Upisi na preddiplomske studije

Stručni skupovi

??

Stručni projekti


Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije ERF-LOSPER
Trajanje projekta: 03/2019 – 03/2022
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr.sc. Sandra Bradarić-Jončić
Web: -

Developing Inclusive Education for Students with Disabilities in Sri Lankan Universities (IncEdu)
Trajanje projekta: 11/2019 – 11/2022
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr.sc. Lelia Kiš Glavaš
Web: -

Komunikacija za svako dijete – Primjena tehnologije 21. stoljeća za promociju komunikacije, obrazovanja i socijalnog uključivanja djece rane dobi s kašnjenjima i teškoćama u razvoju
Trajanje projekta: 10/2019 – 10/2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša
Web: -

Biography work: if we know where we came from we better know where to go
Trajanje projekta: 01/2019 – 06/2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr.sc. Gabrijela Ratkajec Gašević
Web: -

Zdrav glas za sve nas
Trajanje projekta: 07/2019 – 12/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr.sc. Ana Bonetti
Web: -

Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania - good practice paradigm (MARDS)
Trajanje projekta: 11/2018 – 11/2021
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr.sc. Melita Kovačević
Web: www.mards.ucg.ac.me

Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training— ASAP Training
Trajanje projekta: 2018 – 2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr.sc. Martina Ferić
Web: -

Edukacija državnih odvjetnika i stručnih suradnika izvanpravne struke u odvjetništvima u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela
Trajanje projekta: 2018 – 2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Neven Ricijaš
Web: -

Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji - DOBRO
Trajanje projekta: 03/2018 – 9/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša
Web: -

Participativna dijagnoza za provedbu istraživanja zlouporabe sredstava ovisnosti kod romskih zajednica u Hrvatskoj
Trajanje projekta: 2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr.sc. Anja Mirosavljević
Web: -

Vanjska programska i financijska evaluacija projekata financiranih 2017. godine u skladu sa standardima kvalitete
Trajanje projekta: 11/2018 – 12/2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr.sc. Martina Ferić
Web: -

OZANA u zajednici-asistent u susjedstvu
Trajanje projekta: 2017 – 2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr.sc. Zrinjka Stančić
Web: -

Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu
Trajanje projekta: 09/2017 – 12/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Valentina Kranželić
Web: -

Promoviranje online alata Drughelp. eu. i regrutiranje konzumenata radi uključivanja u samoprocjenu rizika povezanog s konzumacijom droga
Trajanje projekta: 11/2017 – 12/2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr.sc. Dalibor Doležal
Web: -

Provedba edukativnih programa o planiranju, programiranju i provedbi projekata prevencije ovisnosti koji su u skladu s europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)
Trajanje projekta: 04/2017 – 05/2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Valentina Kranželić
Web: -

Vanjska programska i financijska evaluacija projekata financiranih 2016. godine u skladu sa standardima kvalitete
Trajanje projekta: 10/2017 – 12/2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Valentina Kranželić
Web: -

Assisting Better Communication (ABC)
Trajanje projekta: 10/2016 – 10/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Ljubica Pribanić
Web: abc.iliauni.edu.ge

Building bridges: promoting social inclusion and wellbeing for families of children with special needs (PSI_WELL)
Trajanje projekta: 09/2016 – 02/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr.sc. Sonja Alimović
Web: www.psiwell.eu

Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije (PK) kao metode rane intervencije za djecu 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama
Trajanje projekta: 10/2016 – 09/2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša
Web: -

116 000 Hotline for Missing Children Croatia
Trajanje projekta: 2016 – 2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr.sc. Irma Kovčo Vukadin
Web: -

Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom: I ja želim čitati
Trajanje projekta: 2016 – 2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr.sc. Mirjana Lenček
Web: -


Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma
Trajanje projekta: 2015 – danas
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša
Web: -

Izrada materijala i edukativnog sadržaja za diseminaciju preventivnog programa kockanja mladih „TKO ZAPRAVO POBJEĐUJE?“
Trajanje projekta: 2015 – 2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Neven Ricijaš
Web: -

Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD)
Trajanje projekta: 10/2015 – 12/2016
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša
Web: -

Participacija djece u RH: analiza stanja
Trajanje projekta: 2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Ivana Borić
Web: -

Unaprjeđenje standarda procjene problema u ponašanju djece i mladih u domovima za odgoj u RH
Trajanje projekta: 2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr.sc. Nivex Koller Trbović
Web: -

Edukacijsko-rehabilitacijska podrška djeci s odstupanjima u psihomotoričkom razvoju i njihovim obiteljima
Trajanje projekta: 2/2015 – 12/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Renata Pinjatela
Web: -

Sveobuhvatnom podrškom do prihvaćanja djece s ADHD-om i poremećajima iz autističnog spektra
Trajanje projekta: 01/2015 – 12/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Snježana Sekušak-Galešev
Web: -

Podrška provođenju rane intervencije za obitelji djece s prirođenim ili rano stečenim oštećenjem sluha te podrške odraslim osobama sa stečenim oštećenjem sluha
Trajanje projekta: 07/2015 – 12/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr.sc. Luka Bonetti
Web: -

eDijagnostika i potpora za djecu s komunikacijskim teškoćama (eDD)
Trajanje projekta: 12/2014 – 12/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr.sc. Blaženka Brozović
Web: -

Uspostava nacionalnog okvira za ranu dijagnostiku i ranu intervenciju za djecu (0-7 godina) s poremećajem iz autističnog spektra
Trajanje projekta: 09/2014 – 06/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Maja Cepanec i doc. dr. sc. Sanja Šimleša
Web: -

Prerequisites for academic equality: early recognition of language disorders
Trajanje projekta: 08/2013 – 02/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević
Web: -

Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market_SOULBUS
Trajanje projekta: 10/2013 – 09/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr.sc. Anamarija Žic Ralić
Web: www.jamk.fi


Uz vašu pomoć izjednačeni u lokalnoj sredini i šire
Trajanje projekta: 2009
Voditeljica projekta: mr.sc. Marina Milković

Stručni rad

Stručni rad

Potkategorije