Upisi na preddiplomske studije

Tomislav Radošević, mag. logoped.

Asistent
Odsjek za oštećenja sluha

Telefon: +385 (0)1 245 7538
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 28
Znanstvena bibliografija (IRB)


Izvoditelj dijela nastave na kolegijima:

 • Hrvatski znakovni jezik 101
 • Hrvatski znakovni jezik 102
 • Hrvatski znakovni jezik 401
 • Hrvatski znakovni jezik 402

 • Lingvistika znakovnih jezika
 • Bimodalna dvojezičnost
 • Jezične vještine gluhih i nagluhih osoba

 


2019. – stručni suradnik u Kabinetu za oštećenja sluha, Centar za rehabilitaciju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


2018. - danas
Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij "Jezik i kognitivna neuroznanost - JEKON", Sveučilište u Zagrebu

2015. - 2017.
Diplomski sveučilišni studij Logopedija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2012. - 2015.
Preddiplomski sveučilišni studij Logopedija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2008. - 2012.
XI. gimnazija u Zagrebu

Doc.dr.sc. Iva Hrastinski

Docentica
Odsjek za oštećenja sluha

Telefon: +385 (0)1 245 7439
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 28
Znanstvena bibliografija (IRB)


 


 • audiološka procjena djece i odraslih
 • jezični razvoj osoba s oštećenjem sluha
 • dvojezični pristup obrazovanju gluhe djece
 • lingvistika znakovnih jezika

Znanstveni projekti

 • 2007.-2009. suradnica na projektu „Osnove gramatike hrvatskog znakovnog jezika – HZJ“, MZOŠ, voditeljica prof.dr.sc. Ljubica Pribanić
 • 2004.-2009. suradnica na međunarodnom SAD-HR projektu „The basic grammar of Croatian Sign Laanguage“, National Science Foundation, USA, Award #0345314, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Ronnie Wilbur, Purdue University, IN, USA

Stručni projekti

 • 2013. voditeljica stručnog projekta “Development of Croatian Sign Language (HZJ) baby dictionary and HZJ grammar assessment”, Alumni Grant Program, Open Society Foundations Scholarship Programs

 • 2013. do danas – klinički habilitacijski rad s pedijatrijskom populacijom u Kabinetu za oštećenja sluha u Centru za rehabilitaciju ERF-a
 • 2007. - 2009. – klinički rad u obliku procjene sluha i slušanja i dodjele slušnih pomagala dojenčadi, djeci i odraslima u M.D. Steer Audiology Clinic na Sveučilištu Purdue, SAD

 • 2000.
  Jezična gimnazija “Lucijan Vranjanin”, Zagreb

  2005.
  Profesor logoped, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet

  2010.
  Mr.sc., Purdue University, SAD, Department of Speech, Language and Hearing Sciences

  2014.
  Dr.sc., Purdue University, SAD, Department of Speech, Language and Hearing Sciences

Doc.dr.sc. Luka Bonetti

Docent
Odsjek za oštećenja sluha

Telefon: +385 (0)1 245 7540
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 29
Znanstvena bibliografija (IRB)


 • Rehabilitacija slušanja i govora I
 • Rehabilitacija slušanja i govora II

 • habilitacija govorenog jezika kod djece s oštećenjem sluha
 • rehabilitacija komunikacije osoba sa stečenim oštećenjem sluha
 • metode ranog otkrivanja oštećenja sluha stečenog u odrasloj dobi

Znanstveni projekti

 • 2007. - 2012. suradnik na projektu „Dvojezična komunikacija gluhih i čujućih“, MZOŠ, ERF, Sveučilište u Zagrebu, voditeljica projekta prof.dr.sc. Sandra Bradarić-Jončić

Stručni projekti

 • 2014. - 2015. voditelj projekta „Program prevencije oštećenja sluha izazvanog bukom kod mladih“, Grad Zagreb, Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba
 • 2014. - 2015. voditelj projekta „Prezbiakuzija - nepoznat javnozdravstveni problem i inicijalna podrška u Gradu Zagrebu“, Grad Zagreb, Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba
 • 2014. - 2015. suradnik na projektu „VJETAR U LEĐA – Podrška djeci oštećena sluha i njihovim roditeljima“, Grad Zagreb, Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba, voditelj projekta dr.sc. Ninoslava Kuhn
 • 2012. - 2015. suradnik na projektu „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (ICT-AAC)“, SAFU, Sveučilište u Zagrebu (FER, ERF, GF i FF), koordinator za ERF: doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša
 • 2011. - 2012. voditelj projekta „Ostanite uključeni – podrška osobama sa stečenim oštećenjem sluha“, MZSS, Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba
 • 2009. - 2010. voditelj projekta „Multimedijska tehnologija kao podrška komunikaciji i edukaciji djece s oštećenjem sluha“, MOBMS, Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba i Sveučilište u Zagrebu (ERF)

 • 2012. - 2013. suradnja sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo na prijedlogu Programa mjera zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj
 • 2012. do danas član uredništva znanstveno-stručnog časopisa Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (HRRI)
 • 2012. - 2013. član radne skupine MSPM za probnu primjenu prijedloga jedinstvenih kriterija za utvrđivanje invaliditeta
 • 2008. do danas kontinuirana stručna suradnja sa Savezom gluhih i nagluhih grada Zagreba
 • 2010. do danas kontinuirana stručna suradnja sa Zavodom za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata kliničke bolnice „Sveti Duh“ u području rehabilitacije odraslih sa stečenim oštećenjem sluha
 • 2009. - 2011. član radne skupine za izradu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
 • 2009. - 2013. član uredništva znanstveno-stručnog časopisa Logopedija
 • 2008. do danas stručni rad u području habilitacije govorenog jezika kod djece s prirođenim ili rano stečenim oštećenjem sluha u Kabinetu za oštećenja sluha Centra za rehabilitaciju ERF-a, čiji je voditelj od 2011. godine
 • članstvo u Hrvatskom logopedskom društvu
 • aktivno sudjelovanje na brojnim stručnim konferencijama i publiciranje stručnih priloga iz područja oštećenja sluha

1995.
maturirao na II. gimnaziji u Zagrebu

1999.
obrana diplomskog rada na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2003.
obrana magistarskog rada na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2008.
obrana doktorske disertacije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Doc.dr.sc. Marina Milković

Docentica
Odsjek za oštećenja sluha

Telefon: +385 (0)1 245 7440
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 28
Znanstvena bibliografija (IRB)


Preddiplomski studij:

 • Hrvatski znakovni jezik 101 (obvezni)
 • Hrvatski znakovni jezik 102 (obvezni)
 • Hrvatski znakovni jezik 201 (izborni)
 • Hrvatski znakovni jezik 202 (izborni)

Diplomski studij:

 • Hrvatski znakovni jezik 301 (izborni)
 • Hrvatski znakovni jezik 302 (izborni)
 • Hrvatski znakovni jezik 401 (izborni)
 • Hrvatski znakovni jezik 402 (izborni)

 • lingvistika znakovnog jezika
 • kultura gluhih
 • poučavanja znakovnog jezika kao L1 i L2
 • tumačenje/prevođenje znakovnog jezika
 • odgoj i obrazovanje gluhe i nagluhe djece
 • manualni znakovi u potpomognutoj komunikaciji

Znanstveni projekti

 • 2007.-2009. suradnica na projektu „Osnove gramatike hrvatskoga znakovnoga jezika (HZJ)“, voditeljica projekta prof.dr.sc. Ljubica Pribanić – MZOŠ
  http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz_det.asp?psid=5-03&ID=1479
 • 2004.-2009. suradnica na projektu „The Basic Grammar of Croatian Sign Language (HZJ)“ – bilateralni hrvatsko-američki projekt – National Science Foundation, USA, Award #0345314, voditeljica projekta prof. dr. sc. Ronnie Wilbur, Linguistic Program, Purdue University, IN, USA

Stručni projekti

 • 2013.-2014. suradnica na projektu (vanjski ekspert u aktivnosti Edukacija za tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika) „Bolja integracija u Međimurju – BIM“, IPA IV (razvoj ljudskih potencijala), nositelj projekta Udruga slijepih Međimurske županije, voditeljica projekta Silvija Pucko, prof. def.
 • 2013.-2014. suradnica na projektu (vanjski ekspert u aktivnosti Edukacija mladih nezaposlenih visokoobrazovanih osoba, društveno-humanističkih usmjerenja, za tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika – asistenta u nastavi) „Poticanje zapošljavanja mladih jačanjem njihovih kompetencija za stjecanje boljeg položaja na tržištu rada“, IPA IV (razvoj ljudskih potencijala), nositelj projekta Hrvatski savez gluhih i nagluhih, voditelj projekta Milan Ristić, prof. def.
 • 2009. voditeljica projekta „Uz vašu pomoć izjednačeni u lokalnoj sredini i šire“, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, nositelj projekta Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba

 • 1999. do danas - Hrvatski savez gluhih i nagluhih (HSGN) i Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba (SGNGZ), stalni ili povremeni tumač/prevoditelj za gluhe i nagluhe osobe u nizu stručnih i društvenih skupova zajednice gluhih u Hrvatskoj, stručni suradnik u nizu projekata (voditeljica tečaja hrvatskog znakovnog jezika, edukacija tumača/prevoditelja za hrvatski znakovni jezik, savjetovalište za roditelje)
 • 1999. do danas - prevoditeljica na HRT Vijesti za gluhe i Normalan život)
 • 2005. do danas - suradnica Laboratorija za istraživanje znakovnog jezika i kulture gluhih
 • 2006.-2009. - višekratna usavršavanja na Purdue University, West Lafayete, IN, SAD, ASL Lab (Laboratorij za istraživanje američkog znakovnog jezika)
 • 2006. do danas - Kabinet za oštećenja sluha, Centar za rehabilitaciju, ERF, Sveučilište u Zagrebu, terapijska podrška roditeljima i djeci s oštećenjima sluha i djeci s komunikacijskim teškoćama - poticanje rane znakovno-jezične komunikacije, upotreba manualnih znakova u potpomognutoj komunikaciji
 • 2007. do danas - članica Hrvatskog društva tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih
 • 2009.-2014. - članica radne skupine za izradu Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj

1993.
Graditeljska tehnička škola, Zagreb

1999.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - diplomski rad
Motoričke sposobnosti djece oštećena sluha i njihovih čujućih vršnjaka

2005.
Poslijediplomski studij, ERF, Sveučilište u Zagrebu - magistarski rad
Red riječi u hrvatskom znakovnom jeziku

2011.
Izvandoktorski studij, ERF, Sveučilište u Zagrebu - doktorska disertacija
Verb Classes in Croatian Sign Language – Syntactic and Semantic Properties

2011.-2014.
Postdoktorand, ERF, Sveučilište u Zagrebu

Prof.dr.sc. Sandra Bradarić-Jončić

Redovita profesorica u trajnom zvanju
Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
Odsjek za oštećenja sluha

Telefon: +385 (0)1 245 7512; +385 (0)1 245 7541
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba D2
Znanstvena bibliografija (IRB)


 • Oštećenja sluha
 • Dvojezično obrazovanje gluhe djece
 • Sustavi komunikacije osoba oštećena sluha
 • Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije: Oštećenja sluha
 • Volonterski rad

 • Komunikacija osoba oštećena sluha: govor, jezik, čitanje s usta, manualna komunikacija
 • Dvojezično obrazovanje gluhe djece
 • Kultura gluhih

Znanstveni projekti

 • 2007. - 2014. voditeljica projekta Dvojezična komunikacija gluhih i čujućih

Stručni projekti

 • 2006. - 2009. suradnica na projektu Zajednica gluhih kao jednakovrijedna društvena manjina, Udruga gluhih i nagluhih Zagreba;
 • 2008. suradnica na projektu Doprinos socijalizaciji kroz različite aktivnosti izvaninstitucionalnih oblika skrbi za starije gluhe osobe, Udruga gluhih i nagluhih Zagreba;
 • 2009. suradnica na projektu Zajednica gluhih = aktivno europsko građanstvo, Udruga gluhih i nagluhih Zagreba;
 • 2009. suradnica na projektu Komunikacijom do izjednačavanja mogućnosti gluhih i nagluhih osoba grada Zagreba, Udruga gluhih i nagluhih Zagreba.
 • 2014. suradnica na IPA projektu „Poticanje zapošljavanja mladih jačanjem njihovih kompetencija za stjecanje boljeg položaja na tržištu rada. Nositelj Hrvatski savez gluhih i nagluhih", partneri: Hrvatsko društvo prevoditelja i tumača znakovnog jezika gluhih i Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 • Suradnja u nizu projekata s udrugama gluhih i nagluhih te gluhoslijepih osoba.
 • Od 1999.-2012. obnašala je dužnost pročelnice Odsjeka za oštećenja sluha

 


1981.
srednja škola: Obrazovni centar za strane jezike, Zagreb, smjer suradnik u nastavi

1986.
diplomirala na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, smjer razredna nastava (tema: „Princip zornosti u početnoj nastavi aritmetike“)

1991.
magistrirala na Fakultetu za defektologiju u Zagrebu (tema: „Evaluacija efikasnosti defektološkog programa za otklanjanje agresivnog ponašanja kod nagluhe djece“)

1997.
doktorirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (tema: „Neke determinante uspješnosti čitanja govora s lica i usana kod prelingvalno gluhe djece“)

Više članaka ...

 1. Odsjek za oštećenja sluha