Upisi na preddiplomske studije

Skripte

Nositeljica predmeta: prof.dr.sc. Diana Arapović
Narativna analiza
Razvojni govorno-jezični poremećaji I

Nositeljica predmeta: prof.dr.sc. Draženka Blaži
Artikulacijsko-fonološki poremećaji
Fonološki poremećaji

Nositeljica predmeta: prof.dr.sc. Sandra Bradarić-Jončić
Oštećenja sluha

Nositeljica predmeta: doc.dr.sc. Daniela Cvitković
Kognitivne strategije učenja

Nositeljica predmeta: prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak
Edukacijsko-rehabilitacijska procjena II
Senzorna integracija

Nositelj predmeta: prof.dr.sc. Mladen Heđever
Osnove fiziološke i govorne akustike
Govorna akustika

Nositeljica predmeta: prof.dr.sc. Nivex Koller-Trbović
Posttretmanska zaštita djece i mladih

Nositeljica predmeta: prof.dr.sc. Mirjana Lenček
Poremećaji matematičkih sposobnosti
Specifične teškoće učenja

Nositeljica predmeta: doc.dr.sc. Renata Martinec
Praktikum iz kreativne terapije II - Skripta
Praktikum iz kreativne terapije II - PP prezentacije

Nositelj predmeta: prof.dr.sc. Branko Nikolić
Kvantitativne metode istraživanja
Statistika - skripta
Statistika - zadaci za vježbe
Statistika - priručnik za pripremu kolokvija

Nositeljica predmeta: doc.dr.sc. Katia Novak-Lauš
Ortoptika i pleoptika

Nositeljica predmeta: izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribanić
Klinički praktikum u surdologiji
Neverbalna komunikacija

Nositeljica predmeta: prof.dr.sc. Zrinjka Stančić
Programi unapređivanja socijalne kompetencije

Nositelj predmeta: doc.dr.sc. Zoran Vatavuk
Oftalmologija s fiziologijom vida

Nositelj predmeta: doc.dr.sc. Zoran Zoričić
Tretman ovisnika

Nositeljica predmeta: izv.prof.dr.sc. Anamarija Žic Ralić
Inkluzivni pristup odnosu s vršnjacima