Upisi na preddiplomske studije

Kvaliteta


Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom:

 1. Izv.prof.dr.sc. Ivana Borić,
  predstavnica Vijeća studija Socijalna pedagogija
 2. Doc.dr.sc. Sonja Alimović,
  predstavnica Vijeća studija Rehabilitacija i Edukacijska rehabilitacija
 3. Doc.dr.sc. Luka Bonetti,
  predstavnik Vijeća studija Logopedija
 4. Lea Masnjak Šušković,
  predstavnik asistenata
 5. Vesna Čavić,
  predstavnica nenastavnog osoblja
 6. Lana Agejev,
  predstavnica studenata
 7. Sanja Horvatić,
  predstavnica vanjskih dionika

Mandat Povjerenstva traje do 17. prosinca 2022. godine


Propisi

Politika kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete (25.03.2013.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete (30.11.2015.)

Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu (lipanj 2012.)

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (travanj 2009.)

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2013./2014. (studeni 2013.)

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2013./2014. (studeni 2014.)

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2014./2015.

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2015./2016.

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2015./2016. (prosinac 2016.)

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2016./2017.

Izvješće o radu dekanice za ak. god. 2013./2014. i 2014./2015. (listopad 2015.)

Izvješće o ostvarenosti zadataka iz Akcijskog plana ERF-a za ak. god. 2014./2015.

Godišnji plan rada odsjeka ERF-a za 2016. godinu

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2016./2017. (prosinac 2017.)

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2017./2018.

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2017./2018. (prosinac 2018.)

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2018./2019.

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete sastavnice za ak. god. 2018./2019. (prosinac 2019.)

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice u ak. god. 2019./2020.

Prezentacije

Kvaliteta nastave - učenje, poučavanje i vrednovanje- (listopad 2016.)

Kvaliteta nastave (2016.)


Provedba studentske ankete

Provedba studentske Ankete o procjeni rada nastavnika metodom olovka i papir

Provedba studentske Ankete o procjeni rada nastavnika on-line metodom

Rezultati anketa za procjenu rada nastavnika:

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ak. god. 2008./2009.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ak. god. 2009./2010.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ak. god. 2010./2011.

Rezultati ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2011./2012.

Rezultati ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2011./2012.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ak. god. 2012./2013.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ak. god. 2013./2014.

Rezultati ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2014./2015.

Rezultati ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2014./2015.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2015./2016.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2015./2016.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2016./2017.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2016./2017.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za zimski semestar ak. god. 2018./2019.

Rezultati on-line ankete za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2018./2019.