Upisi na preddiplomske studije

Znanstveni skupovi u organizaciji ili suorganizaciji ERF-a

ERFCON 2017, 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Organizator: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 17. – 19. svibanj 2017.
Knjiga sažetaka ERFCON 2017

5th ICEVI Balkan Conference (Scientific-Professional Conference) New Competencies for Future Challenges in Europe

Organizator: ERF - Odsjek za Oštećenja vida
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 20. – 24.10. 2010.

6. međunarodni simpozij o komplementarnim suportivnim terapijama Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala

Organizator: Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju, Hrvatska udruga za sofrologiju, kreativne terapije i art-ekspresivne terapije, ERF - Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije
Mjesto i vrijeme održavanja: Pula, 25. - 29. 05. 2011.

Međunarodni kongres studenata Edukacijske rehabilitacije "U različitosti jednaki"

Organizator: ERF - Studenti studijskog programa Edukacijske rehabilitacije
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 11. – 13.05. 2012.

6. međunarodna konferencija mreže istraživača u području udomiteljstva

Pretkonferencija 8. međunarodnog znanstvenog skupa ERF-a Istraživanja u edukacijsko - rehabilitacijskim znanostima
Organizator: ERF i Europska mreža istraživača u području udomiteljstva
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 25.09.2012.
Više informacija na www.conference.erf.hr

8. međunarodni znanstveni skup ERF-a Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

Skup je održan pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva zdravlja i Ministarstva pravosuđa. U razmjeni znanstvenih i stručnih spoznaja i iskustava na području edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti i srodnih znanstvenih disciplina sudjelovalo je oko 400 sudionika iz 20 zemalja svijeta (Albanije, Australije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Češke, Danske, Engleske, Finske, Grčke, Irske, Japana, Kanade, Latvije, Makedonije, Norveške, SAD, Slovenije, Srbije i Hrvatske). U okviru skupa održana su 23 simpozija, 173 usmena izlaganja u tematskim sekcijama i 6 radionica te je prezentirano 70 postera.
Organizator: ERF, Državno sveučilište Indiana (SAD), Europski forum za studentsko vodstvo - FEDORA, Europsko društvo za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i Britansko društvo psihologa
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 27.-29.09. 2012.
Više informacija na www.conference.erf.hr

1. međunarodna konferencija Edukacija i rehabilitacija osoba starije životne dobi: istraživanja, iskustva i perspektive

Postkonferencija 8. međunarodnog znanstvenog skupa ERF-a Istraživanja u edukacijsko - rehabilitacijskim znanostima
Organizator: ERF i EU SensAge projekt
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 30.09.2012.
Više informacija na www.conference.erf.hr

7. međunarodni simpozij o komplementarnim suportivnim terapijama Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala

Organizator: Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju, Hrvatska udruga za sofrologiju, kreativne terapije i art-ekspresivne terapije, ERF - Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije
Mjesto i vrijeme održavanja: Pula, 29.05.- 2.06. 2013.

Znanstveno – stručni skup Kockanje mladih

Organizator: ERF, Hrvatska udruga socijalnih pedagoga i Udruga sudaca za mladež
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 11.11. 2011.

Znanstveni simpozij "Što znamo o HZJ nakon 10-tak godina lingvističkih istraživanja"

Organizator: ERF - Laboratorij za istraživanje znakovnog jezika i kulture gluhih, Odsjek za oštećenja sluha
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 23. 3. 2013.

Međunarodni znanstveno-stručni skup Vršnjački odnosi u institucionalnom smještaju i tretmanu djece i mladih: prijateljstvo ili međusobna eksploatacija? - Europska perspektiva, rezultati istraživanja i učinci na stručne politike

Skup predstavlja izlaznu strategiju za postdoktorski projekt dr.sc. Ivane Sekol pod nazivom „Prema sveobuhvatnoj strategiji prevencije vršnjačkog nasilja među institucionaliziranom mladeži u Republici Hrvatskoj“, financiran od Hrvatske zaklade za znanost
Organizator: ERF - Odsjek za poremećaje u ponašanju, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Ljubljani – Odjel za socijalnu pedagogiju, Ured UNICEF-a za Hrvatsku, Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 05.-06. 04. 2013.

Međunarodni kongres studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta pod nazivom ERFUSS… ’14.

Organizator: ERF - Studenti studijskog programa Edukacijske rehabilitacije
Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 11.4. do 13.4.2014.
Više informacija na http://www.kongres.erf.hr