Upisi na preddiplomske studije

Matea Kramarić, mag. psych.


Odsjek za logopediju

Telefon: +385 (0)1 245 7436
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba
Znanstvena bibliografija (IRB)


 


 Od 2013. članica Hrvatske psihološke komore

2011. - 2013. suradnica u Centru za djecu, mlade i obitelj – MODUS - voditeljica psihoedukativnih radionica za učenike viših razreda osnovne škole

2002. – 2006.
IV. gimnazija, Zagreb

2006. – 2009.
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Preddiplomski studij psihologije, zvanje: sveučilišna prvostupnica psihologije

2009. – 2012.
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij psihologije, zvanje: magistra psihologije

2017. – danas
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij psihologije

Dora Knežević, mag. logoped.

Asistentica
Odsjek za logopediju

Telefon: +385 (0)1 245 7545
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 31
Znanstvena bibliografija (IRB)


 


 


 


 


 

Ana Matić, mag. logoped.

Doktorandica asistentica
Odsjek za logopediju

Telefon: +385 (0)1 245 7449
E-mail:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 33
Znanstvena bibliografija (IRB)


Asistentica; pomoć prilikom izvođenja vježbi/seminara:

 • Psiholingvistika
 • Razvojna psiholingvistika
 • Neurolingvistika

 • jezični razvoj i obrada kod djece i odraslih – uredne i kliničke skupine

Znanstveni projekti

 • 2016.-2020. doktorandica na projektu "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, voditeljica projekta i mentorica: prof. dr. sc. Melita Kovačević
 • 2014.-2017. doktorandica na projektu "Adult Language Processing Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević

Stručni projekti

 • 2014.-2015. suradnica na projektu "Prerequisites for academic equality: early recognition of language disorders", EU, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević

 • stručno angažirana u kliničkom odjelu Laboratorija za psiholingvistička istraživanja provodi jezičnu procjenu i terapiju jezičnih sposobnosti kod djece i odraslih

Suautorica testa:

 • Kuvač Kraljević, J., Hržica, G., Padovan, N., Kologranić Belić, L., Olujić, M., Matić, A., Srebačić, I., Peretić, M. (2015). Probirni test jezičnih sposobnosti (e-POTJEH).

2005.-2009.
II. (opća) gimnazija, Zagreb

2009.-2014.
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije, Odsjek za logopediju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2016.-danas 
Doktorski studij - Poslijediplomski doktorski studij lingvistike, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Sara Košutar, mag. educ. philol. croat. i franc.


Odsjek za logopediju

Telefon: +385 (0)1 245 7446
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 33
Znanstvena bibliografija (IRB)


 


 


 


 


 

Doc.dr.sc. Sanja Šimleša

Docentica
Odsjek za logopediju

Telefon: +385 (0)1 245 7453
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 41
Znanstvena bibliografija (IRB)


Preddiplomska nastava

 • 2013. do danas - Primjena statističkih metoda u logopediji
 • 2013. do danas - Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije
 • 2010. do danas - Praktikum akademskih vještina
 • 2008. do danas - Psihologija
 • 2008. do 2014. - Interpersonalna komunikacija

Diplomska nastava

 • 2010. do danas - Selektivni mutizam

Poslijediplomska nastava - Specijalistički studij „Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji“

 • 2013. do danas - Od probira do dijagnoze u djece s razvojnim odstupanjima
 • 2014. do danas - Teškoće socijalne kognicije u predškolskoj dobi
 • 2014. do danas - Statistička analiza primjenom računala

 • Rani kognitivni razvoj; uredan i odstupajući
 • Izvršne funkcije i socijalna kognicija
 • Poremećaj iz autističnog spektra

Znanstveni projekti

 • 2015.- danas, suradnica na projektu "Autism Diagnostic Observation with Robot Evaluator (ADORE)" Hrvatska zaklada za znanost; FER, voditelj prof.dr.sc. Zdenko Kovačić
 • 2015.- danas, suradnica na projektu "Adult language processing", Hrvatska zaklada za znanost; ERF, voditeljica doc. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević
 • 2015.-2016. suradnica na projektu "Profili komunikacijskih i adaptivnih vještina u različitim kliničkim skupinama", Sveučilište u Zagrebu; ERF, voditeljica doc.dr.sc. Maja Cepanec
 • 2014.-2015. suradnica na projektu "Analiza ključnih bihevioralnih obilježja djece s autizmom u predškolskoj dobi kao pretpostavka kvantifikacije razvojnih profila", Sveučilište u Zagrebu; ERF, voditeljica doc.dr.sc. Maja Cepanec
 • 2013.-2014. suradnica na projektu "Od rane komunikacije do pismenosti u djece s poremećajem iz autističnog spektra: uloga izvršnih funkcija", Sveučilište u Zagrebu; ERF, voditeljica projekta prof.dr.sc. Marta Ljubešić.
 • 2011.-2012. suradnica na projektu "Uvođenje sustava znanstveno utemeljene (rane) dijagnostike autizma u Republiku Hrvatsku", Hrvatska elektroprivreda, Zaklada Adris, Hrvatski Telekom; ERF, voditeljica projekta dr.sc. Maja Cepanec.
 • 2006.-2013. suradnica na projektu "Kognitivni i jezični razvoj u djece s neurorazvojnim rizikom“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ERF, voditeljica projekta: prof. dr. sc. Marta Ljubešić.

Stručni projekti

 • 2012.-2013. suradnica na projektu "Poticanje socijalnih vještina kod djece s Aspergerovim sindromom i visokofunkcionirajućim autizmom”, Grad Zagreb, ERF, voditeljica projekta doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša
 • 2011.-2012. suradnica projekta "Prilagodba i pilot-primjena instrumenta za dijagnostiku autizma Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) u Republici Hrvatskoj“ , Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; ERF.; voditeljica projekta dr.sc. Maja Cepanec.
 • 2010. do danas voditeljica projekta "Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima" , Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Udruga HURID
 • 2009. do danas suradnica na projektu "E-informacijski i referalni centar za ranu intervenciju u djetinjstvu", UNICEF, Grad Zagreba, Zagrebačka županija, HEP. Udruga HURID; voditeljica projekta doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša
 • 2009. do danas voditeljica projekta "Odrastimo zajedno“ Grad Zagreba, MSPM. Udruga HURID

 • 2005. do danas - obavljanje razvojne procjene (dijagnostike) djece predškolske dobi u Kabinetu za ranu komunikaciju (Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta)
 • 2010. do danas - izvoditeljica 60-satne edukacije "Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina" u okviru Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
 • Voditeljica većeg broja stručnih edukacija i javnih predavanja
 • Članica Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatskog društva za neuroznanost i Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu

1994.-1998.
II. (jezična) gimnazija (Split)

1998.-2004.
Studij psihologije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2005.-2013.
Poslijediplomski doktorski studij psihologije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu