Znanstveno-istraživački projekti

U TIJEKU

Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (HRZZ UIP-2017-05-6603)
Trajanje projekta: 2018  2022
Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Gordana Hržica
WEB:www.multidis.erf.hr

Jezični unos i socioekonomski čimbenici u istovremenom usvajanju dvaju jezika (bilateralni projekt, MZO)
Trajanje projekta: 2018  2020
Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Gordana Hržica

Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania - good practice paradigm – MARDS
Progam: Erasmus+, KA2 Capacity Building in the field of Higher Education
Web: www.mards.ucg.ac.me
Trajanje projekta: 15.11.2018. – 14.11.2021.
Koordinator projekta: Univerzitet Crne Gore, Podgorica
Voditeljica projekta za ERF: prof.dr.sc. Melita Kovačević

Autism Spectrum Disorder – Empowering and Supporting Teachers_ASD-EAST
Program: Erasmus + KA 2: Strategic partnerships
Web: asd-east.org
Trajanje projekta: 1.9.2018 – 31.8.2020.
Koordinator projekta: University of Northampton, UK.
Voditeljica projekta za ERF: doc.dr.sc. Jasmina Stošić

A synergy between a humanoid robot and a personal mobile device as a novel intervention tool for children with Autism Spectrum Disorder – SMART
Program: Erasmus + KA 203: Strategic partnerships
Web: smartproject.mk
Trajanje projekta: 15.10.2018 .- 14.10.2020
Koordinator projekta: University Children's Hospital, Skopje, Macedonia.
Voditeljica projekta za ERF: doc.dr.sc. Sanja Šimleša

Innovative Academic Course on Integrative Interventions for Children with Autism Spectrum Disorders (IACIIC_ASD)
Program: Erasmus + KA 2: Strategic partnerships
Web: rse.uvt.ro/pdf/2017/NR2/6.pdf
Trajanje projekta: 5.11.2017. – 4.11.2019.
Koordinator projekta: University of Timisoara, Romania
Voditeljica projekta za ERF: doc.dr.sc. Jasmina Stošić

Building Bridges: Promoting Social Inclusion and Wellbeing for Families of Children with Special Needs (PSI_WELL)
Program: Erasmus + KA 2: Strategic partnerships
Web: www.psiwell.eu
Trajanje projekta: 1.9.2016. – 28.2.2019.
Koordinator projekta: "Stefan cel Mare" University Suceava, Rumunjska
Voditeljica projekta za ERF: doc.dr.sc. Sonja Alimović

Assisting Better Communication (ABC)
Program: Erasmus + KA 2: Capacity building
Web: abc.iliauni.edu.ge
The Role of Croatian SLT Study Program in the ERASMUS+ Project: ABC – Assisting Better Communication, ERFCON2017, Zagreb, 2017. (poster prezentacija)
ERASMUS+ Project: ABC – Assisting Better Communication: Developing SLT Curriculum, IX Međunarodna naučno-stručna konferencija: „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“, Harkanj, 2018. (poster prezentacija)
Trajanje projekta: 15.10.2016 – 14.10.2019
Koordinator projekta: Ilia State University, Gruzija
Voditeljica projekta za ERF: prof.dr.sc. Ljubica Pribanić

Specifična obilježja obitelji u riziku: doprinos planiranju kompleksnih intervencija FamResPlan 
Trajanje projekta: 2015  2019
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Antonija Žižak
WEB: www.famres.erf.hr

2010 - 2018

Europska mreža Zajednica koje brinu (ZKB) - Stvaranje Zajednica koje brinu na europskoj razini
Trajanje projekta: 2013  2015
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Josipa Bašić

Implementacija PATHS-RASTEM programa u prvim i drugim razredima osnovnih škola Poreča i Labina
Trajanje projekta: 2011  2013
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Josipa Bašić

Implementacija preventivnog programa socijalno-emocionalnog učenja utemeljenog na dokazima kroz znanstvenu evaluaciju i primjenu u predškolske ustanove i osnovne škole u Hrvatskoj (PATHS-RASTEM)
Trajanje projekta: 2010  2012
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Josipa Bašić

Child Participation in Croatia-state of the art
Trajanje projekta: srpanj 2015  siječanj 2016
Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić

Unaprjeđenje rada na izgradnji sustava prevencije kriminaliteta i podrška osnivanju koordinacijske jedinice za prevenciju kriminaliteta - Uspostavljanje i osnaživanje sustavnog modela rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta (Čakovec i Split)
Trajanje projekta: 2010  2012
Voditeljica projekta: Tamara Karaica, UNDP

European Assessment Protocol for Children’s SEL Skills: EAP_SEL
Trajanje projekta: 2012  2015
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Josipa Bašić

Preffi - Osiguravanje kvalitete preventivnih programa u Istarskoj županiji
Trajanje projekta: 2010  2012
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Josipa Bašić

Program prevencije oštećenja sluha izazvanog bukom kod mladih
Trajanje projekta: 2014  2015
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Luka Bonetti

Prezbiakuzija - nepoznat javnozdravstveni problem i inicijalna podrška u Gradu Zagrebu
Trajanje projekta: 2014  2015
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Luka Bonetti

Ostanite uključeni – podrška osobama sa stečenim oštećenjem sluha
Trajanje projekta: 2011  2012
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Luka Bonetti

Dvojezična komunikacija gluhih i čujućih
Trajanje projekta: 2007  2014
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Sandra Bradarić-Jončić

Profili komunikacijskih i adaptivnih vještina u različitim kliničkim skupinama
Trajanje projekta: 2013 2016
Voditeljica projekta doc.dr.sc. Maja Cepanec

Uvođenje sustava znanstveno utemeljene (rane) dijagnostike autizma u Republiku Hrvatsku
Trajanje projekta: 2011  2012
Voditeljica projekta: dr.sc. Maja Cepanec

Dostupnost i cijena ilegalnih droga u Republici Hrvatskoj (DCID)
Trajanje projekta: 2010  2011
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Dalibor Doležal

Dostupnost i cijena legalnih i ilegalnih droga u Republici Hrvatskoj (DCID 2)
Trajanje projekta: 2012  2013
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Dalibor Doležal

Istraživanje slušnog procesiranja kod djece s govorno-jezičnim teškoćama
Trajanje projekta: 2013  2014
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Hedjever

Poremećaji slušnog procesiranja (PSP) u osnovnoškolske djece
Trajanje projekta: 2008  2013
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Hedjever

Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (ICT-AAC)
Trajanje projekta: 2013  2015
Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša

Procjena rizičnih i zaštitnih čimbenika na području Grada Velike Gorice u svrhu planiranja prevencije problema u ponašanju djece i mladih
Trajanje projekta: 2008 
Voditeljice projekta: doc.dr.sc. Valentina Kranželić i izv.prof.dr.sc. Martina Ferić Šlehan

Više kortikalne funkcije i jezik: razvojni i stečeni poremećaji
Trajanje projekta: 2013  2014
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Melita Kovačević

Pre- i protomorfologija u jezičnom usvajanju
Trajanje projekta: 2006 
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Melita Kovačević

'116 000 Hotline for Missing Children Croatia'
Program: JUST//RDAP/AG/0116/8830
Web: http://cnzd.org/projekti/116-000
Trajanje projekta: 1.9.2016-231.8.2018
Koordinator projekta: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek
Voditeljica projekta za ERF: prof.dr.sc. Irma Kovčo-Vukadin

Nasilje u penalnim ustanovama
Trajanje projekta: 2011 
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Irma Kovčo-Vukadin

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
Trajanje projekta: siječanj 2014  prosinac 2018
Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević

Projekt Interdisciplinarni pristup u razvoju jezično-kognitivnog modela disleksije kod odraslih – Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada
Trajanje projekta: srpanj 2015  listopad 2016
Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević

Adult Language Processing
Trajanje projekta: rujan 2014  rujan 2017
Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
Trajanje projekta: siječanj 2014  prosinac 2018
Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević

Računalni asistent za pomoć pri unosu teksta osobama s jezičnim poremećajima
Trajanje projekta: listopad 2014  veljača 2016
Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević

Prerequisites for academic equality: early recognition of language disorders
Trajanje projekta: 2013  2015
Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević

Utjecaj vršnjačkog pritiska u doba adolescencije
Trajanje projekta: 2008  2013
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Marija Lebedina Manzoni

Od rane komunikacije do pismenosti u djece s poremećajem iz autističnog spektra: uloga izvršnih funkcija
Trajanje projekta: 2013  2014
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Marta Ljubešić

Kognitivni i jezični razvoj u djece s neurorazvojnim rizikom
Trajanje projekta: 2007  2013
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Marta Ljubešić

Obrada riječi u osoba s jezičnim teškoćama
Trajanje projekta: 2013  2014
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Marijan Palmović

Razvoj postupaka dijagnosticiranja jezičnih teškoća primjenom neurokognitivnih metoda
Trajanje projekta: 2011  2012
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Marijan Palmović

Sklonost prema aproksimaciji

Trajanje projekta: 2011  2012
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Marijan Palmović

Kockanje mladih u Hrvatskoj
Trajanje projekta: 2010  danas
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Neven Ricijaš

Provođenje odgojne mjere Pojačana briga i nadzor u Hrvatskoj: percepcija maloljetnika i voditelja mjere
Trajanje projekta: 2012  2013
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Neven Ricijaš

Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i učenike s poremećajem iz autističnog spektra (PAS) i deficitom pažnje i hiperaktivnim poremećajem (ADHD)
Trajanje projekta: 2013  2015
Voditeljica projekta: izv.prof.dr.sc. Snježana Sekušak-Galešev

'Equity and Social Inclusion through Positive Parenting (ESIPP)'
Program: Erasmus + KA 2: Strategic Partnerships
Web: esipp.eu
Trajanje projekta: 1.9.2015. – 31.8.2018.
Koordinator projekta: University of Northampton, UK
Voditeljica projekta za ERF: doc.dr.sc. Jasmina Stošić

Jednakost i socijalna inkluzija kroz pozitivno roditeljstvo
Trajanje projekta: 2015 2018
Voditeljica projekta: dr.sc. Jasmina Stošić

Evidence Based Education European Strategic Model for School Inclusion (EBE-EUSMOSI)
Trajanje projekta: 2014 2017
Web: inclusive-education.net

Voditeljica projekta: izv.prof.dr.sc. Anamarija Žic Ralić

Iskustvo vršnjačkog nasilja kod djece s ADHD poremećajem
Trajanje projekta: 2013  2014
Voditedljica projekta: izv.prof.dr.sc. Anamarija Žic Ralić

Otpornost adolescenata u dječjim domovima
Trajanje projekta: 2013  2014
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Antonija Žižak

Usklađivanje intervencija s potrebama djece i mladih u riziku: izrada modela
Trajanje projekta: 2007  2013
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Antonija Žižak

Udomiteljstvo djece iz dječje perspektive
Trajanje projekta: 2011  2012
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Antonija Žižak

Arhiva

Multimedijska tehnologija kao podrška komunikaciji i edukaciji djece s oštećenjem sluha
trajanje projekta: 2009  2010
Voditelj projekta: dr.sc. Luka Bonetti

Imam stav - prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnost
Trajanje projekta: 2009  2010
Voditeljica projekta: izv.prof.dr.sc. Martina Ferić Šlehan

Strah od kriminaliteta
Trajanje projekta: 2008  2009
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin

Stavovi studenata prema kriminalitetu i kažnjavanju
Trajanje projekta: 2008  2009
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin

Razlozi konzumiranja droga i stavovi prema drogi i tretmanu populacije mladih konzumenata i ovisnika o drogama

Evaluacija modela intervencije u institucionalnom i poslijepenalnom tretmanu osuđenih

Stavovi stručnjaka i javnosti u RH prema alternativnim sankcijama

Postupanje policije u kaznenim djelima razbojništva

Tijek školovanja maloljetnih delinkvenata

Evaluacija teorije kriminalnog i ovisničkog životnog stila u zatvorskom sustavu

Emocionalno dobrostanje i sagorijevanje na poslu zatvorskog osoblja

Zajednice koje brinu kao model prevencije poremećaja u ponašanju

Zajednice koje brinu – razvoj, implementacija i evaluacija modela prevencije u zajednici

Socijalizacija djece s mentalnom retardacijom

Evaluacija modela tretmana mladih s poremećajima u ponašanju

Efekti odgojno obrazovne integracije djece oštećena vida

Faktori uspješnosti orijentacije i kretanja slijepih

Poremećaji govorne komunikacije u djece osnovnoškolske dobi

Ispitivanje utjecaja suportivnih terapija u onkoloških bolesnika

Edukacija učitelja i integracija djece s posebnim potrebama

Kvaliteta življenja odraslih osoba s mentalnom retardacijom

Razvojni jezični poremećaji u hrvatskom jeziku

Program za povećanje uspješnosti odgojno-obrazovne integracije

Modeli intervencije radi prevencije poremećaja u ponašanju

Suportivne terapije u razvijanju životnih potencijala

Profesionalna i neurogena oštećenja glasa

Evaluacija institucionalnog tretmana maloljetnika i mlađih punoljetnih osoba

Utjecaj društvenih i gospodarskih činilaca na razvoj kriminaliteta Republike

Modeli intervencija radi prevencije poremećaja u ponašanju

Public Opinion toward Convicts and their

Provjera uspješnosti zavodskog tretmana maloljetnika na području SRH

Kriminalitet djece i maloljetnika u SR

Porodične prilike maloljetnih delinkvenata u SRH u relaciji sa socijalno zaštitnim intervencijama

Tamna brojka devijantnog i delinkventnog ponašanja mladih

Fenomenološke i sociodemografske karakteristike mlađih punoljetnih

Utjecaj psihosocijalne klime i uvjeta rada na osoblje kazneno - popravne ustanove zatvorenog tipa

Socijalno pedagoški model provođenja odgojne mjere pojačana briga i nadzor

Relacije psiholoških, socioloških i kriminoloških karakteristika osuđenih osoba i njihova ponašanja za vrijeme izdržavanja kazne lišenja slobode

Pojavni oblici poremećaja u ponašanju djece i omladine u osnovnoj školi, uvjeti života u obitelji i metode pedagoškog rada