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje
Mobilnost iz ove stavke može se ostvariti tijekom cijele 2024. godine i raspisuje se samo u prvom krugu Natječaja. Za ovu najavu obratite se Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a koji će ispuniti zajedničku tablicu za ERF.

Prijavni obrazac za stavke a), b) i c) ispunjava se online do zaključno četvrtka, 26. listopada 2023.

Prije ispunjavanja online obrasca pročitajte upute za online prijavu.

Ispunjeni i potpisani obrasci i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju čim se ispuni online prijava, a najkasnije do 27. listopada 2023. Fakultet zatim vrši rangiranje pristiglih prijava i šalje rang-listu Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti (detaljnije u tekstu Natječaja)

Stavke a) i b)

 • Ispunjen online prijavni obrazac - prijavni obrazac mora sadržavati detalje predložene mobilnosti, kraći opis plana posjeta (dosadašnja suradnja, cilj posjeta, predviđeni rezultati, okvirni predviđeni trošak mobilnosti, itd.)
 • Pozivno pismo (službeni dopis strane institucije s potpisom ovlaštene osobe)

Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a predati isprintani i potpisani online obrazac i ostalu dokumentaciju a najkasnije do 27.10.2023. Moguće je poslati skeniranu dokumentaciju mailom.

Za stavku c)

 • Ispunjen online prijavni obrazac
 • potvrda da je doktorski student upisan u studij u akademskoj godini u kojoj se prijavljuje na natječaj – u Natječaju provjeriti koje potvrde su prihvatljive
 • potvrda prihvata sudjelovanja na konferenciji
 • iznos kotizacije

Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a predati isprintani i potpisani online obrazac i ostalu dokumentaciju a najkasnije do 27. listopada 2023. Moguće je poslati skeniranu dokumentaciju mailom.

Kriteriji za odabir kandidata na Natječaju za akademsku mobilnost

Stavka b):

 • prednost imaju prijave koje se odnose na održavanje nastave na stranom sveučilištu
 • prednost imaju kandidati koji nisu sudjelovali u programima mobilnosti u zadnje dvije godine (Akademska mobilnost, Erasmus, ostalo)
 • prednost imaju odlasci na mobilnosti koje su od značaja i koristi i za Fakultet/Odsjek, ne samo za kandidata
 • međunarodna prepoznatljivost institucije domaćina s kojom se ostvaruje suradnja te nastavak dosadašnje suradnje
 • poticanje nove suradnje s europskim i svjetskim sveučilištima

Stavka c)

 • prednost imaju doktorski studenti koji su zaposlenici Fakulteta