Upisi na preddiplomske studije

Doc.dr.sc. Damir Miholić

Docent
Pročelnik Odsjeka za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije

Telefon: +385 (0)1 245 7419
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 9
Znanstvena bibliografija (IRB)


 • Kreativna terapija I
 • Kreativna terapija II
 • Kreativna terapija III
 • Kreativna terapija i art/ekspresivne psihoterapije
 • Praktikum iz psihodrame
 • Klinička sofrologija i rehabilitacija
 • Psihosocijalna onkologija
 • Praktikum iz odabranog kolegija

 • primjena drame/psihodrame kao terapijske metode
 • primjena drugih kreativnih/umjetničkih medija u edukaciji rehabilitaciji i terapiji
 • primjena kreativne terapije u području pedijatrijske psihosocijalne onkologije

Znanstveni projekti

 • 2008. - 2010. suradnik na projektu „Komplementarne suportivne terapije i razvoj životnih potencijala“ MZOŠ, ERF Sveučilište u Zagrebu, voditelj projekta: prof.dr.sc. Miroslav Prstačić)

Stručni projekti

 • 2010. – 2013. suradnik Tempus projekta „Education for Equal Opportunities at Croatian Universities – EduQuality“ (www.eduquality-hr.com), Sveučilište u Zagrebu, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Lelia Kiš Glavaš

 • 2013. do danas - stručni rad u Centru za rehabilitaciju ERF-a u okviru Kabineta za psihoterapiju
 • 2011. – član Udruge edukacijskih rehabilitatora Grada Zagreba i Zagrebačke županije, voditelj nekoliko edukativnih dramskih radionica
 • 2010. do danas – član Centra za psihodramu, voditelj psihodramskih radionica za stručnjake iz različitih disciplina
 • 1996. do danas – član Hrvatskog centra za dramski odgoj, voditelj dramskih radionica u Hrvatskoj i inozemstvu
 • 1992. do danas - vanjski suradnik Učilišta Zagrebačkog kazališta mladih

1988.
završen Matematičko-informatički obrazovni centar u Zagrebu

2001.
diploma na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2010.
zvanje psihodramskog terapeuta i licenca ECP (European Certificate for Psychotherapy)

2011.
magisterij znanosti na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom „Psihosocijalna onkologija, art/ekspresivne terapije i sofrologija kao komplementarni pristupi u analizi mehanizama suočavanja u djeteta s malignim oboljenjem“

2012.
doktorat znanosti na na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom „Komplementarna kreativna i art terapija, te psihodinamika dijete-roditelj u konceptu sofrologije i psihosocijalne onkologije

2013.
izbor u zvanje znanstvenog suradnika

Izv.prof.dr.sc. Renata Pinjatela

Izvanredna profesorica
Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije

Telefon: +385 (0)1 245 7428
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 18
Znanstvena bibliografija (IRB)


 • Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija I
 • Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija III
 • Uvod u metode rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima
 • Praktikum iz metoda rehabilitacije osoba s cerebralnom paralizom i višestrukim teškoćama
 • Asistivna i rehabilitacijska tehnologija
 • Praktikum iz odabranog kolegija

 • motorički poremećaji i kronične bolesti
 • asistivna i rehabilitacijska tehnologija
 • rana razvojna rehabilitacija

Stručni projekti

 • 2011. - 2012. suradnica na projektu „Rana intervencija u obitelji neurorizičnog djeteta”, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Koprivnica i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH
 • 2008. - 2009. suradnica na projektu “Razvojni integracijski programi za rane intervencije i provedba pilot projekta rane intervencije u obitelji”, Centar za rehabilitaciju ERF-a i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Republike Hrvatske, voditeljica projekta doc.dr.sc. I. Joković Oreb

 • 2012. - 2014. - urednica znanstvenog časopisa Hrvatske revije za rehabilitacijska istraživanja
 • 2006. - 2012. - tajnica znanstvenog časopisa Hrvatske revije za rehabilitacijska istraživanja
 • 2007. do danas - suradnica (od 2012. voditeljica) Kabineta za ranu psihomotoričku stimulaciju Centra za rehabilitaciju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta. Aktivnosti: rana procjena djece s neurorazvojnim čimbenicima rizika, koncipiranje i provedba programa podrške djetetu s razvojnim teškoćama i obitelji
 • 2011. - recenzentica prijevoda priručnika Pristup knjižnicama za osobe s invaliditetom-lista za (samo)procjenu Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova priručnik
 • 2008. - 2010. - članica Upravnog odbora Saveza defektologa Hrvatske
 • 2008. - 2009. - recenzentica projekata „Osobni asistent“ Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Republike Hrvatske

2001.
diplomirala na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2011.
doktorirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Izv.prof.dr.sc. Ines Joković Oreb

Izvanredna profesorica
Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije

Telefon: +385 (0)1 245 7528
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 18
Znanstvena bibliografija (IRB)


 • Rana rehabilitacija
 • Praktikum iz rane rehabilitacije
 • Uvod u metode rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima
 • Praktikum iz metoda rehabilitacije osoba s cerebralnom paralizom i višestrukim teškoćama
 • Motoričko poremećaji i kronične bolesti I
 • Motorički poremećaji i kronične bolesti II
 • Metode u edukaciji i okupacijskoj terapiji ( Diplomski studij)
 • Praktikum iz odabranog kolegija IV
 • Rani razvojni integracijski programi za djecu s neurorazvojnim rizikom (Specijalistički studij)
 • Vođeni praktikum iz ranih razvojnih integracijskih programa za djecu s neurorizikom

 • Motorički poremećaji i kronične bolesti ( oštećenja središnjeg živčanog sustava- cerebralna paraliza))
 • Rana intervencija/ razvojna rehabilitacija
 • Metode u edukaciji i okupacijskoj terapiji

Znanstveni projekti

 • 2005.- 2009. voditeljica projekta Razvojni integracijski programi za djecu s neurorazvojnim rizikom i pilot projekta Rana intervencija u obitelji, MOBS, ERF, Sveučilište u Zagrebu

Stručni projekti

 • 2009. Suradnica je Unicef-ovog projekta Prve tri su najvažnije
 • 2010. - 2011. članica Savjetodavne radne skupine za Projekt „Rana intervencija u zajednici: Razvoj modela mobilne stručne službe podrške obitelji djece s teškoćama u razvoju“, zajednički projekt Unicefa Ureda Hrvatska, Grada Zagreba i Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“

 • 1997. utemeljila i do 2013. voditeljica Kabineta za ranu psihomotoričku stimulaciju Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
 • 2009. članica Stručne radne skupine za izradu nacrta i prijedloga Zakona o osobnom asistentu
 • 2009. članica Stručne skupine za provođenje stručnog nadzora u djelatnosti socijalne skrbi, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
 • 2009. članica stručnih povjerenstava za stručne ispite i to za   defektologe- stručne suradnike u dječjim vrtićima
 • 2008. - 2012. članica Stručne radne skupine za ocjenu i odabir projekata udruga koje osiguravaju podršku osobnih asistenata osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta na području Hrvatske
 • 2009. do danas - članica Upravnog vijeća Montessori dječjeg vrtića, u Zagrebu
 • 2010. - 2013. članica Stručne skupine za recenzije projekata Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, danas Ministarstvo socijalne politike i mladih ( Odjel za osobe s invaliditetom)
 • članica Hrvatskog udruženja edukacijskih rehabilitatora
 • članica Hrvatske akademije za razvojnu rehabilitaciju
 • članica Europske akademije za razvojnu rehabilitaciju (European Academy of Childhood Disability)
 • članica Internacionalne organizacije za ranu intervenciju ( International Society on Early Intervention)
 • članica Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu HURID
 • pozvani predavač na stručnim edukacijama za odgojitelje, stručne suradnike u dječjim vrtićima i ustanovama za djecu s motoričkim poremećajima

 • Škola za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Zagreb
 • zajednički studij Defektologije i Predškolskog odgoja Fakulteta za defektologiju i Filozofskog fakulteta (Pedagogijske znanosti), Zagreb
 • magisterij znanosti iz oblasti društvenih znanosti, područja defektologijskih znanosti, grana Tjelesna invalidnost
 • doktorat znanosti iz područja društvenih znanosti, polja defektologijskih znanosti, Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, danas Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Izv.prof.dr.sc. Renata Martinec

Izvanredna profesorica
Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije

Telefon: +385 (0)1 245 7418
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Konzultacije: soba 9
Znanstvena bibliografija (IRB)


 • Uvod u komplementarne terapije
 • Psihosomatika i metode kliničke procjene I
 • Psihosomatika i metode kliničke procjene II
 • Psihosomatika i metode kliničke procjene III
 • Praktikum iz kreativne terapije II
 • Praktikum iz odabranog kolegija

 • motorički poremećaji
 • kronične bolesti
 • kreativna terapija
 • psihoterapija pokretom i plesom

Znanstveni projekti

 • 2012. - 2013. suradnik na projektu „Study on the Situation of Children with Disabilities Placed in Institutions” („Situacijska analiza položaja djece s teškoćama u razvoju smještene u ustanove“), Ured UNICEF-a za Hrvatsku, voditeljica projekta: doc. dr. sc. Ana Wagner Jakab
 • 2005. - 2009. suradnik na projektu „Komplementarne suportivne terapije i razvoj životnih potencijala“, MZOŠ, ERF, voditelj projekta: prof. dr. sc. Miroslav Prstačić

Stručni projekti

 • 2013. - 2015. suradnik na projektu „Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market/ Soulbus“, EU LLP, ERF, voditeljice hrvatske strane projekta: izv. prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić
 • 2005. - 2009. suradnik na projektu "Program sustavne psihosocijalne podrške djeci koja skrbe za roditelje s invaliditetom", MOBMS, ERF, voditelj projekta: prof. dr. sc. Miroslav Prstačić

 • 2012. do danas sudjeluje u radu Kabineta za psihoterapiju Centra za rehabilitaciju pri ERF Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012. do danas članica Hrvatske udruge za psihoterapiju pokretom i plesom
 • 2009. - 2013. - članica Radne skupine i Povjerenstva za ocjenu i odabir trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj – pri Ministarstvu socijalne politike i mladih Republike Hrvatske.
 • 2007. - 2008. - članica Povjerenstva za procjenu prijavljenih projekata udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj – pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Republike Hrvatske.
 • 2007. do danas članica Hrvatske udruge za sofrologiju, kreativne terapije i art-ekspresivne terapije.
 • 1992. do danas članica Hrvatske udruge za psihosocijalnu onkologiju

2008.
doktorirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1993.
magistrirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1989.
diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1980. - 1984.
Centar za kulturu i umjetnost u Zagrebu

Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije


Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije, djeluje u suvremenim okolnostima razvoja translacijskih znanosti trećeg tisućljeća. To se odnosi i na razvoj interdisciplinarnih i multidisciplinarnih pristupa usmjerenih na proučavanje antropoloških dimenzija motoričkih poremećaja, kroničnih bolesti (psihosomatskih, somatopsihičkih, psihosocijalnih…) i različitih oblika tjelesne invalidnosti, kao i na razvoj komplementarnih preventivnih, edukacijskih, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka usmjerenih na otkrivanje i podržavanje životnih potencija i kvalitete življenja u čovjeka. Suvremeni razvoj Odsjeka vidljiv je i u razvoju prediplomskih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih studijskih programa koji omogućavaju stjecanje novih profesionalnih kompetencija i usmjerenja.

Pročelnik: doc.dr.sc. Damir Miholić
Telefon: +385 (0)1 245 7419
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i Art terapija surađuje s brojnim sveučilišnim, kliničkim institucijama, stručnim i znanstvenim udrugama u Hrvatskoj i svijetu:

 • Europski institut za sofrologiju i psihoterapiju / Institut Europeen de Recherche en Sophrologie et Psychotherapie u Parizu
 • Institut za sofrologiju / Instituto International de Sofrologia Caycediana u Barceloni
 • Međunarodna udruga za cerebralnu paralizu / International Cerebral Palsy Society
 • Međunarodna udruga za dramu i kazalište u edukaciji / IDEA - International drama/theatre in Education Association
 • Europska udruga za promicanje asistivne tehnologije /AAATE Association for the Advancement of Assitive Technology in Europe
 • Svjetska asocijacije za psihosocijalnu rehabilitaciju / World Association of Psychosocial Rehabilitation)
 • Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Centar za odgoj i obrazovanje Goljak
 • Klinika za dječje bolesti Zagreb
 • Klinika za tumore Zagreb
 • Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Klinika za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice"
 • Klinička bolnica Dubrava
 • Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
 • Dječja bolnica Srebrnjak
 • Specijalna bol nica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra i druge