ERF
search
accessibility

Kako naručiti?

Kontakt osoba: Jurica Ivšac

Potrebno je ispunjenu narudžbenicu zajedno sa dokazom o uplati troškova dostaviti na:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb

U cijenu knjiga nisu uračunati troškovi poštarine.

Uplate molimo izvršiti na IBAN ERF-a: HR8723600001101355137

Popis publikacija