Upisi na preddiplomske studije

Doc.dr.sc. Natalija Lisak Šegota

Docentica
Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Telefon: +385 (0)1 245 7590
E-mail:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 12
Znanstvena bibliografija (IRB)


 • Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Kvalitativne metode istraživanja

 • socijalna inkluzija i prava osoba s invaliditetom
 • edukacijsko uključivanje i pravo na obrazovanje djece s teškoćama u
 • razvoju
 • kvaliteta života obitelji s djecom s teškoćama u razvoju
 • izjednačavanje mogućnosti za studente s invaliditetom u sustavu
 • visokog obrazovanja
 • zapošljavanje osoba s invaliditetom

Znanstveni projekti

 • 2007. - 2010. suradnik na projektu „Programi intervencija i neki okolinski čimbenici edukacijskog uključivanja“, MZOŠ, ERF, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Ljiljana Igrić
 • 2009. - 2010. suradnik na projektu „Norwegian Cooperation program on Research and Higher Education with countries on the Western Balkans (CPWB): Development towards the Inclusive School: Practices – Research – Capacity Building“, Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, ERF, voditeljica projekta prof. dr. sc. Berit H. Johnsen, voditeljica hrvatskog tima prof. dr. sc. Ljiljana Igrić
 • 2012. - 2013. suradnik na projektu „Situacijska analiza položaja djece s teškoćama u razvoju smještene u institucije“, UNICEF Ured za Hrvatsku, ERF, voditeljica projekta: doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab
 • 2013. izrada Ad hoc izvješća za Republiku Hrvatsku u sklopu projekta „Children with disabilities: targeted violence and hostility in Croatia – Ad hoc report”, Hrvatski pravni centar, FRA, naručitelj izvješća: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Stručni projekti


 • 2011. do danas - koordinatorica za podršku studentima na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012. do danas - članica međunarodne organizacije International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities - IASSID
 • 2013. do danas - članica međunarodne organizacije EEsrASSW (Eastern European of Sub-Regional Association of Schools of Social Work)
 • 2013. do danas - članica Udruge Korablja

1996. - 2000.
Srednja škola Marka Marulića, Slatina
Opća gimnazija

2000. - 2006.
Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
Dipl.sociolog /dipl.filozof (prof.sociologije/prof.filozofije)

2008. - 2013.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Poslijediplomski doktorski studij „Prevencijska znanost i studij invaliditeta“
Doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti

Doc.dr.sc. Jasmina Stošić

Docentica
Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Telefon: +385 (0)1 245 7422
E-mail:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 12
Znanstvena bibliografija (IRB)


Preddiplomski studijski program

 • Bihevioralni pristup učenju
 • Poučavanje osoba s poremećajima iz autističnog spektra
 • Praktikum iz akademskih vještina

Diplomski studijski program

 • Programiranje u radu s osobama s poremećajima iz autističnog spektra 1

Poslijediplomski specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji

 • Rani interventni programi za djecu s autizmom i težim razvojnim teškoćama
 • Vođeni praktikum iz ranih interventnih programa za djecu s autizmom i težim razvojnim teškoćama
 • Nepoželjna ponašanja – razumijevanje, sprečavanje i otklanjanje

 • Razvojne specifičnosti djece s poremećajima iz autističnog spektra
 • Razvoj, implementacija i evaluacija modela ranih interventnih programa za djecu s poremećajima iz autističnog spektra te programa za podučavanje i osnaživanje roditelja djece s poremećajima iz autističnog spektra
 • Uloga informacijsko-komunikacijskih tehnologija i robotike u intervenciji i dijagnostici poremećaja iz autističnog spektra

Znanstveni projekti

 • 2007. – 2010. „Rano otkrivanje autizma - PRP i evaluacija ranih interventnih programa“, MZOŠ, ERF, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar
 • 2012. – 2013. „Situacijska analiza položaja djece s teškoćama u razvoju smještene u ustanove“, UNICEF, ERF, voditeljica projekta: Doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab
 • 2013. – … „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“, IPA projekt, FER, ERF – suradnik
 • 2013. – … „Od rane komunikacije do pismenosti u djece s poremećajem iz autističnog spektra: uloga izvršnih funkcija“, Sveučilište u Zagrebu, ERF, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Marta Ljubešić

Stručni projekti

 • 2005. – 2008. supervizor na stručnom projektu "Rana intervencija u obitelji za djecu s autizmom" Udruge za autizam Zagreb,
 • 2013. – … U suradnji s timom UNICEF Ureda za Hrvatsku te članovima Vladine međuresorne radne skupine za autizam tijekom 2013. godine razrađuje komponente projekta „Rana intervencija za djecu s poremećajima iz autističnog spektra – stručna potpora za dijete i obitelj“ , sporazum o suradnji između UNICEFa i Ministarstava je potpisan 2.4.2014. te taj datum označava početak projekta

 • 2006. - boravila 5 mjeseci u Developmental Disabilities Institute, New York, prošla je internu edukaciju Instituta i provodila rane interventne programe s djecom s poremećajima iz autističnog spektra (ABA, PECS), sudjelovala je u radu Istraživačkog odbora Instituta
 • 2003. do trenutno - provodi edukacijsko – rehabilitacijsku procjenu za djecu s poremećajima iz autističnog spektra, provodi savjetovanje obitelji te individualne programe za djecu s poremećajima iz autističnog spektra
 • 2004. do trenutno - izvodi predavanja i edukacije za stručnjake i roditelje koje obuhvaćaju teme vezane za razvojne karakteristike djece s poremećajima iz autističnog spektra, metode i tehnike poučavanja proizašle iz bihevioralnog pristupa te intervencije za nepoželjna ponašanja
 • 2012. - pohađa jednogodišnju edukaciju „Primijenjena analiza ponašanja – ABA za autizam i druge razvojne poremećaje u okviru Centra za cjeloživotno obrazovanje, Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta
 • 2013. do trenutno – uz nacionalnog koordinatora iz Ministarstva socijalne politike i mladih sudjeluje u aktivnostima South East European Autism Network (SEAN) koje vodi Autism Speaks Foundation.

1996.
Završava VII. Opću gimnaziju u Zagrebu

2002.
Završava Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer: Rehabilitacija

2009.
Upisuje Poslijediplomski doktorski studij Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2012.
Brani doktorsku disertaciju pod naslovom „Analiza spontane komunikacije djece s poremećajima iz autističnog spektra“

Izv.prof.dr.sc. Daniela Cvitković

Izvanredna profesorica
Pročelnica Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Telefon: +385 (0)1 245 7423
E-mail:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 10
Znanstvena bibliografija (IRB)


Preddiplomski studij:

 • Joga za djecu s ADHD-om-izvodi u potpunosti kolegij
 • Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, sudjeluje na kolegiju s nekoliko tema.
 • Teškoće učenja, sudjeluje u izvođenju kolegija s nekoliko tema

Diplomski studij:

 • Razvoj djece s teškoćama učenja- izvodi u potpunosti kolegij
 • Kognitivne strategije učenja- izvodi u potpunosti kolegij
 • Uvod u znanstveni rad, sudjeluje u izvođenju vježbi
 • Kvantitativne metode, sudjeluje u izvođenju vježbi

 • Psihološki razvoj i inkluzija djece s teškoćama učenja i ADHD poremećajem

Znanstveni projekti

 • 2013.-2014. Suradnik na projektu „Iskustvo vršnjačkog nasilja kod djece s ADHD-om“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, voditelj izv.prof.dr.sc. Anamarija Žic Ralić
 • 2012. – 2013. Suradnik na projektu „Study on the Situation of Children with Disabilities Placed in Institutions”, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet i UNICEF-a, voditelj doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab
 • 2006. - 2009. Suradnik na projektu „Programi intervencija i neki okolinski čimbenici edukacijskog uključivanja“ odobrenom od MZOŠ , Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, voditelj prof.dr.sc. Ljiljana Igrić
 • 2006. – 2010. Suradnik na međunarodnom istraživačkom projektu “Norwegian Cooperation Program Research and High Education with the countries on Western Balkans pod nazivom Development towards the inclusive school; Practice – Research – Capacity building“ (Universites of Belgrade, Ljubljana, Sarajevo, Skopje, Tuzla, Zagreb & Oslo), voditelj prof.dr.sc. Berit Johnsen
 • 2003. – 2006. Suradnik na istraživačkom projektu "Djeca s posebnim potrebama u interaktivnom sustavu obitelj – škola – vršnjaci", odobrenom od MZOS. Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, voditelj prof.dr.sc. Ljiljana Igrić

 • klinički rad u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta koji je usmjeren na psihološku procjenu djece i savjetovanje roditelja djece s teškoćama u razvoju te intervencije usmjerene na inkluziju djece u redovni sustav obrazovanja.
 • 2008.-2010. u sklopu stručnih projekata vezanih za edukaciju stručne suradnika i nastavnika u organizacije udruge IDEM predavanja i radionice o razvoju djece s teškoćama učenja i ADHD-om.
 • 2008.-2009. edukacija za asistente i supervizija asistenta u nastavi u udruzi IDEM.
 • 2008. g. sudjeluje u kreiranju i izvođenju radionica u redovnom razredu osnovne škole u okviru znanstvenoistraživačkog projekta „Programi intervencija i neki okolinski čimbenici edukacijskog uključivanja“

1992. - 1996.
Matematička gimnazija, Karlovac

1996. - 2002.
diplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeku za psihologiju

2002.
diplomski rad na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu s temom: “Psihološka reaktivnost kod djece predškolske dobi”

2003. - 2010.
poslijediplomski znanstveni studij Poslijediplomski studij edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti (modul Mentalna retardacija i autizam)

2010.
obrana doktorskog rada na temu: “Anksioznost i obiteljska klima kod djece s teškoćama učenja”, stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti iz znanstvenog polja edukacijske rehabilitacije

2004. - 2008.
četverogodišnja edukacija iz gestalt psihoterapije (IGW-Institut fur Integrative Gestalttherapie Wurzburg )

2012.
diploma Instruktora joge (nakon 4 godišnje edukacije)

Doc.dr.sc. Ljiljana Pintarić Mlinar

Docentica
Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Telefon: +385 (0)1 245 7425
E-mail:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 13
Znanstvena bibliografija (IRB)


 • Programiranje u rehabilitaciji djece i mladih s intelektualnim teškoćama
 • Osobno usmjereno planiranje podrške I
 • Poticanje perceptivno-motoričkih sposobnosti
 • Rana intervencija

 • Procjena potrebe za podrškom i programiranjem u radu s djecom s teškoćama u razvoju (primarno s indikacijom na ili s utvrđenim intelektualnim teškoćama); od rane intervencije do tranzicije u radno osoposobljavanje i/ili osposobljavanje za samostalan život
 • deinstitucionalizacija
 • socijalne inkluzija
 • razvoj programa podrške u zajednici

Znanstveni projekti

 • 2013. - 2014. suradnica na projektu Developing a culturally-attuned tool for assessing the needs of residents with intellectual disabilities for transition from one Croatian asylum to community living, Anglia Ruskin University (Chambridge & Chelmsford, UK), Faculty of Health, Social Care & Education, Department for Family & Community Studies, International research budget, voditeljica projekta: d.sc. Roxana Anghel
 • 2011. - 2012. suradnica na projektu Preparing for Deinstitutionalisation in Croatia through participatory action research – PrePARe, Anglia Ruskin University (Chambridge & Chelmsford, UK), Faculty of Health, Social Care & Education, Department for Family & Community Studies, International research budget, voditeljica projekta: dr.sc. Roxana Anghel
 • 2010. - 2012. voditeljica primjenjeno-razvojnog projekta Kurikularni sustav procjene i intervencije u radu s djecom s većim intelektualnim teškoćama (provedenog za potrebe izrade doktorske disertacije; odobrilo Etičko povjerenstvo ERF i Centra za rehabilitaciju Zagreb)
 • 2007. – 2011. - Suradnica u projektu Rano otkrivanje autizma - PRP i evaluacija ranih interventnih programa; glavni istraživač prof. dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar (šifra projekta: 013-0000000-2306 financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa)
 • 2007. - 2010. suradnica u projektu Programi intervencija i neki okolinski čimbenici edukacijskog uključivanja (2007 – 2010), glavni istraživač: prof. dr. sc. Ljiljana Igrić, šifra projekta: 013-0000000-2354, financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Stručni projekti

 • 2012. - 2013. suvoditeljica stručnog projekta Prevencija teškoća mentalnog zdravlja
 • 2011. - 2012. suvoditeljica stručnog projekta „Izvori znanja – prilagodba djeci s Downovim sindromom“; UDRUGA ZA SINDROM DOWN – ZAGREB; MZSS
 • 2010. - 2011. voditeljica stručnog projekta „Nova znanja – novi poticaj“; UDRUGA ZA SINDROM DOWN - ZAGREB
 • 2010. - 2011. voditeljica stručnog „Djelujmo danas za bolje sutra"; UDRUGA ZA SINDROM DOWN - ZAGREB; MOBMS

 

 • sudjelovanje u povjerenstvima konstituiranim pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja za ocjenu udžbenika za djecu s posebnim obrazovnim potrebama
 • 2008. do danas - izlaganje na pozvanim predavanjima, seminarima
 • 2008. do danas - kontinuirani rad u Centru za rehabilitaciju ERF-a
 • 2013. do danas - suradna je izvoditeljica aktivnosti i edukacija u okviru 3 projekta kroz operativni program “razvoj ljudskih potencijala”, instrument pretpristupne pomoći (IPA) u skladu s kojima održava predavanja i radionice za stručnjake i roditelje;
 • 2014. - temeljem dobivenog natječaja i potpisane suradnje (u kojoj je ERF pod-ugovaratelj) radi na izradi Priručnika za inkluzivne standarde predškolske ustanove
 • 2013. - su-voditeljica stručnog projekta s Udrugom za sindrom Down Zagreb u sklopu kojeg je u Centru za rehabilitaciju ERF-a moderirala tribinu za odgojitelje, roditelje i nastavnike, a predavanja su održale i 2 nastavnice s fakulteta, (prof.dr.sc. Fulgosi Masnjak i doc.dr.sc. Sekušak Galešev)
 • 2011. - 2015. - potpredsjednica je Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Prof.dr.sc. Anamarija Žic Ralić

Redovita profesorica
Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Telefon: +385 (0)1 245 7520
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 10
Znanstvena bibliografija (IRB)


Preddiplomski studij Rehabilitacije i Socijalne pedagogije:

 • Grupni rad I
 • Praksa II semestar
 • Praksa IV semestar
 • Praksa VI semestar
 • Diplomski studij Edukacijske rehabilitacije
 • Inkluzivni pristup odnosu s vršnjacima
 • Suradnja
 • Grupni rad II

 • Socijalna interakcija djece s teškoćama u razvoju u vršnjačkom okruženju s naglaskom na socijalnu i emocionalnu kompetenciju te kognitivne funkcije djece s teškoćama u razvoju, što se odražava na prihvaćenost, prijateljstvo, vršnjačko nasilje;
 • Obrazovna i socijalna integracija / inkluzija djece s teškoćama u razvoju;
 • Odnos učitelja i djece s teškoćama u razvoju u školi
 • Kvaliteta života i odnosi u obitelji djece s teškoćama u razvoju
 • Suradnja s roditeljima i drugim stručnjacima u cilju podrške djeci s teškoćama u razvoju

Znanstveni projekti

 • 2013. – voditelj istraživanja „Iskustvo vršnjačkog nasilja kod djece s ADHD poremećajem“ koje je u listopadu 2013. g. dobilo potporu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012. - 2013. istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu „Study on the Situation of Children with Disabilities Placed in Institutions” , koji je realiziran u partnerstvu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog ureda UNICEF-a, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva zdravlja i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Voditelj doc.dr.sc. Ana Wagner - Jakab
 • 2006. - 2009. istraživač na znanstveno istraživačkom projektu „Programi intervencija i neki okolinski čimbenici edukacijskog uključivanja“ (013-0000000-2354) odobrenom od MZOŠ, voditelj prof.dr.sc. Ljiljana Igrić
 • 2006. - 2010. sudjeluje u međunarodnom istraživačkom projektu Norwegian Cooperation Program Research and High Education with the countries on Western Balkans pod nazivom Development towards the inclusive school; Practice – research – capacity building“ (Universites of Belgrade, Ljubljana, Sarajevo, Skopje, Tuzla, Zagreb & Oslo), voditelj Berit Johnson

Stručni projekti

 • 2013. do danas voditelj hrvatskog dijela međunarodnog projekta Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market/ Soulbus, odobrenom od strane EU Lifelong Learning Programme. Web stranica projekta: http://www.jamk.fi/en/Research-and-Development/RDI-Projects/Soulbus/Etusivu/
 • 2010. - 2011. kao voditelj edukacije u trajanju od 80 sati sudjelovala u projektu “Lifelong education towards education for all”, Grant, IPA, European Union Delegation of the European Commission in Croatia. Hrvatski prijevod: „Cjeloživotnim obrazovanjem do škole za sve” Aktivnost: “Edukacija profesora srednjih škola za rad s učenicima s teškoćama” Nositelj projekta je udruga IDEM, voditelj prof.dr.sc. Ljiljana Igrić
 • 2009. vodila radionice s roditeljima djece s ADHD-om 2 x mjesečno po 4 sata tijekom 5 mjeseci u okviru projekta „Podrška obitelji u uključivanju djece s posebnim potrebama u redovni sustav odgoja i obrazovanja“ Udruge IDEM, financiranom od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
 • 2009. Ko-vodila „Edukaciju učitelja za prihvaćanje učenika s posebnim potrebama“ u Sisku (40 sati) i održala edukaciju na temu Emocionalni i edukacijski razvoj djece s poremećajem pažnje / hiperaktivnosti u Zagrebu (2 sata), u okviru projekta „Mobilni stručni tim – podrška integraciji djece s posebnim potrebama“ financiranog od strane Europske komisije, a kojeg provodi Udruga IDEM
 • 2008. Ko-vodila edukaciju roditelja kroz grupni rad (24 sata) u okviru projekta Udruge IDEM pod nazivom „Edukacijsko-rehabilitacijska potpora djeci s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD)“ financiranog od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
 • 2008. Održala edukaciju na temu Rad u timu za sudionike projekta „Analitički centar Rijeka“ financiranom od strane Svjetske banke

 • 2011. do danas - Voditeljica međunarodne suradnje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
 • 2011. do danas - članica Upravnog odbora Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora
 • 2012. do danas - predsjednica je Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora
 • 2009. - 2013. Pročelnica Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju i Voditeljica Modula Inkluzivna edukacija i rehabilitacija diplomskog studija Edukacijske rehabilitacije
 • 1998. - 2012. klinički djeluje kroz individualni psihoterapijski i savjetodavni rad u Kabinetu za psihoterapiju, Centra za rehabilitaciju ERF-a gdje tjedno radi s 5 do 7 klijenata. Njeni klijenti su djece koja pored osnovne teškoće (npr. kronične bolesti, ADHD, teškoće učenja, disleksija, intelektualne teškoće) imaju emocionalne i socijalne teškoće. Pored toga, roditeljima djece u psihoterapiji pruža podršku i savjetovanje vezano uz primjerene odgojne postupke i primjerena očekivanja od djeteta.
 • 1994. – 2011. članica Hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama - IDEM
 • Članica Hrvatskog društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta

2012.
„Osnove rada u sustavu Merlin“, radionice, Centar za e-učenje, Sektor za obrazovanje i podršku korisnicima, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce)

2012.
„Professionalization of PhD Supervision”, predavanja / radionice (16 sati edukacije), Sveučilište u Zagrebu

2011.
„International Summer EU Grant Academy for Research, Tehnological Development and Innovation“ RR & CO. Knowledge centre Ltd., Ljubljana, Slovenia

2004.
„Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“ (60 sati), Forum za slobodu odgoja, Zagreb

2000.
Obranila doktorsku disertaciju na temu: “Osobna i socijalna adaptacija učenika usporenog kognitivnog razvoja u ekološkim sustavima: obitelj, škola, vršnjaci” i stekla sadašnji akademski stupanj.

1998.
Završila četverogodišnju edukaciju iz integrativne i gestalt psihoterapije na Fritz Perls Instititutu iz Duseldorfa i stekla diplomu psihoterapeuta.

1997.
Završila program trogodišnje izobrazbe iz zaštite mentalnog zdravlja obitelji, u organizaciji Klinike za psihološku medicinu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stekla stručni naziv savjetnika za zaštitu mentalnog zdravlja obitelji.

1995.
Završila poslijediplomski znanstveni studij obranom magistarskog rada na temu: “Efekti primjene integrativne gestalt terapije u socijalizaciji djece s mentalnom retardacijom” i stekla znanstveni stupanj magistra društvenih znanosti iz znanstvenog polja defektologije - mentalna retardacija.

1994.
Završila dvogodišnju edukaciju “Međuljudski odnosi u grupi” na Klinici za psihološku medicinu, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

1989.
Diplomirala je na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu (tadašnjem Fakultetu za defektologiju), Sveučilišta u Zagrebu s temom: “Primjena grupnog rada u transformaciji ponašanja slabovidne omladine”

1984.
Završila Srednju školu za kulturu i umjetnost, smjer Novinar