Upisi na preddiplomske studije

Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja - partnerske zemlje


OBJAVLJENO: 12. STUDENI 2018.
Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 28. siječnja 2019. do 31. ožujka 2020.

Rok za predaju dokumentacije: zaključno do 13. prosinca 2018.


Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) odnosi se na mobilnosti između programskih (EU) i partnerskih zemalja (KA107).

Odredišta: tzv. partnerske zemlje – ciljane institucije s kojima Sveučilište u Zagrebu ima bilateralni Erasmus+ međuinstitucijski ugovor o suradnji; popis partnera možete pronaći ovdje.

Moguće razdoblje mobilnosti: razdoblje od 20 mjeseci, počevši od 15. studenoga tekuće godine

Trajanje individualne mobilnosti: minimalno 5 dana, najviše 2 mjeseca

Objava natječaja: nekoliko puta godišnje


Ak. god. 2018./2019. - Dokumentacija za pripremu i završetak Erasmus+ mobilnosti

Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja - programske zemlje (EU)


OBJAVLJENO: 10. SRPNJA 2020.

Sveučilište u Zagrebu obavilo je rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2020./2021. (programske zemlje – KA103).


OBJAVLJENO: 26. SVIBNJA 2020.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103) u akademskoj godini 2020./2021.

Sljedeće informacije samo su kratki pregled teksta Natječaja. Za sve detalje molimo pročitati tekst Natječaje i Upute uz Natječaj.

Mobilnost se može ostvariti od 1. kolovoza 2020. do 30. rujna 2021. godine.

Rok za online prijavu je utorak, 16. lipnja 2020. godine u 12 sati.

NOVO u 2020/21

Kandidati se prijavljuju samo online; papirnatu natječajnu dokumentaciju nije potrebno dostaviti do roka za prijavu, dostavit će se naknadno, a najkasnije do potpisivanja ugovora o financijskoj potpori.

 

Nastavno osoblje

Nastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu:

A) Podučavanje (STA)

 • Za mobilnost u svrhu održavanja nastave neophodno je da prije mobilnosti postoji potpisan Erasmus+ sporazum. Popis inozemnih institucija s kojima ERF ima potpisane Erasmus+ ugovore dostupan je na poveznici Sporazumi o suradnji.
 • Potrebno je održati najmanje 8 sati nastave
 • Nastavnik u dogovoru s nastavnikom na stranoj instituciji dogovara plan rada za svaki dan boravka, teme predavanja, aktivnosti te ih prilaže prijavi u posebnom dokumentu.

B) Osposobljavanje (STT)

 • Međuinstitucijski sporazum nije potreban no ako se osposobljavanje ostvaruje na visokoškolskoj ustanovi, ta ustanova mora biti nositeljica povelje Erasmus Charter for Higher Education (popis nositelja povelje u Posebnom dijelu Natječaja).
 • Osposobljavanje se može održati na ustanovi koja je aktivna u području obrazovanja
 • Nastavnik pronalazi stranu instituciju na kojoj bi ostvario mobilnost i dogovara svoj plan rada te ga prilaže prijavi u posebnom dokumentu.

C) Kombinirana mobilnost podučavanja i osposobljavanja

 • Potrebno je održati minimalno 4 sati nastave
 • Nastavnik u dogovoru s nastavnikom na stranoj instituciji dogovara plan rada za svaki dan boravka, teme predavanja, aktivnosti te ih prilaže prijavi u posebnom dokumentu.

Trajanje mobilnosti

Mobilnost osoblja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu).

Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti, ali sama mobilnost može trajati i duže odnosno kako je dogovoreno s inozemnom ustanovom.

Sadržaj prijave

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:

 1. Prijavni obrazac – ispunjena i isprintana online prijava
  Upute za online prijavu
 2. kandidat s ciljnom ustanovom dogovara nastavni plan/plan rada te ga kao Word dokument šalje sastavnici na potpis; sastavnica kandidatu vraća skenirani potpisani dokument koji kandidat prilaže u online prijavi
 3. Pozivno pismo s prihvatne ustanove (e mailom skenirano) koje mora sadržavati: podatke o kandidatu, vrstu predviđene mobilnosti (podučavanje/teaching ili osposobljavanje/training ili kombinacija), naziv ciljne ustanove i mjesto održavanja predviđene mobilnosti, broj sati nastave, okvirne datume, ime i kontakt osobe na ciljnoj ustanovi
 4. Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 5. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi te da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi i potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.
  OVAJ DOKUMENT MOŽETE DOBITI U KADROVSKOJ SLUŽBI ERF-a.

Sve ove dokumente kandidat učitava u online bazu do utorka, 16. lipnja 2020. godine u 12 sati.

Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR)

Nenastavno osoblje

Nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu osposobljavanja

 • Mobilnost se može ostvariti na instituciji s kojom ERF ima potpisan Erasmus ugovor ali i ne mora postojati Erasmus ugovor.
 • Kandidat sam dogovara sa stranim koordinatorom svoj Plan rada (plan rada za svaki dan boravka, radionice, aktivnosti, job shadowing, itd.)

Trajanje mobilnosti

Mobilnost osoblja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu).

Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti, ali sama mobilnost može trajati i duže odnosno kako je dogovoreno s inozemnom ustanovom.

Sadržaj prijave

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:

 1. Prijavni obrazac - ispunjena i isprintana online prijava
  Upute za online prijavu
 2. kandidat s ciljnom ustanovom dogovara nastavni plan/plan rada te ga kao Word dokument šalje sastavnici na potpis; sastavnica kandidatu vraća skenirani potpisani dokument koji kandidat prilaže u online prijavi
 3. Pozivno pismo s prihvatne ustanove (e mailom skenirano) koje mora sadržavati: podatke o kandidatu, vrstu predviđene mobilnosti (podučavanje/teaching ili osposobljavanje/training ili kombinacija), naziv ciljne ustanove i mjesto održavanja predviđene mobilnosti, broj sati nastave, okvirne datume, ime i kontakt osobe na ciljnoj ustanovi.
  Iznimka: pozivno pismo nije potrebno ako se prijavljuje mobilnost u svrhu sudjelovanja na Erasmus Staff Week radionici
 4. Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 5. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi te da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi i potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.
  OVAJ DOKUMENT MOŽETE DOBITI U KADROVSKOJ SLUŽBI ERF-a.

Sve ove dokumente kandidat učitava u online bazu do utorka, 16. lipnja 2020. godine u 12 sati.

Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR)


Sveučilište u Zagrebu raspisuje Erasmus+ Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja jednom godišnje.

Natječaj se obično raspisuje krajem svibnja/ početkom lipnja svake godine i otvoren je 2 - 3 tjedna.

Djelatnici Fakulteta se tada prijavljuju za odlazak na mobilnost u zimskom ili ljetnom semestru sljedeće akademske godine.

Vrste mobilnosti za nastavno/nenastavno osoblje:

 1. PODUČAVANJE
  - samo za nastavno osoblje.
  - mobilnost u svrhu podučavanja moguća je jedino na one fakultete s kojima ERF ima potpisane Erasmus+ sporazume.
 2. OSPOSOBLJAVANJE
  - za nastavno i nenastavno osoblje.
  - moguće je ostvariti mobilnost i ako ne postoji potpisan Erasmus+ sporazum ali ustanova mora imati Erasmus sveučilišnu povelju.

Više: www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/erasmus-plus/

Financijska potpora uključuje potporu za životne troškove i potporu za putne troškove. Detalji o financijskoj potpori objavljuju se uz natječaj.

Kandidat prikuplja dokumentaciju navedenu u natječaju i predaje ju koordinatorici za međunarodnu suradnju koja šalje sve prijave Sveučilištu. Odabir kandidata vrši Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Napomena:
Ovaj tekst temelji se na zadnjem objavljenom natječaju. U slučaju promjena u sljedećem natječaju, relevantne informacije su uvijek one navedene u aktualnom natječaju.


Molimo kandidate da detaljno pročitaju upute i upoznaju se s informacijama u dokumentu Upute za izabrane kandidate i kandidate na listi čekanja.

Potvrdu o dolasku/odlasku (Statement of Host Institution) potrebno je obavezno dati na potpis tijekom mobilnosti na stranoj instituciji.

Upute i obrasci za ak. god. 2020./2021. dostupni su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Obrasci za evidenciju mobilnosti

Zbog praćenja aktivnosti vezanih uz međunarodnu suradnju i razmjene, potrebno je voditi evidenciju mobilnosti nastavnika i studenata. O mobilnosti i gostovanjima se izvještava na mjesečnim sjednicama Fakultetskog vijeća i u godišnjim izvješćima Fakulteta.

Odlazak nastavnika ERF-a u inozemstvo

Deset dana nakon povratka s mobilnosti nastavnik dostavlja obrazac o odlaznoj mobilnosti (ne odnosi se na odlaske na konferencije).

Obrazac 1: Evidencija odlaska djelatnika ERF-a u inozemstvo


Dolazak stranog nastavnika na ERF

Nakon gostovanja stranog nastavnika na ERF-u, nastavnik na čijem predmetu je strani nastavnik predavao dostavlja obrazac o dolaznoj mobilnosti.

Obrazac 2: Evidencija boravka inozemnog gosta na ERF-u

Obrasci za evidenciju mobilnosti dostavljaju se e-mailom koordinatorici za međunarodnu suradnju i projekte ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) koja će mobilnost upisati u Bazu međunarodne suradnje na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Ostala iskustva studenata na međunarodnoj razmjeni


2018./2019.

IP Light međunarodni je program s višegodišnjom tradicijom koji okuplja studente viših godina logopedije iz nekoliko zemalja Europe. Uključuje pet dana druženja, stručnih predavanja i radionica koje pripremaju profesori s raznih europskih sveučilišta koji dolaze sa studentima.

Pokrivena su raznolika znanstvena i stručna područja, a svaka skupina studenata iz države sudionice dužna je prije dolaska u skupinama raditi na prikazu slučaja na temu koju voditelji i organizatori unaprijed odrede. Ove je godine domaćin IP Lighta bilo Sveučilište u Birminghamu (Birmingham City University), a cjelodnevni su se programi održavali od 4. do 9. studenog 2018. u prekrasnom gradiću Stratford-upon-Avon, rodnom gradu Williama Shakespearea. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ove je godine predstavilo devet studentica prve i druge godine diplomskoga studija Logopedija (Marija Andrijašević-Maksimović, Kornelija Berečić, Ana Faletar, Lucija Lesić, Marija Marinović, Lara Pilepić, Petra Ramljak, Anja Slovenc, Ivana Zglavnik) uz pratnju docentice Marine Milković i asistentice Ane Matić.

Raspravljalo se o načinima provođenja procjene i terapijskih postupaka populacije s razvojnim jezičnim poremećajem, afazijom, dječjom govornom apraksijom, pedijatrijskom disfagijom, poremećajima glasa, poremećajima tečnosti govora te poremećajem iz spektra autizma. Profesori su moderirali pojedine slučajeve, a studenti su aktivno raspravljali i na taj način dijelili znanja i iskustva sa studentima iz drugih država. Osim toga, sudjelovali su na radionicama koje će im pomoći u budućem znanstvenom, stručnom i kliničkom radu. Učili su o načinima pružanja relevantnih informacija roditeljima, načinima poticanja narativnih vještina kod djece, čimbenicima koje valja uzeti u obzir kada se razmatra nastavak ili prekid terapije i slično. Naposljetku su ostalim radnim skupinama predstavili što su naučili i do kojih su zaključaka došli. Osim rada, susret je obilovao druženjima, a studenti iz pojedinih zemalja ostalima su predstavljali svoju državu, grad u kojem žive i studiraju, kao i koncept studijskog programa logopedije.

Evo što o svemu kažu studentice ERF-a nakon što su se sretno vratile svojim kućama:

„Na prijavu za sudjelovanje na IP Light programu privukli su nas prvenstveno zanimljivi slučajevi iz raznih područja logopedije, ali i mjesto održavanja samog Programa. Očekivale smo kvalitetne rasprave s drugim studentima, produbljivanje postojećih i stjecanje novih znanja, usporedbu prednosti i mana kurikula diplomskog sveučilišnog studija Logopedija u Zagrebu sa studijima drugih europskih zemalja te, naravno, puno druženja i stvaranja novih prijateljstava. Kvalitetna priprema slučajeva prije odlaska u Englesku pomogla nam je da Program ne doživimo iznimno zahtjevnim te da ravnopravno sudjelujemo u raspravama i postavljanju pitanja kako profesorima, tako i drugim studentima. Pohađanje radionica bilo je nešto opuštenije te smo kroz zabavne aktivnosti upijale nova znanja i ciljane metode rada sa, primjerice, narativnim vještinama. Kući se vraćamo zadovoljne, ispunjene i ponosne, s jasnijom slikom jakih i slabih strana kao budućih stručnjaka magistara logopedije.“


2017./2018.

Svea Kučinić, studentica 2. godine diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija
21. ljetni sveučilišni program Azijsko – europske zaklade
Sveučilište Swinburne, Sveučilište Deakin i Sveučilište RMIT

Kada netko spomene veljaču, prvo na što pomislim je sivilo, možda snijeg, te ispitni rokovi. Zasigurno, prva (a ni deseta) asocijacija mi nije „ljeto“, osim možda u onom čeznutljivom stilu žudnje za ljetnim praznicima i buđenjem bez alarma, bez pritiska vježbi i seminara. No, ove godine kraj siječnja i početak veljače za mene su značili ljeto i to doslovno na drugom kraju svijeta. Naime, sredinom prosinca 2017. dobila sam obavijest kako sam primljena u 21. ljetni sveučilišni program Azijsko – europske zaklade, koje se održalo krajem siječnja i početkom veljače 2018. u Australiji i Novom Zelandu, točnije u Melbourneu i Christchurchu. Svake godine odjel za obrazovanje Azijsko – europske zaklade (Asia-Europe Fundation – ASEF) organizira dvotjedni ljetno sveučilišni program na neku društveno bitnu temu s ciljem povezivanja azijskih i europskih društava. Ovogodišnji 21. ljetni sveučilišni program Azijsko – europske zaklade bavio se temom mladih s invaliditetom pod naslovom „Mladi s invaliditetom: oblikovanje inkluzivnih ASEM[1] društava“. Nakon dva tjedna online priprema, koje su uključivale čitanje literature, 26. siječnja ujutro sam poletjela iz prohladnog Zagreba i 27. siječnja navečer sletjela u suncem obasjan (unatoč večernjim satima) Melbourne, na 33 stupnja Celzija i 10 sati vremenske razlike od Zagreba.

U programu je sudjelovalo 48 sudionika iz 48 zemalja Europe i Azije, odabranih između više od 5100 prijava, uključujući studente raznih društvenih i humanističkih znanosti, profesionalce u području rada s osobama s invaliditetom, iz bankarskog sektora, zakonodavnog sektora i sl., te stručnjake iz nevladinog sektora koji se bave zagovaranjem prava osoba s invaliditetom. Jedna od najboljih odlika odabrane skupine bila je da su u njoj bili i sudionici s raznim vrstama invaliditeta – od tjelesnog invaliditeta do autizma – koji su svojim iskustvima i perspektivama dodali novu dimenziju svakoj diskusiji ili zadatku. Teško je sažeti dva tjedna iskustava u kratak tekst, jer ovaj ljetni sveučilišni program nije bio samo prilika da unaprijedim svoja stručna znanja, već i prilika da upoznam nove kulture, nova mjesta i običaje – ne samo Australiju i Novi Zeland, već i 47 kultura drugih sudionika. Stoga sam odlučila ukratko opisati ključne elemente programa, kao i neke zanimljivosti koje su proizašle iz dva tjedna neprestanog druženja s tolikom grupom raznih ljudi, na mjestima vrlo drugačijim od Hrvatske.

Prvoga dana programa jedna od organizatorica zamolila nas je da imenujemo jednu metaforičku stvar koju smo ponijeli sa sobom. Kada je došao red na mene, rekla sam da sam ponijela većinu stvari kao i drugi (interes, spremnost na rad), ali da je bitnije ono što sam ostavila za sobom, a to je ono što se naziva zonom udobnosti. Nije bilo jednostavno odletjeti na drugi kraj svijeta sama, među ljude koji su se činili u mnogo toga iskusniji i impresivniji od mene, no danas mi je jako drago da jesam.

Tijekom prvog tjedna programa, koji se odvijao u Melbourneu uz pomoć tri partnerska sveučilišta (Sveučilište Swinburne, Sveučilište Deakin i Sveučilište RMIT), predstavljeno je svako od osam tematskih područja (mobilnost, zaštita prava i legislativa, ekonomska sigurnost i zapošljavanje, inkluzivno obrazovanje, zdravlje i dobrobit, sudjelovanje u društvu, pristup informacijama, te stavovi i percepcije) i to kroz interaktivna teorijska predavanja i radionice. Predavanja su bila raznolika i svako je bilo popraćeno diskusijom, kroz koju sam shvatila kako - iako je dio problema s kojima se mladi s invaliditetom susreću univerzalan - ipak postoje značajne razlike između konteksta iz kojih dolazimo. Primjerice, iako se svaka europska država razlikuje od svojih susjeda, ipak dijelimo neku vrstu zajedničkog konteksta zahvaljujući Europskoj uniji. Kada je riječ o azijskim zemljama, takav zajednički kontekst jednostavno ne postoji (s izuzetkom ASEAN-a, odnosno zajednice jugoistočnih azijskih zemalja). Pretpostavke koje se u Europi podrazumijevaju i prakse koje su primjenjive i relativno učinkovite u većini europskih zemalja uopće nisu primjenjive na azijske kontekste. Razmjeri razlika u kulturološkim vrijednostima, vjerskim uvjerenjima, sustavima vrijednosti, strukturama društava, stavovima, izvorima financiranja usluga dostupnih osobama s invaliditetom itd. postale su mi jasne tek kada sam iz prve ruke čula iskustva drugih sudionika.

Upravo su se te razlike pokazale jednim od najvećih izazova u drugom tjednu programa, koji se odvijao na kampusu Sveučilišta Canterbury u Christchurchu (Novi Zeland). Tijekom drugog tjedna radili smo u manjim skupinama od pet ili šest osoba. Skupine su bile sastavljene s podjednakim omjerom azijskih i europskih sudionika, sa i bez invaliditeta, te s raznim profesionalnim vještinama. Svakoj skupini dodijeljeno je jedno od tematskih područja te konkretan zadatak, odnosno izazov. Izazovi koje su nam zadale razne organizacije ili ustanove iz Europe i Azije (među kojima je bio i ured naše Pravobraniteljice za prava osoba s invaliditetom) predstavljali su stvarne probleme s kojima se te organizacije ili ustanove susreću. Naš zadatak bio je osmisliti stvarna i konkretna rješenja. Tijekom rada bilo je potrebno ustanoviti zajednički okvir unutar kojega bismo ujedinili naša različita iskustva i znanja te ih iskoristili kako bi došli do rješenja prikladnog za kontekst izazova.

Osobno sam bila članica tima Mobilnost. Naš izazov zadala je Europska studentska mreža (ESN). Tražili su od nas da predložimo novi način održavanja, promoviranja i financiranja web platforme MappED!, osmislimo kako platformu predstaviti u azijskim zemljama, te procijenimo pristupačnost platforme, kako bi studenti s invaliditetom koje zanima studij u inozemstvu lakše dobili informacije o pristupačnosti europskih sveučilišta. Kao rezultat izazova, osmislili smo novi model vođenja i održavanja platforme, te napisali novi vodič za „mapiranje“ sveučilišta. Oba dokumenta uskoro će biti dostupna na stranicama ASEF-a, kao i rezultati drugih timova. Službeni dio programa završio je predstavljanjem rješenja svih timova pred cijelom grupom, predstavnicima Sveučilišta Canterbury te predstavnikom Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Novog Zelanda.

No, osim službenog dijela, postojao je, naravno, i neslužbeni dio. Svatko tko je ikada sudjelovao na sličnom projektu ili razmjeni mladih zna kako se neobično brzo stvori povezanost između ljudi koji dođu kao stranci i zatim tjedan ili dva provedu gotovo neprestano zajedno. Kao što smo prvi dan morali reći što smo ponijeli od kuće, zadnji dan smo morali reći što ćemo ponijeti natrag. Kao što se može pretpostaviti, bilo je teško odabrati samo jednu stvar, pa ću ovdje navesti nekoliko onih koje nisam imala priliku do sada nabrojati. Osim osjećaja kompetentnosti koji sam dobila napokon primjenjujući znanja koja sam pet godina stjecala na fakultetu, na let kući ponijela sam i sljedeće: iskustvo plivanja u Pacifiku nakon dvije neprospavane melburnške noći (jet lag i vrućina su stvarno nezahvalna kombinacija), gledanje zalaska sunca na plaži St. Kilda, hodanje uz rijeku Yarra u centru Melbourna, miris eukaliptusa, aboridžinski obred dobrodošlice, uzbuđenje kada smo kroz prozor autobusa vidjeli klokane u divljini, proslavu Waitangi dana u zaljevu Okains na Novom Zelandu, gledanje tradicionalnih Maorskih obreda, ljubaznost i strpljenje organizatora, strast i trud drugih sudionika, bezbroj privatnih šala i novi popis zemalja i ljudi koje moram posjetiti u skoroj budućnosti.

Detaljnije informacije o 21. ljetnom sveučilišnom programu Azijsko-europske zaklade te o izazovima i njihovim rješenjima možete pronaći na mrežnoj stranici Azijsko – europske zaklade.

Autor fotografija: Sean Lee


[1] ASEM je kratica za „Asia-Europe Meeting“ te označava 30 europskih i 21 azijsku državu koje sudjeluju u Skupu azijskih i europskih zemalja. Više o ASEM-u: http://www.aseminfoboard.org/about

Natječaj za akademsku mobilnost


1. krug

OBJAVLJENO: 15. LISTOPAD 2020.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2021. (prvi krug) prema sljedećim stavkama:

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima:

Mobilnost iz ove stavke može se ostvariti tijekom cijele 2021. godine i raspisuje se samo u prvom krugu Natječaja.

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu
(nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međuinstitucijski sporazum)
Ova stavka odnosi se na mobilnosti koje će biti ostvarene od 1. siječnja do 1. srpnja 2021.

c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu
(kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)
Ova stavka odnosi se na mobilnosti koje će biti ostvarene od 1. siječnja do 1. srpnja 2021.

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, iznimno se odobrava sudjelovanje u online verzijama znanstveno-stručnih skupova za koje su se kandidati prijavili.

d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje
Mobilnost iz ove stavke može se ostvariti tijekom cijele 2021. godine i raspisuje se samo u prvom krugu Natječaja.

Za ovu najavu obratite se stručnoj suradnici za međunarodnu suradnju koja će ispuniti zajedničku tablicu za ERF.

Prijavni obrazac za stavke a), b) i c) ispunjava se online do zaključno 6. studenoga 2020.

Prije ispunjavanja online obrasca pročitajte upute za online prijavu.

Ispunjeni i potpisani obrasci i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se stručnoj suradnici za međunarodnu suradnju čim se ispuni online prijava, do 6. studenog 2020. (soba T2, 1.kat).

Fakultet zatim vrši rangiranje pristiglih prijava, objašnjava kriterije odabira te šalje rang-listu Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti (detaljnije u tekstu Natječaja):

Stavke a) i b)

 • isprintani prijavni obrazac nakon završene online prijave
 • kraći opis plana posjeta na hrvatskom jeziku – u slobodnoj formi, nema predviđenog obrasca (napravite odlomke: dosadašnja suradnja, cilj posjeta, predviđeni rezultati, predviđeni trošak mobilnosti)
 • Pozivno pismo (službeni dopis strane institucije - potpis i pečat)

Za stavku c)

 • isprintani prijavni obrazac nakon završene online prijave
 • potvrda da je doktorski student upisan u studij u akademskoj godini u kojoj se prijavljuje na natječaj
 • potvrda prihvata sudjelovanja na konferenciji
 • iznos kotizacije

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, iznimno se odobrava sudjelovanje u online verzijama znanstveno-stručnih skupova za koje su se kandidati prijavili.

Kriteriji za odabir kandidata na Natječaju za akademsku mobilnost

Stavka b)

 • prednost imaju prijave koje se odnose na održavanje nastave na stranom sveučilištu
 • prednost imaju kandidati koji nisu sudjelovali u programima mobilnosti u zadnje dvije godine (Akademska mobilnost, Erasmus, ostalo)
 • prednost imaju odlasci na mobilnosti koje su od značaja i koristi za Fakultet/Odsjek, ne samo za kandidata
 • međunarodna prepoznatljivost institucije domaćina s kojom se ostvaruje suradnja te nastavak dosadašnje suradnje
 • poticanje nove suradnje s europskim i svjetskim sveučilištima

Stavka c)

 • prednost imaju doktorski studenti koji su zaposlenici Fakulteta

1. krug

OBJAVLJENO: 10. LISTOPAD 2019.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2020. (prvi krug) prema sljedećim stavkama:

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima:

Mobilnost iz ove stavke može se ostvariti tijekom cijele 2020. godine i raspisuje se samo u prvom krugu Natječaja.

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu
(nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međuinstitucijski sporazum)
Ova stavka odnosi se na mobilnosti koje će biti ostvarene od 1. siječnja do 1. srpnja 2020.

c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu
(kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)
Ova stavka odnosi se na mobilnosti koje će biti ostvarene od 1. siječnja do 1. srpnja 2020.

d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje
Mobilnost iz ove stavke može se ostvariti tijekom cijele 2020. godine i raspisuje se samo u prvom krugu Natječaja.

Za ovu najavu obratite se stručnoj suradnici za međunarodnu suradnju koja će ispuniti zajedničku tablicu za ERF.

Prijavni obrazac za stavke a), b) i c) ispunjava se online do zaključno 6. studenoga 2019.

Prije ispunjavanja online obrasca pročitajte upute za online prijavu.

Ispunjeni i potpisani obrasci i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se stručnoj suradnici za međunarodnu suradnju najkasnije do ponedjeljka, 11. studenog 2019. (soba T2, 1. kat).

Fakultet zatim vrši rangiranje pristiglih prijava, objašnjava kriterije odabira te šalje rang-listu Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti (detaljnije u tekstu Natječaja):

Stavke a) i b)

 • isprintani prijavni obrazac nakon završene online prijave
 • kraći opis plana posjeta na hrvatskom jeziku – u slobodnoj formi, nema predviđenog obrasca (napravite odlomke: dosadašnja suradnja, cilj posjeta, predviđeni rezultati, predviđeni trošak mobilnosti)
 • Pozivno pismo (službeni dopis strane institucije - potpis i pečat)

Za stavku c)

 • isprintani prijavni obrazac nakon završene online prijave
 • potvrda da je doktorski student upisan u studij u akademskoj godini u kojoj se prijavljuje na natječaj
 • potvrda prihvata sudjelovanja na konferenciji
 • iznos kotizacije

Kriteriji za odabir kandidata na Natječaju za akademsku mobilnost

Stavka b)

 • prednost imaju prijave koje se odnose na održavanje nastave na stranom sveučilištu
 • prednost imaju kandidati koji nisu sudjelovali u programima mobilnosti u zadnje dvije godine (Akademska mobilnost, Erasmus, ostalo)
 • prednost imaju odlasci na mobilnosti koje su od značaja i koristi za Fakultet/Odsjek
 • međunarodna prepoznatljivost institucije domaćina s kojom se ostvaruje suradnja te nastavak dosadašnje suradnje
 • poticanje nove suradnje s europskim i svjetskim sveučilištima

Stavka c)

 • prednost imaju doktorski studenti koji su zaposlenici Fakulteta

Molimo kandidate da detaljno pročitaju upute i upoznaju se s informacijama u dokumentu Upute izabranim kandidatima i sastavnicama (priprema mobilnosti i procedura za refundaciju troškova mobilnosti).

Nakon povratka s mobilnosti nastavnik je dužan predati putnu dokumentaciju i ispunjeni putni nalog u računovodstvo ERF-a.

Nastavnik ispunjava Potvrdu o boravku na stranom sveučilištu i daje ju stranom partneru na potpis. Potpisanu potvrdu nakon mobilnosti nastavnik predaje koordinatorici za međunarodnu suradnju ERF-a.


Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost dva puta godišnje, u dva kruga.

Prvi krug Natječaja obično se raspisuje početkom studenog i odnosi se na prvu polovicu sljedeće godine - mobilnosti koji će se ostvariti do 1.srpnja. Prvi krug raspisuje se za sve četiri stavke.

Drugi krug Natječaja obično se raspisuje tijekom svibnja i odnosi se na drugu polovicu tekuće godine - mobilnosti koji će se ostvariti do 31. prosinca. Drugi krug raspisuje se samo za stavke b) i c).

Natječaj se raspisuje prema sljedećim stavkama:

 1. Odlazna mobilnost prema strateškim partnerima (određuje ih Sveučilište za svaku godinu) - raspisuje se samo u prvom krugu, za cijelu kalendarsku godinu.
 2. Mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelom svijetu (nije nužno da postoji bilateralni sporazum).
 3. Mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za konferencije).
 4. Najava dolazna mobilnosti stranih nastavnika temeljem potpisanih bilateralnih sporazuma - raspisuje se samo u prvom krugu, najava dolazaka za cijelu kalendarsku godinu.

Kandidat prikuplja dokumentaciju navedenu u natječaju i predaje ju koordinatorici za međunarodnu suradnju.

Odabir kandidata vrši Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Napomena:
Ovaj tekst se temelji na zadnjem objavljenom natječaju. U slučaju promjena u sljedećem natječaju, relevantne informacije su uvijek one navedene u aktualnom natječaju.

Potkategorije