Upisi na preddiplomske studije

Doc.dr.sc. Tihana Novak

Docentica
Odsjek za kriminologiju

Telefon: +385 (0)1 245 7441
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba
Znanstvena bibliografija (IRB)


 


 
 

Izv.prof.dr.sc. Martina Lotar Rihtarić

Izvanredna profesorica
Odsjek za kriminologiju

Telefon: +385 (0)1 245 7436
E-mail:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 45
Znanstvena bibliografija (IRB)


 • Penološka psihologija I
 • Penološka psihologija II
 • Uvod u znanstveni rad
 • Evaluacija intervencijskih programa

 • nasilje u penalnim ustanovama
 • osobine ličnosti počinitelja kaznenih djela
 • psihopatija
 • evaluacija psiholoških i socio-pedagoških intervencija
 • podložnost vršnjačkom pritisku

Znanstveni projekti

 • 2008.-2013. suradnica na projektu „Utjecaj vršnjačkog pritiska u doba adolescencije“, MZOŠ, ERF, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Marija Lebedina Manzoni
 • 2011.- do danas suradnica na projektu „Nasilje u penalnim ustanovama“, Odsjek za kriminologiju i Središnji ured Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin
 • 2012.-2013. suradnica na projektu „Provođenje odgojne mjere pojačana briga i nadzor u Hrvatskoj: perspektiva maloljetnika i voditelja mjere“, Unicef, voditelj projekta: doc.dr.sc. Neven Ricijaš
 • 2012.-2013. suradnica na projektu „Psihopatska obilježja ličnosti, ljutnja i privrženost kod počinitelja seksualnih delikata“, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, voditeljice projekta: Đulijana Badurina Sertić i Smiljka Baranček
 • 2009.-2010. suradnica na projektu „Imam stav - prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti kod mladih“ (originalni naziv Unplugged); nositelj programa je Mentor International (Velika Britanija), a u Republici Hrvatskoj je ERF, voditeljica projekta u RH je doc.dr.sc. Martina Ferić Šlehan

Stručni projekti

 • 2013.- do danas evaluatorica na projektu „Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz usluge studentskih savjetovališnih službi“, Sveučilište u Zagrebu

 • osmišljavanje i provođenje petodnevne edukacije pod naslovom „Planiranje i provođenje istraživanja: od ideje do izvješća“
 • članica sekcije za Penološku psihologiju pri Hrvatskom psihološkom društvu

1995. - 1999.
I. gimnazija, Zagreb

2000. - 2005.
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje: profesor psihologije

2008. - 2012.
Poslijediplomski doktorski studij psihologije, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

ožujak, 2012.
stekla akademski stupanj doktora znanosti obranom disertacije pod naslovom „Odrednice podložnosti vršnjačkog pritiska u adolescenciji“

 

Izv.prof.dr.sc. Anita Jandrić Nišević

Izvanredna profesorica

Telefon: +385 (0)1 245 7555
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 44
Znanstvena bibliografija (IRB)


Nositeljica na predmetima:

 • Seminari iz kriminologije I i II
 • Klinička kriminologija
 • Uvod u penološku rehabilitaciju
 • Penološka rehabilitacija
 • Poslijepenalna zaštita
 • Upravljanje zatvorima

 • kreiranje znanstveno utemeljenih programa tretmana u zatvorskom sustavu: opći programi (rad, izobrazba,slobodno vrijeme); posebni programi (rehabilitacijski programi za ovisnike o drogi, alkoholu, kocki, počinitelje seksualnih delikata, prometnih delikata, programi za nasilne počinitelje, programi za žene i sl.); mali rehabilitacijski programi
 • problematika poslijepenalnog prihvata
 • tretman forenzičnih pacijenata

 • 2013.- do danas voditeljica projekta „Standardizacija upitnika za procjenu rizika i kriminogenih potreba te razine motivacije kod forenzičnih pacijenata u Republici Hrvatskoj“ u suradnji sa Zavodom za forenzičnu psihijatriju, Klinike za psihijatriju Vrapče
 • 2012.-2013. Suradnica na projektu „Dostupnost i cijene ilegalnih droga u Republici Hrvatskoj“ u suradnji s Vladinim uredom za droge RH
 • 2012.-2013. voditeljica istraživanja „Evaluacija teorije kriminalnog i ovisničkog životnog stila u zatvorskom sustavu RH: Kriminalni stilovi razmišljanja počiniteljica kaznenih djela u RH“ u suradnji sa Središnjim uredom Uprave za zatvorski sustav pri Ministarstvu pravosuđa RH
 • 2012.- 2013. suradnica na projektu Nasilje u penalnim ustanovama u suradnji sa Središnjim uredom Uprave za zatvorski sustav pri Ministarstvu pravosuđa RH
 • 2007.-2010. znanstvena novakinja na projektu Evaluacija teorije kriminalnog i ovisničkog životnog stila u zatvorskom sustavu RH financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
 • 2007.2010. suradnica na projektu Emocionalno dobrostanje i sagorjevanje na poslu zatvorskog osoblja financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
 • 2002.-2005. znanstvena novakinja na projektu Institucionalni i poslijepenalni prihvat osuđenih ovisnika (IPTO) financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

 • Članica radne skupine za izradu Pravilnika o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske
 • Suradnica u edukaciji i treningu stručnog osoblja zatvorskog sustava za primjenu IPTO programa ("Institucionalni i poslijepenalni tretman osuđenih ovisnika") te jedan od supervizora stručnog osoblja 9 zatvora Republike Hrvatske za tretman osuđenih ovisnika u zatvorskom sustavu RH.
 • Članica stručne skupine za izradu Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti pri Hrvatskoj udruzi socijalnih pedagoga (HUSP).
 • Članica stručne skupine pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske za izradu programa tretmana i liječenja ovisnika u zatvorskom sustavu, u organizaciji Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav.
 • Potpredsjednica Hrvatske udruge za kriminologiju, članica Hrvatske udruge socijalnih pedagoga te udruženja European Society of Criminology.
 • Suradnja sa stručnjacima i organizacijama iz područja penološke rehabilitacije, osobito onog njenog dijela koji se bavi kreiranjem i evaluacijom posebnih programa tretmana u zatvorskom sustavu.
 • Članica Odbora za izdavačku djelatnost Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

prosinac, 2009.
Stekla akademski stupanj doktora znanosti obranom disertacije pod naslovom «Kriminalni stilovi razmišljanja» na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (mentori. prof.dr.sc. Aleksandar Buđanovac/prof.dr.sc. Ljiljana Mikšaj-Todorović)

2005. - 2009.
Znanstveni poslijediplomski studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu

2001.
Stekla zvanje profesor socijalni pedagog obranom diplomskog rada pod naslovom „Neke psihološke karakteristike osuđenih ovisnika“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof.dr.sc. Aleksandar Buđanovac)

1997. - 2001.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Smjer: Socijalna pedagogija Sveučilište u Zagrebu

1993. - 1997.
Jezična gimnazija „Lucijan Vranjanin“, Zagreb

Dodatno usavršavanje

2008.
Završila edukaciju Ministarstva pravosuđa RH za povjerenike kod provođenja kaznenopravnih sankcija Zaštitni nadzor uz uvjetnu osudu i Rad za opće dobro na slobodi

2005. - 2007.
Završila edukaciju Aktivno učenje i kritično mišljenje u visokoškolskoj nastavi u organizaciji Foruma za slobodu odgoja, pod vodstvom prof.dr.sc. Vlaste Vizek-Vidović

2002. - 2005.
Zzavršila edukaciju iz Realitetne terapije pod vodstvom Leona i Bobe Lojk, Institut Williama Glassera i stekla zvanje savjetodavca iz područja realitetne terapije

2003.
Pohađala i završila Fourth Annual Criminology Training and Development Workshop, Loughborough University, England

Doc.dr.sc. Dalibor Doležal

Docent
Odsjek za kriminologiju

Telefon: +385 (0)1 245 7557
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 44
Znanstvena bibliografija (IRB)


 • Seminari iz kriminologije I
 • Seminari iz kriminologije II
 • Kriminologija
 • Kriminalna karijera i kriminalni životni stil
 • Upravljanje zatvorima

 • Kriminologija
 • Razvojna kriminologija/Kriminologija životnog vijeka
 • Kriminalna karijera
 • Kriminalni životni stil
 • Kriminalističko profiliranje
 • Organizirani kriminal

Znanstveni projekti

 • 2012 – 2013. Voditelj projekta „Dostupnost i cijena legalnih i ilegalnih droga u RH2“ (DCID2), ERF, Sveučilište u Zagrebu
 • 2012 – 2013. Suradnik na projektu „Istraživanje novih droga“ (IND), ERF, Sveučilište u Zagrebu, voditeljica doc.dr.sc. Valentina Kranželić
 • 2010 – 2011. Voditelj projekta „Dostupnost i cijena ilegalnih droga u RH“ (DCID) , ERF, Sveučilište u Zagrebu

Stručni projekti

 • 2013. - 2014. Koordinator Erasmus/LLL/IP projekta „Education for sustainable development“, ERF, Sveučilište u Zagrebu
 • 2012. - 2013. Suradnik na Erasmus/LLL/IP projekta „Education for sustainable development“,Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities, Radom, Poland

2012. do danas - član organizacije American Society of Criminology

2012. do danas - član organizacije International Association of Forensic Criminologists

2012. do danas - član organizacije International Alumni Exchange

2011. do danas - član Povjerenstva za praćenje i koordinaciju programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi

2010. - 2011. - član ekspertne skupine 21 u sklopu projekta Vlade Republike Hrvatske u sklopu projekta Vlade Republike Hrvatske za uspostavu registra kvalifikacija stečenih u Republici Hrvatskoj „Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO)“

2009. do danas - član organizacije European Society of Criminology


1994. – 1997.
Jezična gimnazija „Lucijana Vranjanina“, Zagreb

1997. – 2001.
Studij socijalne pedagogije, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

2004. – 2009.
Poslijediplomski znanstveni studij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

2011.
Dobitnik stipendije Junior Faculty Development Program (JFDP), namijenjene znanstvenom i nastavnom usavršavanju nastavnog osoblja na nekom od američkih sveučilišta pod pokroviteljstvom U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs.

Prof.dr.sc. Vladimira Žakman-Ban

Redovita profesorica
Odsjek za kriminologiju

Telefon: +385 (0)1 245 7556
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 45
Znanstvena bibliografija (IRB)


Nositeljica na predmetima:

 • Penologija I
 • Kazneno izvršno pravo i penologija I i II
 • Etička motrišta u penologiji
 • Kvalitativni pristup u kriminološkim i penološkim istraživanjima

1980. Diploma na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu

1985. Diploma na Pravnom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu

1982. Magisterij na Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu

1996. Doktorat na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu
Naslov disertacije: "Upliv socijalnogospodarskog statusa osuđenika i vrste kaznenog djela u prilagodbi institucionalnomu penološkom tretmanu"


 • Penologija
 • Kazneno i prekršajno izvršno pravo
 • Kriminologija

Međunarodni: 1

Domaći: 5


 • Članica radne skupine za izradu Zakona o izvršavanju kazne zatvora
 • Članica radne skupine za izradu Zakona o izvršavanju zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi
 • Članica radne skupine za izradu Kaznenog zakona
 • Suautorica priručnika
 • Stručne evaluacije
 • Stručni radovi objavljeni u zbornicima i monografijama
 • Izlaganja na stručnim skupovima
 • Sudjelovanje na okruglim stolovima; Recenziranje znanstvenih radova i jednog sveučilišnog udžbenika

Strukovne udruge

 • Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu (članica Upravnog odbora u dva mandata, sada članica)
 • Hrvatska udruga socijalnih pedagoga (u prethodnom razdoblju članica Nadzornog odbora, sada članica)
 • Savez defektologa Hrvatske (članica)